Keresés ebben a blogban

2007. december 2., vasárnap

A Laborc - hecc

Csak az "elvi politika helyes politika" mondotta volt a halhatatlan Lenin elvtárs.

Ez lebeghet a Fidesz szeme előtt, amikor ellenzéki politikájának stratégiai és taktikai elemeit kidolgozza, majd alkalmazza.

Ennek iskolapéldája az a cirkusz, amelyet a Fidesz [Kövér László] Laborcz Sándor kinevezése kapcsán rendezett, többek között, az Országgyülés Nemzetbiztonsági Bizottsága ülésén. Ok: Laborcz Dzerzsinszkij akadémiát végzett [a volt] Szovjetúnióban. Ez Orbán Viktort is annyira felizgatta, hogy amerikai útja alkalmával is szerét ejtette egy kis mószerolásnak: lám a Gyurcsány kormány moszkovitákat dédelget.

Azután kiborúlt az éjjeliedény.

Laborczot Stefán Géza vezérezredesnek, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának kellett volna átvilágítania, mellesleg NATO szabványok szerint. Ő azonban elhárította ezt a megtiszteltetést, mert: ő is ugyanott végzett ...

Szilvási György a titkosszolgálatok felügyeletét ellátó tárcanélküli miniszter volt olyan pofátlan, hogy kissé "közelebbről világitotta meg" az ügyet, "elfecsegve", hogy Stefánt viszont a Fidesz kormányzása idején nevezték ki. Nem mondta, de erős a gyanúm, hogy akkortájt épp Kövér László volt a titkosszolgálatok felügyeletét ellátó tárcanélküli miniszter (?). A Fidesz orrát - szemét, úgy látszik, csak ellenzékben csípi a moszkvai kölni illata ...

Mindez politikai baki a javából. Szarvashiba egy olyan párt részéről, amely az Ország kormányrúdját "soronkivűl" szeretné megragadni.

De tán' nem is ez a legérdekesebb ebben a hülye ügyben, hanem Szilvási néhány "véletlen elszólása".

Az egyik, hogy NATO-éknál azt mondták a dologra, hogy az átvilágitás, ill. annak megfelelősége, "magyar belügy ..."

Az amerikai válasz még klasszikusabb volt. "Magyarország a magyaroké!" [Hát ezt persze nem kell szószerint venni.]

A Laborc-féle apró közjáték [is] a régi gyanút táplálja. A Szovjetúnió szétesését, az erre a célra, integrált titkosszolgálatok terveztek és szerveztek.

Ennek része a "rendszerváltás" levezénylése. Epizódja a "Rózsadombi paktum", amely pontosan szabályozta a volt pártállami szervezetek ill. funkcionáriusok sérthetetlenségét és beépülésének módját az új, "demokratikus" társadalmi, állami, gazdasági rendszerbe.

Amúgy: a Moszkvában szerzett diplomák "nosztrifikálása" ellen sem a NATO, sem az USA nem emel kifogást.

De most itt van ez a Putyin ... Tegnap a CNN-t nézegettem. Sok percig ki volt téve egy logo:
"Putin czar". Lehet, hogy ez a faarcú kágébés nem lesz hajlandó ölbe ülve dorombolni?


Sz. Gy.2007. november 29., csütörtök

Sátáni versek

Egy karrier állomásai.

Sátáni versek - az Iszlám halálos itélete [fatva] - Nobel díj - magyarországi diadalút ... Mi lesz a következő állomás?

Salman Rushdie felhágott a Parnasszus csúcsaira. Annyira nagy író? Igen, annyira mint pl. hazai Nobel-díjasunk Kertész Imre. Mit tesz egy pennarágót "nagy íróvá"? Írásművészete? Egy frászt! A szerencsés témaválasztás. Soroljuk fel gondolatban - Kertész Imrén túl - a többi hazai kiválóságokat: Jancsó Miklós, Szabó István, Konrád György, Esterházy Péter, esatöbbi.

A receptjük egyszerü. Valakit, valamit szapulni kell, hogy másvalakit, másvalamit az egekig magasztalhassunk. Persze hazugság az előbbi is, az utóbbi is. Ám annál értékesebb a mű, minél élesebbre sikerül a kontraszt. "Magyar íróinknál" a képlet világos. A céltábla a magyar nemzet, a nemzetnek valamilyen sajátossága, vagy a népközösség valamely csoportja, tagja. Az erre a platformra hordott fekália fölött pedig megjelenik valami fénylő, valami magasztos kép - látvány, amely csak egy keretbe illesztehető, ez pedig a hatágú csillag a Magen David.

Valami érthetetlen, ill. megfoghatatlan okból ezek az urak "itthon" és magyar nyelven szeretnek alkotni, folytonos rossz érzéssel küszködve és erről panaszkodva, mert - úgymond - utálják őket.

Hát persze, ez így is van. De vajon ki utálná Kertész Imrét, ha Németországban lakna, németül alkotna és német adómárkákból szponzorálták volna szuper költséges és szuper rossz filmjét a "Sorstalanságot"?

De ez nem elég! Rajtuk kivül sztárolnunk kell még Rushdiet is, akinek feje fölött fatva lebeg. Sorsa igazolja, hogy isten malmai lassan őrölnek. Ha nem így lenne, az iszlám-gyalázó már rövidebb lenne egy fejjel. Ám korántsem biztos, hogy ami késik, egyuttal múlik is. Aki a hatodik emeletről kiesik, a második emelet magasságában nem értékelheti túl azt a körülményt, hogy "még" nincs semmi baja.

Ez persze nem a mi ügyünk. Az viszont igen, miért törekszünk mindenáron arra hogy a görbe kard nálunk is lesújtson? A büszke spanyolok se' hitték, hogy felrobbantják náluk a vonatokat és olyanok lakolnak, akik nem vétkeztek.

Szentigaz, a fanatizmus nem válogatós. De a terrorizmus is fejlődik. Képes lesz egykor arra, hogy "sebészi pontosságú" csapásokat mérjen, mint az amerikai - izraeli helikopteres halálkomman dók? Kizárt, hogy azok kerülnek célkeresztbe, akik a vészt mások fejére idézik? Nem kizárt!

Közülük épp a 'díszvendég' Rushdie életkilátásai a legbizonytalanabbak. Már az is példaértékű lesz, ha őt utoléri a végzete.

Sz. Gy.2007. november 24., szombat

Ne szakadjunk el a "Gutenberg galaxistól!"


Tóth Judit [Toronto - Kanada - Hazánkért] komponálta honlapomba az itt látható képet. Arról eszembe jutott saját, porosodó, "könyvtáram" és elgondolkodtam egyről - másról.
A cybertér vándora lettem magam is, szinte a függőségig. Nem jól van ez így! Ez a világ csalóka! Keresőszavainkra hamar kapunk választ. A válasz azonban gyakran hamis - félrevezető. Az egész valahogy egyre jobban hasonlit egy bazi nagy "Sulinethez", vagy Wikipédiához. Isten óvjon mindkettőtől.
Manipulálnak azzal, amit beirnak. Manipulálnak azzal is, amit kitörölnek. Erre - megvallom - voltaképp hiúságom kiélése közben jöttem rá. Az ember szégyelli az orrát piszkálni, ha látják. Szégyelli azt is, ha narcisztikus késztetés hatására, beveri saját nevét a Goooogle-ba.
Nos én hódolok néha e szégyenteljes szokásnak és rájöttem egyre másra.
Az egyik legjobb és legolvasottabb Honlap az euroASTRA volt, már amíg Pósváry Sándor szerkesztette. Sándor magyar volt, bogaras és zseni! Aztán állitólag vételi ajánlatot kapott a lapra. Álliktólag nem fogadta el. Állitólag - emiatt - megmérgezték. Állitólag korábban makkegészséges volt. Aztán 47 éves korábban meghalt. Ez az egy tuti ...
Nos amikor elkezdtem saját nyomaimat kutatni az Interneten, a legtöbb találatot az euroASTRA eredményezte [cikkek, interjúk, fórum].
Azután kezdtem gyérülni, majd úgyszólván eltüntem. Nem mondom, nagy kár volt értem, de valami nem világos. Ha a Világhálón a hivatkozás megmarad és a lapgazda - a jelen esetben Joannes, a jófiú - törli azt a fájlt, amire a link mutat, ezt a szerver jelzi. Így rendben is volna. Mindenki takarít, még az üregi nyúl is. Nekem sohasem tetszett Joannes [a pofája se']. Rájöttem, ő is így van velem. Teljességgel érthető ha lapátra tett. De hova lettek a világürben keringő linkek? Űrszemétté váltak? Az "űrporszivó" beszippantotta őket? Van fönt ilyen porszívó? Milyen algoritmus szerint működik?
Azt tudjuk, hogy a honlapirók agyalmányait az u.n. "keresőrobotok" fedezik fel és lövik a világürbe. De ha feltették, le is szedik? Sorra mindet, vagy soronkivül egyet - kettőt, ezret? A fene se' ismeri ki magát.
A Gutenberg galaxis, a könyvek világa, egészen más! Amit kiturkáltál az antikváriumban, vagy [méregdrágán, fogadat szíva] megvettél a könyvesboltban: a tiéd és nem változik. A múlt fölötti uralom a kezedben van. Nem más tökíti el a könyvet helyetted. Legfeljebb nem találod a magad köré épitett kuplerájban. Él viszont benned a remény, hogy megtalálod egyszer [mikor épp nem keresed ...]. Ebbe a régióba nem tud beférkőzni az orwelli világ megannyi "vívmánya". A fájlokat nem pusztítják a vírusok, a férgek és más kórokozók. Nálam példáúl egér sincs.
És milyen meghitt foglalatosság egy könyvről lefújni a port, bevonulni vele valahová [akár a budiba is], felütni és elmélyedni benne, elmerengeni az olvasottakon.
Az egész olyan emberi. És hogy a lényeget ne felejtsem, a könyv "wysiwyg" rendszerü. Azt látod, amit olvasol, vagy fordítva ... Egyszóval: érdemes időnként visszatérni a való világba, ahol a dologi valóság az úr, nem a virtualitás, mely néha kancsalul festett egeket láttat veled.
Olvass!
2007.11.24
Sz. Gy.

2007. november 17., szombat
Reggeli reveláció

A "demokratikus játékszabályok".A reveláció [hirtelen megvilágosodás, felismerés] egyszerre csak úgy rájön az emberre, mint a cifrafosás, vagy a röhögés.

Velem ma úgy esett, hogy reggel a rádió felébresztett. Nem csörgött. Ennél kissé bonyolultabb a dolog. Ha korán ébredek, bekapcsolom kisrádiómat és a fülembe dugom az egyik dugaszt. Ettől szinte nyomban visszaalszom, de nem „annyira”. Ha a szöveg érdektelen, szundítok. Ha érdekes, feljövök félálomba és agyam rögzíteni kezdi a hallottakat.

Ma a következő szövegre eszméltem [talán a Kossuth volt]. Németországban érvényesülnek a „demokratikus játékszabályok” mert a politikai rendszer kikényszeríti azok maradéktalan betartását. Ebben a „demokráciában” a radikális jobboldalt nem illeti meg sem a szólás, sem a gyülekezési szabadsága. Ebbeli törekvéseit elsősorban nem rendőri, hanem „társadalmi” akciókkal hiúsítják meg a „demokratikus erők”. Ezen erők egységfrontot alkotva lépnek fel, függetlenül pillanatnyilag hatalomgyakorló, vagy ellenzéki pozíciójuktól. A játékszabályok megkívánják, hogy a kormány,- illetve ellenzéki pártok tagsága, de főleg vezetői, együttesen álljanak ki a „szélsőségesekkel” szemben, szóval - tettel.

