Keresés ebben a blogban

2007. július 28., szombat

Lövések...

Fogát csattogtatja a liberális média. Bírófejet követel. Ugyan mi történt? A Legfelsőbb Bíróság, büncselekmény hiányában, felmentette - az egyébként kivégzett - Krtistóf László csendőrfő-
törzsőrmestert, "Ságvári gyilkosát".

Az itéletből az derül ki, hogy a csendőr a szolgálati szabályzatnak megfelelően járt el. Hát nem egészen...

A Magyar Királyi Csendőrség Szolgálati Szabályzata [amelyet a Bíróság idéz] a következő eljárást írja elő.

"A 49. §. 330. pontja értelmében a szolgálatban álló csendőr a fegyverét jogosult mindenki ellen használni, aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadással veszélyesen fenyegeti."

A citált rész hosszabb, de ennyi tökéletesen elegendő! A veszélyes elemnek minősitett Ságvári Endre fegyvert rántott. Ezzel maradéktalanúl megvalósitotta a fentieket. A nyomozónak ebben a pillanatban agyon kellett volna lőnie!

[Emlitem, a közlekedési bíráskodásban a gépkocsivezetők reakció-idejét 1.0, illetve 0.7 másodpercre teszik. Amikor ejtőernyős voltam a rövid reakcióidő fontos volt. Több mérésnél sikerült 0.3 másodpercet teljesitenem...]

A nyomozó nem lőtt. Ezzel lehetővé tette, hogy Ságvári belelőjön és harcképtelenné tegye. A csendőrnek nem volt joga úgy eljárni, hogy ezt lehetővé tegye. Lehetővé tette továbbá, hogy Ságvári az erő, ill. létszámfölény ellenére kimeneküljön a helyiségből. Lehetővé tette, hogy az utcán még tűzharcot vívjon és halálra sebezze egy bajtársát. Ehhez sem volt "joga". A csendőrt emiatt akár katonai biróság elé is lehetett volna állítani.

A csndőrmúlasztások időnként sokba kerültek, másoknak...

Tisza Istvánt, aki nem volt sem 'csóvás ember', sem 'gyujtogató', sem 'geszti bolond', sem 'úrnak magyarnak egyformán rongy', dezertőr katonák részben azért gyilkolhatták meg, mert a gyilkosok az őrzésére kirendelt csendőröket, erőszak nélkül, lefegyverezték (?).

Másrészt azért kellett halállal lakolnia, elnemkövetett bűn miatt, mert keresztény úriember volt.

Tisza, a bátor huszártiszt, lemondott a miniszterelnökségről és visszament alakulatához a Hazáért harcolni. Csőre töltött fegyverrel fogadta gyilkosait. Aztán azok "felszólitására" néhány lépést hátrált és letette a fegyvert. A pisztoly egy hozzáértő kézben sokkal veszélyesebb fegyver, mint a frontlógósok mannlicherei. Vajon miért nem lőtte agyon a támadóit, vagy közülük annyit, amennyire ideje futotta volna? Rejtély! Közelében álló szeretteit féltette egy tűzpárbajtól? Lehet.

Amerika évekig zengett a Goertz affér miatti vitáktól. Röviden az történt, hogy a becsületes, többgyermekes fehér családapát a newyorki metrón körbefogta egy négerekből álló rablóbanda és mielőtt földre teperték, összerugdosták és kirabolták volna egy kicsit "mórikáltak" vele. A rendőrség persze nem találta meg a támadókat. Goertz nem háborgott. Vásárolt egy pisztolyt és gyakorolt. Megtanult pontosan és gyorsan (!) lőni. Azután békésen járt tovább a metrón munkahelyére meg vissza.

És mit tesz isten! Néhány év telt el csupán, amikor 'déjá vu' érzése támadt. Felszállt egy néger banda és "mórikálni" kezdtek vele. Goertz ekkor elővette a pisztolyát és lőtt, fordult - lőtt, fordult - lőtt. Belelőtt az őt körbevevő öt vagy hat támadó mindegyikébe. Kurva szerencséjük volt, mind túlélte a haslövéseket. Csak egy bénult le közülük, mert a gerincébe ment a lövedék.

Öt - hat évig rángatták az eset miatt Goertz-öt. Végül felmentették. Ki tetszenek találni, mi volt a legérdekesebb az itélet indokolásában? Hát az, hogy ha a támadás közvetlen veszélye fenyeget, a megtámadott jogos védelmi helyzetbe kerül, azaz nem köteles megvárni amig a támadás olyan stádiumba jut, hogy ellene eredményesen védekezni már nem lehet.

Ságvári Endre támadása ellen a csendőrök védekezése nem volt "eredményes", mert nem akadályozta meg a támadó magatartás kifejlődését, sérelembe fordúlását.

Rosszúl teszi, akinek a volt legfőbb ügyész "intelme" [együtt kell éni a bűnözéssel] jut eszébe, ha támadással fenyegetik. A legfontosabb a gyors reflex! Ez lesz a "trendi" hamarosan.

