Keresés ebben a blogban

2010. április 5., hétfő

Helyére kerül a Jobbik! Összeesküvés elmélet a javából...


Lehet, pont a "Pont 7-re" ébredtem ma reggel. Mindenesetre sikerült elkapnom azt a csevejt, amit Jeszenszky és Bánó hoztak színre.

Jeszenszky épp a Jobbikot szapulta és közben valami érdekeset is mondott. A Jobbik az orosz és a kínai kapcsolatok ápolásának, a "keletre nyitásnak" a híve, állította.

Még alfában lehettem, amikor ez a kijelentés elhangzott, így beugrott egy sor asszociáció. Közülük a legtriviálisabb illik ide. A Magyar Bálint-féle Sulinet Arany János személyének és írói munkásságának "méltatásánál" fókuszba helyezte azt a tényt (?), hogy a költő óriás lábán lágyfekély volt. Nos, miért kell az ilyesmit emlegetni? Hát az "asszociációs reflex" agyba-ültetése végett. Tuti, ha az agy manipulált egyén valaha is hall vagy olvas Aranyról, a tudatalattijából a lágyfekély ugrik felszínre és undorral csukja be - mondjuk - Ágnes asszony balladáját...

Manapság sok ezer magyar töri a fejét azon, hogyan mászhatnánk ki abból a slamasztikából, amely lassan de biztosan elpusztít minket.

Nyilván sokaknak eszébe jut a kisebbik rossz, a keletre nyitás lehetősége. Nyilván nem csupán én tudok róla hogy Putyin cár kitessékelte a Szent Oroszországból az imperialista rablótőkét, lecsukatta - kiirtotta a komprádor burzsoázia ágenseit és a nemzet szolgálatába igyekszik állítani az állam bevételét. E forrásból tette ismét félelmetes erővé a hadsereget, ebből számolja fel a mély szegénységet, ebből konszolidálja a mezőgazdasági termelést és állítja helyre a középosztály rangját, stb.

Kína még nagyobbat mer álmodni. Álma egy új valutarendszer, amely nem a kamatos kamat gyilkos törvényét követi. Ismerjük persze a "sárga veszedelem" mítoszát. Csakhogy azt is tudjuk, hogy a "Mennyei Birodalom" kultúrtörténetének és politikatörténetének több mint négyezer éve alatt sokkal inkább védekezett, mintsem hódított volna. Ma már tudjuk, hogy a nyugati hajótípusoknál sokkal hatékonyabb hajói segítségével blokád alá vonhatta volna a hozzá képest légypiszoknyi Angliát, hogy rákényszerítse áruinak befogadására, de pont fordítva történt.

Nos a háttérhatalom ehhez az eszmei erjedéshez kapcsolja, asszociálja a Jobbikot!

Ez két szempontból hasznosítható. A nem önálló gondolkodók (azaz a lakosság kilenctized része) zsigerből elutasít mindent, ami a keleti irányvételre mutat.

A másik, a fontosabb, előny pedig a következő.

Ha a keleti orientáció irányában, ill.- érdekében valaki - valami mozdul, a Jobbik nyomban az élre áll. Igen ám, csakhogy a Jobbik szélsőséges szervezet, amelyre bármikor lecsaphat a közhatalom, azaz a rendőrséget helyettesítő valamelyik Security. Épp ebben van a poén!

Mert "akkor" kit fognak csépelni? A Jobbikot? A Gárdát? Vonát? Morvait? Egy fenét! Azokkal fognak leszámolni akik a nemzeti felelősség alapján indulnak kelet felé.

Sokan látták filmen a műegyetemisták '56-os tüntetését. Szoros alakzatban, egymást karolva haladtak. Miért? Nagyon egyszerű. A hatalom bevett módszere az elégedetlen tömeg soraiba provokátorokat csempészni, akik valami olyat tesznek, amiért a tömeget fel lehet oszlatni, szét lehet verni, sorai közé lehet lőni.

De hát ezt Morvai Krisztina is nagyon jól tudja a Civil Jogász Bizottság vizsgálatai alapján. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért, hecceli a békés tömeget.

Nos, valaha kíváncsi voltam ki tölti a Jobbik zsákját. Már nem vagyok kíváncsi, mert belső meggyőződés alapján tudom! Nem Putyin és nem a kínaiak!

Ami bennünket illet. Ha majd vonulunk, formáljunk szoros menetalakzatot, karoljunk egymásba és vigyázzunk, hogy jobbikosok ne furakodhassanak a menetbe. Masírozzanak ők - külön!

És még valamit.

A Géza szóba hozta, hogy internetes levelezés formájában is igyekszik nézeteit terjeszteni. Valami véletlen folytán belekeveredtem abba a levelező listába, ahol Jeszenszky vitézkedik. Nos gyepre fogom hívni.

Sz. Gy.