Keresés ebben a blogban

2011. augusztus 21., vasárnap

Elhallgattatott hirekHál' istennek, korai volt az ijedségem! Azt javaslom hát, ne olvassák ezt az írásomat! Csak akkor, a a Hungarian News-t mégis lekapják az Internetről... Sorry!

Tegnap szentistvánnapján még volt egy blog "Elhallgatott-hirek-hungariannews.blogspot.com " címen. Mára szentistvánmásnapján megváltozott a helyzet  már így írjuk a címet:
Elhallgattatott-hirek-hungariannews.blogspot.com, azaz volt blog - nincs blog.
 
A Gestaporól szóló hátborzongató tudósításokból szinte sohasem hiányzik egy jelenet. "Fekete gépkocsi áll a ház elé. Puhakalapos hosszúkabátos férfiak ugrálnak ki belőle. Behatolnak a házba. Becsöngetnek. A bentiek rémült kérdésére: ki az? A válasz: Gestapo! És már viszik is az áldozatot."Nos ez a jelenet hátborzongató. De legalább a hozzátartozók, a szomszédok és a járókelők tudják, mi történt. A gépkocsinak színe, rendszáma van. Utasai hús - vér alakok. Az elhurcoltat többen kevesebben ismerik. Sorsa több mint bizonytalan, de mégis követhető emberi sors. A sorsjegyhez hasonlít annyiban, hogy nyerési - túlélési - esélyt is nyújt.


Nos a Hungariannews sokak által ismert és kedvelt (!) sajtóorgánum volt. Nemcsak az elhallgatott világeseményeket, hanem a soha sehol közzé nem tett képeket is közvetítette. Nézettségi statisztikát ugyan nem tartalmazott, de nyilvánvaló hogy nézőszáma magas volt és egyre növekedett. Nem véletlnül, hisz csak a hülyék nem veszik észre, miként züllik a Kuruc Info és a Barikád a háttérhatalom palotapincsijévé. Ezek a kiherélt médiumok ahogy feladják eszmei tartásukat (ha egyáltalán volt nekik), úgy válnak unalmassá is, hisz szűrt anyagot kapnak és adnak tovább. Gondoljanak csak bele, mit közölt az elmúlt hónapban Izraelről a Kuruc Info és a Barikád és mit a Hungariannews! Egyre inkább a Hungariannews volt az első link, amit reggelente megnyitottam - volt... 


Nos Hungariannews eltüntetése nem Gestapo módszerekkel történt. Itt nem volt gépkocsi, fékcsikorgás, becsengetés, megragadás, elhurcolás, istenveled, stb. A gyilkosok a "szent ünnep" napján, vagy másnapján támadtak, hangatalnul és nyomtalanul. A "nácik" egyes akcióit a "köd és sötétség" (nacht und nebel) fedőnévvel illették. De mi volt az a köd és sötétség ehhez képest?!


A blog helyén megjelenő szöveget lásd a képen. Értjük, hogy útban volt, eltávolították. De mit jelent a "sajnos" ? Ez nem Gestapo módszer. A gestapósok humortalanok voltak. A humor az AVH pribékeket jellemezte inkább, akik azzal vigasztalták áldozatukat: "érted jöttünk, nem ellened." Nos az eset kapcsán senki sem gondol a Gestapora, annál inkább a judeobolsevista ávéhára, ill. annak valamely utódszervezetére.


És mi az, hogy "nem hozhatók létre új blogok"? Arról van szó, hogy a blogot eltüntették, tehát nem olvasható.


További jó vicc az a szöveg, hogy "Itt kell lennie a blogodnak? Lásd: "Blogger - Súgó"!A súgón persze semmit sem látsz, nem találsz! 


És most, kedves néptársaim, gondolkodjunk el egy cseppet, ha már kipihentétek a szentistvánünnep fáradalmait és eloszlott agyatokról az erdőpéteri zsolozsma, meg a tömjénfüst.

A terrorelhárítók mezébe bújt izraeli gyilkosok még nem járnak házról - házra, mint a gestapósok és mint az ávéhások. Ez azonban csak idő kérdése. Ma még "csak" a tájékozódás és a véleményformálás lehetőségétől fosztanak meg benneteket. Azt hiszitek, ez csak egy virtuális operáció? Óh nem, egyáltalán nem. Ezek a "műtétek" arra szolgálnak, hogy pihentessék azokat az agysejtjeiteket, amelyek segítségével létfontosságú információkat szerezhettek, tárolhattok, értékelhettek. Ha ezek a sejtek pihennek, megszűnik a motiváció is arra, hogy szóljatok, írjatok és tegyetek (!) valamit.


