Keresés ebben a blogban

2010. május 29., szombat

Világosság? Ki vigyáz a vigyázókra?


Kezdetben a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: Legyen világosság, és világos lett.


Akkor! Mert még nem volt törvény. Már van, de semmi sem lett világos, jóllehet minden adva van ahhoz, hogy akár veséjébe lássunk azoknak, akik majd velünk teszik ugyanezt. Lássuk előbb a jogszabályokat.

"Az 1995. évi CXXV. törvény szerint a nemzet bizton-sági ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék azokat a személyeket, akik nemzetbiztonsági szempontból veszélyesek, vagyis alkalmatlanok arra, hogy bizalmas munkakört töltsenek be. A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezők, körülmények, információk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő - áll a törvényben.

A fenti törvény tehát a Nemzetbiztonsági szolgálatokról szól.

68. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint - amennyiben szükséges - a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek.
(2) A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezők, körülmények, információk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő.
(3)A fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek körét a 2. számú melléklet tartalmazza.


69.§. (3) A miniszterelnök kezdeményezi az ellenőrzést valamennyi 'miniszteri' (!) tisztségre jelölt személy vonatkozásában Ez azt jelenti, vagy inkább jelentette volna, hogy Bajnai Gordonnak kellett (volna) elrendelni az ellenőrzést azokkal szemben, akiket Orbán beválogatott a csapatba...


Hm...


Az ellenőrzés része - hasonlóan az adóbevalláshoz - hogy az ellenőrzött személy - akinek a legjobban kell tudnia, mi van a füle mögött, kitölt egy végtelenül hosszú (hülye) kérdőívet.


A 2. számú melléklet 1-17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés e) h) pontjaiban felsorolt személyek a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú kérdőívet töltik ki.


A leendő minisztereknek az u.n. "C" típusú kérdőívet kell(ene) kitölteniük.


3. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez - Biztonsági kérdőív fontos és bizalmas munkakör betöltésére jelölt, illetve ilyen munkakört betöltők biztonsági ellenőrzéséhez.


Abban pedig a következő (világos és egyszerű) kérdésre kell válaszolniuk.


„C” típusú ellenőrzés kérdőív 34 p. Jelenleg Önnek vagy házastársának (élettársának) van-e függőben lévő büntető-, szabálysértési, fegyelmi, illetve kártérítési ügye („igen” válasz esetén - a közlekedési szabálysértések kivételével - részletezze, miért, eljáró bíróság, hatóság)

Ha emberünk tiszta, "no problem", ahogy nálunk mondják. Ha nem, szerfölött kusza helyzet adódik. Ha jelentik Bajnainak, hogy valakit fog a festék, telefont kell (kellett volna) ragadnia - Viktor vigyázz, változtass a névsoron. Bajnai semmi ilyet nem
tett. Ennek kétféle magyarázata lehet. Senkinél nem volt folt, vagy volt de Bajnai nem akart, vagy nem mert szólni. Ez se' stimmel, mert a "szolgálatoknak" a saját információikat fel kell tárniuk az illetékes előtt. Nem hallgathatnak!

Ha - teszem azt - mégis van folt, már csak azt kell szerbe számba vennünk, kiknek kell még hallgatniuk, hogy a folt láthatatlan maradjon?

Büntető eljárások nem ritkán olyan magánszemély feljelentése alapján indulnak,aki valami miatt sértettnek érzi magát. A feljelentést - annak rendje, módja szerint iktatják valamelyik rendőrkapitányságon, ahol hivatalból, és nem hivatalból, sokan szereznek tudomást az ügyről, főleg ha ismert személyről van szó.

Ha a rendőrség az alapos gyanút fennforogni látja, a nyomozás megindul. Ettől kezdve tud az ügyről az illetékes ügyész is hivatalos tudomást szerez, aki ellátja a
felügyeletet a nyomozás fölött, vagy laza, vagy szoros felügyelet formájában.

Ritka (szerencsétlen) esetben a nyomozati anyag megjárja az első, ill. másodfokú bíróságot is, ahol iktatják, szignálják, elbírálják, kiadmányozzák, postázzák a postázandókat.

Ilyenformán, ismétlem: ha ismert személyről van szó, egyszerűen felmérhetetlen, kik szereznek információt, vagy kapnak "fülest" az ügyről.

Innentől az információk ellenőrizhetetlenül terjednek és szinte törvényszerűen jutnak országgyűlési képviselők - horribile dictu - ellenzéki képviselők tudomására.(Pl. megtalálják a postaládájukban.)

Aztán vagy kidobják a lapot a miniszter parlamenti meghallgatásánál,
vagy nem.

Ami engem illet, teljesen nyugodt vagyok. Orbán "c-vizsgásainál"nincs semmi baj! Ha lenne, a Jobbik derék képviselői nyilván nem hallgattak
volna.

Vagy mégis?2010. május 21., péntek

Kerényi új szinpada - orbáni "művészetterápia"
Normálisan kezdődött aznap – 2010.05.18-án. Az Echo TV. a Demokrata kört játszotta. Műsorvezető Bencsik András, vendégek Kerényi Imre, Pozsonyi Ádám, Szőnyi Kinga. Téma: árvíz – vészhelyzet; izraeli és Árpád-házi zászlók. Kezdtem volna visszaaludni, de egy disszonancia felébresztett. Bencsik Hagyó Miklósról és a rabszíjról kezdett beszélni. De csak feladta a labdát Kerényi Imrének, hogy előadhassa a minapi kéjes élményeit.


Ahogy a mandátumvizsgáló bizottság befejezte a munkáját, öt percen belül Hagyó le volt tartóztatva, kezdte vigyorogva. Ott voltam a helyszínen (!), jelentette ki büszkén. Azután beszámolt a látottakról, már ahogy ő látott.


