Keresés ebben a blogban

2010. szeptember 4., szombat

Ál Robin Hood egy képzelt sherwoodi erdőben.

A politikusok gondolatai, szavai és tettei között különbségeknek köll lenniük, de ekkoráknak? Ezúttal egy "szabadsághősről" lesz szó, aki - újkori Robin Hoodként - a szegények védelmében dacolni mer még az IMF-el is. E "szembenállás" legújabb megnyilvánulása egy nyilatkozat, miszerint az IMF a magyar gazdaságpolitikába nem szólhat bele. Az IMF csak pénzügyi partner, aféle pénzes zsák (szütyő) lehet, amibe belemarkolunk, ha kell... Istenkém, de szép is lenne!

A valóság egészen más. A valóságban nem az IMF-hez, nem is az Európai Központi Bankhoz kell igazodnunk, hanem politikai szövetségeseinkhez: Izraelhez és az Amerikai Egyesült Államokhoz. Az emlitett szervezetek valóban csak pénzügyi bonyolítók ebben a kapcsolatrendszerben.

E kapcsolat mibenlétét illetően pedig semmiféle kétségünk nem lehet. Az orbán-rezsim szolgai elkötelezettje ennek a kárhozott szövetségnek. Ennek jellemző epizódja, hogy háromperhármas Martonyink már juniusi tisztelgő látogatása előtt
átnyalt az Atlanti Óceánon, megerősítve Magyarország elkötelezettségét a transzatlanti kapcsolatrendszer iránt és az Egyesült Államok támogatását kérte a Magyarországon végrehajtandó reformokhoz, mivel - úgymond - az USA Magyarország stratégiai partnere. [Ennek előzménye, hogy Hillary Clinton korábban levélben gratulált Martonyinak kinevezéséhez, melyben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak Magyarország hazánk fontos, erős (...) szövetségese.]

Még egy Izrael ill. Likud iránti hűségnyilatkozat kéne. Reméljük, meglesz hamarosan az is.

E szövetségi kapcsolat mibenlétét jól tükrözi törvénytelen katonai szerepvállalásunk a bűnös afganisztáni agresszióban, különösen azóta, hogy Hende Csaba "honvédelmi" miniszter, aki kinevezése óta nem győz eleget nyüzsögni Afganisztán körül, †Pappné Ábrahám Judit posztumusz hadnagy halála kapcsán nem átallotta a következőket
kijelenteni: "Egy magyar honvéd elesett, helyére lép a másik. Az úton továbbmegyünk, mert a katonaélet örök törvénye szerint az a feladatunk, az a küldetésünk, hogy tovább menjünk, hogy tovább szolgáljunk. Továbbmegyünk, de nem felejtünk".

Továbbmegyünk, de hova és mi végre? Manapság aki politikai vigéckedésre vetemedik észlenie kellene, hogy egy újra kétpólusúvá lett világban él, ezért ennek kockázataival, mellék- és utóhatásaival, számot kellene vetnie.

Emlékezzünk csak, hisz nem is olyan régen történt, hogy 1991. december 8-án Oroszország, Ukrajna és Belarusz hivatalosan megállapodtak egymással a Szovjetunió megszüntetéséről, a belarusz-lengyel határvidéken található belavezsai erdőben... A világ ekkor - ezáltal egypólusúvá vált. Ahhoz viszont elég régen történt, hogy felmérhessük: szabadabb, biztonságosabb, gondtalanabb, egyáltalán élhetőbb - emberibb lett e az izraeli-amerikai hegemónia alá vetett egypólusú világ?

Nem lett jobb. Rosszabb lett és egyre rosszabb lesz! Hogy miért kell ennek így lennie, csak egyetlen forrás gondos tanulmányozása révén válik érthetővé. E forrás a [cári Ochrana ügynöke által hamisított] "Cion bölcseinek jegyzőkönyvei".

A "fércműből" nem akarok hosszasabban citálni. [Ezt már többször megtettem.] Csupán a "kígyó körére" utalok, mely így szól. "... Már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú útat, amelyen végigmentünk. Ha bezárúl az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."

