Keresés ebben a blogban

2008. július 26., szombat

Csillagösvény - lidércnyomás ébrenléti állapotban.


Ebben a liberalizmusban minden másképp van, Még a lidércnyomás is egészen más!

A normális
„lidércnyomás az a sajátos és nyugtalanító, félálomban jelentkező érzés, mely szerint az alvón mintha valamely súlyos teher, szörnyeteg, boszorkány vagy ehhez hasonló valamely rémjelenség ülne, s amely az alvót mintegy elzsibbasztja, tétlenné és bénulttá tenni látszik. Felébredéskor az egyén élénken izzad, szíve hevesen dobog és élénk izgalma csak lassanként csökken … Az ideges alkat magában véve diszponál a lidércnyomásra. Élénk álmú avagy kövér egyének, akik este bőséges vacsorát élveztek, szintén érezhetnek lidércnyomást. Utóbbi rendszerint ideges hajlamnak levén egyik nyilvánulása, ellene ésszerűen csakis a test edzésével küzdhetünk, tanácsos este csakis könnyű vacsorát elfogyasztani”.
A "liberális lidércnyomás" akkor is rájön az emberre ha felébredve [de még ágyban fekve] bekapcsolja a tévét. Én is így tettem ma [2008.07.26 – szombat]. Gyanútlan voltam, mert este nem zabáltam be, viszont lenyomtam negyven fekvőtámaszt [bizonyisten], Továbbá jó csatornát, a nemzetiszín Duna tévét, kapcsoltam.

A Csíksomlyói Búcsút közvetítették. Elébb egy dagadt kanonokféle szövegelt, mint házigazda. Ebben a minőségében alázattal köszöntötte a magyar Szentkorona várományosát (!). A kamera ekkor a [díszhelyen] szerényen üldögélő Habsburg Gyurira és szeretteire fordult.Ekkor, őszinte meglepetésem dacára, nyomban beugrott egy emlék, amit a Történelmi Lexikon így ad vissza.

Mi is történt valójában [Erdélyben – 1948-ban]? „Az ún. 2. balázsfalvi nemzetgyűlés után, Avram Iancu és – a Habsburg udvar által buzdított – felfegyverzett román csapatai 1848 októberében kisebb hadjáratba kezdtek az erdélyi magyarok ellen. Október közepétől november közepéig tucatnyi magyar település lakosságát mészárolták le. 1849. januárjában Nagyenyeden egy 8000-9000 fős román felkelő csapat feldúlta a várost, különös kegyetlenséggel 800 embert ölt meg. A mészárlások Hariban, Nagylakon, Borosbenedeken és Járán folytatódtak. A román-magyar összecsapásokban esett el a márciusi ifjak egyik jeles alakja, Vasvári Pál is."


Tudtam persze, hogy nem történelmi szimpozion zajlik, de mégis. A közönséget nyilván nem zavarták az emlékek, így magasra szállt az ének „Uram irgalmazz - Krisztus kegyelmezz.” [A birkák, bégetés helyett, szintén így fejeznék ki magukat, ha tudnának énekelni.]

A java azonban még hátra volt. A [vélhetőleg Makovecz Imre által tervezett és épített] csicsás fa-baldachin alatt Paskai ex hercegprímás jelent meg. Be kell vallanom, ettől a fizimiskától akkor is herótot kapok, ha hallgat. De ő beszélt. Illetve előbb ima-fohászt mondott. Ügyes volt. Minden strófa végén megállt, hogy az „áment” a gyülekezet mondhassa ki. Így szereti a Róm. Kath. Egyh.! Ment is, mint a karikacsapás.

A textus is jól lett megválasztva. A Krisztushordozó Mária, Erzsébetnél lett látogatásának evangéliumi története került kibontásra.

Megtudtuk, sok a hitehagyott és még több a potenciális hitehagyó. Milyen lesz így a jövő? [Hát az Egyházé nyilván rózsás lesz, és tán’ a jámbor hívők is meglesznek valahogy. Bár a fene tudja.]

A szónoki teljesítmény kiválónak mondható [annak ellenére, hogy egyszer kínos másodpercekre elvesztette a fonalat] a mondanivaló ugyanis a szónoklattan szabályai szerint kacskaringózott a poén drámai magasságába.

Csiksomlyói Mária felruháztatott azzal a csodás képességgel, hogy megváltoztassa a szíveket. Ez úgy értendő, hogy Mária az egész emberiséget pártfogolja és ennek keretén belül mi is igénybe vehetjük, vesszük kegyes közbenjárását. Hogy mire? Hát arra, hogy életünk Krisztushoz méltó legyen.
Szent igaz mindannyiinkra ráférne egy kis megigazulás, de főleg a pedofil – buzi papokra, akik miatt épp nemrég pironkodott az erkölcsös (!) Amerika előtt Paskai főnöke, XVI. Benedek.