(Kérdés ki „szinkronizálta” Kerényit egy titkos rendőri akció színhelyére és milyen célból? A válasz kézenfekvőnek tűnik. Az élményanyag a Fidesz sokkolós műsortervében kerül hasznosításra.)


Kerényi ekként folytatja az élvezkedést. Hagyó profi módon hagyta magát elvezetni. Vastag puha bőrkabát volt rajta. Ez a darab fejpárnának is alkalmas, de jó meleget is ad, ha hideg a cella, hehe. Meg amúgy is rétegesen volt öltözve, ugyanezért, hehe…


Valami furcsa asszociáció révén a charentoni elmegyógyintézet jutott eszembe és az ott játszott színdarab, Marat üldöztetése, az elmegyógyintézet színjátszóinak előadásában Marquis de Sade betanítása alapján. (A darab nem látható szereplője a diliház igazgatója Coulmier úr, aki pórázon tartja az ápoltakat.) Írva van, hogy Sade valóban rendezett Charentonban színielőadásokat, ezzel a művészetterápia egyik előfutára volt.


Én viszont mindjárt arra gondoltam, hogy a magyar diliház igazgatója is szólhatna Kerényinek, ne vigye túlzásba. Ez a produkció nem az oroszlán bömbölését, hanem a hiéna kacagását utánozza.


De az igazi hülyeség ezután következett, amikor a szót Bencsik vette át.


Lényegében a következőket mondta. Az igazságszolgáltatás gépezete legyen szíves és forogjon normál sebességgel. A kormányzat nem tűrheti el, hogy a bírói kar és az ügyészi kar egy része (?!) szabotálja az igazságszolgáltatást. Arra kell kényszeríteni (!) a gépezetet, hogy rendesen működjön. (Nota bene! Már értetlenkedtem afölött, hogy a legfőbb ügyészt hogyan sikerült ennyire felpörgetni? Van elképzelésem... Még visszatérek rá!)


Ilyesmit csak Lenin mondott, az is az irodalomra, hogy legyen kis csavar a nagy szociáldemokrata gépezetben. Tudjuk, Lenin agyát megtámadta a szifilisz. De mi támadja Bencsik agyát, hogy ilyen marhaságokat mond?


Tudom, hogyne tudnám, a kevély bírói kar gerince meglepően puha tud lenni a hatalom kemény markában. Személyes élményeim vannak azzal kapcsolatban, hogy Rákosi hogyan irányította a bíróságokat. (Az élményeket apám beszámolói jelentették, aki 1950-53-ban megyei bírósági elnök volt.) Erről a „K” vonalas irányításról azonban Rákosi soha sehol sem fecsegett (fröcsögött). A bíróságok és a bírák függetlenek voltak – elméletileg.


Az ilyen ostoba fecsegőre, mint Bencsik, azt mondják „elmérte a farkát”. De miért mérte el? A miliő, az Orbán féle miliő, hatására! A kétharmad, a jelek szerint, eufóriás tudatzavart okoz Győzőben és híveiben. Nem nehéz megjósolni, a Győzőből viszonylag gyorsan Győzike lesz, ha így folytatja, mielőtt "hivatalosan" elkezdte, elkezdhette volna.


Mire gondolok, ha így tippelek?


Csak egy felcsúti disznótor pálinkaillatú meleg párájában születhetnek olyan képzetek, amelyek máris közszájon forognak és olyan hajmeresztőek, hogy az embereknek még felháborodni, vagy röhögni sem volt idejük.


Az egyik – istenkáromlással felérő – idea, hogy a választópolgárok forradalmat csináltak. Ezt Orbán (szerényen) úgy hárítja vissza önmagára, hogy „tetszettünk forradalmat csinálni”. Ez a mérhetetlenül öntelt, pimasz kijelentés meggyalázása minden forradalomnak, amely ezer év óta Magyarországon kitört és mindig (!) elbukott.


Gondolom, másnak is feltűnt már, hogy a forradalmak nálunk szükségképp szabadságharcba torkolltak és azokat mindig idegen hatalmak fegyveres túl-ereje győzte le, fojtotta vérbe. Talán csak a Dózsa féle parasztfelkelést sikerült másképp „kezelni”. (Dózsa legyőzéséhez „csak” a királyi főkapitány, egyben erdélyi vajda Szapolyai János hadait kellett igénybe venni.)


Ezen kívül Koppány „lázadásától” kezdve, pl. Rákóczi felkelését, ’48 és ’56 forradalmait idegen hadak verték le. Ez a közös bennük. De nem csupán ez, hanem még valami más is. „Szent” István népe, vagyis az idegenek, ill. az idegen szívű magyarok ezer éve árulták, árulják a hazát. Magyarország ugyanis az "államalapítás" óta gyarmat. Olyan gyarmat, ahol gyarmatosítók a „karok és rendek” mögé húzódnak, ha jól mennek a dolgok, azaz az ország elnyomását, kizsákmányolását elfedik a nemzeti zászlók, a papi palástok a tömjénfüst és a zsolozsma.


De ha ezt a „rendet” megzavarja valami, a gyarmati kormányzat leadja a vészjelzést és nyomban megindulnak a „rút hadak”, hogy letörjenek népet és hazát, ahogy a Marseille szövegében írva vagyon.


A közelmúltnál maradva láthatjuk, hogy úgy a negyvennyolcas mint az ötvenhatos forradalom éle a helytartói rendszerrel ütközött elsődlegesen, de voltaképp az idegen (!) elnyomó hatalmak ellen irányult!


Csak az ostoba nem látja, hogy életfánk gyökereit a Hagyó Miklós-féle férgek csak mint az igazi elnyomó és kizsákmányoló hatalom helyi kiszolgálói, annak engedélye alapján rágcsálhatják. (A nyomtató lónak ne kösd be a száját elv alapján.) A Kerényi féle csepűrágóknak viszont az a feladatuk, hogy a tétova figyelmet egy - egy ilyen pondróra terelve eltereljék az értelmes figyelmet arról, amiről Orbán Viktor sem beszél: az ország nemzetközi kizsákmányolásáról, tönkretételéről.