Sz. Gy.

2007. július 27., péntek

Unalom - mi az, hogy "olaj"?.
Sikerült! Mármint általános közönybe fullasztani az "olajügyet".

Bravó Médiák! Mestermunkát végeztetek, megint. A téma csaknem egy évtizedet nyugodott a "demokrácia" kukájában. Akik az olajügyben exponálták magukat eltüntek a balfenéken. Egyeseket megöltek. Másokat "csak" tönkretettek erkölcsileg, idegileg, anyagilag. Egyesek úgy hitték, hogy Kármán Irén "esete" felrázza kissé a közvéleményt. Tekintettel arra, hogy a "közvéleménynél" ostobább, manipulálhatóbb szubsztanciát nem ismer a történelem, a Médiáknak könnyű dolguk volt. Bölcsen tudták, hogy a szövevényes olajügy voltaképp senkit se' érdekel, mert ebben az ügyben akkor sincs mit tenni, ha valaki tenni akarna valamit. Az a körülmény, hogy egy ujságírónőt, a maffia módszereire jellemző módon, bántalmaztak alkalmas lett volna (!) a közérdeklődést ébren tartani, egy ideig, ha nem találják meg a tettest. Ez eleve reménytelen, hisz rendőrségünk az igazi tettest "komoly" ügyekben, évtizedek óta, nem találja meg. Néha állítanak és a bíróságokkal el is itéltetnek "helyettes tetteseket" de az "igaziak" mindíg megőrzik inkognitójukat.

Hogy a Kármán ügyben ne folytatódjon a kellemetlen találgatás, a legegyszerübb módszert kellett alkalmazni, az áldozat lejáratását. Jól kiszámították, hogy az ingyencirkusz proletárjainak figyelmét künnyű átterelni olyan "problémákra", amelyek a perverz néző, olvasó, hallgató érdeklődését a tényeknél jobban lekötik. Nem hazudott e Kármán Irén? Nem magát sebesitette, ill. kötöozte meg? Hogy gurult le a dunaparti rézsűn? Kivel hál együtt? Tán csak nem egy olajmaffiózóval? Mi a baja a "Papával". Ki kit vert át, a "Papa" őt, vagy ő a "Papát"?

A Médiák bölcsen tudják: a közönség nem olyan témákra harap, amelyeken gondolkodni kell, hanem amin csámcsogni lehet. Ha disznó módjára - annál jobb! Ezért érdeklik a "magyarok" millióit Albert Gyöngyi szexuális aberrációi és ezért nem érdekli őket gyakorlatilag semmi egyéb.

[Korábban emlegettem, hogy egy statiszikai rendszer "politika" szekciójában az előkelő 10 - 15 helyen "versenyeztem" napi 150 - 200 letöltéssel. Az abszolút kategóriában kb. az ezernégy századik helyen toporogtam. Megnéztem az éllovasokat. A listát a "Maszti Marci" - egy undoritó porno site - vezette napi kb. 38.000 letöltéssel. Ennyit a magyar "fogyasztói szokásokról".]

Ennek a [marha] többségnek köszönhető, hogy az "olajbuli" kiagyalói, szervezői, bonyolitói és egyben haszonélvezői mára azonosak lettek az "elittel".

UNDOR!

Sz. Gy.

2007. július 24., kedd

Olajbűz?

Honlapom látogatottsága hirtelen megnövekedett. Egy heti merités [a statisztikából] azt mutatja, hogy a legkevesebb látogatás 103 volt. Ma pedig 21.45-ig már 569 látogatóm volt. [És még ezután jönnek az éjszakai böngésző baglyok...]

Viccesen azt mondhatnám, az olajbűzre jönnek. De nem! Van ami sokkal büdösebb a gázolajnál, alias háztartási olajnál, ez pedig a magyar "közélet". Erről készitek röntgenképet magam is. Ez érdekli a jónépet, feltételezésem szerint.

Csakhogy megint nagyon magányos vagyok. Igaz mindíg magányos bozótharcos voltam, de mégis!

Sándor István, a "Papa" több mint furcsa nyilatkozatokat tesz. Idejének és energiájának egyrészét arra fordítja, hogy hiteltelenitse Kármán Irént, a Nemzeti Nyomozó Irodával karöltve. Ez virtikli titkosszolgálati munka maga is. Úgy lehet vele, mint akit a 'mozdony füstje megcsapott', nem tudja abbahagyni.

Kármán Irénke pedig tartózkodik, legalábbis tőlem. Ezt azért nem értem, mert a Napkeltében történt "fellépésem" után ő hívott telefonon, hogy megköszönje a női bátorságot méltató szavaimat. Utána telefonos interjút készitettem vele és a felvételt feltettem Honlapomra.

Azóta [részéről] csönd, nyomasztó. rossz csönd.

A csönd pedig most halálosan veszélyes. Az "igazi" olajdokumentumok nyilvánosságra hozatalában a leghülyébb magyar állampolgár sem hisz.

