Keresés ebben a blogban

2010. május 4., kedd

Új görög ötlet...

A görög kommunisták az Akropoliszról kiáltják: Európa népei,lázadjatok! Nyilván úgy gondolják, hogy megint a kommunisták vezetése alatt, mint a Nagy. Okt. Szoc. Forr. idején, egy Lenin elvtárs vezetésével. Ez így nem kelendő, de az alapötlet nem rossz! Határozottan nem rossz!

Már csak az echte hülyék, az Egyház jámbor birkái és a rafinált európa-párti disznók nem hajlandók tudomásul venni, még kevésbé elismerni, hogy Európa túlélésének záloga: szabadulni Amerikától és Izraeltől!

Ezt Európa országai külön - külön nem tudják elérni, de Európa (ha hozzágondoljuk Oroszországot is), igen!

Az amerikai polip agonizál. Ha Európa a szörnyeteg csápjait nem vagdossa le magáról, magával rántja a mélybe.

Érdekes, hogy a finom lelkű és fantáziadús jankeek most a kommunizmus kísértetét festik a falra, hogy azon rémüldözhessenek. Amikor a judeo-bolsevizmust exportálták Oroszországba, nem volt reklamáció. Azt gondolták, az oroszoknak jó lesz az is?

A rohadt nyugati "értelmiségi elit" - erősen beleértve az amerikait is - évtizedeken keresztül vállalt cinkosságot a kommunizmussal és falazott neki mikor millió számra irtotta az orosz népet.

Most hogy nyugaton és főleg a vadnyugaton tényleg rothad a kapitalizmus, nem kellene nekik is egy kis kommunizmus? Hát már miért is ne?

De félre a tréfával!

Sok jel mutat arra, hogy az amerikai válságnak egyáltalán nem látjuk a fenekét. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a csalárd amerikai csőd kezelhetetlen, finanszírozhatatlan.

Ami most velünk - Európával - történik, nem más minthogy az amerikai pénz-szivattyú kipumpálja ereinkből a vért, hogy ezzel a transzfúzióval saját agóniáját meghosszabbíthassa.

Itt kénytelen vagyok belefirkálni a blogba! Ma (05.05) délelőtt ugyanis azt olvastam, hogy a görögökkel szembeni kötelezettségvállalás miatt drámaian romlik az Euró pozíciója a Dollárral szemben. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy Amerika árfolyamnyereséget zsebel be azokon az országokon, amelyek a saját zsebükbe nyúlnak, hogy megmenthessék az Amerika által generált világkrízis áldozatait. Tudnak követni? Tudnak röhögni?

Nemrég írtam arról, hogy a görög válság körüli hajcihő csak görögtűz.
Csődközelbe került Spanyolország és Portugália is. De nem ez az érdekes, hanem a ma még lappangó angol csőd, amely nagyságrenddel nagyobb sebet ejt majd Európán, mint a görögök.

A moloch továbbélésében azonban Európa, azaz mi európaiak, egyáltalán nem vagyunk érdekeltek. Tennünk tehát nem Amerikáért, hanem Amerika ellen kell, mégpedig hamarosan és határozottan.

Találó a jelenkort "uzsora-civilizációnak" nevezni. El kell viszont gondolkodni azon, hogyan is működik ez a "civilizáció"? Az ember általában úgy gondolkodik, hogy történelmi analógiákat keres és segítségül hív olyan ismereteket, amelyek kívül esnek ugyan a politikán, de annak megértéséhez nélkülözhetetlenek.

Ami a történelmet illeti, Róma példája kínál analógiákat. Róma is olyan volt (amilyen később Anglia lett), hogy nem voltak barátai, csak érdekei (Churchill "aforizmája"). Ez azt jelentette, hogy magát tekintette a világmindenség közepének és mindenki mást csak vazallusnak, gyarmatnak. Róma, melynek tiszta erkölcsei "megvesztek", kettészakadt. Nyugati fertálya a barbárok, keleti fertálya pedig az Iszlám martaléka lett. Így jár minden világhódító, akit tán' csodálnak, ámde nem szeretnek a többi népek.

(Nemrég olvastam, hogy épp a KGB prognosztizálta Amerika széthasadását. Minő figyelmesség...)

Talán senki se gondolhatta, hogy amikor Anglia egy európai konfliktusban (első világháború) igénybe vette az egykori gyarmat, a tengerentúli Nagy Testvér gazdasági és katonai támogatását, nemcsak saját de Európa sírját is megásta. Az az aljasság, amivel elbántak a legyőzöttekkel (a Központi Hatalmak országaival - népeivel) nem angol, hanem amerikai, pontosabban zsidó aljasság volt. A történelem ezt a legkifogástalanabb módon igazolta.