(Ennek a hülyítő propagandának egy másik iránya a vidéki emberek biztonságának szinte azonnali javítása, a csodadoktor Pintér segítségével. Kinek jut eszébe, hogy ez a lufi „cigány-háborút” jelentene ha csak gumibotot „rendelnek mellé”, pénzt nem.)


Orbán forradalmi hasonlata olyan gebe, amely mind a négy lábára sántít.

Orbán, a szabadkőműves, a nemzetközi tőke helytartója és ráadásul Izrael barátja.

Nélkülük, bármilyen paradox is a dolog, nem lehetett volna „kétharmados”. A nemzetközi tőkének stabil uralom, erős kéz kell. Megkapta (!) Orbán személyében, a magyar választók rövidlátása, gyógyíthatatlan naivitása folytán. Gyurcsány hamis ígérgetéssel lett miniszterelnök. Orbánnak elég volt csupán rejtélyeskedni, jópofiskodni a fényes győzelemhez. Rajta ugyan senki semmit sem kérhet számon, legfeljebb az egymillió új munkahelyet – később…


Orbán és klánja szívesen használja az „eljön az igazság pillanata” szlogent. Hát igen, az ilyen pillanatok mindig eljönnek, előbb vagy utóbb. Eljön ez a pillanat Orbánék esetében is. Az embereknek tán’ eszébe jutnak majd Lucifer szavai az Ember Tragédiájából, hogy a tömeg a végzet arra ítélt állata, mely minden rendnek malmán húzni fog. Továbbá (mozgalmai által) nem nyerve semmit is, nevet cserél csak, a gazda megmarad.


Summa – summarum, a forradalom hangoztatása tulajdonképp gúnyolódás az emberek butasága fölött.


Nem különb a helyzet az Alkotmány kérdésével kapcsolatban sem. Most valahogy úgy szól a duma, hogy a kétharmad új Alkotmányt is alkothat. Még pontosabban azt rebesgetik, hogy Orbán új Alkotmánnyal ajándékozza meg a nemzetet.


Arról szó se’ esik, hogy létezik e voltaképp „Történelmi Alkotmány” és ha igen, mi legyen a sorsa az „orbáni forradalomban”? A „szentkoronások” se nagyon dörömbölnek a Parlament, avagy Orbán dolgozószobájának ajtóin.


Ha születik, Fidesz Alkotmány születik majd, amelynek alkotói - nagy valószínűséggel – egyáltalán nem lesznek tisztában azzal, hogy egy alkotmány nem csupán jogi norma, amelyet valamely törvény-előkészítő osztály asztalain össze lehet fércelni és a kétharmaddal át lehet „nyomni” a Parlamenten.


Az igazi, az élő, alkotmány a nemzeti értékek és érdekek valami csodás egyensúlya, amelyet naponta „centírozni” kell. Komolyan hiszi valaki, hogy Orbán Viktor és truppja erre hajlamos, ill. képes lenne?


Badarság!


A Kerényi-féle horror színház (az egyik) élő cáfolata ennek.


Sz. Gy.
2010. május 15., szombat

Vona, mellény, elbocsátott légió?

Vajh' kinek szólt a parlamenti mellény-hecc? Mindenkinek szíve joga találgatni, tehát nekem is. Arra tippelek, hogy a mellény a Magyar Gárdának szóló hűségnyilatkozat volt, ill. akart lenni.

A Gárdát máris temetik a liberbolsik. A
Népszava örömmel jelenti.

"Eltűnt az erősödő kampányban a Magyar Gárda Alig ad jelet magáról a választási kampány utolsó szakaszában a feloszlatott Magyar Gárda, pedig korábban jelentős szerepük volt az őket létrehozó Jobbik népszerűsítésében, megismertetésében. A nyilvánosságban most leginkább egyes gárdisták és jobbikosok botrányai tűnnek fel, ezek az interneten és elsősorban a Fidesz-közeli sajtóban kapnak nagy teret."

A gárda létrehozásának, betiltás előtti és utáni működésének is megvoltak a logikai korlátai. A mostani választási félgyőzelem legnagyobb vesztese ennélfogva maga a Gárda.

Kétségtelen, hogy a Gárda egy pillanatig sem volt igazi félkatonai szervezet. A most következő sötét Orbán diktatúrában még kevésbé válhatik azzá. Akkor meg mire az egész?

Nincs abban túlzó rosszindulat ha azt mondom, a Gárda a Hic Rhodus, hic salta helyzetébe került. [Aesopus 203. meséjében egy kérkedő azzal dicsekszik, hogy ő Rhodusban valamikor roppant nagyot ugrott, és tanukra hivatkozik, akik ezt látták. Mire azt mondja valaki: 'Barátom, ha ugy van, nincs szükség tanukra. Itt van Rhodus, itt ugorj', azaz most mutasd meg, hogy mit tudsz.]

De hát mit is tud a Gárda? Legjobban tán masírozni és még ennél is jobban öltözködni. Ez a korszak azonban, Vona parlamenti átöltözésével, végleg lezárult. Mint korábban írtam, a falusi kertek alján tyúktolvajokra vadászni Pintér előjoga lesz eztán. Ez mindenesetre sokat levon a Gárda, mint nemzeti cigány elhárító csapat, értékéből.

Ugrani kell tehát, de hova lehet, hova érdemes?

A Gárda radikalizálódhat. Ez a "budaháziasitás" azonban csak kevesek számára teremhet babért és ezek közül is csak "post mortem" babérokra számíthatnának legtöbben. Ehhez olyan fanatizmus kellene, amilyen az "öngyilkos terroristákban" lobog. A Gárda, legalábbis annak zöme, kétségtelenül nem ilyen.