Nos a Kígyó Köre térben és időben kissé kibővült. Immár gyűrűi között van az Amerikai Egyesült Államok. Mégis hiba csúszott a számításba.

A nagy Lenin szidta ugyan az inter- ill. ultraimperializmust és azt hirdette, hogy a világkapi talizmust a világproletaritátusnak meg kell döntenie. [Persze ő nagyon jól tudta, kikből áll a proletariátus élcsapata és hogy a harc csak a keresztény (!) kapitalizmus ellen folyik. Ezt az a fránya ügynök a Jegyzőkönyvekben ugy írja le, hogy
"...Arannyal és hízelgéssel meg fogjuk nyerni a proletariátust, mely kötelességének fogja érezni, hogy megsemmisítse a keresztény kapitalizmust."


Lenin számtalan művei egyikében "Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" címűben Indiát, Indokínát, Kínát és Afrikát mint az imparialista ragadozók vetélkedéseinek tárgyát (háborúinak) okát szemléli és álmában sem jut eszébe, ami az orchranásnak sem jutott, hogy a világtörténelem egészen más irányba is kanyarodhat, azaz nem követi a Kígyó nyálkás útját.

Röviden arról van szó, hogy történelmi léptékben mérve robbanásszerű gyorsasággal, kialakult a világ új - második - pólusa. E második pólust [de lehetne másodikról ill. harmadikról is beszélni] az új gazdasági és katonai nagyhatalmak - Kína, Oroszország, India és szövetségeseik Brazília, Venezuela, Argentina, stb. alkotják. Továbbá az Iszlám államok a maguk ilyen - olyan fundamentalizmusával. E két alakulat bonyolult és ellentmondásokkal is terhelt kapcsolat rendszereket alkot. Vannak azonban bennük közös vonások és ezek a meghatározók, jelesül

 • harcos (!) anticionizmus,-
 • az amerikai (izraeli) katonai, politikai, gazdasági szupremáciával való szembeszegülés,-
 • a judeo-kapitalista gazdasági pénzügyi rendszer elvetése, a tőlük való függetlenedés,
  új pénzügyi, kereskedelmi rendszer létrehozása,-
 • a zsidóság szerepének történelmi feldolgozása, az ebből adódó konzekvenciák levonása.

Az új világ - tetszik, nem tetszik - a nemzeti szocializmus alapjaira épűl és ezen az egészséges alapon építi fel nemzetközi kapcsolatait. Az épülő új civilizáció pedig felszámolja az uzsoraracivili zációt. Emiatt az egyáltalán nem jelképes Kígyónak most egy még nagyobb körre kellene vállalkoznia, hogy a fenti térségeket is bekerítse, az ott élő embermilliárdokat meghülyítse és államaikat igája alá hajtsa. Ez nem fog menni! A kör (a falat) túl nagy. A Kígyó túl öreg és ami a legnagyobb baj: már túl jól ismerik...

* * *

Orbán úgy beszél, mintha számolna ennek a második pólusnak a létezésével és realitásaival. Tusnádfürdői nyilatkozatában Kínával és Oroszországgal kapcsolatban észbontó nyilatkozatokat tett, szembeköpve korábbi önmagát is. Beszédének címe: A nyugati típusú kapitalizmus válságba került. Azaz „...Nem átmeneti pénzügyi zavarokról van szó, hanem annak a rendszernek a nagyon komoly válságáról, amelynek jegyében az elmúlt száz-százötven évét élte Európa. És miért történt mindez? Azért, mert a spekulatív pénzmozgások előnyt kaptak a munka- és az értékteremtéssel szemben, és a termelőkapitalizmus helyett egy spekulatív kapitalizmus jött létre. A spekulatív kapitalizmus azért jöhetett létre, mert a morális alapok eltűntek Európában."