Hogy tárná fel egy olyan rendszer [a Gyurcsány - Orbán rendszer] "olajbűneit", amely rejtegeti kádárkori tartótisztjeit és ügynökeit is. Még a papok tunikája alá se' lehet benézni, hogy a jámbor hívő legalább abban lehessen biztos, hogy a gyóntatószék rácsa mögött nem egy volt, vagy még mindig aktív, háromperhármas hegyezi a füleit.

Nem, egy pillanatra sem hittem, hogy Kármán Irén mártíromsága olyan katarzist vált majd ki, amelytől a bűnpiramisnak akár egyetlen kövecskéje is megmozdúl [irtam is erről].

Az olajügyről majd szépen megállapítják: nem történt semmi, de ha történt is, a felelősöket nem lehet megtalálni, ha mégis találnának egyet - kettőt, azoknak a cselekménye rég elévült, stb.

A közélet tisztulása ma reménytelenebb, mint a "rendszerváltás" óta bármikor. Beszédes jelei vannak ennek, olaj nélkül is.

"Na és" elvtárs, alias Horn Gyula, kijelenti, kijelentheti, hogy '56-ban csak a kötelességét teljesítette mert a bűnözők (!) ellen harcolt a közrend helyreállitása érdekében. Gorbacsov kontráz neki azzal, hogy a "rend helyreállitása elkerülhetetlen volt". És nem szakadt le a plafon.

A romániai dicső forradalom hajdan karizmatikus alakja és az olajsáros Orbán Viktor egymás ölében ülve egymás kezéből esznek és egymás hátát mossák. Tőkés triumphust szervez Orbánnak a naív Erdélyben.

Hova jutott a magyarság tudathordozó rétege?

Megmondjam? Eljutott Antall József szintjére, a teljes erkölcsi és politikai nihilizmus állapotába.

Nem! Ebből nem lesz tényfeltárás - oilajügyben sem. Különben is, a legfalánkabb kecske ropogtatja a káposztát...

Az "olajkárok": Pintér és Györgyi e romlott társadalom arisztokratái. Pintér Csányi Sándor puszipajtása, magában is milliárdos. Györgyi tagja minden grémiumnak [legutóbb a Gönczöl Bizottságnak] amely a demokrácia szennyesét patyolatfehérre mossa. A jó barát Solt Pál pedig mégiscsak kapott egy sokmilliárdos intézményt [Biróképző Intézet] keshedt segge alá, ahol regnálhat és kiélheti nagyzási hóbortjait.

Ezen uraságok, ha kell, Gyurcsány ölébe ülve dorombolnak majd. És biztos kezük ügyében lesz a dugó és a kalapács, amikor Gyurcsány újra bezáratja az olajoshordó nyílását.

Őket nem fogja a törvény, ügyükben nincs bíróság, nincs bíró. Nem lesz itélet, se jogi, se erkölcsi, se történelmi.

Megússzák tehát. Hacsak ... a sors és a történelem forgandósága nem hoz létre nemzeti számonkérő székeket.

Valószinű egy ilyen fordulat? Nem! Teljesen kizárt? Nem!!!

Nos ez az igen halvány remény élteti mindazokat, akik nem engedik az olajügyet a feledés folyójának- a Léthének - zavaros vizébe süllyeszteni. Meg kell tehát menteni az emlékeket és a papirokat a dögevők tépő és őrlő fogaitól.

Sz. Gy.

2007. július 22., vasárnap

Elveszett illúziók. In memoriam Tőkés László.

Ott voltam Temesváron, mikor az ég zengett. [A forradalom napjaiban gyógyszert, majd műtőberendezést kerítettem a temesvári III. szmú Klinikának.]

Nagy volt akkor Tőkés László nimbusza. Magyar (!) politikus volt. Ezt a szerepet még takarja a püspöki palást. Tomori érsek a magyarságé volt. Tőkés már a Fideszé.

Most pl. segédkezik Orbánnak, hogy itthon megkopott becsületét, a kissé naív erdélyiek szemében, fényesitse. Számtalanszor kikeltem már a honi "karizmatikusok" ellen, akik cinkosságot vállalnak egy olyan politikai irányzat érdekében, amely semmivel sem kevésbé kártékony, mint a Gyurcsány kurzus.

[Az ötletgyáros legújabb hülyesége az értelmiségi elit és a nyomormagyarok "összefogása". Ha Orbán erre a célra pl. Makovecz Imre zsebéből egy százast ki tud énekelni, meghajtom előtte zászlómat...]

Belföldön ez a politikai verifikálás kevésbé veszélyes. A támogatók erkölcsi ázsiója együtt devalválódik az általuk sztárolt politikai kaméleonéval.

Erdélyben más a helyzet. Ott jobban hisznek a messzről jöttnek, főleg ha püspöki palást lengedezik a nyomában.