A trianoni "rendezés" nem békeszerződés volt, hanem hadüzenet. Hadüzenet a népek elemi életösztönének, tűrőképességének. Ezt a rendszert nem Anglia, még csak nem is Clemenceau (a francia tigris) kényszerítette Európára, hanem a diplomata jelmezbe bújtatott wallstreeti zsidók. (Valamennyien azonosíttattak, bűnlajstromuk össze van állítva). Dev talán hagyjuk a történelmet és ugorjunk egyet - a kamatelméletre.

Sokféle kamatot ismer a történelem, ezúttal a zsidó kamatról lesz szó. Ennek az a természete, hogy a tőke összegét a legpontosabb kamatfizetés sem csökkenti - ellenkezőleg, növeli. Viszonylag hamar bekövetkezik az az állapot, amikor az adós már a kamatokat sem tudja törleszteni. Sebaj! Az uzsorás segítségére siet és újabb kölcsönt nyújt, magasabb kamattal, a kamatok törlesztésére. És mit csinál közben a tőke? Hízik!

Az adós természetesen nem képes kitermelni a kamatot, meg annak a kamatát. Ebből sincs nagyobb baj, egyszerűen elzálogosítja amilye van: a földet és az ásványi kincseket a talpa alól, a házat a feje felől, iparát, kereskedelmét, gyerekei unokái jövőjét (sőt magukat a gyermekeket, unokákat is kurvának, szerv-donornak), stb. stb.

Aztán egy szép napon az uzsorás számadást végez. Kiszámítja, hogy mennyit ér a kölcsöntőke, a kamata, meg a kamat - kamata. Ezt egybeveti azzal (az általa megállapított) értékkel, amit az adós zálogvagyona (zu zammen) ér és ennek eredményeképp arra az örvendetes felfedezésre jut, hogy a zálogvagyon kevesebbet ér mint az ő befektetett tőkéje. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a zálogvagyon átment az ő tulajdonába. Ekkor kijelenti: "nu, megvettem Mhogyororszagot, meg Lhengyelurszágot is".

Viccelnék? Hát nem Simon Peresz Izrael elnöke (!) tett ilyen kijelentést? Nem ő volt az aki megerősítette (!) ugyanezt, amikor rákérdeztek? De! Ő volt!

És tudják, mi a vicces ebben az egészben. Két dolog.

Az egyik, hogy az európai népek szinte kivétel nélkül ebben a cipőben járnak. Persze túlzás lenne az állítani, hogy pl. Angliát csakis, vagy elsősorban, az amerikai zsidó tőke teszi tönkre. A "működőtőke" részben angol, részben egyéb külföldi tőke.

A másik - ezzel összefüggő - furcsaság, hogy a zsidó tőke működése olyan pofonegyszerű valami, hogy egy vidéki általános iskola (mondjuk) negyedikes tanulói is megértenék. (Sőt ezt megértenék a kisegítő iskolás cigánygyerekek is...)

Ezek után már csak egy izgalmas kérdés vár válaszra. A "demokratikus" államok miért sétáltak, sétálnak bele egymás után ugyanabba, ill. ugyanolyan adósságcsapdákba?

Mindnek van ugyanis köztársasági elnöke, parlamentje, kormánya, nemzeti bankja, számvevőszéke, szakértői testületei, stb. Mindenki süket, vak, illetve hülye lenne? Áh' szó sincs róla. Ezen államok "uralkodó osztályai" korruptak és a nekik lökött koncért eladják országukat, népüket. Sőt! Segítenek népük megnyomorításában a tőkés elnyomóknak. Ezek a tőkéssé vedlett kommunisták, hazaárulók tehát.

Egyetlen kommunista despota szállt szembe a hazaárulásnak ezzel a módjával: Nicolae Ceausescu. Náluk azért nem lehetett békés - antalljóskás - "rendszerváltás" azért kellett legyilkolni - feleségestől - mint a barmot.

De (!) napjainkban egy új különc extravaganciái borzolják a judeoliberális kedélyeket. Hát persze hogy Putyinról, minden oroszok koronázatlan cárjáról van szó! Nála nem ment se a "narancsos" se a "bársonyos". Leszámolt az orosz-zsidó komprádor burzsoáziával és nemzeti (orosz érdekalapú) valamit (etwas) gründol. Tulajdonképp tökmindegy, hogy a közgazdászok, politológusok és történészek mindezt hova skatulyázzák be utólag. Egy biztos, olyan skatulyákba amelyekben az európai "demokráciák" vergődnek, Oroszországot nem tudják belegyömöszölni. Ha pedig kimarad (és túléli), puszta tömegsúlya olyan vonzásközponttá válik, amely képessé válhat leszakítani a nyugati blokk kissebb peremállamai egyikét - másikát.

Erre a sorsra juthat jobb sorsra érdemes kis hazánk is, feltéve hogy az ukránokat sikerül "lebeszélni" a gáz és olajvezetékek megdézsmálásáról és a parlamenti verekedésről. Gondolom, Putyinnak vannak elképzelései... (Nemsoká megint elnök lesz.)

Ha ez bekövetkezik, meglátjuk miként szuperál az itteni kétharmad.