Miközben Paskai szárnyalását hallgattam, előbb azon törtem a fejem, van e fogsora, vagy nincs. Aztán nem is a pedofília ugrott be, hanem Paskai nagy elődje Kolonics Lipót „esztergomi érsek, államférfi, bíboros … az ellenreformáció egyik legfőbb szorgalmazója …tagja volt az 1673-74-ben a protestáns papok felett ítélkező pozsonyi bíróságnak, [melynek gálya lett a vége] …1691-től kalocsai, 1695-től esztergomi érsek … a magyar ügyek legnagyobb szakértőjének tartották. 1688-ban őt bízták meg, hogy készítsen tervet Magyarország visszahódított részeinek berendezésére. Kolonics Magyarországot a Habsburg abszolutizmus támaszává akarta tenni. A bécsi udvar egyetértett a nemesség megadóztatásával, a németek betelepítésével, de elzárkóztak attól, hogy a gazdasági élet fellendülésével Magyarország az örökös tartományokhoz hasonló elbánásban részesülhessen …1692-ben a bécsi udvari kamara vezetője lett, 1694-ben pedig a titkos tanács elnöke”.

Kolonics Lipót amúgy druszájának Habsburg Lipót császárnak, a szellemileg degenerált uralkodónak, "láncos" kutyája volt. A gazdi „egész idejét vallásos gyakorlatokkal töltötte, tehetséges embert környezetében meg nem tűrt, kizárólag gyóntatóira, a jezsuitákra hallgatott s kinek világi tanácsadói is általában erkölcsileg züllött és kapzsi emberek voltak. Magyar ügyekben kizárólag Kolonics prímásra hallgatott, akinek híres mondása az volt, hogy Magyarországot koldussá, katolikussá és németté fogja tenni.”

Kb. ilyesmikre gondoltam, de rájöttem, némileg elkalandoztam a műsortól. Hát tényleg hülyeség Koloniccsal foglalkozni, mikor itt van Paskai. Róla az a hír járja, hogy az egyik aláírója volt a „Rózsadombi Paktumnak”. Ezt a bizalmat kiérdemelte, mivel a Vatikán és az Egyházügyi Hivatal (?) inkvizítoraként egyik üldözője volt Mindszenty Józsefnek, a nagy magyar (!) Hercegprímásnak.

Tapintalanságra vall, hogy ki merték állitani a csíksomlyói gyülekezet elé. De bejött ez is. Elnéztem a nézőket. A szklerotikusak derűsek voltak. Ők már nem emlékeznek. A süldőlánykák röhencseltek, mint szövőlányok, akik nem tudnak kartellekről. Átszellemültséget néhány apáca fonnyadt arcán láttam. Hát igen, nekik szegényeknek, ez jut – az anyaság helyett.

Ez már nem az a nép, melyet Csaba királyfi, a csillagösvényről jövet, győzelemre vezethetne. Nem Erdély földje veszett el, hanem népének lelke. Boldogok a leki szegények, mert övék lesz a mennyek országa. Isten jámbor bárányai engedelmesen ballagnak raccsoló, aranyföveges, aranypalástos pásztoruk, a mezítlábas Jézus utóda, nyomában.

Te Deum laudamus!
Sz. Gy.2008. július 22., kedd

Már jól vagyok!


Már jól vagyok! A bolondok házában vagyok. Magam is totál hülyeként. És megnyugodtam. Gumidominó! Szép a világ. A dokik barátságosak. A betegtársak szolidárisak. A koszt jó. Süt a nap, ha nem esik az eső.
Az agyamban akkor kottyant meg valami, amikor a szürke marhák odysseiájáról először hallottam. A história kifejezetten banálisnak indult. Ellopta valaki [persze a világért sem egy cigány] a villanypásztor akkumulátorát. A szürkemarhák meg elunták magukat és elindultak, csapatkötelékben (!), az ígéret földje felé. No' nem negyven évig bóklásztak, csak másfélig...

Az én kis antik világom emiatt omlott össze. Rájöttem, hülyeség volt minden amit nekem tanitottak mások és én tanultam másoktól. A délibáb még rendben is volna, de a többi!? Példúl a 'számadó' gulyás? Hogy is mondta a rigmust édesapám? "Hej' tavasszal, kihajtáskor, minden bamba lehet pásztor. De már ősszel behajtáskor, csak az aki jól számol!" Persze Krisztus koporsóját se őrizték ingyen. Az árendán felül elkelt még egy kis hús is. Így aztán el - eltörte a lábát egy borjú, amit - ugye - le kellett vágni. Mivel akkor még a pusztán ritkaságszámba ment, ha ment egyáltalán, a Gorenje teknológia. A húst meg kellett enni, hogy meg ne romoljon.