Ismeretes a Fidesz szánalmas alibi - szerepe a kettős állampolgárságról szóló népszavazás alkalmával.

A Fidesz szóban persze támogatta a szórványmagyarság kettős állampolgárságát. Csak épp semmit sem tett annak sikere érdekében. A népszavazáson a jogosultak hatvan százaléka nem méltóztatott megjelenni. Igaz, a megjelentek enyhe többsége igennel voksolt. Ez nemcsak a magyarság hanem a "magyarpárt" szégyene is."Orbán az állampolgárok létbizonytalanságával indokolta azt, hogy sokan nemmel szavaztak az Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett kérdésre. Szerinte ezért a legfontosabb feladat és a kormányzati munka zsinórmértéke kell, hogy legyen a létbizonytalanság elhárítása."

Ez persze a Gyurcsány kormányra van vonatkozatva. A kibicnek semmi sem drága.

"Újságírói kérdésre úgy vélekedett, hogy két választás között nem lehetett több embert megmozdítani."

Felmerült persze a politikai felelősség kérdése. Ezt egy igazi felcsúti csellel könnyedén elhárította.

"Egy másik kérdésre válaszolva közölte, nem kell megfontolnia politikai karrierjét. Ha a nemek lettek volna többségben, az más helyzet lenne - fogalmazott."

Igazi orbáni "gondolatmanet".

Dehát Tőkés Lászlóról van szó. Most készül a paktum arról, hogy az ősellenség, az RMDSZ., "nyerő" helyről indítja az európai parlamenti választásokon.

Ha ott olyan hűséggel képviseli a magyar érdekeket, mint politikai példaképe Orbán Viktor, az bizony nagyon kiábránditó lesz.

Sz. Gy.

2007. július 21., szombat

Kirekesztők, avagy Ex Libris Karsai László.1992-ben jelent meg az Aura kiadó gondozásában Karsai László könyve "Kirekesztők - Antiszemita írások 1881 - 1992" - cimmel.
Az író e "művében" megbélyegzi, kirekeszti az ismert, vagy rangos, bel és külföldi írók sorát. Szégyelnistára veszi Erdélyi Józsefet, Németh Lászlót, Darvas Józsefet, Püski Sándort, Csoóri Sándort, Benedek Istvánt, Kannás Alajost, Padányi Viktort, sőt Balczó Andrást is.

Es 1992-óta nem akadt senki, aki az "írót" elvezette volna a határra és megmutatta volna neki, merre van Izrael.

A könyvhöz Mészöly Miklós írt "Halk előszót". megállapitván, hogy a válogatás - többek között - az "irracionális gyűlöletgubancok ... riasztó regesztruma". [Mészöly tán' magyar - gyászmagyar.]

A könyv "csattanója" Vajner Attila [csonkolt] írása, amely 1992 (!) augusztus 25-étől jelent meg [folyatásokban] a Hunnia hasábjain. Címe "A kozmopolita világhomogenizációs utópia".
Néhány szemelvény, a szemelvényből.
"Immár köztudott, hogy a liberalizmus és a kommunizmus azonos kozmopolita gyökérből fakadt, céljuk egy világállam megalapotása. + Céljuk, hogy az emberfajták korlátlanul keveredjenek össze. + A nemzetközi kozmopolita fináncoligarchia elsősorban a Világbank és a Valutaalap segitségével kivánja tönkretenni a nemzetállamokat, hogy azután könnyűszerrel lehessen azokat nagyobb tömbökbe integráln, végül pedig ezeket a tömböket egy nagy világállamba egyesiteni a saját fennhatóságuk alatt. + Napjaink ezért gyakran "emlegetetett" (!) célja az európai integráció. + Az antihungarista belső ellenség egy dúsgazdag törpe kisebbséget képez ... amely a bolsevizmus negyvenéves uralma alatt akkumulálta anyagi erejét a magyarság vérén és verejtékén ... most multimilliárdos magánvállalkozóként akarja továbbélni édes életét ... bérrabszolga bszerepre szánja a magyar etnikumot. Ha pedig sokat okoskodunk felhigítja fajtánkat magyarságidegen bevándorlókkal ... + És mindehhez szolgáltatja a sugallatot ... Hankiss Elemér ... Napnál is világosabb, hogy a szabadkőmüvesek által ... azt a feladatot kapta, hogy lelkileg bénitsa meg és depolitizáslja a magyarságot ... Hosszúra nyúlt kezével naponta vájkál estvéli otthonainkban ..."
Morbid, talán sántítani is fog, a következő hasonlat. Az efféle írások hasonlitanak a "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveire". Képtelen, nevetséges "hülyeségeket" tartalmaznak. Aztán eltelik egy - két évtized, esetleg évszázad és abbamarad a röhögés. Abbamarad, mert a "próféciák" sorra megvalósulnak.
EU tagságunk már befejezett tény. Sorsunkat a Valutaalap és a Világbank szabja meg. -Tervben van a tömeges betelepités.- A fentebb aposztofált dadogó ronda majom megint szinte naponta makog a televizióban. A mindig fölényes, mindíg gúnyos Juszt László pedig szapora nyelvcsapásokkal nyalja a vigyorgó Bankár Fekete János seggét, aki bizonygatja, hogy áldásos tevékenysége következményeként Magyarországon egy virágzó gazdaság izmosodik napról napra.
De csak ezért nem írtam volna blogot a szennyműről. Azért írtam, mert meg vagyok döbbenve és fel vagyok háborodva - azon, hogy a [birka] magyarság mennyire nem hallgat azokra, akik évtizedekkel előre látják, vagy érzik a szomorú jövőt.
Képzeletben megállok a pesti utcán, ahol a "Szent Jobb Körmenet" vége baktat a [metélt] hercegprimás nyomában. Baktat és énekel. "Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk! Nagy insgégben lévén így szólit meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról."
Hát csak baktassatok! Gajdoljatok! A nemzethalál 'békéje' veletek!
Sz. Gy.