Már ezen, e miatt is meg kellene veszni, de folytatja. "Ma szomorúan, de le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a kapitalizmus eltávolodott ezektől az értékektől (moralitás) ... Nyilvánvaló, hogy hosszú ideig ez a rendszer már nem tartható fönn.” Egy ilyen beszédben lennie kell bezzegnek is. Van is! "Nyugat azért van gazdasági hátrányban, mert erkölcsi értelemben elkorcsosult, míg Kína vagy India azért emelkednek fel viharos gyorsasággal, mert ők ragaszkodtak bizonyos értékekhez."

Kifejezetten szórakoztat, mikor Orbán erkölcsről, vagyis tőle némileg idegen szubsztanciáról beszél, de még mindíg nincs vége! Már korábban észre kellett vennem, hogy nála nem egyszerü egocentrizmusról, hanem én-világközpontúságról, azaz arról van szó, hogy maga köré gondolja görbíteni a világot.

"Magyarország és a régió lehet a Nyugat megmentője. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha Európa nem akar még tovább süllyedni, akkor valamilyen módon ki kell egyeznie a szintén keresztény gyökerű, de Európához még nem kapcsolódó vagy ahhoz csak lazán kötődő nagy területekkel. Ne kerteljünk, itt Oroszországról van szó. Tehát Európának szüksége van Oroszországra azért, hogy az orosz gazdaság potenciálja összekapcsolódhasson az európaival, és így sikeresen tudjon versenyezni Kínával és talán Indiával is. Ez Közép-Európa döntő kérdése. S a közeledést megkönnyíti, hogy az oroszok is keresztények."

Ettől már egyenesen a falra kell mászni, már csak attól is, amiket én irsogáltam Orbán oroszellenes nyilatkozatairól és arról, hogy Oroszország akkori budapesti nagykövete neokon ihletésünek nevezte Orbán kirohanásait és undorát fejezte ki előtte nem becses személye iránt.

Az idézett cikk írója Balogh S. Éva a következő értékeléssel zár. "Micsoda balgaság! Mennyire nem ismeri ez az ember a világgazdaság rúgóit! Mennyire nem tud semmit a kínai moralitásról! Mennyire helytelenek a fejtegetései a gazdasági fejlődés és a moralitás kapcsolatáról! A kérdés csak az, hogy honnét szedi ezeket a bölcsességeket. Ki súg neki?"

Kedves Éva! Ennek az embernek senki sem sug! Ezeket saját kútfejéből meríti. Úgy mondják, már alapjáraton ilyen (...). A Fletó nem volt ennyire eszelős. Ő Putyinnal szépen megállapodott, hogy Magyarországon lesz az orosz gázvezetékrendszer európai elosztó állomása és logisztikai központja. Orbán mást mond. Ő innen Magyarországról, pontosabban Felcsútról, akarja keverni a világpolitika cinkelt kártyáit, kijátszva egymással szemben az olyan nagy spillereket, mint Kína, India és Oroszország. Ez az ember tényleg nem normális!

* * *

Ez a civilizációs őrségváltás magától értetődőnek látszik. Hány óriási civilizáció tünt fel a világszinpadon és eljátszva szerepét, hány lépett le onnan. Nyilvánvaló azonban, hogy az alkonyba hajló "nyugati" civilizáció esetében a logikus, ill. morális meggondolások szóba sem jöhetnek. Számolni kell a "civilizációk harcával" anélkül, hogy ennek a harcnak atomháború formáját kellene öltenie
.
A harc azért, úgy lehet, kegyetlenebb lesz, mint egy atomháború.

Az államok, a politikai rezsimek és a politikusok sorsát ebben a változási folyamatban lehet csak elképzelni. A politikusok létérdeke lenne, hogy jövőjüket ennek megfelelően alakítsák. Erre csak az lehet képes, aki anyagilag és erkölcsileg független. Van egyáltalán ilyen politikus? Lehet, de - a jelek szerint - Orbán Viktor nem ilyen.

Már nem akarom felhánytorgatni, hogy szinte első miniszterelnök-jelölti nyilatkozata az volt [Die Presse], hogy az Ország IMF hitelt fog [kényszerül] felvenni. Most az ellenkezőjét mondja, de milyen alapon?