[Értem már, hogy a „legnagyobb magyar írók” - Konrád, Kertész - miért érzik magukat jobban Németországban, mint „hazájukban”, vagy akár a saját bőrükben …]

Ennek a politikai felfogásnak, illetve gyakorlatnak, a magyarázata - a szpíker szerint - pofonegyszerű. A parttalan demokráciák, [pl. a Weimari Köztársaság] teret engedhetnek egy fasiszta mozgalomnak, ill. népvezérnek arra, hogy a hatalmat demokratikus választások útján szerezze meg, mint Hitler pártja a NSDAP. Majd erről a bázisról diktatúrába váltson, megsemmisítve a demokráciát. Igaz, ami igaz: Hitler, választási győztesként bevonulva a Reichstagba, „lazán” odavetette a kisebbségbe szorult szocialista képviselőknek: „uraim, önökre nincs többé szükség”. [Többségüket csakhamar el is nyelték a koncentrációs táborok ...] Hitler demokrácia felfogása kétségtelenül „eredeti” volt.

Mindenesetre örülök, hogy felébredtem, mert megértettem valamit és ez a valami hatott rám revelációként.

A „nemzeti radikálisok” semmit sem remélhetnek a „demokratikus” jogszabályoktól, intézményektől, ill. választásoktól! Nem remélhetnek, mert azt a mezsgyét, amely a megtűrt mérsékeltet a tiltott „szélsőségestől” elválasztja, nem jelölik sem térképi vonalak, sem közérthető definíciók formájában. Ezeket a vonalakat az a hatalom tologatja ide - oda a politikai erőtérben, amely magát a demokrácia „letéteményesének” minősíti, olyankor is, amikor politikai szénája
1 – 2 % körül mozog, mint manapság a szabaddemokratáké.

A „letéteményes” az a fogalom, illetve politikai kategória, amelyet az értelmező szótárba, később a célpontok jegyzékébe, fel kell venni mindazoknak, akik a valóságot nem mások szemüvegén keresztül óhajtják szemlélni.

A demokrácia fentiek szerinti értelmezése és alkalmazása nyilvánvalóvá teszi, hogy a négyévenkénti szavazólapok, a golyóstollak és a szavazók, a demokráciának nem alkotói, csupán megtévesztő jelképei.

A választás nem választás, mivel szavazni csak olyan politikai pártokra, ill. pártszövetségekre lehet, amelyek a „demokratikus játékszabályok” adta keretek között éppen kormányoznak, vagy ellenzékieskednek.

Némileg más lenne a helyzet, ha a „játékszabályok” körvonalazottak lennének és a választók e szabályok betartását - két választás közötti időszakban is - számon kérhetnék a választottakon és eltérés esetén a „játékszabályok” betartására szoríthatnák azokat. Erről azonban szó sem lehet. Elsősorban azért nem, mert egyszerűen nincsenek "demokratikus játékszabályok"!

Ilyen címen, ill. tartalommal nem léteznek írott források és az internetes keresés eredménye is csupán annyi, hogy a fogalompár több száz találata mögött nincs tartalom.

Ha lennének demokratikus játékszabályok, azok biztos tilalmaznák azt, hogy egy pártszövetség vezetője [ne találgassunk, Gyurcsányra gondolok] szándékosan rászedje a választókat azzal, hogy életkörülményeik javításának ígéretével kicsalja szavazataikat, majd egy általa, de főleg a hátán lovagoló gnóm [megint ne találgassunk: a Szadesz] által alkotott téveszmerendszer jegyében súlyos megszorításokat kényszerítsen a nemzetre, ha kell gumibotozás árán is.

A fogalompár: „demokratikus játékszabályok” tehát pillanatnyilag üres és azt a játékban résztvevők, vagyis a politikai pártok, sohasem fogják kitölteni sem balról, sem „jobbról”, mert nem áll érdekükben.

Azért sem áll érdekükben, mert már a fogalmi alapok meghatározásánál kiderülne, hogy „demokratikus játékszabályokat” csak olyan „játékra” lehetne alkotni, amely játékban egyik fél a nép, a „démosz”, lenne. De hát a népnek ebben a „demokráciában” nem osztanak lapot. Egy nyomorúságos tökalsót se kap …

A tisztességes játék alapvető fogalmi eleme [kelléke], hogy nyerési esélyt biztosítson mindkét fél számára. A [megválasztott] tolvaj és a meglopott [választó] között azonban nem játék folyik, hanem küzdelem. Az egyik fél a zsákmányért, a másik a puszta megélhetésért küzd. Az adott „jogviszonyok” között az a megoldás sem jöhet szóba, hogy a meglopott galléron ragadja a tolvajt és átadja a rendőrnek. Ha történetesen a rendőr [ügyész, bíró] is tolvaj, orgazda, vagy bűnpártoló, úgy a meglopott húzza a rövidebbet. A „rendszerváltás” óta eltelt csaknem két évtized a bűnözők megdicsőülésének és az áldozatok megalázásának undorító krónikája.

A „jogos (ön)védelem” illuzórikus, ha az erő, az esélyek és a törvény a tolvaj oldalán állnak.

A „demós” –nak előbb – utóbb el kell gondolkodnia azon, miként gyakorolhatja valóságosan uralmát a „-kráciát”!

Mindenekelőtt látnia kell, hogy életlehetőségeit egyetlen törvény szabályozza: nemzetközi rablótőke alaptörvénye, a profit maximalizálásának törvénye.

E törvény Amerika szupremáciája [főhatalma] képében realizálódik. Korábban említettem Tamás Gáspár Miklós nyilatkozatát a Napkeltében [riporter Aczél György], amelynek keretében világosan megfogalmazta azt a zsinórmértéket, amely határvonalat húz jók és rosszak, barát és ellenség, szalonképes és szalonképtelen között. Ez pedig az Amerika iránti hűség és az amerikaellenesség között húzódik.

Az előbbi magában foglalja Amerika háborús bűnök végtelen sorozatából álló „külpolitikája” és Magyarország Izrael általi „felvásárlása” támogatását, vagy a cinkos némaságot.

Teljesen világos, hogy a magyarság létérdekei már nem védelmezhetők abban a koordináta rendszerben, amelyet a „demokratikus játékszabályok” jelölnek.

Kezünket a Világ többi „szalonképtelene” felé kell nyújtanunk. A vén kurva [Európa] emlői nem táplálnak bennünket. Utódainkat még kevésbé. Vissza kell szoknunk a lovaink tejéből készített kumiszra?


Sz. Gy.


2007. november 13., kedd

Hakni.
A Magyar Szinházművészeti Lexikon szerint a hakni: "a színész fellépése [színházilag ellátatlan területen, ill. színházba rendszeresen nem járó közönség előtt] nem színházi, vegyes típusú egyvelegekben, esztrád- és kabaréműsorokban, művelődési intézményekben, ill. vendéglátó v. szórakoztató helyen tartott előadásokban. A körülmények és a társulatok esetlegessége miatt gyakran a művészi színvonal alacsonyabb szintje jellemzi, és így csak a színész pénzkereseti, fizetéskiegészítési forrása."


A társulat, amelyről szólni akarok, nem "esetleges" [a hasonlat tehát sántit]. A Morvai Krisztina Gaudi Nagy Tamás duó, a Civil Jogász Bizottság és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetői, hosszú távra álltak össze. Ők lesznek (?) hivatottak egy eljövendő (?) "jobboldali" rezsimben az igazságszolgáltatás vezető posztjait betölteni. Minthogy a magyarországi közállapotokról jelentésüket megírták és a vádló Morvay Krisztina, valamint a "vádlott" Bencze József országos rendőrfőkapitány egyetértésre jutottak abban, hogy jövőbeni kapcsolatukat ezután a konstruktiv együttműködés fogja jellemezni, a kifent szablyákat [gondoljanak csak Morvay nyelvére ...] tokba kellett volna dugni. Csakhogy rendkivüli választások, a jelek szerint, nem lesznek. A következő választásokig pedig Orbán eltökölget a népszavazással [meg a jófene tudja, mi jut még addig eszébe]. Ez pedig hosszú idő, amely megártana a legjobb damaszkuszi pengének is. A karddal pedig - ha nem vágunk vele - nagyszerüen lehet ... parádézni.


Most ez történik a nyugati féltekén, ahol a furcsa pár sorra járja a nagyvárosokat és a jelentéssel, meg annak mellékleteivel házalnak: szónokolnak, hang és kép és videofelvételekkel szórakoztatják a nagyérdemü közönséget. Ez már valódi hakni. Hogy miért? Hát erre könnyű válaszolni.

Pótcselekvés ez is, mint minden amit őfelsége ellenzékének vezére Orbán Viktor és hívei művelnek. [Itt most közbevetek valamit. Tamás Gazsi Miklós, a nemhivatalos "nemzeti orákulum", a minap televizióbeszélgetést folytatott Aczél Endrével. Ennek során Gazsi kimondta az "őszintét". Azt nevezetesen, hogy Orbán Viktor egy kérdésben következetes, ez pedig az Amerikával szembeni lojalitás. Ennek jellemzésére vigyorogva emlitette, hogy gondosan kiherélt minden kényes kérdést a népszavazási ívekről, így a földkérdést is ... ]

Nem különbek a követők, a nyiltan Orbán-imádó Morvay és a csöndes Orbán-hívő Gaudi sem.

Világos! Amíg az októberi és más "sajnálatos események" dokumentumaival házalnak odakint, nem kell [és nem is lenne "korrekt"] a rendőrséget zaklatni - idehaza.

Próbáltam hiteles értesüléseket szerezni arról, mi a célja ennek a műsornak? Mibe kerül és ki fizeti a cehhet? A Nemzeti Jogvédő Alapitvány szegény mint a templom egere. Igaz, hogy Morvay Krisztinát összefüggésbe hozzák egy olyan alapítvánnyal, amelynek céljai, anyagi forrásai sehogyse' passzolnak a Morvay féle szövegekhez.

Kanadai ismerősöm Tóth Judit a következőkről tájékoztatott.

"Morvai és Gaudi megkezdték a világjárást. Tegnap Ottawaban tartották az agitprop -gyűlést! Nem vagyok Magyar Gárdista, de módfelett feltűnő, hogy míg Tom Lantos kitiltotta őket, a "fasisztákat" az USA-ból, addig ez a duó nyugodtan utazgathat mindenhová. És úgy tudom, a kormánytól kapott közpénzen! Itt megint a Golitsyn könyvre gondolok: ..... irányított minden... ál-demokrácia, ál-szabadság, ál-ellenzék....stb. Valamikor az első feleségével Hodosán Rózával, Demszky is így járkálta körbe a magyar kolóniákat, összeszedve többezer dollárt! Még a montreáli magyar katolikus templom se maradt ki a szimpátia-partiból! Undorító!

Túl sok részletet nem tudok. Valaki telefonált nekem Ottawaból, ahol tegnap este volt a Morvai-Gaudi-rendezvény. Az ismerősöm szerint kizárólag "emberi jogok"-ról volt szó: videófilmeket mutattak be, hogy a rendőrség hogyan üti a magyarokat, vízágyúk, lovasrendőrség... stb. Másról gyakorlatilag nem volt szó, mert az előadásra bevonultak a konzulátus tagjai is, akik nagy figyelemmel hallgatták, mi hangzik el, ki és mit kérdez vagy mond. [Gondolom még jegyzeteltek is, ami tőlük nem meglepő!.] Érdekes, hogy már itt is hallottak Morvai Krisztina férjéről, a TV-nagyság Baló Györgyről, akitől -- a "nemzetes asszony" állítólag már elvált.