Gondolom, a Gárdisták észrevették, hogy a Jobbik képviselők - akiket ők juttattak a Parlamentbe - a Szent Koronára tettek esküt. Ez azt jelenti, hogy a judeo-keresztény Európához - az EU-hoz - tartozónak vallják magukat. Ez nem a hősiesség, ez nem az önfeláldozás útja. Ez a megalkuvás útja. Kétségtelen ez az út a legsimább, legszélesebb, legbiztosabb ,,, a nemzeti temető irányába. Ez az egyik alternatíva.

Van viszont egy másik!

Nem vonható kétségbe, hogy a Jobbiknak, hogyan - hogyan nem - sikerült egy olyan "pártszolgálatot" létrehozni, amely páratlanul értékes emberanyagot gyűjtött össze és tart egyben, ideig - óráig.

A pártszolgálatoknak, miként az ókori római légióknak, megvannak a maguk társadalmi, politikai, gazdasági, stb. korlátai. A légiók, dicsőségük csúcspontján, maguk választottak császárt és ha az nem szolgált jól nekik, lecsapták a fejét és másikat tettek a helyébe. Nos a Magyar Gárdának nem volt és már nem is lesz ilyen aranykora.

Mint pártszolgálat nem játszhatta el a mór szerepét, tehát - mint mór - sem mehet (a nagyvilágba).

De van egy tanulságos, viszonylag közeli, példa is: az SA szomorú históriája. Hitler kedvenc gyermekei voltak, amíg testükkel védték népgyüléseit és vállaikra hágva felmászhatott a kancellári székbe. De ott új szövetségeseket kellett találnia. A rohamcsapat ehhez már nem kellett. Lemészárolta hát a vezéreket és szétkergette, ill. a hadseregbe olvasztotta a nyájat.

Vona - bár "kilátásba helyezte" - nem lett kancellár. Nem fogja tehát a "hosszú kések éjszakáját" megrendezni, inkább csöndben elsomfordál a Gárda mellől.

Hacsak...

Hacsak az operettszerű pártszolgálat nem alakul át valami mássá. Átalakulhat! A nemzet, rosszabb esetben a Jobbik, logisztikai bázisává válhat! Kérdés hogyan?

Hogy is forgattuk ki a parasztpolitikára vonatkozó lenini hármas jelszót a marxista egyetemen? "Tanulni! Tanulni! Tanulni!"

Ehhez a fogasra lehet, ill. kell akasztani a hímzett jelmezeket és ki kell sámfázni a bakancsokat. A kakastollaknak sem kell a szélben lobogniuk.

A gárda - egységekből tanulóköröket, önképzőköröket (!) kell alakítani. Hogy mi legyen a tananyag? Hát minden olyan tudomány, aminek "adott esetben" hasznát veheti a tanuló és főleg az Ország.

A legfontosabb, a csapatszellem, talán már adott, de ez szüntelen tökéletesítésre szorul.

Minden egyéb besorolható a sport, ill. az intellektuális tevékenység valamelyik ágába. Manapság a "dolgok intézéséhez" néha kellenek ugyan fegyverek ("sportlövészet"), de a "játék" kimenetelét nem ezek determinálják, hanem a emocionális és az intellektuális felkészültség. Az meg nem tilos, pontosabban fogalmazva, nem lehet eredményesen betiltani.

A legelcsépeltebb szlogenek egyike - "a tudás hatalom" - mára mindenfajta hadviselés kulcsmondata lett! A "hadviselés" szót úgy értelmezem, mint békés, vagy nem békés, de mindenképp totális (!) ellenállást mindazzal szemben ami ellenünk, leigázásunk érdekében, folyik.

Erre a küzdelemre nem vonatkozik az az elv, hogy nem válogat eszközökben. Az eszközöket igenis meg kell válogatni és a leghatékonyabbat kell alkalmazni.

Könnyen lehet, hogy miközben írok, elalszom és valami egészen sanyarú valóságra ébredek. Nem járnak viszont jobban azok sem, akik ébren álmodoznak - egy fejtörés és izzadtság nélkül elérhető jövőről.

Sz. Gy.

2010. május 10., hétfő

A Pintér - Drake hasonlat nem sántít!


Orbán közelében meghülyülnek az emberek. Pintér után most Semjén.

Az Orbán trupp vért pisál, hogy Pintér hülyeségét elhülyéskedje. Ez érthető. De így?

Ki kezd ebben a kényes erkölcsi kérdésben adomázni? A keresztény demokrata. Evidens, nemde? És miket mond?


”Itt nincs mese, itt nincs maszatolás. Nem lehet azt mondani ugyanis, hogy egyfajta erkölcsi rend helyreállítása megtörténik, ha azoknak, akik a „legsötétebb módon, a legsötétebb időket idézve taposták a jogállamot, az alapvető emberi jogokat”, hajuk szála sem görbül – szögezte le a kereszténydemokrata politikus."
[Népszabadság]

Ami Pintér Sándort illeti: Semjén Zsolt azt mondta,

„Bizonyos tekintetben az ország polgárháborús helyzet előtt áll a bűnözés, az egymásnak feszülő különböző csoportok miatt ... Az „áldatlan emlékű” Kuncze Gábor belügyminisztersége idején szinte naponta voltak robbantások, emberek haltak meg. Még Orbán Viktor beiktatása napján is volt talán robbantás. De amikor Pintér Sándor lett a belügyminiszter, másnap (!!!) megszűntek a robbantások. Hogy miként csinálta, az az ő dolga …"

Jogismeretből elégtelen. Semjén kifelejti pl. az ügyészséget... Vagy ez szándékosan történt? Semjén tud valamit? A robbantások esetleg azért szűntek meg, mert valakik abbahagyták. Ki érte ezt el a robbantóknál? Csak nem Pintér? És hogyan? Mert robbantót végül is nem fogtak el egy szálat sem.