Tudjátok e, mik azok a legfontosabb ismérvek, amelyek a gój állatot megkülönböztetik az embertől, azaz a zsidótól? Az eltérő faji stigmák? A szag? Egy fenét! A gondolkodásmód!

A zsidó sokmindenről gondolkodik, egy platform talaján. Ez a platform a Talmud. A Talmud tanulmányozása révén képes a zsidó történelmi távlatokban és összefüggésekben gondol kodni. Ez a gondolkodásmód azonban szigorúan tiltott a gójok számára. A gój gondolkodásnak tehát nem lehet eszmei platformja, nem láthat távlatokat és nem ismerhet meg valós összefüggéseket.


A cári ochrana ügynöke által hamisított pamfelet, amely "A cion bölcseinek jegyzőönyvei" címet viseli, a következő megállapításokat teszi.

"Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. (5. jegyzőkönyv.)

A közvélemény maipulálásának első számú eszköze a sajtó, amely kellő árnyaltsággal alkalmas erre a szerepre. A Jegyzőkönyvek szerint háromféle sajtóorgánumot kell működtetni. Ezek egyike az ellenzéki sajtó, "szélsőséges" attitűdökkel tarkítva.

"A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat."  (12. jegyzőkönyv)

Hungariannews nem "mintha" site volt. El kellett hát tüntetni. Viszont A Kuruc Info és a Barikád mára teljesen megfelel a "mintha legélesebb ellenlábasunk lenne" kritériumnak. Ezek élni és virulni fognak, hála a hályogos szemü olvasóiknak.

Ami a gondolkodás manipulációját illeti...

"A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magasla tára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerün ket." (15. jegyzőkönyv)

Kérdés, hogy mi - jámbor és buta gójok - mennyiben kezdünk megfelelni a velünk szemben támasztott fenti elvárásoknak? Sajnos kezdünk megfelelni! Mi bizonyítja ezt? A gondolkodá sunk? Az sajnos nem detektálható. Annál inkább elárulja azonban gondolkodásunkat a viselkedésünk. Milyen mintákat követ manapság a "magyar viselkedés"?

"Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék, hányadán vannak, ... szórakozásokkal, játékokkal, mulatságokkal, szenvedélyekkel, vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd művészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklődés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekről, amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni." (13. jegyzőkönyv)

A tegnapi ünnepi hacacáré a nagy magyar hülyeség fesztiválja is volt. Mert mivel is szórakozik manapság a "magyar", amikor a többségnek egyre rosszabbul megy a sora?

Ókori, középkori és ujkori maskarákba öltözik, páncélzatot ölt, a tehetősebbje még a ló hátára is felmászik, hogy őseinket parodizálhassa. Nemrég láttam - hallottam egy sörpocakos "magyar huszárt" pofázni. Nem emlékszem, mit mondott. Gondolom semmit, mert akkor emlékeznék rá. Én csak arra gondoltam, mennyibe kerülhet a cifra huszárgúnya, a makett fegyverzet, a ló, a lószerszám? És mennyit ér egy ilyen vitéz? Lószart se! Egy nagy lófasz az egész! És hány ilyen madáríjesztő parádézik ma a föld hátán?

Már hadd ne részletezzem a sör,- pulyka,- gulyás,- ésatöbbi fesztiválokat, a lovagrendeket, a vitézi rendeket, a nádorokat és a kacagányosokat.

El tudjátok képzelni szerelmetes atyámfiai, hogy röhög rajtatok a zsidó? Nem, biztos nem tudjátok. Persze hogy nem, hisz nektek már az sem tűnik fel, hogy (Erdő Péter személyében) már a harmadik (!) zsidó hercegprimás terelget benneteket a mennyország felé. Hát csak bégessetek, baktassatok! Majd meglátjátok, igaz e az a dogma, hogy az együgyüeké a mennyeknek országa.

Azért eszetebe juthatna (de nem jut) mennyivel okosabbak nálatok a moszlimok. Ök is "egykönyvesek", mint a zsidók (Korán). A világot ezen keresztül, mintegy célgömbre ültetve, szemlélik. És mit látnak a célkeresztben? Hát a zsidóságot. És mi jár eszükben? Hát a dzsihád. A dzsihád, amely nem más, mint szent háború önmaguk gyarlósága és a hit ellenségei ellen.