De ha a jószág elbódorgott, vagy ellopták, mindjárt más lett az ábra. A gulyáslegények lóra kaptak és hetedhét határon át követték az elbitangolt, vagy bitangok kezére jutott marha nyomát, szőrét, szarát. A hajsza szinte mindig eredményes volt, annyiban is, hogy hasadt a bőr, törött a csont.

Hát még a legendás betyárkorszak, amikor Ráday Gedeon uram szilaj pandúrjai pásztázták a pusztát a szegénylegények nyomában.
De félre a hagymázos álmokkal. Ébredjünk inkább a liberális magyar valóságra! Itt a marha is öntörvényű lesz! Kóborol, zabál, tapos. De hol vannak, mi a faszt csinálnak, az őrzők, a számadók - kerek másfél évig?

Hát ettől hülyül meg az ember! Azáltal, hogy 'ezt' a valóságot nem fogadja el! A multjába, az emlékeibe menekül. Ehhez viszont kellenek a diliház biztonságos falai, a csönd és, ha úgy esik jól, a magány.
Most hogy belülről kifelé kukucskálva nézem a "normálisokat", azt gondolom, ti vagytok a hülyék, rohadjatok meg! Kiköpnék feléjük az ablakon, de az be van zárva. Hát' szarok rájuk. A jó meleg, puha pelenkámba!
Napoleon.

2008. július 11., péntek

A száműzött Aphrodité

Aphroditének mennie kellett...

Távoznia kellett talpazatáról a Hitler ajándékozta Aphroditének. A szobrot egy raktárba száműzték.

Linz városa eltávolította Aphrodité szobrát egy parkból, miután kiderült, hogy a szerelem istennője Hitler ajándéka volt. Ausztria harmadik legnagyobb városának hatóságai közölték: ellenőrizték a szobor eredetét, miután valaki egy névtelen levélben bejelentette, hogy a szerelem görög istennőjének szobrát a náci vezér ajándékozta a városnak.

A linzi levéltárban végzett kutatások bebizonyították, hogy az állítás igaz volt: a szobrot így azonnal eltávolították a talapzatról és egy raktárba száműzték.A bronzszobor egy kis oszlopos pavilonban állt egy linzi parkban 1942 óta, amikor Ausztria már a Harmadik Birodalom része volt. Hitler a Linztől nem messze fekvő felső-ausztriai Braunau városkában született.
[MTI - Népszava 2008.07.11]

Hitler és Aphrodité tehát lelepleződtek, megbuktak. Ennek be kellett következnie. Az éberséget [és névtelen levélírókat] az olyan nyálas demokráciák sem nélkülözhetik, mint az ausztriai, ill. a németországi. [Érthető, hogy Konrád és Kertész miért szeretnek annyira az utóbbi helyen tanyázni.]


Értjük tehát, már hogyne értenénk, a linzi "magisztrátus" döntését is. A linzi polgárok nyugalmát nyilván zavarta a pavilonban álldogáló céda, náci szimpatizáns, nőszemély. Hát persze, a gemütlich linziek petyhüdt idegei valami másra vágynak! Toleranciára! Az utcákat és tereket elözönlő, kékre - zöldre pingált, narkós, röhögő, visítozó buzeránsokra! A honatyák egyszerüen "trendisek" akarnak lenni. Világos!


Csak egyet nem értek, de azt az istennek se'!

Az "index.hu" írja,
kisebb botrány kerekedett abból, hogy csütörtökön a "Google Trends" - a legnépszerűbb kifejezéseket megjelenitő keresési lista - első helyén a rossz emlékű horogkereszt, más értelemben svasztika, tanyázott. [Nem a kifejezés, hanem a szimbólum.]

Nem értem, hol és hogyan kerekedhet egy letöltési statisztikából botrány? Támadt viszont egy szörnyű gyanúm. Az ilyesfajta jelenségek között esetleg valami összefüggés lehet (?). Kérem olvasóimat, nyugtassanak meg, hogy tévedek.

Ámbár ... Pl. Drezda lakói, 1945 februárja óta, már tudják, mit jelentenek ezek a szavak: "i hate you". Drezda porráégetése és Aphrodité raktárba toloncolása között talán mégis van valami összefüggés (?).

"I hate you!"

Hát ez az! Az olthatatlan talmudi gyűlölködés. A gyűlölködésnek viszont, mint tudjuk, kockázata - mellékhatása van. Tüzet gerjeszt. A tüzet pedig a szél - néha - a gyujtogató irányába tereli...


Ami pedig a linzi magisztrátust illeti. Gondosan válogattam, agyam szinonima szótárában, egy őket "megillető" kifejezés után. A "köcsögök" kifejezésig jutottam, de mivel még ez a szó sem fejezi ki a lényeget, inkább tekintsék úgy, hogy 'no comment'.

Sz. Gy.