Semjén itt esetleg abbahagyhatta volna. De nem. Ő brillírozni akart szellemességével, történelmi tudásával. Folytatta hát.

"Amikor a Spanyol Armada a brit partok felé hajózott, . Erzsébet azt mondta a Koronatanácsnak: Francis Drake vezényli ellenük az angol flottát. Amikor erre azt kérdezte a lordkancellár, hogy „de felség, Francis Drake kalóz!”, a királynő azt válaszolta, „Sir Francis Drake őfelsége admirálisa”. Ez nem analógia. (?) Nagyon szerencsétlen volt Pintér Sándor mondata. De rendkívüli helyzetekhez rendkívüli emberek kellenek. És azt is látni kell, hogy a közbiztonság helyreállítását olyan belügyminiszterre kell bízni, aki egyszer már bizonyította, meg tudja oldani. Az ő módszereivel, de oldja meg! – mondta a leendő miniszterelnök-helyettes."

De minő fatális véletlen, a leendő helyettes úr figyelmét elkerülte Drake életrajzának egy apró, de jellemző részlete.

"Drake és Sir John Hawkins voltak az első angol rabszolga kereskedők, s
hatalmas profitot söpörtek be a Nyugat Afrikában elfogott feketék
kereskedelmével. Drake először 1563ban hajózott nagybátyja
John Hawkins teherszállítójával Nyugat Afrikába. Afrikai
foglyait eladta a spanyol (!) ültetvényeseknek. Ezt a tevékenységet
addig folytatta, míg alá nem ásta hírnevét ... Az emberrablás és
kereskedelem bűncselekménynek számított ebben az időben
az angol törvények szerint.

Lám, milyen igaz, a pénznek nincs szaga! Spanyolokat pusztítani a tengeren és
rabszolgákat eladni nekik, ez az üzlet. Nemcsak Drake ilyen, az angolok ilyenek.
"Similis simile gaudet" azaz (szabad forditásban) a simlis a simlisnek örül.

"Drake admirális (Albionban) nemzeti hősnek számított. A spanyol történelemben (viszont) mai napig kalózként említik El Draque, azaz sárkánykígyó gúnynéven."

Summa - summárum, tanulságos ez a história. Nemcsak Pintér írta be magát a butaságok emlékkönyvébe hanem Semjén is. Viszont, a sok párhuzam miatt, a hasonlat tulajdonképp nem sántít!

Egy bökkenő van csupán. Ha Semjént személy szerint nem is érdekli, hogy a magyar Drake "hogyan" (?) csinál csodát, másokat esetleg érdekelni fog.

Ja! És hol lesz majd a szobra. Az admirálisnak van!

Sz. Gy.

2010. május 4., kedd

Új görög ötlet...

A görög kommunisták az Akropoliszról kiáltják: Európa népei,lázadjatok! Nyilván úgy gondolják, hogy megint a kommunisták vezetése alatt, mint a Nagy. Okt. Szoc. Forr. idején, egy Lenin elvtárs vezetésével. Ez így nem kelendő, de az alapötlet nem rossz! Határozottan nem rossz!

Már csak az echte hülyék, az Egyház jámbor birkái és a rafinált európa-párti disznók nem hajlandók tudomásul venni, még kevésbé elismerni, hogy Európa túlélésének záloga: szabadulni Amerikától és Izraeltől!

Ezt Európa országai külön - külön nem tudják elérni, de Európa (ha hozzágondoljuk Oroszországot is), igen!

Az amerikai polip agonizál. Ha Európa a szörnyeteg csápjait nem vagdossa le magáról, magával rántja a mélybe.

Érdekes, hogy a finom lelkű és fantáziadús jankeek most a kommunizmus kísértetét festik a falra, hogy azon rémüldözhessenek. Amikor a judeo-bolsevizmust exportálták Oroszországba, nem volt reklamáció. Azt gondolták, az oroszoknak jó lesz az is?

A rohadt nyugati "értelmiségi elit" - erősen beleértve az amerikait is - évtizedeken keresztül vállalt cinkosságot a kommunizmussal és falazott neki mikor millió számra irtotta az orosz népet.

Most hogy nyugaton és főleg a vadnyugaton tényleg rothad a kapitalizmus, nem kellene nekik is egy kis kommunizmus? Hát már miért is ne?

De félre a tréfával!

Sok jel mutat arra, hogy az amerikai válságnak egyáltalán nem látjuk a fenekét. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a csalárd amerikai csőd kezelhetetlen, finanszírozhatatlan.

Ami most velünk - Európával - történik, nem más minthogy az amerikai pénz-szivattyú kipumpálja ereinkből a vért, hogy ezzel a transzfúzióval saját agóniáját meghosszabbíthassa.

Itt kénytelen vagyok belefirkálni a blogba! Ma (05.05) délelőtt ugyanis azt olvastam, hogy a görögökkel szembeni kötelezettségvállalás miatt drámaian romlik az Euró pozíciója a Dollárral szemben. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy Amerika árfolyamnyereséget zsebel be azokon az országokon, amelyek a saját zsebükbe nyúlnak, hogy megmenthessék az Amerika által generált világkrízis áldozatait. Tudnak követni? Tudnak röhögni?

Nemrég írtam arról, hogy a görög válság körüli hajcihő csak görögtűz.
Csődközelbe került Spanyolország és Portugália is. De nem ez az érdekes, hanem a ma még lappangó angol csőd, amely nagyságrenddel nagyobb sebet ejt majd Európán, mint a görögök.

A moloch továbbélésében azonban Európa, azaz mi európaiak, egyáltalán nem vagyunk érdekeltek. Tennünk tehát nem Amerikáért, hanem Amerika ellen kell, mégpedig hamarosan és határozottan.