2007. július 20., péntek

Rugjunk a "szent tehénbe"?


Thursday, July 19, 2007

Az "intézmény" indiai eredetü. A vallási előirások egyértelmüek. A szent tehenek sorsa mégse' rózsás. Nem minden hindu övezi őket illő tisztelettel. Olykor lopva beléjük rugnak, vagy megdobálják őket. A kedvenc módszer a farok megtekerése. A sanda szándék e müveletnél a legkevésbé feltünő, a tehénnek pedig a legjobban fáj. Valami ilyesmit csinált Kende Péter, amikor megírta lesújtó véleményét a biróságokról, a bírókról. A könyvről egy recenziót akarok írni. Ez a blog-bejegyzés amolyan előszóféle akar lenni. Mint jogász, ügyvéd gyakran megfordulok a bíróságokon - 1954-óta - illetékesnek vélem tehát magam arra, hogy a témához hozzászóljak.
Kende Péternek szemmelláthatóan az a baja a bíróságokkal, a bírákkal, hogy nem úgy dolgoznak, mint egy zsidó tulajdonban lévő úriszabóság. A könyvnek szinte minden lapján meglibben a talmudi ihletésű gyűlölet. Ez részben előnyére szolgál, mert az ilyenfajta ihletés komoly teljesitményekre sarkall. Ez jellemző a könyvre is. A nagy szorgalommal összegyüjtött, ügyesen illesztgetett adatmozaikok a könyvet értékes forrásmunkává avatják akkor is, ha az író végkövetkeztetéseivel nem értünk egyet.
Tulajdonképp nem kellene, nem is akartam előre kukorékolni, ha nem következik be a sao paolói szörnyű légibaleset. Bármilyen furcsának tűnik is, ez a kázus szervesen kapcsolódik a könyv azon alapvető téziséhez, hogy a bíróság voltaképp egy felelőtlen (!) hatalmi ágazat.
Ezen intézményes felelőtlenség lényegét a könyv nem ragadja meg. Ezért most úgy vagyok mint Móricka, aki közbevág a feladat felvázolása közben: "tanító bácsi én már tudom"...
2007. 07. 18-án (röviden) a következő történt.
"A TAM brazil légitársaság belföldi járaton közlekedő A320-as típusú utasszállító gépe esős időben próbált meg leszállni a Sao Paolo melletti Congonhas repülőtéren. A gép kifutott a leszállópálya nedves betonjáról, átszaladt egy, az esti csúcsforgalom idején zsúfolt autóúton, majd egy közeli épületnek - egyes jelentések szerint benzinkútnak, más híradások szerint raktárépületnek - ütközött. A becsapódás nyomán hatalmas tűz ütött ki. ... A szerencsétlen ségben akár 200 ember is az életét veszthette."
A tragédia szörnyű! Előzményei viszont szerfölött érdekesek.
"Egy brazil szövetségi bíróság biztonsági megfontolásokra hivatkozva februárban egy időre megtiltotta, hogy nagy repülőgépek használják a Congonhas repülőteret, a fellebbviteli bíróság azonban három géptípus esetében feloldotta a tilalmat."
Nyilván tetszünk kapiskálni, hogy mi ebben a ferdeség?!
Hát az, hogy a kapitalizmus egy minden szarban kanál szervezetet csinált a bíróságokból.
Hogy miért? A válasz pofonegyszerű!
A piszkos profitot mindenből ki kell sajtolni, minden áron!
A repülésnek szigorú műszaki, emberi feltételei vannak - szerteágazó szabályokba foglaltan.
Namármost, ha a repülőtér elavult betonja veszélyessé válik és az illetékesek nem intézkednek annak megszüntetése iránt, azaz nem vonják be a repülőtér használati engedélyét véglegesen, vagy a leszállópálya átépítéséig, akkor az üzemeltetésért felelős személyek büntetőjogilag, a repülőteret üzemeltető társaság pedig anyagilag felelős.
De ha a repülést egy totál felelőtlen testület engedélyezi - merőben más a helyzet! A bírák ugyanis nem vonhatók felelősségre itéleteikért!
Én itt és most csupán azt bátorkodom kérdezni ki a lófasz teszi lehetővé a repüléshez nem értő bíráknak, hogy az ilyen szarba is beleüssék az orrukat? Hogy szakértőket vesznek igénybe? Még rosszabb! A szakértői testületek a bíróságoknál is "részrehajlóbbak"...
Hogy mi a rezümé? Hát csak az, hogy a [rohadt] kapitalizmusban a bíróság is szem a láncban! A töke érdekeit "képviseli" a társadalommal szemben.
A bírák ezért alkothatnak kiváltságos kasztot a tőkés államokban. Ezért vélik önnön magukat tévedhetetlennek, ezért váltak - tisztelet a nem kevés kivételnek - részvétlenné minden iránt, ami gyarló és emberi.
Visszatérve Kende Péterre. Ki fogom "preparáln" a könyvből azokat az elemeket - eseteket, amelyek a vázolt tézist támasztanák alá, ha Kende Pétert a legcsekélyebb mértékben is érdekelnék a bíróságok által okozott "magyar sérelmek".
Javára legyen írva: a "szent tehén" folyamatosan bőg, amióta megcsavarta a farkát...
Sz. Gy.

