Keresés ebben a blogban

2011. május 5., csütörtök

A gyilkos nigger Amerikája.


Az államra nézve veszélyes elemek diszkrét meggyilkolása ugyanolyan ősi mesterség, mint a kurválkodás. Diszkrét, mondom, mert az uralkodók - lettek légyen bár királyok, kormányzók, köztársasági, vagy másfajta elnökök - mindíg szerettek a jóság és az erényesség pózában tetszelegni. Ehhez pedig jobban illett a glaszékesztyű, mint a henteskötény.


Ezért volt az, hogy vagy úgy tettek, mintha a piszkos munkák elvégzésére hivatott titkosszolgálataik nem is léteznének, vagy ha igen, fogalmuk sincs róla, mit művelnek a hátuk mögött.


Nos Amerika Obamája megtörte ezt a több évezredes mimikrit. Beismerik - mit beismerik, fennen hirdetik - hogy Oszama bin Laden meggyilkolására Obama adott utasítást, sőt videoclipen bemutatták, amint Obama és vezérkara a gyilkosságokat egy kivetítőn végignézik.


Ezzel Amerika megint új lapot nyitott a világtörténelemben, 2001 szeptember 11-e óta, azzal hogy ledobta az álarcát és bemutatkozott igazi gyilkos mivoltában. Ebben is követi ura és parancsolója Izrael példáját, ahol a gyilkosok (Begin, Shamir, Sharon, Olmert) kezdettől nem titkolták, hogy gyilkosok. Minek is tették volna hisz így is, vagy éppen emiatt miniszterelnökök lettek mindahányan, sőt egyikük Béke Nobeldíjat is kapott. Obamának ezt megelőlegezték...


A fekete majom, most gazdáit, a zsidókat majmolja.


Ők ezt ugyan úgy hívják, hogy terror-elhárítás, holott ez vérbosszú, amit talán a Tórában "kodifikáltak" először.


Az Ószövetségben Isten azt rendelte Mózesnek, hogy „Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon. Az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened, az ÚR ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem! Irtsd ki őket mindenestül… ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr”.

Amúgy a bűn és bűnhődés (büntetés) rendezett társadalmakban (jogállamokban) azt jelenti, hogy a sérelem okozóját az állam kutatja fel és vonja felelősségre. A büntetés céljait, módjait törvény határozza meg. Ezek: a bűnnel arányos joghátrány okozása az elkövetővel szemben, az elkövető és annak példáján a társadalom többi tagjának visszatartása további bűncselekmények elkövetésétől és a sértettnek nyujtott erkölcsi, ill. anyagi elégtétel (kárpótlás).Ennek az eljárásnak a lényege, hogy a tett és az elkövető viszonyát szabályos eljárásban bizonyítani kell. A tett, a tettes és a büntetés tehát törvényes eljárásban, "közhitelűen" kapcsolódnak össze. További fontos elem, hogy az állam az átvett (magára ruházott) büntető igényről lemond, ha azt szabályos eljárásban nem tudja érvényesíteni. Ennek példája az "in dubio pro reo" elve, vagyis az, hogy a kétséges tényeket a vélt bűnelkövető javára kell értékelni és az "inkább száz bűnös meneküljön, mintsem hogy egyetlen ártatlan szenvedjen" jogelv alapján a vélt bűnöst futni kell hagyni.


Mint látjuk, ezt a zsidók másként gondolják, és miként ezt pl. a Berlini Olimpián végrehajtott terrortámadás esetében tették, gyilkos kommandókat szerveztek, akik minden jogi előírás mellőzésével, más államok területi szuverenitásának lábbal tiprásával ott mészárolták le a terroristákat, ahol sikerült őket becserkészni. A világ népei és államai pedig eltűrték, eltűrik ezt.


Mondhatnók, Izrael hős gyilkosai az ókori talio, azaz "szemet szemért - fogat fogért" elvét követik. Mondhatnók, de nem mondhatjuk, mert Izrael ezerszeresen áll bosszút vélt vagy valós sérelmeiért [messze túltesz tehát Lúdas Matyin, aki csak háromszor adta vissza Döbrögi uramnak a kapott ütlegeket].