Az előadás végén a "duo" barátságosan elvegyült a hallgatóság között, mindenkivel kezetfogtak, de a kényesebb kérdéseket ügyesen elkerülték. Kiderült, hogy a világjárás további állomásai: Ottawa, Toronto, New York és Washington ... és még ki tudja hová vetődnek."


Itthon pedig minden csendes. Az ügyészség sorra keni el az októberi és máskori magyarverők "ügyeit". A "nyomozások" amúgy sem lehetnek sikeresek, mert az utcai erőművészeken nem volt rendszám. Azóta nagyot változott a világ. A Kormány, pénzhiány miatt, bezárja ugyan a kórházakat és megszünteti a veszteséges vasúti vonalakat, stb. De a rendőrségre [vagy az őrző védőkre (?)] volt pénz doszt'. A legutóbbi tüntetéseken egy tüntetőre már öt rendőr és öt vipera jutott. [Pontosabban négy, mert az egyik balfasz elejtette és fel sem merte venni a szerszámát ...] Így aztán a rendezett [!] macska - egér játék a kandúrok abszolut győzelmével végződött.

De majd másképp lesz, ha a vándorok hazatérnek és kipihenik az út fáradalmait.


Vagy nem?


Sz. Gy.
2007. október 27., szombat

Egy kis szemantika: "utcai harcok"!
Feltünt nekem, hogy liberális sajtónk folyton "utcai harcokat" emleget. Teszi ezt az a sajtó, amely üldözi a "szómágiát" azon az alapon, hogy ha valaki pl. zsidózik, pár nap múlva a dunai rakparton járókelők már látni is fogják a folyóba lőttek lábbelijeit ...Vice versa, ha liberálisék ezt a fogalmat szuggerálják, számolhatnak vele, hogy utcai harcok lesznek is. A téma kurrens. Az "utcai harcok" keresőszavakra a Google 585.000 (!) találatot ad. [Lásd fent.] Persze nem minden találat a 2006-os, ill. 2007-es "sajnálatos" eseményekről szól, de a szűkített találatok száma is igen magas.


Csakhogy itt tettenérhető az orwelli "duplagondol", amit a sajtó "újbeszélül" közvetit. A vérszomjas liberalizmus [amelynek reprezentánsai mostanában Fridivel együtt rontják a levegőt a televizióban] egészen mást értenek e fogalom alatt, mint a többi normális ember. Az ugyanis nem "utcai harc", amikor meghatározott helyre és időpontra bejelentenek egy tüntetést és megjelenik ötven tüntető, négyszáz rendőr [négyezer riadótartalékban] , három vízágyú, négy könnygázvető, hetven harci eb és néhány ló. Ez rendőrségi erődemonstráció brutalitással füszerezve. Másszóval rendőrterror.


Ami az igazi utcai harcot illeti, erről vannak ismereteink. Az utcai harc másik résztvevője nem pofozóbábú, nem menekülő nyúl, hanem maga is fegyveres, aki a városi környezet által nyujtott logisztikai lehetőségeket felhasználva, válaszol, azaz visszalő, robbanó, vagy gyujtógránátot vet és az elfogott ellenséggel úgy bánik, ahogy az ővele ... Ez a legkegyetlenebb harcmodor, amit a zsoldosok valahogy nem bírnak idegileg. [Viszont nem lehetnek mindannyian fogolykinzók egy támaszponton.] És itt kezdődnek a bajok. A Magyar Hírlap már 2003-ban beszámolt róla, hogy az öbölháború idején mennyire nem bírták az amerikaiak a gyűrődést."Pszichológusok kísérik a katonákat – Nehéz feldolgozni az utcai harc traumáját Az öbölháborúban száz órán át tartottak a szárazföldi harcok, a részt vevô katonák hetven százaléka utána mégis pszichés problémákkal küszködött, egynegyedük pedig komoly poszttraumás stressz tüneteit mutatta ..."


Mindez könnyű sétagalopp volt Irakhoz képest, ahol az amerikaiak már azon fáradoznak, hogy robottankokkal helyettesítsék a fogadott bérgyilkosokat.


Milyen felemelő lesz, ha Gyurcsány robotgörényei hajkurásszák majd a pesti polgárokat a sikátorokban. De még nem tartunk itt. Lehet, nem is fajulnak idáig a dolgok.


Az elmult napokban ugyanis döntő horderejű változások következtek be! Az "utcai harcokat" a korábbitól eltérő "harcmodorban" vívják a "futballhuligánok". A nyers erő helyett [ami nincs] ázsiai, azaz magyar (!), harcmodort alkalmaznak ahol ravaszsággal élnek [ami viszont van].


E módszerek elemzése egy későbbi írás tárgya lesz. Ítt elég annyi, hogy a budapesti közlekedést bárhol bármikor képesek megbénitani, véráldozat nélkül.


A budapesti közlekedés "dugóhajlamossága" támadás esetén olyan helyzetet idéz elő pillanatok alatt, hogy mire a rendőrség odaér és falanxba rendeződik, már nem tud különbséget tenni a rendzavaró, a járókelő, a villamosról leszállt, a gépkocsikból kiszállt egyedek között. De ha mindenkit fejbe is vernek, aki útjukba akad, mit csinálnak a járművekkel, hogy "oszlatják" azokat, főleg akkor ha az Erzsébet hidat még be sem fejezték és már bedugul a Margit híd, vagy valamelyik másik.Mondhatjuk persze, hogy ez egy szemét dolog és mire való az egész. Aki viszont a "Bét" kimondja, annak joga van az "Át" is kimondani. Vagyis azt, hogy a közlekedés megbénitása nem szélsőjobbos, hanem judeobolsevista patent. Gondoljunk a taxisblokádra és arra, hogy azt kik szervezték és vezették. A blokád célja a politikai zsarolás, az amúgy is gyáva Antall megfélemlitése volt. E mostani blokádsorozat célja is politikai zsarolás. Gyurcsányt arra akarják kényszeríteni, hogy menjen [végre] a fenébe.És sajnáljuk persze a szegény pestieket. Ám közülük most nyilván azoknak lesz a legnagyobb a pofájuk, akik annak idején forró teával itatták és szendviccsel etették a "derék" taxisokat. Kibírták az Andrássy úton rendezett meleg és drogos parádékat. Elviselték azt is, hogy a Krisnások augusztusban, szombaton, délben vonuljanak át épp az Erzsébet hídon, feltartóztatva sokezer Balaton felé tartó gépkocsit. Azokban is felfőttek és sírtak a gyerekek. Dehát türniük kellett a "másságot". Most is kénytelenek lesznek vele. Egyébként Gyurcsánytól függ minden. Legyen empatikus!Ennek előbb - utóbb be kell következnie, annak függvényében, hogy a cionista háttérhatalom előbb, vagy utóbb jut e arra a belátásra, hogy Gyurcsány nem lesz képes pacifikálni sem Pestet, sem az Országot. Nem tudja tehát eljátszani Edwárd király angol királyt, mert azok a bárdok, akik esetleg hajlandók lennének neki dalolni, hamarabb seggbe lesznek rugva mint ő maga. Az első "intézkedéseknek" vélhetőleg nem Gyurcsány lesz a célpontja, hanem azok a "ragacs magyarok" akik odacsirízelik ülepét a miniszterelnöki bársonyszékhez.


Hát' a közeljövőben aligha fogunk unatkozni ...


Sz. Gy.2007. október 23., kedd

Megemlékezők.


Negyedmillió jámbor, törvénytisztelő, megemlékező az Astoriánál. Megint nem voltak "úgy öltözve", megáztak. Most a Terror Házához bandukol akiben még maradt annyi hazafias szufla.


Az Orbán - Gyurcsány rendszer ismét kitűnőre vizsgázott. A Civil Jogász Bizottság [Morvai Krisztina] és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat [Gaudi Nagy Tamás] ismét tüsténkedik - a televíziónak. [Furcsa egyezés Orbán "számonkérési programja" és a Bizottságok nyüzsgése között ...] Amúgy nincs "komoly rendzavarás".

Európa csendes, újra csendes. Elzúgtak forradalmai. Nálunk már '56-ban ...


Most várjuk a vevőt. Izraelből érkezik [lásd. Peresz "félreértett" nyilatkozatát]. Felméri az árút: a földeket, az ásványkincseket, az ipart, s házvagyont és az "élőárúból" azt amit a külföldi piacokon jó haszonnal értékesithető [mint példáúl a fiatal lányok].


A Kentaur diadalmasan toporzékol. [Egyelőre egy szimbolikus képet helyeztem el, amig el nem készül az igazi. Ez alúl egy rendőrló lesz, törzse egy fegyveres rendőr, sisakban, Gyurcsány arcvonásaival. Mellén egy nemzetiszin kokárda közepén az azonositó számmal: "0000". A szörnyeteg a pesti utcán trappol, patái alatt árpádsávos zászlók. A hátteret lángok színezik rőtre a vízsugarakat és a könnygázgránátok ködét.
Ez a vigéc külsejű úr voltaképp nem szörnyeteg, csupán jelkép - Izrael Magyarország fölötti hatalmának szimbóluma. Mint ilyen nem buktatható meg sem alkotmányos úton, sem lármázással.


A mai nap a "mérsékeltek" végleges hitelvesztését hozta. Mikor ezeket a sorokat írom az ATV adását hallgatom. A "baloldal" máris tort űl a nemzet fölött.Atyafiak! Eljött az ideje a mellény újragombolásának. A szónokok - Orbán, Tarlós, Wittner, Tőkés - ideje lejárt. Mint az ócska népszinmű kellékeinek raktárba kell kerülniük.A jövő - ha lesz jövő - a harcosoké, mint szerte a világon mindenütt a cionista hóditás szinterein.Sz. Gy.


2007. október 9., kedd

Mesterségük a halál.

Rövid napihír [MTI 2007. október 9]
Két nő életét vesztette kedden Bagdadban, miután egy nyugati őrző-védő cég emberei tüzet nyitottak autójukra. A nők egy olyan konvojhoz közeledtek, amit a biztonságiak kísértek. Irakban több tízezer magánkatona dolgozik, különböző biztonsági cégek kötelékében. A cégek egy részét az amerikai kormány bérelte fel. Az amerikai nagykövetség azt ígérte, hogy figyelemmel követik a támadás kivizsgálását.

Hétfőn fejeződött be egy másik vizsgálat, amiben kiderült, hogy a Blackwater nevű cég biztonsági emberei 17 ártatlan irakit lőttek agyon. A mostani elkövetőkről még nem mondták meg, hogy melyik 'céghez' tartoztak.

Ezúttal az utóbbi 'esetről' lesz szó. A televizíóban azt is pusmogják, hogy a meggyilkoltak között gyerekek is vannak. Ez 'természetes', hozzátartozik az amerikai 'hadviseléshez', szerte a világon. Arról korábban is írtam már, hogy a dicső "Army" csak a levegőből gyilkol "sajátkezűleg". [Olyan 'sólymokat' röptet, akik droggal-tömött állapotban mennek bevetésre és telibe találják - a lakodalmat ...] Az iraki pokol bugyraiba a Nemzeti Gárda lúdtalpasait és - növekvő létszámban - bérgyilkosokat 'alkalmaz'. Régen kiderült, hogy Guantanamo szadista kinzómesterei ugyancsak bérpribékek. A világbotrány nyomására folytatott vizsgálat hálójában voltaképp csak egy terhes kurva akadt fenn.

Ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban vannak problémáim.

Amikor a német 'sondereinsatz' kommandók [az orosz fronton] megjelentek a Wehrmacht és a Waffen SS alakulatok háta mögött, világos volt, hogy tagjaik a katonai bíráskodás hatálya alá esnek. Ugyanez volt a jogi státusuk a részben segédszolgálatos alakulatokba, részben az SS alakulatokba verbuvált ukránoknak is. Az ukránok kiváló harcosok és kiváló gyilkosok voltak. Himmler egyre növelte e segédcsapatok számát. Rájött ugyanis, hogy a gyilkológépek demoralizálódnak és, sajnálván ilyen traumáknak kitenni a teuton lovagokat, a piszkos munkát a segédnéppel végeztette el, ahol lehetett.

Amerikában - a népek nagy kohójában - rengeteg salak keletkezik. Ez a legolcsóbb árú. mindenre felhasználható. Csakhogy ezek a - jelentős részben - bűnöző elemek ugyancsak frusztrálódnak és vagy összeomlanak lelkileg, vagy 'lelkes' szadistákká válnak.

Ami végképp nem tiszta, az a következő. E "cégek" vezetői és alkalmazottai milyen jogszabályok alapján, kinek, mi módon felelősek? Úgy tűnik "korlátolt felelősségű társaságokról" van szó, akiknek az irakiakkal voltaképp nem kell elszámolniuk, mert az Army-val kötött szerződésnek esetleg nincs is erre vonatkozó passzusa. De ha lenne is, a gyilkosok esetében nem büncselekmény, pláne nem katonai büncselekmény, lenne megállapitható, hanem egyszerű "polgári szerződésszegés". Erre látszik utalni hogy az amerikai követség - mint egy előkelő idegen - igéretet tesz arra, hogy 'figyelemmel kiséri' a vizsgálatok menetét. Egy valódi hadseregben ilyenkor a katonai ügyészség veszi kezébe az ügyet és letartóztatja a gyilkosokat, majd kommünikét ad ki időnként a nyomozás állásáról.

Érdekes, hogy a yankeek milyen szigorúak tudnak lenni, ha róluk van szó. A második világháborúban a nyugati fronton - Malmedynél - az SS-ek belegéppisztolyoztak egy fogolycsapatba. Nem volt szándékos gyilkosság. Egy vélt, vagy valódi, szökési kisérlet miatt az egyik őr elveszitette önuralmát és meghúzta a ravaszt. Többen követték... A katonai rendőrség, a dicső MP-k akcióba léptek. Tömegesen kínozták az SS katonákat, hogy terhelő vallomást csikarjanak ki olyan parancsnokokkal szemben, akik az esetről mitsem tudtak. Tucatszámra akasztottak olyan tiszteket, akiknek a mészárláshoz nyilvánvalóan semmi közük nem volt.


És végül vessenek egy pillantást a Blackwater "cég" fenti logojára. Egy tigrismancs díszeleg benne. Pedig ők nem tigrisek, hanem hiénák [dögevők] akiket a történelem leggonoszabb hatalma uszított az iraki népre. Merem remélni, sorsuk beteljesedik, levadásszák őket... A tizenhárom csomós hóhérkötél azonban nem nekik jár, hanem azoknak akik felfogadták ezt a gyilkos hordát.

Ja! Ne feledjük, őrző védő cégek alkalmazottai "harcolnak" a pesti utcán is. Azt pedig jól tudjuk, értük, miattuk ki fog felelni - ha eljön az ideje.


Sz. Gy.


2007. október 4., csütörtök

Lovasroham


Ajánlás.
Írásomat Morvai Krisztinának, a magyar Jeanne d'Arc-nak, ajánlom.


Példátlan gyalázat érte a "lovas népünket", és lovainkat!
Népünket azért, mert sorsa összeforrott a lóval. Lovas népként szereztünk hazát a Kárpát medencében. Fürge lovainkon száguldoztuk be Európát és nyilaink ellen a jóistenhez fohászkodtak a népek a Skandináv félszigettől Bizáncig.


Aztán "kegyes" István királyunk jóvoltából jobbára csak hidegvérű lovak tapodták a Hon földjét nyergükben német martalóc lovagokkal, akiknek csicskása lett a "Szentkirály" is. Ám ha lázadni kellett, ill. lehetett, mindíg lóra kapott a magyar.

A "magyar huszár" a katonai erények szimbóluma lett. A bennünket egyáltalán nem kedvelő franciák huszárezredet állitottak fel, magyar mintára. A '48-as Szabadságharc után idegenbe szakadt hazánkfiai közül a hir és dicsőség babérjait aratták a volt honvédhuszárok, akik lovas magasabbegységek parancsnokaiként arannyal vésték be nevüket, többek között, az amerikai történelem lapjaira is.

A ló és lovasa a "háború istenei" voltak évezredeken keresztül. Minket magyarokat aztán leszállitottak a lóról, és nemcsak a "magasról". Már talán egy hintalóra se' ülhetnénk fel
anélkül, hogy zsidajaink ne kezdjenek "aggódni" és ne eresszék ránk a gyurcsány-pribékeket. Közülük most a lovaspribékekről ejtek néhány szót, a nyiregyházi szurkolókergetés kapcsán.
A rohamozók - állitólag - a REBISZ "kiküldöttei" voltak. De mi a francot kerestek Nyiregyhá zán?


Az köztudott, hogy a debreceni szurkolók mindíg balhéznak Nyiregyházán, de "hadilétszámuk" alkalomról - alkalomra alig változik. Harci taktikájuk pedig sematikus. Azaz pontosan kiszámithó, hogy harci kedvük lohasztásához milyen létszám, milyen felszerelés és milyen módszerek szükségeltetnek. Úgy vélem, hogy a Tirpák Főkapitányság ezen alanyi és tárgyi eszközök birtokában van.

A feltett kérdésre a lovasroham videoclipje ad választ. Az első kockákon a kamera felé közeledő csoport látható. Egyáltalán nem biztos, hogy a "kemény maghoz" tartozók. Az is nyilvánvaló, hogy nem égnek harci lázban. A lovasok váratlanul, a hátuk mögött bukkannak fel és orvúl, rögtön támadnak. Szó sem lehet arról, hogy ők, vagy mások, a "tömeget" önkéntes feloszlásra szólitották volna. Egyikük jobbra balra csépelve [csak a fejét, ne sántuljon] furakodott az emberek közé. A kancsukás kozákokra, vagy a Jancsó háborodott agyából filmre vitt, sosemvolt lovas csendőrökre emlékeztetett. [Tényleg, nem lehetne Gyurcsány terror alakulatainál a kancsukát is renszeresiteni? Hatékonyabb mint a kard. A kozákok értették a dörgést ...]

Ami mármost a "biztositást" illeti, a helyzetet a lovastámadás "egyértelmüvé" tette. A tömeg, szembetalálta magát a hirtelen ott termett, gyalog fogdmegekkel. Feléjük közelitett, hisz kergették hátulról. A talpasok ezt "fenyegetőnek" minősithették. A lacafaszázás nélküli tömegoszlatás "jogi feltételei" egyből bekövetkeztek. Undoritó egy birkaterelés volt, mondhatom!

Mondhatnám azt is, rendőri provokáció történt. Mondhatnám, de nem mondom, mert nem erről van szó, hanem a vörösterror egyik epizódjáról! A félelmet az emberi szivekből át kell plántálni a gerincekbe, sőt a zsigerekbe is. Az a, nyilván kitalált, hülyeség hogy "megdobták a lovasokat" egyáltalán nem lehet ok a hátulról intézett lovastámadásra!


Közbevetőleg - a lovakról. A magyarok mindíg szerették, gondozták és a lehetséges mértékig kimélték lovaikat. De most hogy érezheti magát egy okos állat, ha egy olyan hülye állatot ültetnek a hátára, aki hátulról az emberek közé hajszolja? Tudjuk, a ló is tiszteli, kiméli az embert. Híres mutatvány volt, amikor egy huszár a lovasszázad előtt keresztbefeküdt az úton és a lovak óvatosan átlépkedtek rajta, mint a hímes tojáson. A "bevetésen" résztvett lovak biztos szégyenlik magukat. A lovasaik meg biztos nem.


Szóljunk megint róluk.


Montezuma és népe kezdetben isteneknek vélték és egy lénynek gondolták Cortez páncélos lovasait. Aztán - saját kárukon - rájöttek, hogy két lényről van szó és közülük csak a ló - ember. Innen már viszonylag simán ment a dolog. A pányva-vetés mesterei egy pillanat alatt lerántották a lovast. Kinyitották a konzervdobozát és már mehetett is az áldozókőre, hogy kitépett szivével engeszteljék az isteneket, akik azért haragudtak rájuk, mert kezdetben olyan birkák voltak.


A fenti képen az Apokalipszis lovasai vágtatnak. Pofájukról könnyen felismerhetők. Főleg a vezér, Bush. Dehát ők is csak zsoldosok, a nekivadult cion-tőke vezényszavára trappolnak, azaz csak trappolnának, mert már világszerte suhognak feléjük a fékező pányvák. Ennek a hadnak egy kis alegységét képezik Gyurcsány leninfiúi ... De vigyázzatok fiúk! A "tschikosh - gulash - paprikasch" azt is jelenti hogy a pányvetéshez nálunk is értenek az emberek ... Még azt is megérhetitek, hogy egyszercsak a lovagló Walkürökkel találjátok szembe magatokat.


Ami Morvai "nagyasszonyt" illeti kérdezem: "ezt" igértették meg, a paktumkávé mellett, Bencze úrral? És most mire ez a beszédes csend? Amikor a ridiküljét megnézték országos bojkottot hirdetett áruházláncok ellen. A vidék, Debrecen, nem az ön asztala?

Szeszák Gyula.


2007. szeptember 15., szombat

Neonácizmus
A gimnáziumban és a marxista esti egyetemen tanultam, hogy:

"Lenin élt. Lenin él! Lenin élni fog!" Ez a marhaság nem jött be. De mi lenne, ha valaki manapság azt találná mondani: "Hitler élt. Hitler él! Hitler élni fog!" [?]

Mert itt van ugyebár ez a neonácizmus, immár Izraelben is.

Cikis a téma. "Független" sajtónk ennek megfelelően járja körbe [erősen fogva a forró kását kerülgető izraeli sajtómacskák farkát].

Az MTI [2007.09.09] szerint a Tel - Avivban elfogott neonácik "orosz származású, izraeli állampolgárságú fiatalok."

Tehát zsidók, vagy nem zsidók? Ez nem is olyan egyszerű, de a nyomozás vezetője Révital Almog megmagyarázza. "Családjuk egyes tagjai zsidók, de közülük már egyik sem tekinthető vallási szempontból zsidónak" ... ilyen értelemben csak az számít zsidónak, akinek az édesanyja is az."

Hirtelen nem tudom, hogy ez faji vagy vallási törvény lenne. Az előbbire utal a nyilatkozat folytatása.

"Az izraeli törvények szerint bárki állampolgárságért folyamodhat, akinek szülei vagy nagyszülei révén zsidó gyökerei vannak. A hatóságok már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a Szovjetunió felbomlása után ezt a megfogalmazást kihasználva sok olyan akkori szovjet állampolgár is bevándorolt Izraelbe, akinek a zsidósággal való kapcsolata ugyancsak megkérdőjelezhető."