2007. július 16., hétfő

"Gyilkos Ágnes..."


A 'liberálosok' persze hogy fennakadnak Dr. Nagy Attila cikkén, aki "Gyilkos Ágnesnek" titulálja Horváth Ágnes egészségügyi minisztert.

Hát ... van benne valami!

A Holocauston rágódva már lassan odáig jutunk, hogy annak is büntudatot kell éreznie a miatta, akinek még az anyja sem élt akkor. E büntudat élesztgetésében élenjáró szerepe van az irodalmi hulladékot termelő "irodalmi elitnek", ideértve azt is, aki már kapott Nobeldíjat és azt is, akinek már rég kellett volna kapnia.

Most olvastam a wannsee-i konferenciával kapcsolatban, hogy azon több tudós is résztvett. Ők nem gázositottak, "csak" kialakitották a tömeggyilkosságok ideológiai, jogi és logisztikai feltételeit. Én nem vonom kétségbe a Holocaustot [a "méret" nem számit] és a magam tapasztalatát is beiktatva kifejtettem, ha egy vegyes népességet "tábori körülmények" közé terelnek holtbiztos, hogy a "természetes kiválasztódás" folytán a gyengék, vagyis az öregek, betegek és a gyerekek gyorsan és tömegesen pusztulnak.

Így a halálozási ráta emelkedéséért felelősek a közvetett ["távoli"] tettesek is. Éppen emiatt fogok hozzászólni ahoz az undorító polémiához, amely az ukrán éhinség és a Holocaust között minőségi (!) különbséget tesz.

Ha viszont a közvetett tettesség jogi és etikai tartalma nem változik, a jelenlegi kormányzat tagjainak számot kell vetniük tetteik néhány következményével.

A magyar népet tudatosan súlyos egészségromlásnak teszik ki. Ennek keretében természetellenes mértékben növekszik a halálozási arányszám és csökken a születések, különösen az életképes utódok születésének száma. Így tehát minden olyan egészségkárosodásárt, vagy pláne halálesetért, a közvetett tettesek is felelősek, amely bűnös közrehatásuk nélkül nem következett volna be.

Nürnberg precedenst teremtett. A bűnösöket olyan bűnökért is felelősságre lehet vonni, amelyeket elkövetésük idején nem rendelt büntetni törvény. Olyan bűnökért is felelősek az elkövetők, amelyet parancsra követtek el. Olyan bünökért is felelősek, amelyet nem ők, hanem az a "bünös" szervezet követett el, amelynek tagjai voltak. Ezen az alapon mészárolták az oroszok és az amerikaiak is (!) a Waffen SS olyan tagjait is, akik sorozás révén kerültek az alakulatokba.

Bizony Ágica, ha fordúl a kocka, lenyirják ápolt sörényedet, csíkos rucit és bakancsot kapsz és a jófene tudja, megúszod e élve cselekedeteid szörnyű következményeit.

Én nem szeretem a jelzőket, hogy aszongya' gyilkos! Te Ágica csak "felelős" vagy és remélem, ezért kihúzod azt a gyufát amely neked feltétlenül jár.

Nekem, ahogy elnézem előreugró álkapcsodat, és abban a ragadozó fogakat, nem egy gyilkos, hanem csak egy halacska: a piranha jut eszembe. Szándékomban is áll egy photo-morph-ot késziteni, amelynek te vagy az eleje, a piranha a vége. Majd meglátod, mennyire sima az átmenet a két végpont között...

Sz. Gy.2007. július 2., hétfő

"Mint aki halkan belelépett,
És jönnek távol, ferde illatok
Mint kósza lányok és hideg cselédek

Kiknek bús kontyán angyal andalog."