Kedves ezerfelé gondolkodó, százezerfelé húzó magyarok, mikor veszitek észre, hogy a jövő a harcosoké? Nem fogjátok észrevenni.

Mire (alaposan megtizedelve) a karámba kerültök, közületek már senki sem fog emlékezni, ki volt Széchenyi István és mire gondolt, amikor ezeket mondotta ... " Gyáva népnek nincs hazája! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huza mosan megmarad a helyén, akkor bizonyos hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen..."


Ti egész jól megvoltatok nyolc éven keresztül három silány fickóval is (Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai) majd választottatok egy negyediket, aki egymaga rosszabb, mint az előbbi három együttvéve. Ezt sem fogjátok a pokolra küldeni, inkább nyaljátok a talpát. Legyen nektek könnyű a föld!


Sz. Gy.

2011. augusztus 10., szerda

Kibújt a lóláb...Kiegészítő jegyzetek 2011.08.11 és 2011.08.12-én!
2011.08.10
Azt hittem az ördögpata már Gyöngyöspatán láthatóvá válik. De nem! Az, ami ott történt, a gyepes magyar agyaknak nem mond semmit.

Ám jött a 2011-es Magyar Sziget és elhangzottak a szigeti dumák a Betyársereg betyárjainak ajkairól. A két Zsolt szövege csapta ki a biztosítékot. Az egyik Tyirityán Zsolt a Betyársereg vezetője, a másik Dér Zsolt pedig az idoluma (bálványa).


Nem idézem szavaikat, inkább olvassák el a Kuruc Infon, vagy a Barikádon. Ott simfelik e betyárokat! Zsidóztak a fiúk keményen. Persze nem keményebben, mint a Kuruc Info szokott, máskor... Beszédükből mégsem az a figyelemre méltó, amit a zsidókról, hanem amit önmagukról mondtak. Mit is mondtak? Semmi többet mint amit Petőfi a Nemzeti Dalban leírt:


"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete."


Miről van hát szó? Hát csak arról, hogy az általában vett magyar életet már csak azok tudják megvédeni, akik saját életükkel leszámoltak. Bizarr dolog ez? Csak látszólag. Úgy tűnik nálunk senki se óhajtja beleélni magát egy tálib lelkivilágába, vagy egy hamász harcoséba (aki esetleg terhes nő), amikor robbanótöltetet ölt magára és Allah paradicsomába indul. Észre kellene végre venni, hogy a világ különféle betyárjainak lészáma már sokmilliós nagyságrendü.


Az is evidens, amit ezek az urak a "harcos" és a "puhány" különbözőségéről mondanak. Az előbbi szikár, erőszakos, mohó, szinte fenevad (mint honfoglaló Árpád magyarjai) az utóbbi pedig a fogyasztói társadalom lustasággal, gyávasággal, egoizmussal és hedonizmussal megvert, degenerált nyomorultja. A kábitószerezésre, homoszexu alitásra, perverziókra fogékony egyén, azaz köcsög.


És kik vetődnek rá erre a témára a legbuzgóbban? Tán a liberálisok? A cucilisták? Nem! A mérsékelt és a "szélső" jobboldal és orgánumai a "Magyar" Nemzettől a Kuruc Infon Keresztűl a Barikádig. Mivel a Kuruc Info húzott fel leginkább, velük foglalkozom.


Külön undorító, hogy a nyálazást valami Alex Strausszal végeztetik el. Alex mosléka annak egyetlen csöppjével érzékeltethető. "Kétségtelen: a mai világban könnyen elképzelhető olyan szituáció, amikor önvédelemből kifolyólag valakinek embert kell ölnie. De kérem szépen, ne emeljük ezt közösségi, össznemzeti szintre! Ne legyünk már olyanok, mint a cigányok, akik arra hivatkoznak, hogy a magyar srác rasszista volt, beszólt nekik, ezért kapták le a fejét egy szamurájkarddal."

Nem Alex! Ilyesmi a magadfajtáról egyáltalán nem képzel hető el! A magadfajtát olyankor, amikor a "szituáció" össznemzeti szintre emelkedik (mint most), defetistának, azaz hazaárulónak minősítik és rövid uton likvidálják.