Ismét a kérdés. faji, vallási, vagy erkölcsi alapon. Elég annyi, hogy a tudósítás szerint ezek a neo izék nem tősgyökeresek, azaz nem echte zsidók. Így persze mindjárt kisebbnek látszik a blamázs. Sőt! Miki Rosenfeld sajtószóvivő még azt is hozzáteszi, hogy "Izraelben nincs olyan törvény, amely a fajgyűlöletből elkövetett bűncselekményekről rendelkezne, a korábbi esetekben a holokauszt tagadása címén indult bírósági eljárás a gyanúsí tottak ellen."

Ebből az következne, hogy hogy az izraeli törvényhozás legfelsőbb szerve, a Knesszet, Izrael állam megalakulása, ill. saját magalakulása óta folyamatosan "alkotmányos mulasztást" követne el? Egy fenét! Mulaszutásról, vagy akár véletlenről szó sincs. Ha a "fajgyűlölet" fogalmát a törvény meghatározná és ahhoz büntető rendelkezést kapcsolna, esetleg a felnőtt lakosság háromnegyedét be kellene csukni, és akkor ki lövöldözne a palesztinokra?

A fajgyűlölet apostola Hitler így vélekedett "... A föld egyik népénél sem olyan erős az önfenntartás ösztöne, mint épp. az. u.n. kiválasztott népnél. ... Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamány oly keveset változtatott volna jellegzetessségein, karakterén, mint épp a zsidó ... A zsidó vallás tanítása elsősorban a zsidó vér tisztán tartásának, valamint a zsidók egymás közötti és a külvilággal (a nem zsidókkal) való közeledésének tana ... Valójában a mózesi vallás nem egyéb, mint a zsidó faj fenntartásának tudománya. Éppen ezért magában foglalja mindazokat a szociológiai, politikai és gazdasági területeket, amelyek e tekintetben egyáltalán szóba jöhetnek ..."

Egy tan belső tartalmát úgy lehet legjobban megérteni, ha összevetjük egy másik tannal. Így válnak világosan felismerhetővé a hasonlóságok és a különbözőségek.

Kérdés, hogy a nácizmus és a judaizmus tartalmi külöbözőségei olyan lényegesek e, mint amilyen heves két eszme hívei közötti ádáz gyűlölködés? Hát nem!

Korábban olvastam és kommentáltam is Gideon Hausner "Ítélet Jeruzsálemben" c. könyvét, amely az Eichmann ügyet ismerteti, részletesen de nem hézagmentesen.

Így bizonyos kiegészítésekért a [szintén zsidó] Makai Györgyhöz kell fordulnom. A szerző egy, a Spiegelben megjelent, tanulmányból idézi, hogy "...Mivel a cionisták és a nemzeti szocialisták egyaránt a fajt és a nemzetet tekintették minden dolgok fokmérőjének, kettőjük között szükségszerűen ki kellett alakulnia a közös hídnak."

Kis is alakult! Már épülgettek a koncentrációs táborok, amikor működni kezdett az u.n. "Haavara [szállitási] Egyezmény", amelynek létrehozásában egyfelől Levi Eskol [későbbi izraeli külügyminiszter - amúgy "magyar" zsidó] másfelől, nem fogják kitalálni, Adolf Eichmann [!] bábáskodott. Mondhatnák, ez egy rossz vicc. De nem mondhatják, mert nem az! Maga Hannah Arendt, a zsidókérdések neves szakértője, írta : "Eichmann megvetette az asszimilált zsidókat, ingerelték az ortodox zsidók, a cionistákat viszont szerette, mivel azok ugyanolyan 'idealisták' [Sic!] voltak mint ő."

Hát kb. ugyanezek ingerelték az izraeli "illetőségű" neonácikat is plusz a homoszexuálisok és a kábitószerélvezők.

Dehát miért is dobálózok én Hitlerrel, Makaival és Arendttel, mikor frisebb anyagom is van. Régi kedvencen Naftali Kraus a nagy zsidó író. [Ugyancsak írtam már róla.] Ez az úr olyanokat - de olyanokat - ír, hogy ha én ugyanazat irnám, csak a "zsidó" helyébe "magyart" irnék, egyből rámsütnék: neonáci vagyok.

Mert hogy is szól Naftali 2006, augusztus 9-én [!] közzétett hitvallása?

"Töredelmesen bevallom hogy: - A zsidók asszimilációja ellen vagyok!

- Egyértelműen és "szélsőségesen" ellenzem a vegyesházasságot, ami a zsidóság végét jelenti.

- Amellett vagyok, hogy zsidó gyerekek zsidó nevelést kapjanak; szüleik ne tagadják el tőlük, hogy ők zsidók, bárhol is élnek szerte a diaszpórában. Ne meneküljenek a zsidóságtól, hanem ragaszkodjanak hozzá. Ahhoz a zsidósághoz, amely a monoteizmust és a Tízparancsolatot adta a világnak.

- Ebből következik, hogy szeretném ha minden zsidó zsidónak vallaná magát és igyekezne ezt zsidó tartalommal - vallásos, nemzeti, kulturális, de zsidó tartalom mal megtölteni."

Látja kedves Naftalink, ezt és csak ezt, akarjuk mi is és meg is fogjuk valósitani, szépen - vagy csúnyán. De mielőtt elvadulnának a dolgok, szeretnénk élni az ön által felkínált alábbi lehető-séggel.

"Aki ellenzi ezt , de valami köze van a zsidósághoz és amellett vannak ész- vagy érzelmi ellenérvei - álljon ki a porondra és érveljen, de érvek híján, ne próbálja a vitát személyeskedő sikra terelni és municióját a magyar neo-nácizmus mocskából meríteni."

Jöjjön el hozzánk a Kossuth térre. Nem dobáljuk meg tojással. Nem a magyar "neo-nácizmus mocskából", hanem az ön érveiből fogunk meríteni.

Egyetlen kikötésünk van. Ne próbáljon nekünk olyan szellemi bóvlit eladni, amit önök otthon nem fogyasztanak, mert nem kóser [tréfli]. A "másságra" és más hasonlókra gondolok. Nem kell részleteznem, jól tudja maga, miről van szó.


Sz. Gy.2007. szeptember 11., kedd

A leghalálosabb verseny: brain overwriting.Az angol kifejezés az emberi agy manipulálását, "felülírását" jelenti.


Amerika a gonosz gátlástalanság "anyaországa". A népes mezőnyben alighanem a leggonoszabbak, leggátlástalanabbak a "tudományos kutatók", Josef Mengele kollegái. Az emberi agy manipulálása a kutatások főtémája. Itt tolonganak a legtöbben, ide ömlik a legtöbb zsozsó. Ezek "szigorúbban titkosak" mint a hadiipari kutatások. Sok jel mutat arra, hogy az USA a harmadik világháborút a koponyacsontokon belül kivánja megvívni és szeretné megnyerni. Ebbe a boszorkány konyhába tehát nincs belépés. Az üstben keletkezett párák néha fölemelik a fedőt és valami kiszivárog. Könnyen meglehet, nem véletlenül. Néhány hülyeséget tekintélyes tudományos folyóiratok is közölnek. Valami ilyesmie találtam az Indexen.


"A kutatók előtt ismert, hogy a liberálisok és a konzervatívok másként teljesítenek pszichológiai teszteken. A New York-i Egyetem tudósai David Amodio vezetésével arra próbáltak választ találni, hogy ennek van-e valamilyen neurológiai magyarázata – kérdi a New Scientist.


Más tudósok üdvözölték a New York-i kollégák felfedezését. Jorsan Grafman, egy bethesdai neurológiai intézet kognitív tudományokért felelős igazgatója "érdekesnek és provokatívnak" találta a kutatást. Grafman szerint elképzelhető, hogy a politikai nézetek közti finomabb különbségek is felfedezhetők az agyban, és a tudósok a jövőben egy agyszkenből akár azt is megállapíthatják, hogy az illető kire szavazna a következő választáson. Matt Newman, az Arizonai Állami Egyetem munkatársa úgy véli, Amodióék kutatása alátámasztotta azokat a korábbi tanulmányokat, amelyek szerint a konzervatívok elutasítóbbak a változásokkal szemben." [Index 2007. 09. 10]Irak példáján látjuk, hogy Amerikának nem sikerült olyan szuperkatonákat "előállitania" akik feleannyira bírnák a gyűrődést, mint Hitler gyerekkatonái Berlin romjai között. A halottakban elszenvedett veszteségeknél sokkal drámaibbak azok a traumák, amelyekkel a katonák hazatérnek, hogy otthon aztán ne tudjanak magukkal mit kezdeni és a társadalom se' tudjon velük mit kezdeni. Amerika vesztesége "élőhalottakban" sokszorosa az elesettekének.
Az imperialista rablóháború nagyobb dicsőségére az is kiszivárgott, hogy a pilótákat kábitószerekkel tömik. Nagyon úgy néz ki, hogy sok rejtélyes "baleset" oka, hogy a kábszeres pilótának nem térkép a táj, hanem a jó franc tudja micsoda. Így aztán odapörkölnek a falusi lakodalmasok közé.


És közben kibontakozik egy új - fenyegető - jelenség! Azt már rég tudjuk, hogy az iszlamista tudatformálás tömegével produkálja az önkéntes halálra vállalkozók, az Allah paradicsomába igyekvők, légióit. Ezt az "eredményt" nem magasan kvalifikált és dotált "kutatók", hanem "jámbor" mullahok produkálják. [Egyikük a vak, nyomorék Jaszin sejk volt. Többször irtam róla.]


A tanitványok kezdetben "szinesek" voltak, e népek legjavából. Közöttük szép számban gazdag - művelt családok gyermekei. Ez is fejfájást okozott a világhóditóknak. A potenciális terroristák kiszűrése azonban megoldhatónak látszott: a barna, olajosképű pofákat kellett kihalászni a zavarosból. A "szines" fanatizmus akként is felfogható volt, hogy ez bizonyos emberfajok lelki alkatára vezethető vissza, mert ezek jóval később másztak le a fáról, mint a yankeek. Igen ám, de a terrorizmus már kezd úgy kinézni mint a cappucino, azaz fekete és fehér (!) komponensek keverékévé válik.


A "Hírszerzőben" olvashatók a következők.


"Egy héttel szeptember 11-e évfordulója előtt Németországban és Dániában is több terroristagyanús elemet tartóztatott le a rendőrség. Németországban letartóztattak három "muszlimot", akik több száz kiló vegyi anyaggal "soha nem látott dimenziójú", a madridinál és a londoninál is komolyabb terrorcselekmények elkövetésére készültek. A német (!) Fritz G., Daniel S. és a vélhetően török Adem Y. által létrehozott terrorista sejtet már hónapok óta figyelték az illetékes hatóságok.""A kedd este őrizetbe vett gyanúsítottak - akik közül ketten német állampolgárok, egy pedig török - a rendkívül forgalmas frankfurti repülőtér és a ramsteini amerikai támaszpont ellen terveltek ki támadást. A gyanú szerint a három férfi az Iszlám Dzsihád Unió (IJU) elnevezésű terrorszervezet német sejtjének tagja. A korábban elsősorban Közép-Ázsiában tevékenykedő, de az utóbbi időben Európát is mind inkább célba vevő szervezet szoros kapcsolatban áll az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal. A gyanúsítottak korábban állítólag Pakisztánban kaptak kiképzést." [2007-09-05]Eddig a hír [ami szent] és most következzék a vélemény [amely szabad]. A kérdés az, hogy lesz egy németből "muszlim" és miért akar mindenáron robbantani - honfitársainak tömeges halálát okozva ezáltal? Azt mondjuk: fanatizmus (?). Mi az? A kislexikon szerint - "Vakhit. A valóság figyelmen kívül hagyásával, merev - indokolatlan - ragaszkodás egyes eszmékhez, elvekhez. A fanatikus embert nem lehet meggyőzni arról, hogy amihez ragaszkodik, az nem ésszerű. A fanatikus ember ingerülten elutasítja az ellentétes véleményt, s saját álláspontját képtelen módosítani."