[Karinthy: Így írtok ki - Kosztolányi.]

Honlapom fórumán szememre hányták, hogy romlik a szaglásom. Röviden arról van szó, hogy Morvai Krisztinával kapcsolatban olyan kifejezést használtam, érzem rajta a Fidesz illatát. Fogyatékom viszont az hogy Kármán Irénen nem éreztem a Szadesz
illatát, amikor egy virágzó kaktusz képét küldtem betegágyához, stb.

Nos.

Senkinek se' tünt fel eddig, hogy a "rendszerváltás" óta semmilyen párt szineit nem öltöttem magamra és egyikük segitségével sem próbáltam politikai karriert csinálni, holott ajánlatokat ismételten kaptam.

E tartózkodás az, amit sohasem bántam meg, sőt a pártok züllésének láttán fokozódó elégedettséget érzek e tartózkodás miatt. Számtalanszor leirtam, ezen a Honlapon is, hogy nálunk nincs valódi többpártrendszer. Vazallus pártok vannak, egy úr szolgái. A Gyurcsány - Orbán rendszerben a "jobboldalt" tartom veszélyesebbnek, hitványabbnak a nemzeti rongyrázás miatt.

Morvai Krisztinától akkor és amiatt undorodtam meg, amikor egyizben, a Fidesz gyüléséről jövet, elárulta merre húz. Hasonló dühöt éreztem az '56-os "szabadsághős"
Wittner Máriával szemben is, amikor egy debreceni "előadását" Fidesz propagandává
züllesztette. [Nota bene! Pongrátz Gergely, többek jelenlétében, ismételten hangoztatta, hogy W.M.-nek a fegyveres harcokhoz semmi köze sem volt.]

Úgy vélem, aki a magyarságért valójában tenni akar valamit, nem húzhat egyik nemzetvesztő párthoz sem. Volt módomban az "Olajbizottság" ülésén tapasztalni, hogy a Szadeszes Kóródi Mária és az Emdéefes Balogh László egymással vetélkedtek a szemétkedésben. Az Emeszpés Tóth József tán' elviselhetőbb volt náluk.

Az egyének pártszimpátia szerinti besorolása [értékelése] a cionizmus egyik módszere a nemzet megosztására. Ezt a szemléleti módszert nem vagyok hajlandó magamévá tenni.

Értékrendemben a Fidesz imádó Makovecz Imre pl. sokkal hátrább áll, mint a volt MSZMP-s Pozsgai Imre. Az előbbi pénzzel tömi a zsebét és "karizmájával" naponta hitelesiti az Orbán - Gyurcsány rendszert. Az utóbbi - amikor módja volt - cselekedett a szocialista rendszer lebontása érdekében. [Nem tudhatta, hogy eben gubát cserél közben.]

Szememben a tett (!) számit, nem a múlt! Az újságirónő, ha netán mások eszközeként is, tettével, áldozatával, egy olyan lavinát indított amely maga alá temetheti a Györgyi - Boross - Pintér - Solt által létrehozott "kriminalokráciát".

Hogy a döfést (a megdöfött) Gyurcsány tőrétől kapják? Hát istenem, bandaháború van! Ezt a napokban megirtam egy kommentárban.

Summa - summárum, támogatni fogom a bátor amazont, ha a sors lehetőséget ad e erre!

Persze nem fogok a szoknyájába kapaszkodni. A felsorolt uraknak számlájuk van nálam. Mindannyiuknak be fogom nyújtani, ha eljön az ideje.

Sz. Gy.
2007. július 1., vasárnap

A Pilvax Üzenete

2007.05.18-án az következőket irtam blognaplómba.

A Pilvax mai üzenete.