A Jobbik szócsövétől még az is kitelik, hogy Zagyva György Gyula jobbikos parlamenti képviselőt, aki "nem volt hajlandó elhatárolódni Tyirityán kijelentéseitől 'már csak bajtársiasság miatt sem', meg azért mert Tyirityán a barátja" lefikázza. Tudod e te Alex, mit jelent az elhatárolódás? Ez a varázsige, amivel Rákosi és bandája felszalámizták előbb a demok ratikus pártokat, majd a polgári, majd a paraszti osztályt. majd az egész társadalmat. Ezzel a módszerrel szeletel a "rendszerváltás" mocskos hullámán lovagló kommunista - zsidó "elit" is; no meg a Kuruc [vagy inkább labanc (?)] Info. Nem véletlen ez, Alex és meg kell mondjam, csöppet sem csodálkozom rajtuk - rajtad. A kódod meg van fejtve. Te meg olvass bele a Talmudba és a Cion Bölcseinek Jegyzőköny veibe (ha nem jártál a jesivába) és ott minduntalan belebotlasz az elhatárolódásba, mint a keresztény (gój) társadalom felbomlasztásának egyik alapvető módszerébe.


Nem szorosan ide tartozik, de a Kuruc Info szeplői között említendő, hogy van pofája az angliai eseményeket "nigger lázadásnak" titulálni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az angol középosztályt demoralizáló cionista akcióról van szó, amelyben a felülvezérelt "niggerek" ugyanazt a szerepet játsszák mint nálunk a felülvezérelt cigányok. A Kuruc Info teljesen hülyének nézi mindazon olvasóit, akik az interneten szinte élőben láthatják a legmodernebb technikával operáló fehér (!) provokátorokat. Azt hiszitek - kedves kurucok - sen kinek sem tűnik fel, hogy Anglia, ill. a világ zsidajai, akik minden szíre - szóra "aggódni kezdenek", most hallgatnak. Hát persze hogy hallgatnak, hisz az angliai tűzvészek lángjainál a saját pecsenyéjüket sütögetik.


Ami engem illet, eszelős következetességgel izélgetem évek óta, a Jobbikot? Nem! Annak áruló vezetését. Miattuk jelenthető ki, hogy a Jobbik álnemzeti - álradikális párt, a Miép szerepkörének örököse, folytatója. A tisztelt Kuruc Info és a Tisztelt Barikád pedig a pártvezetőség szócsöve.


Magánvéleményem, hogy a "Magyar Sziget" szírtjein erkölcsi hajótörést szenvedtek és el fognak süllyedni. Nem lesz kár értük.

Sz. Gy.

 2011.08.11
Tegnapi blogom máris "elavult"! A lóláb már a földig ér! Perge Ottó a Kuruc Info mai (aug. 11-i) számában a következőket írja. "Azt hiszem ... eljött az ideje annak, hogy a nemzeti radikális (!?) tábor és azon belül a jobbik vezető személyiségei egyértelműen leszögezzék: céljaikat csak és kizárólag békés (!) eszközökkel kívánják elérni." De Ottó! Hát nem vetted észre, hogy a "vezető személyiségek" mást sem tesznek, csak leszögeznek ilyesmiket? A Jobbik tehát "békésen" beletagozódott a népgyilkos kapitalista rendszerbe. Én sem mondtam róla többet, nem mondtam mást! Mindenesetre kösz! Minden világos!

2011.08.12


Ah, nyomorultak! Még ma délelőtt a főhelyen volt olvasható Alex Strauss vitairata amelynek szövegéből ugrani lehetett Perge Ottó válaszírására és az okos Alex eredeti cikkére, amire a blogot írtam. Aztán gyanútlanul bementem dolgozni és mire hazajöttem, megvacsoráztam és neki akartam fogni az olvasásnak, eltünt a vitairat és egy Orbán pimfli van a helyén. (Az a kúrva szerencsém, hogy a linkeket még délelőtt kimentettem a kedvencekbe...) Ez azt jelenti, hogy az index lapról elérhetetlenné tettétek a három "kényes" cikket.

Kapkodtok fíúk? Ne strapáljátok magatokat. Nektek már annyi! Elcsúsztatok. Nem egy banánhéjon, hanem saját taknyotokon. Emlékeztek még a Jobbik.net leleplező cikkére: "Kuruc hívja a labancot!" Nem? Nem baj! Mások igen jól emlékeznek rá(tok). Vona - Morvai - Gaudi - Kuruc, remek négylevelü lóhere vagytok. Örüljetek egymásnak, míg lehet. Már nem sokáig lehet.