Ez a körülirás nem mond semmit - üres. Senki se' gondolhatja komolyan, hogy egy német, röpke pakisztáni kiképzés eredményeképp, vakhitű iszlamistává változhatna és azért lenne hajlandó az életét feláldozni, hogy a német városok fölé minaretek magasodjanak és a müezzin hívja imára a "deutsche mouslimokat".


A lelki metamorfózisra van (!) reális magyarázat. A gyűlölet! A kapitalizmus miközben tönkreteszi a társadalmat, a családot és az egyént, tőkét akkumulál. Ez a célja. Közben akkumulálja a gyűlöletet is, ez meg a tőkeakkumuláció "mellékterméke". A tőketulajdon többségét tulajdonló zsidóság - a Talmudból - nagyon jól tudja, helyesebben tudhatná, milyen rontó energiák felszabadítására képes a gyűlölet. De itt egy szörnyű tévedés forog fent! Azt hiszik, akié a tőke, azé a gyűlölet ereje is. Nem! Ez kezd fordítva működni. A fehér "bennszülött" gyűlöli annyira vérszívóit, hogy ölni és halni egyformán kész, ha ezeket elpusztíthatja.Ez a gyülölet az amely rövid hetek, esetleg hónapok, alatt "fanatizmussá" kovertálható azáltal, hogy eszközöket kap céljának megsemmisítéséhez. Az eszköz a fegyver, a robbanóanyag, stb. és a tudás (!). Annak tudása [know how], hogy ezek hogyan alkalmazhatók maximális hatékonysággal.


És itt kopogtat a tőkés világ kapuján az új probléma: miről ismerhető fel a sok német között a "néhány" terrorista? Grafmanék majd rájuk mutatnak: ecce homo!? Na erre befizetek. Ezt Izraelben sem tudják megcsinálni, pedig ott nagyon - nagyon szeretnék.


Mi a megoldás? A teljes rothadtság miatt nem reformálható kapitalizmus lecserélése - valami másra ...


Sz. Gy.

2007. szeptember 9., vasárnap

Törvény előtt az őszödi fülemile.
Arany János írta: "Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember: ha per, úgymond, hadd legyen per! [Ami nem volt épen oly rég]".
Azután változott a helyzet, amit a költő így jellemez. Milyen szép dolog, hogy már ma Nem történik ilyes lárma, Össze a szomszéd se zördül, A rokonság Csupa jóság, Magyar ember fél a pörtül... Nincsen osztály, nincs egyesség Hogy szépszóval meg ne essék, A testvérek Összeférnek, Felebarát Mind jó barát: Semmiségért megpörölni, Vagy megenni, vagy megölni Egymást korántsem akarja. De hol is akadna ügyvéd Ki a fülemile füttyét Mai napság felvállalja!?
De mégis történt, történik valami. A sajtóhír örvendetes és szégyenteljes egyben. "Beperelték Gyurcsányt az őszödi beszéd miatt!" [MTI 2007. 09. 08]
Miről van szó?
Kártérítési pert indított Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ellen 199 ember az őszödi beszéd miatt. A polgári per első tárgyalását november 20-ra tűzte ki a Fővárosi Bíróság.

"Magánszemélyek beperelték Gyurcsány Ferenc kormányfőt, az MSZP elnökét tavaly őszödi beszéde miatt,erősítették meg a Fővárosi Bíróság sajtótitkárságán szombaton az MTI érdeklődésére a Magyar Rádió hírét. A kártérítési pert 199 magánszemély indította, az eljárás másodrendű alperese Veres János pénzügyminiszter, a polgári per első tárgyalását november 20-ra tűzte ki a Fővárosi Bíróság. A rádió Krónika műsorában elhangzott: a magyar bíróságok gyakorlatában eddig ismeretlen a politikai beszéd miatti kártérítési per, nehezen elképzelhető, hogy sikerül érvényesíteni a keresetben foglalt nem vagyoni kártérítési igényt. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter első hallásra nonszensznek nevezte a pereskedést. Elvileg ugyanakkor lehetségesnek nevezte, hogy ilyen alapon pereljen valaki, annál is inkább - mondta -, mivel a bíróság befogadta a keresetet. Hangsúlyozta azonban, hogy nem ismeri a kereset részleteit. A miniszter azt ígérte, a tájékozódás után hétfőn véleményt mond az ügyről."
Miről nincs szó?


A "Civil Jogvédő Szervezetekről".


2007. augusztus 7-i kommentáromban számoltam be arról, hogy jártam a "Nemzeti Jogvédő Alapítvánnyal" ill. annak vezetőjével Gaudi Nagy Tamással. A kommentárból néhány sort ideiktatok.


"Levelet írtam Gaudinak amiben javasoltam az Alapítvány tevékenységi körének felülvizsgálatát, kibővitését és vázoltam elképzeléseimet.

Javaslatom lényege az volt, hogy 1.) az Alapitvány térjen át a "direkt akciók" alkalmazására. Példaképp: ahol a Kormány, vagy annak valamely szerve [különös tekintettel a bíróságokra], jogellenes tevékenység miatt, perrel támadható, bel vagy külföldi bíróság előtt, meg kell támadni! 2.) Az Alapitvány vidéken is hozzon létre képviseleti irodákat, hogy a nemzeti jogvédelem ne kapcsolódjék csak az országos vízfejhez.

Hivatkoztam egy korábbi harcostársamra Dr. Pécsy Kálmánra, aki - változó szerencsével - perelgette az emlitett szervezeteket. Apellálltam Dr. Balás Istvánra - az Alapitvány tagjára - aki MDF-es képviselő korában az un. Monopoly Csoport tagjaként elismerésre méltó munkát végzett [harcot vívott] a közéleti visszásságok ellen. Később ... részletesebb tervezetemet megküldtem neki azzal a kéréssel, hogy azt a következő körlevéllel - ajánlásával ellátva - küldje meg az Alapitvány [Kuratórium] tagjainak, megvitatásra.

Gaudi erre nem vállalkozott (?!). Azt javallotta, hogy tervezetemmel én házaljak a tagok között."


A fiatalúrnak tehát ahhoz sem fülött a foga, hogy javaslatomat, a hasonló javaslatoknál követett eljárást alkalmazva, technikailag továbbitsa az alapitvány tagjainak.

Ez utólag már érthető, de akkor még nem tudtam, hogy a Morvai Krisztina vezette "Civil Jogász Bizottság" és a "Nemzeti Jogvédő Alapítvány" szövetségre léptek. A közös vállalkozás kezdetben meglehetősen nagy zajt csapott a "rendőri atrocitások" miatt. Azután jött a - nyilván jóelőre megtervezett - fordulat: Morvai Krisztina lepaktált Bencze József országos rendőrfőkapitánnyal, azaz magával a Gyurcsány rendszerrel.


Gaudiék ettől a gyalázattól legalábbis nem határolódtak el. Erre felkiálthatnék: ím az írástudók árulása! De nem teszem, mert nem szeretem a lapos közhelyeket. Különben sincs ujdonság értéke az ilyesfajta kiszólásoknak, hisz a nemzeti érdekek folyamatos elárulása az "értelmiségi elit" létformája.


Most úgy látom, jól sejtettem már augusztusban: "kereslet" lesz az olyan jogtudorok iránt, akik felvállalják az államot, egyes szervezeteit és funkcionáriusait közvetlenül támadó perek folytatását.


Most erre [vélhetőleg] bátor laikusok vállalkoznak. Nagy marhaságot - a jelek szerint - nem írhattak keresetlevelükben, hisz', amint fentebb olvasható, Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter első hallásra nonszensznek nevezte a pereskedést. Elvileg ugyanakkor lehetségesnek nevezte, hogy ilyen alapon pereljen valaki, annál is inkább - mondta -, mivel a bíróság befogadta a keresetet. Hangsúlyozta azonban, hogy nem ismeri a kereset részleteit. A miniszter azt ígérte, a tájékozódás után hétfőn véleményt mond az ügyről.


Az összevissza beszédből főleg egyet nem értek. Milyen alapon mer vállalkozni arra, hogy véleményt formáljon az ügyről. A bíróságok alkotmányos függetlensége folytán, egy állami tisztviselő részéről, illetéktelen beavatkozásnak, sőt befolyásolásnak minősül, ha egy bíróság előtt folyamatban levő ügyet "véleményez".

Az ügyben persze nem az a legszomorúbb, hogy egy miniszter nem érzi, tappancsai kilógnak a takaró alól.

A szomorú az, hogy a fiskálisok félreállnak - másfelé asszisztálnak.


Sz. Gy.

2007. szeptember 8., szombat

Nyomorultak. A "Havas affér" margójára.
Ki hitte volna, hogy csodálatos nyelvünkben olyan Janus arcú fogalmak vannak, mint pl. a "nyomorult" [ember] fogalma. Az Értelmező Kéziszótár szerint nyomorult az, aki: "súlyos bajban szenvedő,szerencsétlen, szegény, öreg, nyomorban élő, szánalmas. Továbbá az is, aki alávaló, hitvány, gazember, értéktelen, silány, becstelen."


Havas "esetéig" hajlamos voltam - a nagyszámú, tiszteletreméltó kivételek elismerése mellett - a médiamunkásokat a szó második értelmezése szerint besorolni.


Havast, ha finoman akarom kifejezni magam, nem kedvelem. Az a tény azonban, hogy igy és ilyen hirtelenséggel, tették ki a TV2-től [mint szarni a macskát] kissé elgondolkoztatott. Kezdem gyanítani, hogy a média munkásai a szó első értelmezése szerint is nyomorultak. Nem véletlenül húztam alá, hogy ők munkások, akik látszólag a direktornak, valójában a gazdának dolgoznak, amikor kisebb nagyobb szerepeket játszanak [az írott sajtó, televizió, rádió "szinpadain"] a "Demokrácia és szólásszabadság" című - rendkivül silány - darabbban.


Havas tragikomikus esete bizonyítja a gazda nagy ívben leszarja a fenti "firlefancokat". Ezt kell tenniük a dájrektoroknak is, hisz ők a gazda korlátlan hatalmának látható szimbólumai. "tekintélyük" tehát nem csorbulhat, ill. ha csorbul, azt azonnali, könyörtelen, elrettentő megtorlásnak kell követnie.


Havas esete azért fontos és érdekes, mert sejtteti a szinfalak mögött rejtőző rémet. [E rém jelenlétét árulták el a rendőri álruhába bújt, emiatt azonositó számot nem viselő, fogadott gyilkosok is - 2006.október 23-án.]


Amikor Havast a "Mokkához" szerződtették, már sejthető, megfelelő szakértelem mellett pedig látható, volt hogy beteg. Mániás depresszióban szenved. Ennek tünetei az orvosi irodalom szerint a következők.


"A tünetek a hangulatingadozással együtt váltakoznak a mániás és a depresszív fázis között, a betegek hol súlyos mélypontokat, hol egészen végletes feldobottságot élnek át. A depressziós és mániás fázisok közötti hangulatváltás módja és ideje nagyon eltérõ lehet."


Havas betegsége évek óta nem titok. Maga is beszélt róla!