Találó a jelenkort "uzsora-civilizációnak" nevezni. El kell viszont gondolkodni azon, hogyan is működik ez a "civilizáció"? Az ember általában úgy gondolkodik, hogy történelmi analógiákat keres és segítségül hív olyan ismereteket, amelyek kívül esnek ugyan a politikán, de annak megértéséhez nélkülözhetetlenek.

Ami a történelmet illeti, Róma példája kínál analógiákat. Róma is olyan volt (amilyen később Anglia lett), hogy nem voltak barátai, csak érdekei (Churchill "aforizmája"). Ez azt jelentette, hogy magát tekintette a világmindenség közepének és mindenki mást csak vazallusnak, gyarmatnak. Róma, melynek tiszta erkölcsei "megvesztek", kettészakadt. Nyugati fertálya a barbárok, keleti fertálya pedig az Iszlám martaléka lett. Így jár minden világhódító, akit tán' csodálnak, ámde nem szeretnek a többi népek.

(Nemrég olvastam, hogy épp a KGB prognosztizálta Amerika széthasadását. Minő figyelmesség...)

Talán senki se gondolhatta, hogy amikor Anglia egy európai konfliktusban (első világháború) igénybe vette az egykori gyarmat, a tengerentúli Nagy Testvér gazdasági és katonai támogatását, nemcsak saját de Európa sírját is megásta. Az az aljasság, amivel elbántak a legyőzöttekkel (a Központi Hatalmak országaival - népeivel) nem angol, hanem amerikai, pontosabban zsidó aljasság volt. A történelem ezt a legkifogástalanabb módon igazolta.

A trianoni "rendezés" nem békeszerződés volt, hanem hadüzenet. Hadüzenet a népek elemi életösztönének, tűrőképességének. Ezt a rendszert nem Anglia, még csak nem is Clemenceau (a francia tigris) kényszerítette Európára, hanem a diplomata jelmezbe bújtatott wallstreeti zsidók. (Valamennyien azonosíttattak, bűnlajstromuk össze van állítva). Dev talán hagyjuk a történelmet és ugorjunk egyet - a kamatelméletre.

Sokféle kamatot ismer a történelem, ezúttal a zsidó kamatról lesz szó. Ennek az a természete, hogy a tőke összegét a legpontosabb kamatfizetés sem csökkenti - ellenkezőleg, növeli. Viszonylag hamar bekövetkezik az az állapot, amikor az adós már a kamatokat sem tudja törleszteni. Sebaj! Az uzsorás segítségére siet és újabb kölcsönt nyújt, magasabb kamattal, a kamatok törlesztésére. És mit csinál közben a tőke? Hízik!

Az adós természetesen nem képes kitermelni a kamatot, meg annak a kamatát. Ebből sincs nagyobb baj, egyszerűen elzálogosítja amilye van: a földet és az ásványi kincseket a talpa alól, a házat a feje felől, iparát, kereskedelmét, gyerekei unokái jövőjét (sőt magukat a gyermekeket, unokákat is kurvának, szerv-donornak), stb. stb.

Aztán egy szép napon az uzsorás számadást végez. Kiszámítja, hogy mennyit ér a kölcsöntőke, a kamata, meg a kamat - kamata. Ezt egybeveti azzal (az általa megállapított) értékkel, amit az adós zálogvagyona (zu zammen) ér és ennek eredményeképp arra az örvendetes felfedezésre jut, hogy a zálogvagyon kevesebbet ér mint az ő befektetett tőkéje. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a zálogvagyon átment az ő tulajdonába. Ekkor kijelenti: "nu, megvettem Mhogyororszagot, meg Lhengyelurszágot is".

Viccelnék? Hát nem Simon Peresz Izrael elnöke (!) tett ilyen kijelentést? Nem ő volt az aki megerősítette (!) ugyanezt, amikor rákérdeztek? De! Ő volt!

És tudják, mi a vicces ebben az egészben. Két dolog.

Az egyik, hogy az európai népek szinte kivétel nélkül ebben a cipőben járnak. Persze túlzás lenne az állítani, hogy pl. Angliát csakis, vagy elsősorban, az amerikai zsidó tőke teszi tönkre. A "működőtőke" részben angol, részben egyéb külföldi tőke.

A másik - ezzel összefüggő - furcsaság, hogy a zsidó tőke működése olyan pofonegyszerű valami, hogy egy vidéki általános iskola (mondjuk) negyedikes tanulói is megértenék. (Sőt ezt megértenék a kisegítő iskolás cigánygyerekek is...)

Ezek után már csak egy izgalmas kérdés vár válaszra. A "demokratikus" államok miért sétáltak, sétálnak bele egymás után ugyanabba, ill. ugyanolyan adósságcsapdákba?

Mindnek van ugyanis köztársasági elnöke, parlamentje, kormánya, nemzeti bankja, számvevőszéke, szakértői testületei, stb. Mindenki süket, vak, illetve hülye lenne? Áh' szó sincs róla. Ezen államok "uralkodó osztályai" korruptak és a nekik lökött koncért eladják országukat, népüket. Sőt! Segítenek népük megnyomorításában a tőkés elnyomóknak. Ezek a tőkéssé vedlett kommunisták, hazaárulók tehát.

Egyetlen kommunista despota szállt szembe a hazaárulásnak ezzel a módjával: Nicolae Ceausescu. Náluk azért nem lehetett békés - antalljóskás - "rendszerváltás" azért kellett legyilkolni - feleségestől - mint a barmot.

De (!) napjainkban egy új különc extravaganciái borzolják a judeoliberális kedélyeket. Hát persze hogy Putyinról, minden oroszok koronázatlan cárjáról van szó! Nála nem ment se a "narancsos" se a "bársonyos". Leszámolt az orosz-zsidó komprádor burzsoáziával és nemzeti (orosz érdekalapú) valamit (etwas) gründol. Tulajdonképp tökmindegy, hogy a közgazdászok, politológusok és történészek mindezt hova skatulyázzák be utólag. Egy biztos, olyan skatulyákba amelyekben az európai "demokráciák" vergődnek, Oroszországot nem tudják belegyömöszölni. Ha pedig kimarad (és túléli), puszta tömegsúlya olyan vonzásközponttá válik, amely képessé válhat leszakítani a nyugati blokk kissebb peremállamai egyikét - másikát.