Sajtótájékoztatón voltam.Talán csak a falai ugyanazok a Privorsky Ferenc kávés által 1838-ban alapított Café Reanaissance-nak az egykori Úri utcában [Herrengasse], amely később Pilvax kávéház néven vált ismertté, a forradalmi érzületű fiatal törzsvendégek révén, akiknek világraszóló tettei nyomán egyideig "Forradalmi Csarnoknak" is nevezték.1848 márciusában Petőfi és társai a Pilvaxban beszélték meg a leendő forradalom követeléseit. Itt került sor a Tizenkét Pont megszövegezésére ... A hagyomány szerint 1848. március 15-én itt szavalta el Petőfi először a Nemzeti dalt. Nemsokkal ezután ugyancsak innen indultak el a forradalmi események.Ma [2007.május 18-án] nem heves ifjak, hanem bölcs vének és néhány unott sajtómunkás üldögélt az asztalok mellett. Nem hangzottak el gyújtó beszédek sem. Az "Összefogás Nemzetünk Egészségéért Párt" tartott sajtótájékoztatót. Mindenki iggadtan, halkan beszélt.Hogy miről is?Amerikában például megbukott a profitalapú egészségügyi biztositás rendszere, mert kiderült, hogy ennek költségei, a betegek rovására természetesen, kétszeresét teszik ki mint kanadainak, ahol az állam nem adta el polgárait a profit-hiénáknak. [Csak zárójelben emlitem az ENRON botrányt. Ez a mammutcég kezelte alkalmazottai pénzét, részvényeit, sőt a nyudíjalapot is. Aztán elsikkasztották az egészet. A károsultak ezrei meztelenül [!] tüntettek a Fehér Ház előtt, hogy helyzetüket szemléltessék.]A nemzeti vagyon értéke 1989-ben a "végkiárusítás" előtt mintegy száznegyvenmilliárd dollár volt. Ezzel szemben tizenhatmilliárd lett volna az állami bevétel, ha a pénz nem a "Magyar" Nemzeti Bankba került volna, amely önállótlan ügynöksége az európai bankoknak. Így azonban, bonyolult értékpapir müveletek "eredményeként", kötvényadósságok keletkeztek, amelyeknek átlag 13 százalékos kamata fejében 2006-ban mintegy nyolcmilliárd Eurot törlesztettünk azért, hogy tartozásunk és a kamatteher évről - évre növekedjen...Ennek a kamatnak kb. egy hétre eső [!] összegét lehet az egészségügyi megszoritások révén megspórolni. Mindezt azon az áron, hogy közvetlen veszélybe kerül a társadalmi, biológiai reprodukció folyamata. A társadalom sejtjei sorvadásnak indulnak, a végelgysngülés állapotábakerülnek. A diagnózis: mesterségesen előidézett hiánybetegség. Ez a kormányzati cél. A spórolás csak ürűgy, a kilábalás lehetősége pedig humbúg!A parlamenti pártok e trendekről - egymással egyetértésben - hallgatnak. A most bejegyzett új párt ezért, politikai és morális szempontból, elhatárolódik tőlük.Rendkivüli állapot van! Immár tényleg a lét a tét! Az új párt programjának és a program megvalósitása érdekében tervezett módszereknek ehhez a fenyegető tényhez kell igazodniuk.Legelőször is: ki kell "söpörni" a határokon átszivárgó, vagy a magyar földből előbújó "életkufárokat": a magánbiztosítókat. Krisztusi példa lebegjen mindannyiunk szeme előtt, aki megutálva a kufárokat "kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból".

A dolognak, mint minden dolognak, folytatása van.

- - - -
A budapesti sajtótájékoztatót vidéki sajtótájékoztatók követték. Debrecenben erre június 29-én pénteken "került sor". A mondat végén a két szó nem véletlenül került idézőjelbe.
Ami az előzményeket illeti, a rendezőség mindent elkövetett annak érdekében, hogy a sajtó és az orvos társadalom tudomást szerezzen a sajtótájékoztató helyéről és időpontjáról.
11:30-ra járt az idő a Cívis Hotel Cívis termében. Ekkorra a párt elnökén és debreceni megbizottján kivül hallgvatóság gyanánt megjelent 1 azaz egy (!) nyugdíjas orvos, továbbá a Népszabadság és a Hajdú Bihari Napló tudósitója. [Az utóbbinál plajbász és jegyzetblokk is volt.]
A tájékoztató előtti szerdán az Orvosi Kamara debreceni szervezete gyűlést tartott, amelyen a 200 tagból 36-an jelentek meg. "Pártjuk" sajtótájékoztatójáról ennyien szereztek tudomást.
Mint emlitve volt, közülük egyen jöttek el...
A Népszabadságos méltatlankodott a kezdés párperces késése miatt, majd elcsörtetett. [Dúlt állapota érthető volt. Őt cibálták meg az árpádsávosok Bolgár György műsora közben.]
Ezután barátságos csevegés alakult ki a jelenlevők között. A tömeg eztán önként feloszlott.
A "sajtótájkékoztatón" elhangzottak citálását és méltatását ezúttal mellőzöm.
Mint érdektelen [jogi] doktor ideírom véleményemet az orvosdoktorokról.
Az még nagyjából érthető, hogy a satuba fogott orvos-társadalom tulnyomórészt gyávákból és közömbösökből áll, akik mocskos kis egyéni kompromisszumok révén igyekeznek egzisztenciájukat átmenteni a kapitalista jégkorszakba.
Ami undorító, az a betegek cserbenhagyása. A főcsapás ugyanis nem sz orvos,- hanem a betegtársadalmat éri. Azt a sok szegény embert, akiknek hálapénzecskéiből az orvosi villák, nyaralók, vitorlások, luxusgépkocsik árát összekuporgatták Hippocratés méltatlan utódai.
A "debreceni példa" híven tükrözi a társadalmi szolidaritás hiányát. A tisztelt dekkoló doktor urak ostobák is. Tudniuk kellene, hogy az egyéni játszmákra a rulett és egyéb szerencsejátékok [pl. tőzsdézés] szabályai vonatkoznak, azaz mindíg a bank nyer.
Kiábrándító volt.
2007.07.01
Sz. Gy.