Velvet 2005. április 21. "Havas Henrik bevallottan depressziós. A Heti Hetesben humorizáló újságíró magánéletében szélsőséges mániás - depressziós hangulatváltozásokkal küzd: hol leverten lézeng, hol pedig megszállottan dolgozik. Havas a Bestnek beszélt depressziójáról."

Nyilvánvaló, hogy az ilyen egyénnek ügyelnie kell, hogy depresszióját ne vigye a nyilvánosság elé. Ott csupán a mániás fázisban mutatkozhat. Ez sem veszélytelen!A mániás fázis jellemzője ugyanis a "betegesen felfokozott jókedv, mértéktelen izgatottság amihez túlzásba vitt ötletek és túl sok beszéd, valamint szélsőséges viselkedés társul".


Ez másszóval azt jelenti, hogy bizonyos gátlások lazulnak és a beteg meggondolatlanul cselekszik, vagy fejezi ki magát. Ilyesmi gyakorta előfordult Havas Henrikkel is, csakhogy a korábbi hülyeségeket és szemétségeket elnézték neki.


A Népszabadság tudni véli, hogy "a csatornánál dossziéba gyűjtötték viselt dolgait". [Így csinálták ezt a Szovjetúnióban, a Harmadik birodalomban és így csinálják a "demokráciában" is.]
A Mokka adása előtt állitólag valaki megsúgta a műsorvezetőnek, hogy összegyűjtötték a stiklijeit. Ez lehetett az oka, hogy most még a szokásosnál is kevésbé türtőztette magát, egyenes utalást tett a vezérigazgató hozzá(nem)értésére.


Kétségtelenül volt mit gyüjteni.


2007. januárjában Dr. Pécsi Ágnes középiskolai tanárnőt bántotta meg a vele készített interjú alatt, aki kollégáival együtt a Lengyel Gyula Szakközépiskola bezárása ellen éhségsztrájkkal tiltakozott. Dr. Pécsi kolléganője elmondta, vékony testalkata és más teendői miatt nem csatlakozott az éhező kolléganőhöz, ekkor Havas a molett tanárnőhöz fordult. "Önnek a férje is örülhet, azt hiszem, hogy gyakrabban kellene éhségsztrájkolni, most nem akarok ezen ironizálni, tényleg van miből [leadnia]"- jegyezte meg. Az eset után a műsorvezetőnek a kollégái nyomására nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie interjúalanyától, aki jelezte, nem sértődött meg a megjegyzésen.


Emlékezetesek azok az esetei, amikor nőkbe, köztük két kolléganőjébe, Liptai Claudiába és Jakupcsek Gabriellába is belekötött. Pl. amikor Jakupcsek Gabriella, mint műsorvezetőtárs került szóba, Havas kijelentette, a műsorvezetőnőnek túl kicsik a mellei, márpedig ő a nagy mellű nőket szereti.


Máskor a kereskedelmi partnerekre tett megjegyzéseivel borzolta főnökei idegeit.


Legutóbb Kiszel Tündére és lányára, Donatellára tett megjegyzést, aki telefonos bejelentke- zésekor azt üzente a műsorvezetőnek, nézzen a tükörbe és gondolkozzon.


Emlékezetes bulvárbeszélgetései közé tartozott a Fehér Anettkával folytatott eszmecsere, amely lényegében arról szólt, hogy Havas szerint olyan keresztnév, hogy Anettka nem létezik.


Egy alkalommal a kelet bölcsességéről beszélő Baló Júliának magyarázta el a műsorvezető, hogy nekünk, magyaroknak nincs sok közünk Ázsiához.


Karsai Zita is megtudhatta Havas Henriktől, hogy ronda a csizmája, és nagy lapátkeze van.


Tapolcáról közvetített bokszmérkőzésekről [volt szó], amikor Havas Winkler Róberthez fordulva megjegyezte: "Arra akartam kilyukadni, hogy hogy jutott el odáig, hogy felvegyen egy szmokingot? Egy magyar narancsosnak szmokingban ott ülni egy tahó vidéki művházban, azért az kemény!" Az ORTT Panaszbizottsága szerint Havas Henrik megsértette a médiatörvényt, amikor tahó vidéki művháznak nevezte a tapolcai tornacsarnokot. Az indoklás szerint már a vidéki jelző sértő, nem is beszélve a tahóról.


Szabad György volt házelnökről Havas úgy gondolta, hogy a Fidesz esetleges anyagi gondjait kihasználva, pénzért csábította magához a Fidesz. "Fiatal az asszony, állítólag, és Gyuri bácsinak egzisztenciálisan anyagi problémái voltak" - fogalmazott Havas a 2006 március 21-i adásban, ami után Szabadi György rágalmazás miatt beperelte a műsorvezetőt. Az adás után az ORTT Panaszbizottsága bejelentés alapján azt állapította meg, a műsorvezető kijelentései indokolatlanul sértőek, bántóak, lealázóak voltak, amelyek elsősorban burkoltan, utalásokkal, célzásokkal alkalmasak voltak a panaszos személyes lejáratására, becsülete, valamint jó hírneve megsértésére.

Csakhogy mindezekért Havasnak a haja szála se' görbült!


Nem tudom, depressziós, vagy mániás állapotban mélázott e a régi szép kádári időkről. "Még a nyolcvanas évek közepén Berecz János figyelmeztetett arra, hogy lekerülhetek a képernyőről, illetve kikerülhetek a rádióból, ha nem változtatok a magatartásomon. Ő elmulasztotta, de húsz év múltán Várdy Zoltán személyében megjött az, akinek volt ereje megálljt parancsolni nekem."


Itt a hiba! A "tanár úr" nem tudott disztingválni a kádári puha diktatúra és a [nem gyurcsányi, csak a Gyurcsány nevével fémjelzett], kemény [cionista] diktatúra között.


Ennélfogva mi sem természetesebb, minthogy a főnökeire tett megjegyzéseit végképp nem tudták elviselni. "Pikírt megjegyzést tett a műsor szerkesztőire és a vezérigazgatóra egy a nézőknek feltett habkönnyű kérdés kapcsán azt mondta, hogy a [ezt (?)] csodálatos szerkesztőknek és vezérigazgatónak köszönhetik." [Mit?]


Az "erős ember" Várdy Zoltán nyilatkozott és természetesen mellébeszélt, ködösitett.


"Havas elmúlt időkben tanúsított viselkedése és megnyilvánulásai nem illeszkednek a csatorna szellemiségéhez, műsorpoliti kájához és hosszú távú terveihez."


Szerfölött érdekes tehát, hogy viselkedését hosszú ideig türték, majd mikor egy pillanatra kiesett szerepéből nyomban kirugták. Világos, miről van szó. A Mokkán keresztül a gojokat úgy is el lehet szórakoztatni, ha más gójokat sértegetnek, megaláznak előttük. Sőt ez a közönséges ség egyenesen megkövetelt magatartásforma, mert ami undoritó az szórakoztatja a nézőt. Ez maradéktalanul megfelel a csatorna "szellemiségének".

Aki a nyomorult média-ripacsokon a képernyő előtt "szórakozik" és békén issza sörét, nem megy barikádot épiteni. Ő a "demokrácia" szórakoztató arcát látja, ilyen vonásait élvezi. De jaj annak, aki hozzáér olyanhoz, ami "Tabu". Tökmindegy, hogy ezt maniás [azaz elmezavart] állapotban, butaságból, figyelmetlenségből, netán szántszándékkal teszi. Az ilyennek azonnal (!) bünhődnie kell. Bünhődnie kell, hogy sorsa elrettentő példáúl szolgáljon a többi nyomorultnak, a többi szolgának.

A 2006 ottóber 23-i sajnálatos események és azok utóélete semmilyen illúziót sem engedélyez a háttérhatalom természetét illetően. A hatalom el van szánva olyan erő alkalmazására, amely feltétlenül alkalmas minden ellenállás letörésére, maradéktalan felszámolására.

Ha legközelebb nem lesz elég az arcbalőtt gumilövedék, élessel fognak lőni. A sorbontásra alkalmas jármüveket [traktor] rakétagránátokkal fogják kilőni. Ha a "horizontális" támadás nem oszlatja a tömeget, a támadás "vertikális" lesz, helikoptereket fognak bevetni. Ha a "foglyok" kinzásának eddigi módszerei nem bizonyulnak kellően hatásosnak, durvább módszereket vetnek be, vagy a foglyokat meg is ölik.

A "civil" jogvédő szervezeteket hatástalanítják, sőt átfordítják, ahogy ez a nagyszájú Morvai Krisztina és "Bizottsága", valamint a "Nemzeti Jogvédő Alapitvány" esetén történt.
Aki tehát olyan "forró őszre" gondol, amit tömegtüntetések, jelszavak skandálása és zászlók lengetése jellemez - provokátor. A "puskák elé" csalja a tömeget, mint a rossz emlékü Gapon pópa egykoron.
Ha Orwellnek kicsit több fantáziája lett volna, "Állatfarm" c. könyvéhez még egy fejezetet illeszt "Harc a terrorista tehenek ellen" cimmel. A tehén a legbékésebb jószágok egyike. Ha van mit legelnie és innia, a csorda őrzésére tökéletesen elegendő a "villanypásztor". Ha az egyszer megcsipi, többé a közelébe se' megy. Ám mi történik akkor, ha a disznók túl sok tehenet zsúfolnak össze és azok lelegelik a sokuknak már kevés füvet. Hagyják kiszáradni a kutat, vagy pláne elzárják a vizet. A tehén megéhezik, megszomjazik és látja, hogy kisborja haldoklik, mert tőgye kiapadt. Ekkor nyugtalan lesz. Majd bőgni kezd és farkával csapkod. Aztán már kezd nem félni a pásztortól. És akkor a disznók "aggódni" kezdenek a csorda "terrorisztikus" viselkedése miatt. Majd sivalkodnak. Visításuk bejárja a [disznó] világot. Visszhang kél és ömleni kezd a bátoritás, a pénz és a fegyver. Mindezek birtokában a disznók preventiv, illetve "önvédelmi" háborút indítanak a tehén-terrorizmus ellen. A háború kiméletlen, hisz létkérdésről van szó. A tehenek ügye már - már vesztésre áll. Ám vannak velük szolidáris vadállatok ... Úgyhogy a jófene tudja mi lesz a vége.

És ti, kétszeresen nyomorultak, vessetek számot sorsotokkal, ha továbbra is szemek maradtok a hazug diktatúra láncában.
Sz. Gy.

2007. szeptember 4., kedd

Épitsünk panteonokat!

A "hálás utókor", szoktuk mondogatni. Csakhogy ilyen nincs. Az utókor, miként a nemzet, nem egységes. Nem egységes a halottak iránti tiszteletadásban sem. E blog írására az a hir motivált, hogy nyakonöntötték Antall József köztéri szobrát. Várható volt. Eleve ostobaság Antallt köztéren [köztereken] "kiállitani".

Nemrég történt egy kis malőr Kádár sirjával és földi maradványaival is, de ezuttal Antall hányattatását nem a Kádáréval, hanem a Rákosiéval vetem egybe, akinek hamvai [a 'széles nyomtávu' nagy szovjet urnába rejtve] sem nyugodhatnak "hazája" földjében.


Rákosiról azt írják, hogy "volt itt egy különös, és igencsak szűk körben rendezett temetés is, melyen a magyar történelem egyik 'szégyenteljes alakját', Rákosi Mátyást temették. Rákosi saját kívánságára került Farkasrétre, szovjet mintára készült urnája először nem fért be a helyére, vésővel kellett megnagyobbítani a helyet. A sírt többször is megrongálták, így ma már sokadik helyén van, fedőlapján - az atrocitásokat elkerülendő - csak az elhunyt monogramja olvasható."

