Keresés ebben a blogban

2008. április 17., csütörtök

Tiara - a gyalázat szimbóluma.

A Népszabadság mindent kitünően csinál. Tördelni is nagyon tudnak. Az április 17-i számban egymás mellett "hozzák" A Pekingi Olimpia körüli heccet és az amerikai pápalátogatást. Előrebocsájtom, hogy a pápai rendszámok között nagyok a különbözőségek, mint pl. II. János Pál és XVI. Benedek rendszámai között. Mára mégis világossá vált, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

Mert miről is van szó? Nem kevesebbről, mint hogy az általános erkölcsi normák iránt teljes közöm- bösséget mutat a német pápa is, csakúgy mint lengyel elődje. Régen a fejedelmek alázkodtak meg a pápák előtt, ezt nevezték "canossa járásnak". Most a pápák alázkodnak meg az aranyborjú tulajdonosai előtt. Gyalázatos! Undoritó!

Nem vitás, hogy Kina, az imperialista nagyhatalom, annektálta Tibetet. Emigrá- cióba kényszeritette annak papkirályát a dalai lámát. Most pedig mindenkinek a tyúkszemére tapos, aki bársonyos forra- dalommal, vagy ehhez hasonlóval kisérletezik. Ha a politika és az erkölcs egy napon lennének emlegethetők, joggal mondhatnánk, hogy amit Kína tesz, erkölcstelen.

Most olvasgatom éppen, hogy viszont Amerika, a demokrácia mintaállama, hány független orszá- got [jobbára szigeteket] annektált az utóbbi százötven - kétszáz év alatt és milyen állati kegyetlen- séggel tört le, ill. torolt meg mindenfajta ellenállást. Azzal már nem is untatom az olvasót, hogy most mit művel Irakban és Afganisztánban, mire készül Iránban. És mit csinál Közelkeleten az Amerika hátán lovagló törpe szörny-állam. Annyi bizonyos, hogy az eddigi "mérlegadatok" alapján Kínának még további ötezer évig kell fennállnia, hogy az emberiség ellen elkövetett büntettek száma és súlya tekintetében utolérje a mai Amerikát.

Ezt a pápának is tudnia kell(ene). Ha tehát egyes államok a Kínai Olimpia bojkottját, mások a nyitó ünnepség bojkottját fontolgatják - erkölcsi megfontolások - alapján, úgy a pápa milyen erkölcsi megfontolások alapján nyalja a piros szőnyeget Washingtonban és másutt?

De tulajdonképp nem is emiatt húztam fel a vizet. Mindjárt mondom miért. Csak még annyit: a pápa azt is megtehette volna, hogy aféle (nyári) Mikulásként haknizza végig Amerikátl és zsákjából édességet oszt a jóknak, virgácsot a rosszaknak. A házigazda Bush kétségtelenűl virgácsot érdemelne, hisz amellett, hogy rég kötélre érett háborús bűnös, köztörvényes bűnöző is. Mikor ezzel a Commentben foglalkoztam, kb. 240 büntető eljárás folyt ellene [Impeach Bush]. Hogy kissé tovább árnyaljuk a dolgot, látnunk kell, nem minden háborús bűnös - despota volt rabló, csaló, sikkasztó és szélhámos is egyúttal. Sztálin pl. 'csak' postarabló volt. Ám egyesek szerint nem saját zsebére dolgozott, hanem a pártkassza feltöltése végett buzgólkodott. Hitler viszont nem követett el közönséges büncselekményeket. Még a zsidók sem állitanak ilyet.

Nem! Ez a pápa azért ment Amerikába a legszégyenteljesebb módon megalázza saját egyházát. Mert nem a mocskos pedofil,.buzi főpapokról, hanem a keresztény hívők százmillióiról van szó!. Sokszázmillió bárányról, akiknek alázkodniuk, szégyenkezniük kell, a talmudista gyűlölködők és kárörvendők előtt, szarházi, köcsög "pásztoraik" miatt.


Woytila dicstelen canossajárásai szinte diadalmenetek voltak ehhez a nyálas csiga-araszoláshoz képest.

Nincs akkora záptojás, amit eme utazó fejéhez kellene vágni, amikor legközelebb kidugja a fejét [urbi et orbi] a Vatikán Szent Péter térre néző ablakán.


Sz. Gy.

2008. április 12., szombat

A politika rangja.

Túlzás nélkül szólva, lázban ég az Ország! Istenkém mi lesz most? Tényleg soron kivül bukik a Fletó? Orbány - az alkalmas - lesz a miniszterelnök megint? Visszatérnek a pintéri szép idők, az orvlövések - robbantások?

Nem akarnék nosztalgiázni, de micsoda elhatározás volt amikor Orbány miniszterelnök elhatározta, utána jár a dunántúli zsebszerződéseknek, mert - úgymond - az ezeréves magyar fődet nem aggyuk. Meg is vettek sebtiben vagy másfélszáz luxusterepjárót. Fogtak is - tán egy zsebszerződőt. Ami az Ország zsebét illeti: hát az persze könnyebb lett a terepjárók árával és üzemeltetési költségeivel is.


Annyi biztos, zörög a haraszt. A Felcsúti SE elnöke a kunbélaunokával sumákol. Az ilyenből mindíg kisül valami. De mi?

Megváltozik a kapitalizmus ragadozó természete? Egy frászt! Néhány épületes történelmi mozaik következik. A vége lesz igazán röhejes, amikor odaírom az évszámot...

