Keresés ebben a blogban

2007. augusztus 18., szombat

Honi ökör

Honi ököl,
címen okoskodik a Népszabadságban egy honi ökör.
[Népszabadság •Révész Sándor • 2007. augusztus 18]

A "gárdák" nem tetszenek neki. Erre nem reflektálnék, nekem se' tetszenek. De, azt írja a jóember, hogy ...

(1) "Fegyveres erő csak a szabad választásokkal legitimált végrehajtó hatalom alárendeltségében működhet. Biztonság és demokrácia csak ott lehet, ahol ez így van. A Magyar Gárda nem kívánkozik a végrehajtó hatalom alárendeltségébe, a törvényes rendért felelős szerveknek meg kell tehát akadályozniuk, hogy fegyverhez, illetőleg fegyverhasználati lehetőséghez jusson. Tiszta sor."

Eddig tényleg tiszta sor lenne, ha nem folytatná, de folytatja.

(2) "Egy ilyen gárda ugyanis csak akkor szolgálja, s csak akkor nem veszélyezteti az ország biztonságát, ha biztosak lehetünk abban, hogy nem szolgál fedett célokat, politikai részérdekeket, s nem kerülhet szabad választások nyomán olyan végrehajtó hatalom birtokába, amely párthadseregként veti be. "

Itt egy kis közbevetés. Már sokszor szót ejtettem róla magam is, hogy egy értelmiségi csoportosulás magát "véleményformáló értelmiségnek" nevezte ki és meg van arról győződve, hogy csak az számit, amit ők gondolnak és írnak. A nagy mellény látszólag jól áll rajtuk, hisz a "művelt nyugat" valósággal tojtatja és elismerésének minden jelével elhalmozza őket.

Ez a kör nagyjából egybeesik azokkal, akik mindenki mást gojim állatnak tartanak, akinek nem ér a neve és a véleménye sem számít. Ha nem így lenne, egy újságiró nem fogalmazna oly módon, amelyből nyilvánvaló, hogy csupa ügyefogyott, kritikai analizisre és gondolati asszociációkra képtelen olvasónak ír. Amitől Révész úr a "gárdákkal" kapcsolatban tart, már megtörtént!

Olyan "gárda" bevetése - amely azáltal veszélyeztette az ország biztonságát, hogy fedett célokat, politikai részérdekeket szolgált és [magyar rendőrruhában] párthadseregként lépett fel - Gyurcsány Ferenc nevéhez és cselekményéhez kapcsolódik! Gyurcsány ezzel a Büntető Törvénykönyvben foglalt legsúlyosabb büncselekményt követte el.

E tettével egyúttal törvényen kivűl helyezte magát és nem számíthat bírósági eljárásra, még olyan "tisztességesre" sem, amilyen a nürnbergi hóhérolás volt.

(3) "Kik azok, akiknek fegyver után viszket a tenyerük?"

Nem hinném, hogy az író annyira hülye lenne, hogy ezt a "kérdést" kérdésként fogalmazza meg. Ettől függetlenűl fel kell világositanom erről, hogy ez a nemzeti "viszketés" jobban terjed, mint a parlagfű virágzása nyomán az allergia és, miként az allergiánál is, a tünetek intenzitása úgy fokozódik, mint a nemzetközi helyzet Virág elvtárs helyzetértékelése szerint.

(4) Az akkori belügyminiszter határőr sorkatonákat vezényelt ki 1992. október 23-án a Kossuth térre, hogy hazafias nevelésük keretében ismerkedjenek a köztársasági elnököt gyalázó csőcselékkel."

Az akkori Belügyminiszter az a Boross Péter volt, aki most Horn Gyulával pettingezik [egymás seggét nyalják] a haza bölcseit alakitván. De a (4) mondatban nem ez a feltünő. Árpi bácsit az öreg '56-osok fütyölték ki. A szerző "csőcseléknek" meri nevezni őket. Tehát még jól érzi magát a bőrében. Reméljük e pimasz magabiztosság múló epizód lesz csupán a "szerző" életében.

Horn Gyula is ki merte jelenteni - isten tudja hány féldeci után - hogy ők csak a rendet védelmezték a bünöző elemekkel szemben - a Nyugatinál.

A firkászok azt hiszik, őket nem érheti bántódás, hisz "csak" írnak. Ezt hitte Julius Streicher [a náci Der Stührmer szerkesztője] is. Aztán kiderült, hogy a szellemiségében echte zsidó "igazságszolgáltatás" megkinzott, megalázott ugyan minden foglyot de egyiket sem olyan dühös szadizmussal, mint éppen Streichert. [Honlapomon írtam erről "A Streicher affér" cimmel.]

Nem győzöm hangoztatni: Nürnberg új lapot nyitott az emberiség történetében. Árnya fölöttünk imbolyog és jaj annak akire rávetül.

Révész úr! Megérheti, hogy irodalmi babérjainak leveleire ültetik és azok szúrni fogják a seggét - egykoron.

Sz. Gy.