Erre a sorsra juthat jobb sorsra érdemes kis hazánk is, feltéve hogy az ukránokat sikerül "lebeszélni" a gáz és olajvezetékek megdézsmálásáról és a parlamenti verekedésről. Gondolom, Putyinnak vannak elképzelései... (Nemsoká megint elnök lesz.)

Ha ez bekövetkezik, meglátjuk miként szuperál az itteni kétharmad.

2010. május 1., szombat

Armageddon, vagy valami más?

Arma Gedeon nevű olvasóm megjegyzést fűzött "Újbeszél, duplagondol - Orbán 2010" c. blogomhoz. Megállapítja, hogy voltaképp jól látok dolgokat, de tulajdonképp nem látom "a" dolgokat.

Erre abból következtet, hogy nem ismerem az Europe2020 francia elemző intézet (Frank Biancheri műhelye) világgazdasági elemzéseit, köztük azt sem, amely így szól "Global systemic crisis / USA-UK - The explosive duo of the second half of 2010: Summer 2010, the Bank of England battle / Winter 2010, the Fed at risk of bankruptcy". Ez (vidéki) magyar fordításban annyit tesz, hogy 2010-ben összerogy az angol font és az angol gazdaság is.


Arma Gedeon valóságos "armageddont" jósol, amelynek jelentése: végső csata
Isten - a Messiás személyén keresztül- és a Sátán között. (Lásd Jelenések Könyve - Új Testamentum.)

Azt írja, hogy "a görög államadósság finanszírozási igény eltörpül a brit mellett, ami május 6 után jelentkezik majd élesen, és emiatt a brit kormányzat technokratái szélsőséges szükségintézkedésekre készülnek, beleértve esetleg a demokratikus választási rendszer felfüggesztését is."

Tényleg, a felfüggesztésre azért lehet szükség, mert nem tudhatni, hogy az amúgy flegma angolok hogy fogadják majd, hogy a nadrágszíjat egyszerre több lukkal fogják rajtuk meghúzni. Igaz is, az angolok évszázadokig szipolyozták gyarmataikat, sőt (pénzügyi módszerekkel) úgyszólván az egész világot és most mégis arra kell ébredniük, hogy a még nagyobb rabló, az USA őket is kirabolta és nekik is be kell szállniuk Amerika csődjénak finanszírozásába, jóllehet ez a csőd 2010 második felétől finaszírozhatatlan lesz!

A közelmultban feltünt nekem, hogy a TV a görög válság kapcsán csak arról értekezik, hogy a bőtejű Angela Merkel asszonynak mit kell majd (a német adófizetők zsebéből) leperkálnia? Német részről hangzott el ugyan az a fennkölt lélekre valló javaslat, hogy a szélhámos görögök adják el az Akropoliszt, ha nem tudnak fizetni. A görögök viszont nem alkusznak, hanem verekednek a rohamrendőrökkel. Ha viszont a németeknek tényleg fizetniü kell és ráadásul sokat, a kinőtt - kihízott kabátkákban idétlenkedő Merkel asszony alighanem lapátra kerül.

(Tényleg, nem lehetne az egész épületet a British Museumban elhelyezni? Hát nem lehet, mert az angolok nem tudnának fizetni. Igaz nem fizettek a világ minden tájáról összerabolt régészeti tárgyakért se. De ki venné meg? Tán Amerika? Ő mivel tudna fizetni? Csődpapírokkal?)

Aztán "hazánkfiának" a harcias zsidó kiskakasnak, Nicolas Sarkozynek, továbbra is Irán letámadása lesz a legfőbb gondja, vagy azokat a hülye franciákat kell majd gumibotoztatnia, akik annakidején elnökükké választották? Mert a bájos Marianne se gondolohatja komolyan, hogy nála nem kasszíroznak majd a wallstreeti krupiék.

Dehát nem ezek a várható piti konfliktusok érdekesek, hanem az, mit szól az amerikai Power White (Fehér Hatalom) a zsidó pilótajáték következményeihez?

Csupán egy csöppnyi ízelítő a jéghegy csúcsának csúcsáról. [Az idézetet azért választottam, mert néhány mondatában szinte benne van az egész lényeg.]

A Southern Poverty Law Center szóvivője, egy bizonyos Beirich szerint Amerikában "a kormányellenes szélsőséges csoportok száma 2008 óta 149-ről 512-re emelkedett. Közös bennük, hogy gyűlölik a bevándorlókat, aggódnak az amerikai gazdaság helyzete miatt és nem szeretik Barack Obama elnököt. Jellemző ezekre a csoportokra a holokauszttagadás, a homofóbia és a rasszista propaganda. A legtöbb csoport Texasban működik (66), de Kaliforniában is talált a szervezet 60 ilyen közösséget. A Hutaree szokatlan abból a szempontból, hogy keveri a vallási, apokaliptikus képeket a kormányellenességgel".

Mondhatjuk, hogy ezeknek a csoportoknak a vezéreszméje az antiszemitizmus? Rövidesen kiderül, mondhatjuk e. Akkor majd mondjuk.

Megénekeltem én annakidején Timothy McVeigh tettét: az Oklahoma City-ben pöffeszkedő szövetségi épület felrobbantását. Az eset még 1968.április 23-án történt, de a pillanatfelvételt, amit a robbanás lángja készített Amerikáról, az illetékesek nem hívták elő, tehát nem is láthattak - tanulhattak belőle semmit.

