Keresés ebben a blogban

2010. május 29., szombat

Világosság? Ki vigyáz a vigyázókra?


Kezdetben a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: Legyen világosság, és világos lett.


Akkor! Mert még nem volt törvény. Már van, de semmi sem lett világos, jóllehet minden adva van ahhoz, hogy akár veséjébe lássunk azoknak, akik majd velünk teszik ugyanezt. Lássuk előbb a jogszabályokat.

"Az 1995. évi CXXV. törvény szerint a nemzet bizton-sági ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék azokat a személyeket, akik nemzetbiztonsági szempontból veszélyesek, vagyis alkalmatlanok arra, hogy bizalmas munkakört töltsenek be. A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezők, körülmények, információk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő - áll a törvényben.

A fenti törvény tehát a Nemzetbiztonsági szolgálatokról szól.

68. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint - amennyiben szükséges - a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek.
(2) A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezők, körülmények, információk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő.
(3)A fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek körét a 2. számú melléklet tartalmazza.


69.§. (3) A miniszterelnök kezdeményezi az ellenőrzést valamennyi 'miniszteri' (!) tisztségre jelölt személy vonatkozásában Ez azt jelenti, vagy inkább jelentette volna, hogy Bajnai Gordonnak kellett (volna) elrendelni az ellenőrzést azokkal szemben, akiket Orbán beválogatott a csapatba...


Hm...


Az ellenőrzés része - hasonlóan az adóbevalláshoz - hogy az ellenőrzött személy - akinek a legjobban kell tudnia, mi van a füle mögött, kitölt egy végtelenül hosszú (hülye) kérdőívet.


A 2. számú melléklet 1-17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés e) h) pontjaiban felsorolt személyek a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú kérdőívet töltik ki.


A leendő minisztereknek az u.n. "C" típusú kérdőívet kell(ene) kitölteniük.


3. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez - Biztonsági kérdőív fontos és bizalmas munkakör betöltésére jelölt, illetve ilyen munkakört betöltők biztonsági ellenőrzéséhez.


Abban pedig a következő (világos és egyszerű) kérdésre kell válaszolniuk.


„C” típusú ellenőrzés kérdőív 34 p. Jelenleg Önnek vagy házastársának (élettársának) van-e függőben lévő büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési ügye („igen” válasz esetén - a közlekedési szabálysértések kivételével - részletezze, miért, eljáró bíróság, hatóság)

Ha emberünk tiszta, "no problem", ahogy nálunk mondják. Ha nem, szerfölött kusza helyzet adódik. Ha jelentik Bajnainak, hogy valakit fog a festék, telefont kell (kellett volna) ragadnia - Viktor vigyázz, változtass a névsoron. Bajnai semmi ilyet nem
tett. Ennek kétféle magyarázata lehet. Senkinél nem volt folt, vagy volt de Bajnai nem akart, vagy nem mert szólni. Ez se' stimmel, mert a "szolgálatoknak" a saját információikat fel kell tárniuk az illetékes előtt. Nem hallgathatnak!

Ha - teszem azt - mégis van folt, már csak azt kell szerbe számba vennünk, kiknek kell még hallgatniuk, hogy a folt láthatatlan maradjon?

Büntető eljárások nem ritkán olyan magánszemély feljelentése alapján indulnak,aki valami miatt sértettnek érzi magát. A feljelentést - annak rendje, módja szerint iktatják valamelyik rendőrkapitányságon, ahol hivatalból, és nem hivatalból, sokan szereznek tudomást az ügyről, főleg ha ismert személyről van szó.

Ha a rendőrség az alapos gyanút fennforogni látja, a nyomozás megindul. Ettől kezdve tud az ügyről az illetékes ügyész is hivatalos tudomást szerez, aki ellátja a
felügyeletet a nyomozás fölött, vagy laza, vagy szoros felügyelet formájában.

Ritka (szerencsétlen) esetben a nyomozati anyag megjárja az első, ill. másodfokú bíróságot is, ahol iktatják, szignálják, elbírálják, kiadmányozzák, postázzák a postázandókat.

Ilyenformán, ismétlem: ha ismert személyről van szó, egyszerűen felmérhetetlen, kik szereznek információt, vagy kapnak "fülest" az ügyről.

Innentől az információk ellenőrizhetetlenül terjednek és szinte törvényszerűen jutnak országgyűlési képviselők - horribile dictu - ellenzéki képviselők tudomására.(Pl. megtalálják a postaládájukban.)

Aztán vagy kidobják a lapot a miniszter parlamenti meghallgatásánál,
vagy nem.

Ami engem illet, teljesen nyugodt vagyok. Orbán "c-vizsgásainál"nincs semmi baj! Ha lenne, a Jobbik derék képviselői nyilván nem hallgattak
volna.

Vagy mégis?