Jól emlékszünk még egy [Bajnai -féle] kormányszóvivői televíziós nyilatkozatra, ahol a szóvivő háta megett egy irat-torony volt a falnak támasztva. Erre bökve mondta a nyálas ifjú, hogy a Bajnai kormány szénája rendben, aki nem hiszi lapozgasson...

Ezután kezdett a Fidesz és Orbán a lelépő kormány megbízhatatlan költségvetési számairól, no meg a szekrényekből kidőlő csontvázakról beszélni. Egy fix szám maradt, a 3.8 %-os költségve tési hiány és annak betartása a leendő Orbán kormány részéről. Milyen tények, milyen gazdasági, ill. költségvetési mutatók alapján? Ez hülyébb vicc Orbán részéről, mint az a régi, hogy "mi harminc (?), mi mennyi (?)"

De voltaképp mi zajlik a szavak kulisszái mögött?

 1. Fentebb szó esett arról, hogy az új kormány folytatja elődje bűnös háborúját. Vitéz Jány Gusztávot azért lőtték főbe, [Horthy helyett...] mert hozzájárult a 2. Magyar Hadsereg nyomorúságos pusztulásához.
 2. Afganisztánban nem tömegével hullik a magyar katona - egyelőre. Amagyar expedíciós alakulat eredeti küldetése szinte "misszionáriusi" volt [épités, logisztikai fejlesztés, egészségügyi segítség]. Az ellenállás fokozódásával azonban a tűzvonalba kerülnek, akár mint támadók, akár mint megtámadottak. A veszteségek elkerülhetetlenekké válnak és növekedni fognak.
 3. És itt lép be a felelősség másik oldala: a csapataink által okozott, ill. általuk elszenvedett (!) veszteségekért való felelősség. Épp Jány felelősségrevonása kapcsán merült fel a parancsnok vétke olyan csapatok harcba vetése, ill. kivonásuk megakadályozása miatt, amelyek hiányos felszereltségük, ellátásuk, ill. kellő kiképzettségük fogyatékosságai miatt nem lehetnek képesek helytállni, így martalékaivá válnak az ellenségnek és saját hadvezetésüknek. Hogy is írta Jány? "Az a benyomásom, hogy ahadsereg feladata a német egységek biztosítása. Ha fegyver nincs, az élő tömeg szerepeljen sebességcsökkentő ütközőként."
 4. De mi a helyzet Afganisztánban? Az amerikaiak már az első öbölháborútól hirdetik haditechnikájuk abszolút fölényét. Hát igen. Szaddam Husszein légifedezet nélkül maradt páncélosait valóban sikerült a sivatag homokjában "precíziós" lövésekkel megsemmisíteni. Egész jó eredményt könyvelhet el annak a helikopternek a legénysége is, amely nemrég ujságírókat és fotoriportereket mészárolt le a bagdadi utcán. Azt is tudjuk, hogy a kémmüholdról sugárzott fotóról le lehet olvasni annak a gyufásdoboznak a feliratát, amivel a megfigyelt személy rágyujt. No meg az Echelon rendszer [modernizált utóda] már agyhullámaink detektálására és dekódolására készül.
 5. De hogy van ez Afganisztánban [amelyet "Talibániának" is lehetne nevezni]? A hadvezetés tudja, hogy pl. egy magyar konvoj mikor, hova milyen útvonalon szándékozik végigmenni. Híre kelt - utólag tudjuk - hogy talibán támadás készül. Hát nem lehetett az akció útvonalát előre megfigyelés alá vetni? Nem lehetett észrevenni, hogy marcona harcosok aknát telepitenek az úttestbe, vagy melléje? Nem lehetett észrevenni, hogy az út közelében páncélgránát-vetővel, géppisztolyokkal felfegyverzett alakok foglalnak el kilövőállást? Úgy látszik, nem lehetett. De miért nem lehetett? Technikailag lehetetlen, vagy túl költséges az ilyesmi? Pedig a legkissebb talibán is nagyobb mint egy gyufásdoboz és ha feliratot nem is visel, mozgásáról le lehet "olvasni", mire készül. Akár így van, akár úgy, "harcosaink" a céltábla szerepét játsszák, mert a támadást csak a lövedékek becsapódásakor észlelik, amikor már rendszerint késő.Egy haditörvényszék majd értékelni fogja a halál szállitóinak, a kormányoknak és a kormányférfiaknak, a felelősségét az értelmetlen katonahalálokért.
 6. Orbán (Robin) Hood állítólag azt vágta az IMF hiénák pofájába, hogy újabb megszorítások pedig nem lesznek. Foglalkozzunk kissé ezzel. A "megszorítás" [az IMF szempontjából tulajdonképp nem eszköz, hanem cél] a lakosság nyomorgatásának fokozása a létfenntar tási alapok további csökkentése révén. Kevesebb jövedelmet, több nélkülözőt, kedély beteget, hiánybeteget, ellátatlant,- több erőszakot, kegyetlenkedést,- egyszóval multila terális szenvedést jelent milliók számára. A növekvő halandóság, az elgyengült elöregedett, fogyatkozó nemzet a cél, mert másnak kell a föld.