Pedig... Egyik kedvenc site-omon a Kommunista.Net-en (többek között) a következők olvashatók. "A szegénység az erőszak legrosszabb formája ... Nyílik az olló gazdag és szegény között Amerikában, a legfrissebb gazdasági adatok szerint ugyanis úgy fest, mintha az országnak két gazdasága lenne, egymástól totálisan eltérő mutatókkal, mégis közös zászló alatt, egyazon határokon belül. ... Egyes társadalom tudósok (pl. Mark Rupert, Willam K. Carroll) a jelenlegi folyamatok miatt az Egyesült Államok eddigi hegemóniájához jelentős mértékben hozzájáruló „amerikai közös tudat” (popular common sense) komoly változását vetítik előre. A közös tudat alapját az egyéni jogok és a magántulajdon védelme, a szabadság, a liberalizmus és a széles körű önigazgatás jelentik. Ha ezek körében változás történik, vagy a közös tudat visszafordíthatatlanul megbomlik, akkor az sokak szerint az Egyesült Államok hegemóniájának egyértelmű végét jelenti majd."

Aztán merre fordul majd a közös tudat? Kiássák Marxot, csatlakoztatják Lenint, megkönnyezik Trockíjt? Aztán beszállnak megint a zsidó mókuskerékbe és a történelem ismételni kezdi önmagát?

Hát nem. Ez a lemez nem forog újra. Valami újat kell kitalálni, vagy elő kell venni valami mást, ami működött a maga idején és (generálozva) még elpöfög egy darabig. Ez a valami pedig a ... (most akik már olvastak tőlem, egyből kitalálják és rávágják) ... a nemzeti szocializmus.

Molière úrhatnám polgára Jourdain úr büszkén vette tudomásul, hogy prózában beszél. Több állam lépett, a III. Birodalom nyomán, a nemzeti szocializmus útjára, de nem tudják, vagy inkább nem beszélnek róla, nem ismerik be. E nemzeti szocializmusok - otthon - nem mindíg szembesülnek a zsidókérdéssel. Kínában például nincsenek zsidók. Oroszországban vannak. Ott viszont "tombol" az antiszemitizmus.

Viszont a világba (világpiacra) kilépve már minden nemzet szembekerül a világ eme legnagyobb problémájával (ahogy Ford jellemezte).

Mindezek ellenére kedvenc olvasmányaim egyike Marx "A zsidókérdéshez" c. könyve. Egyes megállapításai a mai tisztánlátást is segítik. Íme néhány "marxiáda".

"Keressük a zsidó titkát ne vallásában, hanem keressük a vallás titkát a valódi zsidóban.Mi a zsidók világi kultusza? A nyerészkedés. Mi világi Istenük? A pénz. Na tehát! A nyerészkedéstõl és a pénztõl való fölszabadulás, tehát a gyakorlati, igazi zsidóságtól lenne korunk önfelszabadítása. A társadalom szervezete, amely a nyerészkedés elõfeltételeit, azaz a nyerészkedés lehetõségét megszüntetné, lehetetlenné tette volna a zsidó mûködését. Vallási tudata feloszló ködként oszlana föl a társadalom valódi levegõjében. ... A zsidó magát zsidó módon tette egyenrangúvá, nemcsak úgy, hogy a pénz biztosítja hatalmát, hanem úgy is, hogy a pénz vele vagy nélküle világhatalom lett ..."

Van még sok érdekes e marxi műben, de a legérdekesebbnek egy helyzetjelentés mutatkozik, amit Marx egy keresztény szájába ad.

"Newengland jámbor és politikailag szabad lakói - jelenti Hamilton fõhadnagy - egyfajta Laokón, aki meg sem kísérli, hogy megszabaduljon a kígyóktól, akik megtámadták."

Nos, itt álljunk meg egy rövidke eszmefuttatás kedvéért. (A Laokoón csoportot a rodoszi Hagészandrosz és két társa alkotását a világ egyik legnagyobb rablóbarlangjában a vatikáni múzeumben csodálhattam.)

A szoborcsoport egy szomorú végkimenetelű mondát "elevenít" meg (a kígyók győznek). Mint szimbólum azonban túllép az ókori mondakörön! Az ókori (!) görög emberideál tökéletes ellentéte annak az emberfajtának, amelyet sémi gyüjtőnéven nevezhetünk meg. E kígyók a pénz világhatalmával az emberiséget létezése minden szférájában szorongatják. Megzavarják a gondolkodását, piacon árúsítják leányai húsát, csapolják a vérét, gályarabságra, vagy tétlen nyomorúságra kárhoztatják, stb.

De most, az emberiség és a zsidóság történetében először, változik az ábra! Laokón megelevenedik és hogy magát, de főleg gyermekeit mentse szorongatni kezdi a kígyó nyakát. A küzdelem kétesélyessé válik. Győzzön a jobbik! A "másik" világpénzzel fog kezdődni (Kína, Oroszország - írtam már róla), csak ki kell bírnunk addig.

* * *

És most a mitugrászról a kép bal felső sarkában. Mint már annyiszor, újra meg újra tanújelét adja annak, mennyire nem érti, mennyire nem tudja, amit Madách így fejez ki. "Egyént sosem hozandsz érvényre a kor ellenében. A kor folyam, mely visz, vagy elmerít. Nem vezére az egyén, úszója csak."

Népboldogítónak hirdeti magát, holott csak adószedő lehet.

Ha valaki - mint ő - az örvényben óhajt "úszni", sorsa és vele a birkáké, megpecsételtetett. A kép felirata viszont: "What next?" Azaz mi következik? Nos ha az USA, mint a világpénz ura, összeroppan, az örvénylés vonzása helyébe a taszító erők lépnek. Laokoón és fiai szabadok lesznek. Már csak a kígyócskák fejét kell majd széttiporni... Gondoltok erre gyászmagyarok? Az "atlanti kötődés" súlyos bűn lehet egykoron.

Sz. Gy.