A magyar nem kedveli tulságosan az irodalmat. A történelmi marxizmust meg pláne nem. Kár!

A poén kedvéért a neveket és a címeket a szerkesztőségemben tárolom.

Egy "dúsgazdag" véleményét idézem bevezetésül. "Egy jottányit sem számít, hogy melyik politikai párt van hatalmon és milyen [...] elnök tartja kezében a gyeplőt. Mi nem v agyunk sem politikusok, sem közéleti gondolkodók; mi vagyunk a gazdagok; miénk [...]; megszereztük, isten tudja hogyan, de ha lehet, meg is fogjuk tartani, s ennek érdekében latba vetjük támogatásunk, befolyásunk, pénzünk, politikai összeköttetésünk, megvásárolt [...] képviselőink, éhes [...] tagjaink, demagóg szónokaink mérhetetlen súlyát minden olyan törvény, politikai platform, minden olyan [...] választási hadjárat ellen, amely tulajdonunk sértetlenségét fenyegeti. Az osztály, amelyet én képviselek, nem törődik a politikával." [108]

E szemlélet tökéletesen tükrözi azt a társadalmi, gazdasági rendet, amelynek jellemzői a következők.
 • A munka ... árúvá vált ... árát ugyanolyan lélektelenül számitották ki, akárcsak az acél termelési költségét. Árúcikk, amelyet végül teljesen a kereslet és a kinálat törvénye fogh szabályozni. A munkáltató ugyanolyan érzéssel viseltetik az ember iránt, mint gépe iránt. [109]
 • A demarkációs vonal a rabló és a kirabolt egyén között húzódik. [49]
 • A rabszolgaság a dolgozó ember természetes és normális helyzete ... A szabad társadalomról szóló elmélet - tévhit. [27]
 • A szédületes lopások esztendeiben ömlött a vér. [37]
 • A kor busásan jövedelmezett. Sohasem burjánzott ilyen nyiltan a korrupció, sohasem volt ily általános a mindenáron való meggazdagodás vágya.
 • Egy tisztességtelen üzlet miatt elmarasztalt honatya így vigasztalta önmagát. "Fel a fejjel, pajtás! Hiszen nem veszett oda más, csak a becsületed"! [57]
 • A gazdaság időnként, gondosan megtervezett, recessziók állapotába kerül. Ilyenkor a sajtó és a papok egyre azt erősitgetik, nem gazdasági [pláne nem spekulációs] okai vannak a pangásnak, hanem az emberek jellemében bekövetkezett romlás. [61]
 • A ... szörnyű megalázottságban, amelyet akkor érez az ember, ha nem tud enni adni a gyermekeinek ... sürűsödni kezd az emberekben a méreg. [62]
 • Az ilyen társadalomban hősi 'populista' (!) felkelések törnek ki.[25]
 • A tüntetések tetőfokána rendőrség rátáémad a felvonulókra. Jobbra - balra sújtanak a rendőrbotok ... Nők és gyermekek sikoltva futnak minden irányban. Sokukra rátaposnak. A lovasrendőrök az ácsorgó kiváncsiakat is legázolják. [62]
 • Felbéreltek és felfegyvereztek egy polgári személyekből álló bandát ... amely a rendőrséghez csatlakozva orvtámadásokat, rajtaütéseket hajtott végre ... Ezek az alakulatok már legalább annyira hozzá tartoznak a részvénytársaságokhoz, mint azok könyvelési részlegei ... Ez a sajátos, magánkézben levő fegyveres erő nem áll az [...] kormányának szolgálatában, hanem részvénytársaságok, vagy tőkések érdekében tartják fent. [97]
 • A rendszer egy választott képviselője nagy nyilvánosság előtt jelenti kei, hogy [...]-nak az a rendeltetése, hogy a világ ura legyen [...]-nak profitot szerezzen és parancsoljon az alsóbbrendű fajoknak (!). [146] [Félreértés ne essék, nem Hitlerről van szó!]
 • Ez a rendszer azért fejlődhet ki és maradhat fent, mert:
  -A munkásság elaprózza erejét.
  -Zártkörű, egymással vetélkedő tagozatokba tömörül.
  -Annak az egy szakmai csoportnak a kivételével, amelynek [éppen] sérelmei voltak,
  rendszerint az összes többi folytatta a munkát. [149]
 • Végül az összkép. Az ország a [...] tulajdonában van. Így többé nem a nép kormánya igazgat a nép által, a népért, hanem a [...] kormánya a [...]-ért. Az ország egyszerű tömegei rabszolgák. A monopólium az úr ... A pénz uralkodik ... az egyszerü embereket kirabolják ... a népet sakkban tartják.

Kérdem, hajaz e mindez a jelen állapotokra? Hajaz! És mi a poén, mi a vicc? Az hogy mindez az ezernyolcszázhetvenes évek Amerikájában történt, az akkori Amerikában, az akkori Amerikáról íródott! Az idézetek Richard D. Boyer és Herbert M. Morais "TŰZZEL ÉS VÉRREL!" c. könyvéből valók [Kossuth Könyvkiadó - 1957]. A zárójeles számok a könyv oldalszámaira utalnak. A kép Jack London hasonló tárgyú könyvének: "Vaspata", illusztrációja.

* * *

És most mit mondhatnék azoknak, akik a képernyők előtt, körmeiket rágva, drukkolnak mi lesz. Drukkolnak? Álmodnak! Orbáni illúziókba ringatják magukat.

Mit mondhatnék nekik, róluk? Buta gójok!

Sz. Gy.