Ebben követi most példaképét Amerika, látszólag. Látszólag, mert a World Trade Center esetén Oszama bin Laden tettesi, vagy felbújtói szerepe egyáltalán nincs bizonyítva [szemben a Berlini Olimpián történtekkel]. Ellenkezőleg az bizonyosodott be, hogy a két tornyot, sőt egy harmadikat is [amelynek közelében sem járt repülőgép], maguk az amerikaiak robbantották fel. Erről szól "Összesküvés gyakorlat" c. írásom. Ebben a sötét históriában arab terroristáknak is szerepelniük kellett. Szerepeltek is, mint statiszták.  A rendező a CIA volt. [A titkosszolgálatok történetében egyáltalán nem ritka eset az sem, amikor valamelyik szolgálat igazi merénylők nyomára bukkan, de nem számolja fel öket, hanem beépűl a soraikba és az eredetileg tervezett akciót a saját céljai irányába terelve futtatja le. Ez így is történhetett Mohamed Atta "csoportjával" is.]


És mit tett az Amerikai Egyesült Államok? Háborút indított két vétlen (!) ország: Irak és Afganisztán ellen. Irakban Szaddam Husszein nemlétező atom, vegyi, ill. biológiai fegyvereit kereste, Afganisztánban pedig Oszama Bin Ladent.

A két háború ártatlan civíl áldozatainak száma jóval meghaladja a milliót. És mire ment vele a vérszomjas rabló? Irakból ki kellett kotródnia. Az olajat az oroszok kaparintották meg. Az Al Kaida egyik legerősebb bázisa pedig, minő fintora a sorsnak, épp Irakban épült ki azóta.Beletörött a bicska Afganisztánba is. Már örülnek, ha fallal kerített táboraikban nem lyukasztják ki a bőrüket, azaz csak a seggükön van lyuk. Afganisztán területének túlnyomó részén a tálibok az urak és nemcsak éjszaka, hanem már fényes nappal is.


Az afganisztáni kaland másik "hozadéka", hogy a harcok átterjedtek Pakisztán területére is. Itt is rendkivűl erős az Al Kaida tevékenysége, amely most újabb ösztönzést kap a vezér meggyilkolása után. A "felszabadított övezet" széle úgyszólván már a pakisztáni főváros Karachi veteményes kertjei szomszédságában van.


Dehát ennek az egésznek nem az a tétje, hogy Amerikát hány helyről pofozzák ki a közelebbi, vagy a távolabbi jövőben. A tét a gonosztevő "felségterületének" intergritása! A bűnöző Bush a WTC felrobbantása után amiatt volt leginkább felháborodva, hogy Amerikát fennállása óta a saját területén addig semmiféle kivülről irányított csapás nem érte. [Persze most sem érte, hisz a támadást nem külföldön tervezték és nem külföldről irányították.]


Most viszont változott, változik a helyzet. Egyrészt Amerika területe is ;a megtorlás, ha úgy tetszik a bosszú, célpontjává válik. Másrészt az amerikai diaszpóra tagjai szerte a világon olyan helyzetbe kerülnek, mint a nyulak körvadászat idején. És senkinek sem lehet kétsége aziránt, hogy támadóik "biblikus" harcmodort fognak alkalmazni. azaz körülbelül annyira kímélik majd az öregeket, betegeket, nőket és a gyermekeket, mint a bibliai Joshua csapatai. 


Így teljesedik be a törvény, amely szerint aki szelet vet, vihart arat. Hogy miért? Mert nem az isten teremtette saját képmására az embert, hanem a népek Káinja alkotta meg beteg agyában azt az istent aki sugallja, megparancsolja, feldicséri gonosztetteit.


Gondoljunk csak bele, hova manőverezték Amerikát azok, akik a gyilkos bohóc zsinórjait rángatják? Amerika, amiként Izrael is, felrugott minden olyan jogszabályt, amelyek az egyének, az emberi csoportok, ill. a népek méltóságát, szabadságát, békéjét lettek volna hívatottak szavatolni. Az általa agyagba tiport Genfi Konvenciókra fog apellálni, ha bántják? Nevetséges lenne, ha a törvény palástja alá akarna visszabújni olyan, aki kivűlreksztette magát minden törvényen. Amerikának egy maradt: az ereje, az ökle. Amerika "joga", mióta csak létezik, az ököljog volt. Egy ideig magára maradt a ring kék sarkában. Abba hülyült bele. De a piros sarok immár nem üres.


És hamarosan megszólal a gong...


Sz. Gy.