Szégyen, nem szégyen, politikust szerintem nem lehet általános etikai normák alapján megitélni. Minden politikus - többé kevésvé - kényszerek által határolt ösvényen bandukol, és nem is mindíg a saját célja felé.

Rákosi életútját is a kényszerek determinálták. Hihető, hogy meggyőződéses kommunistának indult. Az ezzel kapcsolatos illúziókat tükrözi Rákosi viselkedése a bíróság előtt. Két pere volt. Pimasz bátorsággal viselkedett a vádlóival és bíráival szemben. Ez először se' lehetett könnyű, amikor a "társadalom rendjének erőszakos felforgatására irányuló" büncselekmények miatt nyolc és fél évet kapott, amit azzal nyugtázott, hogy
"éljen a Kommunisták magyarországi Pártja"!

A Horthy rendszer, finoman szólva, nem volt hozzá korrekt. Ahogy lenyomta a büntetését, újból pörbefogták - ezúttal a '19-es forradalomban vitt szerepe miatt - és életfogytiglani fegyházbüntetésre itélték. Ebből joggal következtethetett arra, hogy az életére törnek ...

Az újabb eljárásban tanusitott magatartását Vas Zoltán ["Tizenhat év fegyházban" c. könyvé ben] így jellemzi: "töretlenül úgy vezette a tárgyalást, hogy ismét a Horthy rendszer került a vádlottak padjára."

A fegyőrök is úgy vélekedtek, "fasza gyerek!" Fogolycsere, ill. államközi egyezmény alapján "szabadult" - a Szovjetúnióba! Ha valaki olvasta Sík Endre és más magyar emigránsok könyveit és tudja, milyen volt a "Lux Szálló", tisztában lehetett vele, hogy Rákosi eben gubát cserélt, már ami a szabadságot illeti ...

Magyarországra már mint Sztálin helytartója érkezett, aki mellesleg utálta, mert zsidó volt. Még az ágyban sem lehetett egyedül. A GPU ügynöke feküdt mellette [olykor alatta].


Ha egy ilyen ember gonosz, nem menthető, de érthető. Tény viszont, hogy Rákosi elsősorban okos volt. Egyre több adat válik ismertté arról, hogy a szocializmus felépitését, különös tekintettel a mezőgazdaság átszervezésére, egy történelmi korszakként képzelte el. Igenám, de közben Sztálin beletaposott a gázpedálba, hogy a "Béketábort" rekordidő alatt felkészítse a harmadik világháború megvívására. "Felgyorsultak" az események. Felemelték az Ötéves Terv előirányzatait, a begyüjtési kvótákat, stb. A kolhozositás "sürgős" jelzést kapott. Gatyába kellett rázni az eljövendőú háború hátországát is. Ezt gyakorlatilag minden hadviselő egyformán csinálja - többezer éve.


Rákosi, Sztálin legjobb magyar tanítványa, hozzáfogott a béke frontján dudorodó erős magyar bástya felépitéséhez, kerül amibe kerül. [Sokba került. Neki is. Rákóczinak biztos jobb dolga volt Rodostóban, mint neki a Szovjetunióban kijelölt kényszerlakhelyein ...]

Kétségtelenül gátlástalan gazember, másszóval politikus, volt. Arról viszont nem tudunk, hogy, bármilyen vonatkozásban, áruló lett volna.

Viszont Antall keresztény úriembernek született és azt is játszotta. [Mondják, hogy gyermek ill. fiatal korában csak olyan játékot játszott, ahol ő miniszterelnkököt alakithatott.]

Némi forradalmi kacérkodás után, ahogy előre bejelentette, "alámerült és kibekkelte őket".
Ott 'alant' folymatosan olyan vezetői állásokat töltött be, amelyek a "hatásköri lista" hatálya alá tartoztak. Nyugati utakra is inkább őt küldték, mint a párttag igazgatókat.

Aztán tényleg miniszterelnök lett. Majd a "paktummal" elárulta (!), elkúrta az egész rendszerváltást. Ő nem volt semmilyen "párt foglya" [mint Rákosi]. Saját nagyravágyása volt a rossz szelleme, nem a Nagy Testvér. Nagyobb szabadságfok = nagyobb felelősség!

A Medián, vagy más közvéleménykutató, könnyen kimutathatná, hogy legalább annyian utálják, mint Rákosit. Egyiküknek sem lehet nyugalma a haza földjében.

A megoldás kézenfekvő [a szelektív hulladékgyüjtés mintájára]. "Szakositott" panteonokat kell létesiteni, hogy pl. a zsidó komcsik és a keresztény úriemberek hamvai - csontjai véletlenül se keveredhessenek. Ezeket őrizni kell a sírgyalázóktól, és persze a fémgyüjtőktől. Gondosan ki kell jelölni a megközelitési [levonulási] utvonalakat is, nehogy a gyászolók véletlenül összekeve redhessenek, összeverekedhessenek.

A különböző okok miatt "szégyenteljes alakok" számára így lehet "könnyű a föld", hazájuk földje. Bűneikről és erényeikről pedig - haláluk után - döntsön az egy igaz isten, ha már az emberek elmulasztották őket időben felkötni, vagy lelőni.

Sz. Gy.

2007. szeptember 1., szombat

Karantén? Betelt a mérték!

Az MDF "dohányon vett kapitánya" Dávid Ibolya nem nyugszik. Ötpárti sajtótájékoztatót rendeztetett - a Parlamentben, ahol a Népszabadság tudósitójának 2001.09.01-i beszámolója szerint, a következő kijelentéseket tette.

„Magyarország és a demokratikus világ számára egyértelművé kell tenni, hogy a polgárok békés többsége nemet mond a gárdákra, a rossz emlékű szimbolikát másoló csoportokra.”

De mondott egyebet is.

"Az MDF elnöke kezdeményezte a parlamenti pártok vezetőinek közös kiállását, hogy együtt nyilvánítsák ki: nem vállalnak közösséget egyenruhás, félkatonai szervezetekkel – azokat karanténba kell zárni."

A karanténnál álljunk meg egy polgári szóra. Mindenesetre "felemelő" ha olyan személy tesz ilyen kijelentést, aki a parlamentáris demokrácia mérhetetlen züllöttsége folytán a Kormány igazságügyminisztere lehetett egykoron [azzal a családi beágyazottsággal és személyéhez kapcsolható kérdőjelekkel, amelyek ismertek voltak kinevezésekor].

A - nem komplett - kormányfő természetesen kontrázott neki, ilyesformán.
„A Magyar Gárda a 'komplett' nemzetiszocializmust, a nácizmust képviseli – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, az MSZP elnöke. A miniszterelnök emlékeztetett: az SA is a német nemzetiszocialista munkáspárt torna- és sportrészlegéből született." [Meg kell hagyni, Gyurcsány keveset tud a politikatörténetből, viszont azt a keveset is rosszul tudja. Többnyire nem tudván, mit beszél - voltaképp nem is felelős kijelentéseiért.]
Ám egy jogász, egy "sztárügyvéd", egy volt igazságügyminiszter esetén elvárható, hogy az Országházban, nemzetközi sajtótájkékoztatón, meggondolja miket mond, illetve amit mond, mit jelent, hogyan értelmezhető, milyen következményekkel jár, ill. járhat.
[Nem győzöm ismételni: "a szó öl" formulát a liberálbolsevikok alkották és súlykolják!]
A karantén, másszóval vesztegzár: kényszerintézkedés, amely olyan élőlények erőszakos elkülönitését jelenti, amelyek/akik valamely betegség, vagy annak gyanúja alapján veszélyt jelenthetnek arra az "egészséges" állati vagy emberi populációra, amely magát óvja velük szemben.
A fogalom, mint minden fogalom a nyelvben, ill. gondolkodásban többféle értelmezést, sőt elnevezést nyert az idők folyamán, nem beszélve az alkalmazásról ...
Karantén jellege, ill. szerepe volt azoknak a rezervátumoknak, ahol az amerikaiak az indiánokat elpusztitották.
Oroszországot, a forradalaom miatt, a "cordon sanitaire" [egészségügyi övezet] módszerével próbálták elszigetelni szomszédaitól. Az angol - búr háboruban felállitott koncentrációs táborok mintájára Lenin elvtárs is ilyenek felállitását rendelte el a "káros elemek" elszigetelésére. Az intézmény fényes karriert futott be, "gulag" fedőnév alatt.
Karanténok voltak a német konzentrationslagerek is. A Birodalom szempontjából veszélyes, káros, vagy egyszerüen "haszontalan" elemeket részesitették itt "különleges kezelésben" [sonderbehandlung].
A jelenlegi legnagyobb karantént Izrael tartja fent a palesztin őslakosok számára. Ez a karantén azonban súlyos fejfájásokat okoz fenntartóinak. És ezen megint gondolkodjunk el kissé, az elképzelhető párhuzamosságok miatt.

A szabadságukban, sőt létükben fenyegetett palesztinok nem állitottak fel nemzeti gárdákat, nem jegyeztettek be ilyeneket a bíróságon és nem rendeztek parádét Jeruzsálem főterén. Ők "csak ellenálnak", úgy - ahogy lehet.
Sajnos egyre több tényalapja van annak a következtetésnek, hogy a legközelebbi alija célponja éppen Magyarország lesz. A zsidóság, történelme folyamán, több aliját "bonyolított" már. Ebben meglehetős rutinra tettek szert. A módszerek nem igazodnak semmiféle jogi, vagy humanitárius szabályhoz.
E Honlap rendszeres olvasói nyilván emlékezni fognak arra, hogy a "gárdázást" veszélyes ostobaságnak minősitettem, ["Pál utcai fiúk"] provokációnak, vagy olyan valaminek, ami provokációra ad okot, jobb híjján ürügyet.
Egy hét sem kellett hozzá, hogy Gyurcsány illegitim kormányzata, a sötét szövetséges Dávid Ibolya közreműködésével kibontakoztassa azt a politikai kampányt, amely a középkori boszorkányüldözések legrafináltabb módszereit eleveniti fel.
Persze van közelebbi példa a Rákosi nevével fémjelzett "fasisztázás", annak minden szörnyű következményével.
A blog fenti képe egy mocskos kezet ábrázol, amely megragadja a Nemzet szivét és horogkeresztet formáz belőle, hogy összeroppantsa.
Tegnap hallottam a televizióban - félálomban - olyan fogadkozást, hogy a "gyűlölködést letöröljük a képernyőkről". Jól hangzik ez a talmudisták szájából ...
A "gárdázás" és annak utóélete mindenesetre komoly tanulságokkal szolgál mindenki számára, akinek még nem ment el teljesen az esze. A helyzet sokkal komolyabb annál, hogy egy agresszív némber karanténba [bolondok házába] zárásával napirendre lehetne térni a történtek és a történendők fölött.
Az "alkotmányos" maszkabálok ideje elmult [ha volt ilyen egyáltalán]. Ellenállásra van szükség. Ellenállásra, amely ugyanúgy nem igazodik szabályokhoz, mint az elnyomás.
Az ellenállást másszóval önfeláldozásnak hívják. Erre az "asszociációra" oktatják most a palesztinok az izraeli elnyomókat, valamint az irakiak és az afgánok az amerikai agresszorokat.
Ja, még valamit: ebben a "játszmában" nincs kegyelem, mivel a lét a tét. Palesztinizálódunk?
Sz. Gy.