 7. Ez az állapot türhetetlenné fokozódó feszültségeket gerjeszthet és a lakosság erőszakos fellépését válthatja ki.Tulajdonképp ez az a "terrorizmus" amely ellen - igaz EU mintára és elvárások alapján - "Terrorelhárító Központ" létesül amelynek élére, egyelőre miniszteri biztosként, a tőle megszokott tapintattal, Hajdú Jánost, korábbi személyes testőrét, ill. a Fidesz korábbi biztonsági igazgatóját nevezi ki Orbán. Ez a központ elsősorban karhatalmi erőként szerveződik és vélhetőleg hasonlítani fog arra a központra, amelyből a "gyurcsány pribékeknek" aposztrofált rendszám nélküli szemkilövő, veserugó, könnygázszóró, viperaviadorok kirajzottak. Az sem lenne túl meglepő ha az állomány-névsorok hasonlítanának egymásra. Ami a tömegekkel szembeni erőszakos fellépést illeti, a "szakmai" szinvonal adott. Ugyanezt mondta a napokban meginterjúvolt "Vasprefektus" is...
 8. Ami szintén a terrorizmushoz tartozik, az a nemzetközi terrorszervezetek beszivárgását és egyéni, ill. kicsoportos terrorakcióit jelenti. Ez nem kapcsolódik a "lakossági terroriz mushoz", legalábbis egyelőre... Számolni kell nálunk ilyesmivel? Igen, számolni kell! Miért? Több okból! Az egyik, nem a legfontosabb (!), Magyarország külföldi katonai szerep vállalása. [Lásd fent.] A spanyolok pl. kezdetben lelkesek voltak az amereikai expedíciók vérellátásában. Nem hitték, hogy... Aztán jöttek a madridi robbantások. Budapestiek nem jöhetnek? Itt nincs vasút, nincs metró? De nem ez a főprobléma, hanem a Kárpát medencében létrehozandó "New Israel". Ennek hatásai a magyar bennszülött lakossság szempontjából egyértelműek, a palesztin minta alapján. Ez még hagyján is lenne. A gond az, hogy a Nyugat Európában szépen terebélyesedő "Eurisztán" megint egy kellemetlen és veszélyes szomszédot kap. Meglep majd valakit, ha az Al Kaida, ill. más terrorszervezetek, elsőrendű hadműveleti területté minősítik ezt a térséget? És ezen a ponton lép be Orbán első számú kedvencének Pintér Sándornak a személyisége. Pintér már bizonyított. Bizonyított már Antall, majd Boros, később Orbán kegyenceként mint országos rendőrfőkapitány és mint belügyminiszter. Ami a bűnmegelőzést bűnüldözést illeti, totális alkalmatlanságát bizonyította a "nagy ügyek" felderítésében. [Nem voltak ügyesebbek korábbi beosztottjai, neveltjei a későbbi kormányok idején sem.] Az olajügyeken valahogy nem csodálkozom, a többin igen. Kétségtelen viszont, hogy kitünő üzletembernek, vállalkozónak mutatkozott. Most az orbán testőrrel együtt megmutathatják, hogyan járnak túl az igazi terroristák eszén.
 9. Sajnos azt kapiskálom, hogy egyáltalán nem a jóléti állam, hanem egy szolgaállam létrehozása van napirenden. Több körülmény utal erre. Mindenekelőtt az, hogy a nemzetközi világválság, minden józan elemző szerint, nem a felemelkedés szakaszában van, hanem "W" alakot, ill. jelleggörbét követve a pénzügyi válság állapotából a gazdasági válság állapotába megy át. A megszoritásoktól tehát az Orbán rezsim nem tekinthet el, még ha akarna sem. Dehát most másról megy a rizsa. Mondják, vakok között a félszemű a király. Valahogy így van ez Orbánéknál is. Matolcsi Mátyás miniszter még Orbánnál is nagyobb marhaságokat mond. A GYOSZ minapi gyűlésén jelentette ki, hogy Magyarország 2030-ra (!) meghaladja az EU országok átlagos teljesítményét. Erre már igazán nem tudok mit mondani. Hápogni se'. Eszembe jut viszont Vörösmarty "A merengőhöz" c. verse, hogy az ábrándozás az élet megrontója és egy bandzsának pláne nem áll jól ha kancsalul festett egekbe néz.
 10. De, komolyra fordítva a szót, már látjuk hogyan realizálódik a nulla tolerancia elve a kicsi bűnök kicsiny elkövetőivel szemben. Tudjuk, hogy amíg Brazilia "szabad" nyugati demokrácia volt, a rendőrség soraiból verbuválódott önkéntes halálbrigádok járták az utcákat és lelövöldözték azokat a gyerekeket, akiket sorsuk utcai bűnözésre készerített. Az Orbán-Pintér patent ha nem is kegyetlenebb, de aljasabb ennél. Ezek az urak nem tudják, ill. nem akarják tudni, hogy Magyarországon hány gyerek éhezik. Nem tudják, hogy az éhező gyerek mennyire éhezik épp az édességre. És most egy Túró Rudi lenyelése miatt rendőrségre lehet kerülni. Tudjuk, milyen nyomot hagy ez egy gyerekben. Merem remélni, hogy ez a két Túró Rudi nem fogja tettei következményeit megúszni, ezt meg pláne nem.
 11. Ma megint ott tartunk, államalapító dicső királyunk István szolgatörvényeit modernizálva, amit Tiborc így fejezett ki Bánk Bánnak panaszkodva.

