Keresés ebben a blogban

2010. február 12., péntek

A ti kutyátok kölyke - Hellász ...

Tízmillió mostohagyermek! Mikor tértek végre észhez? Mi csak Európában vagyunk, de nem tartozunk oda!

Nem veszitek észre, hogy veletek szemben a "művelt nyugat" a cseh és a szlovák népirtóknak, deportálóknak ad igazat [Benes dekrétum], hogy ne kelljen a magyaroknak kártalanítást fizetni? Viszont a zsidók perlik a MÁV-ot, mert a német megszállás idején zsidókat fuvarozott a táborokba.

Most, hogy kipukkant a görög gazdaság az EU "vezető politikusai" úgy futkosnak, mint a mérgezett egerek.
"...
a szűkebb körű találkozó után megkezdődött informális EU-csúcs találkozón véglegesítik" Görögország feltángálásának terveit.

Nyüzsögnek annak ellenére, hogy "... Van Rompuy azt is hangoztatta, hogy Athén hivatalosan továbbra sem kért segítséget uniós társaitól." Hát persze, Görögországnak rangján aluli lenne kérni. Minek is kérne, ha kap kéretlenül is?

Most hirtelen sürgős lett a dolog. "... Kötetlen jellegű – soron kívüli (!) – EU-csúcstalálkozót" hívnak össze, amelynek "fő témája annak az EU-2020 stratégiának az előkészítése, amely Európa felzárkózását, versenyképességének megőrzését tűzi ki célul."

Óh barmok! Hol lesztek ti már 2020-ban?

Miért nem adnak a görögöknek is simán készenléti hitelt, mint nekünk? Ezt persze szarházi miniszterelnökünk sem kérdi tőlük, sőt "... a csúcs előtti nyilatkozatában a magyar miniszterelnök is hangoztatta, hogy Európának szolidaritást kell tanúsítania Görögországgal mostani nehéz pénzügyi helyzetében." Bravó! Egy ilyen gecihuszár egész biztosan nem ült még nálunk miniszterelnöki bársonyszékben. Azazhogy ... hát persze ... Antall! Ő is gavallérosan - az ország - zsebébe nyúlt és fizettetett mint egy katonatiszt.

Hazámfiai, bamba társak! Belőletek az IMF kitapossa a belet, a költségvetési hiány 3 %-ra történő leszorítása végett, hogy - a soha ki nem egyenlíthető - uzsorakamatokat képesek legyetek törleszteni.

Viszont, "az Európai Bizottság elfogadta azt a tervet, amelynek alapján Görögország 2012 végére a bruttó hazai termék [GDP] 3 százaléka alá szorítja államháztartási hiányát a jelenlegi 13 (!) százalékról, ugyanakkor jelezte azt is, hogy további intézkedéseket tart szükségesnek a tervekhez képest".

Megaztán "... elvi megállapodásra jutottak az eurózóna tagjai arról, hogy megsegítik a jelentősre duzzadt államháztartási hiánnyal és államadóssággal küszködő Görögországot." Érdekes, velünk kapcsolatban ez eddig senkinek sem jutott eszébe. Senki se vesse közbe a nekünk nyujtott "készenléti hitelt", mert az más!

Persze a görögöket nem utasítgatja az IMF, hanem: "fizetéscsökkentés a közszférában, szigorúbb adóbehajtás, új adóteher - ezekre a lépésekre 'próbálja' rábírni Görögországot az Európai Unió egy kiszivárgott tervezet szerint. A pénzügyi stabilizációt megnehezítheti az országban uralkodó közhangulat, de a kormány eltökéltnek tűnik, hétfőn is kiállt a megszorító intézkedések mellett."

És ha a görögök nem engednek, hanem törni zúzni kezdenek, velük szemben is felvonultatják a szemkilövőket, a viperaforgatókat, a vízágyúkat, a könnygázvetőket és a nehézlovasságot? Aligha.

Szerencsére ezt a szart is szét lehet kenni a vén európai ringyó ráncos pofáján . Máris spekulálnak.

"A görög járvány kockázatára hivatkozva kedden visszavette Magyarország és Lengyelország súlyozását irányadó térségi portfolióján belül a JP Morgan, amely ugyanakkor továbbra is dicséri a két ország makro teljesítményét ... Lerontotta Magyarországra és Lengyelországra vonatkozó minősítését a JP Morgan amerikai bankcsoport a Görögországban és az eurózóna más periférián lévő országaiban kialakult krízishelyzet kockázataira hivatkozva."

Birka magyar! Megérted végre, hogy akkor is a te gyapjadat nyírják, ha a görögök hiánya a háromszorosa a mienknek?

Ugyanez tökben ... "a korábbi - tavaly november óta érvényben lévő - felülsúlyozással szemben piaci súlyozást ajánlanak a JP. Morgan szakértői magyar és lengyel kötvényekre. A bankcsoport azt javasolja a feltörekvő piaci szereplőknek, hogy csökkentsék a magyar és lengyel papírokban lévő befektetéseiket, mert Görögország megrendült pénzügyi helyzete kedvezőtlenül befolyásolhatja a szóban forgó papírok értékét."

Meddig leszel még a züllött Európa páriája - óh magyar? Mikor jut eszedbe a "költői kérdés": és mi mégis láncot hordunk? Ide veled régi kardunk!

Sz. Gy.