Keresés ebben a blogban

2010. március 17., szerda

Diagnózis, prognózis.

Szerencsésen túl vagyunk március idusán. A pártok új tavaszi seregszemléje azt hozta, amit tőle várni lehetett - undort minden iránt, amit úgy hívnak: politika.

Az utcákon és tereken elhangzottakból csak a Fidesz kampánynyitójáról és a Jobbik fenekedéséről kell szót ejteni. Az előbbiről azért, mert Fidesz kurzus következik, az utóbbiról pedig azért mert fenyegeti azt is, ami még megmaradt: az ország-temető "békéjét".

Az Orbán beszédet nem kell, nem is lehet, elemezni mert egy frázishalmaz volt az egész. Orbán egyet bizonyított ismét, a korai leépülést. Ez pár éve már sejthető volt, most már látható. Ennyi a diagnózis. A prognózis pedig a következő.

Orbán népszerűsége viharosabb gyorsasággal fog csökkenni, mint a Gyurcsányé, ha a Fidesz kurzus szekrényeiből is kivigyorognak majd a csontvázak.

Az igazi probléma számomra a Jobbik "politizálás" politikai - gazdasági háttere.

Nem tudom, vették e észre, hogyan nő a jobbik - mellény? Nem is oly régen még Gyurcsány fogdmegei rángatták a pesti flaszteren ücsörgő gárdistákat. Ma már jobbikos csendőrlegények kakastollai cicáznak, a tavaszi szélben. Közben a leglármásabb zsidó hölgyemény handabandázik és rikácsol az emelvényen - piros mentében. Brrr...

Hát mindenki hülye minálunk? Hova vezet ez?

Hát' attól függ! Attól függ, hogy a Jobbik melyik (?) háttérhatalom forgatókönyve szerint mórikál. A Jobbik a fekete ló ebben a pakliban, amelynek játékszabályait nem ismerjük.

A Jobbik titokban tartja [tarthatja] pénzforrásainak eredetét és évek óta megszeg [megszeghet] mindenfajta vagyonbevallási szabályt. Ennek folytán a radikális frazeológia mögött lappangó szándékok, pontosabban a Jobbikot működtető impulzusok, ugyanúgy kiszámíthatatlanok, mint a földkéreg mozgásai és az általuk okozott pusztítás.

Az ember ilyenkor - jobb híján - találgat, de csak kettőt találhat: a pénz vagy nyugatról érkezik, vagy keletről, tertium non datur.

A "nyugati opció" azt jelentené, hogy a Jobbik - parancsra - oly mértében destabilizálja a jelenlegi rendetlen rendet, hogy a "belügyeinkbe" történő külső fegyveres beavatkozás elkerülhetetlenné válik. Ez esetben, a "békefenntartás" örve alatt likvidálják mindazokat, akik veszélyesek. Félreértés ne essék, sem Vona Gábor, sem Morvai Krisztina nem lesz a "proskribáltak" között. Egy ilyen művelet egyetlen logikus célja a tömeges izraeli betelepülés zavartalanságának biztosítása lehet. A veszélyesek pedig mindazok, akik szembeszegülhetnének ennek.

A - kevésbé valószínű - "keleti opció" azt jelentené, hogy a Jobbik mögött valóban Oroszország, ill. annak nyugati terjeszkedési politikája áll.

A helyzetet úgy is jellemezhetjük, mint a nagyhatalmak versengését az érdekszférák megszerzéséért, ill. újraelosztásáért. A kiszorítósdi már javában folyik, ha még nem is érzékeljük - eléggé.

Kérem, gondolkodjanak el azon, amit Jobbikéknál írnak, ill. mondanak. A Jobbik az egyedüli politikai mozgalom, amely megmondja a frankót! Egyedül ők merik kimondani a politikai ill. gazdasági evidenciákat. Ők világítanak rá, hogy a zsidó pénzmonopóliumra épült háttérhatalom, az "uzsoracivilizáció", minden baj forrása. Ők fogadkoznak, hogy e rontást, ha kell erőszak árán is, megszüntetik.

Semmi kétség az iránt, hogy ezt - ha akarnák se tudnák megtenni. Ehhez nincs semmiféle eszközük! De hát miért is akarnák megtenni, ha maguk is e hatalom ügynökei.

Feltűnő, mi több gyanús, hogy a Jobbik nagyralátó céljait az önerőre támaszkodás jegyében akarja magvalósítani. Szövetségesekről, vagy akár csak potenciális szövetségesekről szót se ejt.

Vona Gábor, többnyire cselekvő igemódban, egy csomó olyan "rendszabályt" jelentett be, amit maga a Führer sem mert volna, ennyire sarkított formában, kinyilatkoztatni.

Több írásban kénytelenkedtem már megfogalmazni külön bejáratú viszolygásomat a Jobbikkal szemben. Az azóta eltelt időben semmi olyan nem történt, ami kételyeimet eloszlathatta volna.

Sajnos Vona beszéde is vásári csepűrágás volt, ugyanúgy mint az Orbán Viktoré.

Különösen gyanúsak számomra Morvai Krisztina megnyilatkozásai. Morvai jogász. Egy jogász nem kerülhet olyan skizofrén állapotba, hogy politikai foglyok kiszabadítását helyezze kilátásba. Külön talány, hogy miért épp az a jogász (!) vállalta fel ezt a témát, aki előbb (ügyesen és színvonalasan) ugródeszkát fabrikált magának a civil jogászbizottsági jelentés formájában, majd paktumot kötve a szemkilövők parancsnokával, csapot papot otthagyott a brüsszeli képviselőség kedvéért.

Bizony a politikai prostitúció illata most is körüllengi a bájos hölgyet ugyanúgy mint mikor a CJB. tagja volt és a Bencze főkapitánnyal kötött paktum miatt leszedtem róla a keresztvizet. [De miféle keresztvízről lehet szó Morvai esetében? Lám marhaságokat beszélek, melegfronti hatásra...]

Itt és most megkérdezhetik, tulajdonképp hova akarok kilyukadni. Megmondom! A politika olyan komoly dolog, hogy azt nem lehet maradéktalanul a jelenlegi politikusokra bízni.

Ha utóbb kiderül, hogy a Jobbik az orosz terjeszkedés "ötödik hadoszlopa", újra kell elemezni, hogy jó e nekünk ha kompországunk átsodródik a nyugati partról a keletire. Sajnos, csekély tömegsúlyunk miatt, számolni kell a nagyhatalmak gravitációs hatásaival. De magunkat azért megőrizhetjük - talán.

Blogomat nem nagyon szokták csipkedni. Ha most valakinek erre szottyanna kedve, kérem mondja meg nekem: tényleg - ki fizeti a révészt?

Sz. Gy..