  "Ha egy beteg feleség, vagy
  egy szegény himlős gyerek
  megkívánván, lesujtunk egy
  rossz galambfiat, tüstént kikötnek;
  és aki száz meg százezert rabol,
  bírája lészen annak, akit aszükség
  garast rabolni kénszerített."
 12. Nota bene, a rablás. A rablás a költségvetési rablásban csúcsosodik. A Vasárnapi Újság számítása szerint a Bajnai-kormány 87 állami vezetője, összesen 76 122 800 forint költséget jelentett Magyarország számára.az Orbán kormány 116 állami vezetőjének havi fizetése havi 101 172 500 forint. Ez máris 25 millióval több és még csak az evés legeslegelején tartanak, még ezután jön meg az igazi étvágy. Ami pedig a klientúra építést illeti, ebben Orbán felűl múlhatat lan. Ennek révén viszont maradandót alkot, fogalommá válik mint Parkinson, ill. Murphy.


* * *

Summa - summárum. Ez a szerepjátszás ab ovo nem mutatkozik hitelesnek. Az élet tényeivel történő mindennapos szembesítés során pedig ki fog derülni, hogy kócból készült a bajusz és a szakáll egyaránt. Az ilyen mutatványt emiatt nevezi a nép csepűrágásnak.

2010.09.04

Sz. Gy.