Keresés ebben a blogban

2010. május 4., kedd

Új görög ötlet...

A görög kommunisták az Akropoliszról kiáltják: Európa népei,lázadjatok! Nyilván úgy gondolják, hogy megint a kommunisták vezetése alatt, mint a Nagy. Okt. Szoc. Forr. idején, egy Lenin elvtárs vezetésével. Ez így nem kelendő, de az alapötlet nem rossz! Határozottan nem rossz!

Már csak az echte hülyék, az Egyház jámbor birkái és a rafinált európa-párti disznók nem hajlandók tudomásul venni, még kevésbé elismerni, hogy Európa túlélésének záloga: szabadulni Amerikától és Izraeltől!

Ezt Európa országai külön - külön nem tudják elérni, de Európa (ha hozzágondoljuk Oroszországot is), igen!

Az amerikai polip agonizál. Ha Európa a szörnyeteg csápjait nem vagdossa le magáról, magával rántja a mélybe.

Érdekes, hogy a finom lelkű és fantáziadús jankeek most a kommunizmus kísértetét festik a falra, hogy azon rémüldözhessenek. Amikor a judeo-bolsevizmust exportálták Oroszországba, nem volt reklamáció. Azt gondolták, az oroszoknak jó lesz az is?

A rohadt nyugati "értelmiségi elit" - erősen beleértve az amerikait is - évtizedeken keresztül vállalt cinkosságot a kommunizmussal és falazott neki mikor millió számra irtotta az orosz népet.

Most hogy nyugaton és főleg a vadnyugaton tényleg rothad a kapitalizmus, nem kellene nekik is egy kis kommunizmus? Hát már miért is ne?

De félre a tréfával!

Sok jel mutat arra, hogy az amerikai válságnak egyáltalán nem látjuk a fenekét. Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a csalárd amerikai csőd kezelhetetlen, finanszírozhatatlan.

Ami most velünk - Európával - történik, nem más minthogy az amerikai pénz-szivattyú kipumpálja ereinkből a vért, hogy ezzel a transzfúzióval saját agóniáját meghosszabbíthassa.

Itt kénytelen vagyok belefirkálni a blogba! Ma (05.05) délelőtt ugyanis azt olvastam, hogy a görögökkel szembeni kötelezettségvállalás miatt drámaian romlik az Euró pozíciója a Dollárral szemben. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy Amerika árfolyamnyereséget zsebel be azokon az országokon, amelyek a saját zsebükbe nyúlnak, hogy megmenthessék az Amerika által generált világkrízis áldozatait. Tudnak követni? Tudnak röhögni?

Nemrég írtam arról, hogy a görög válság körüli hajcihő csak görögtűz.
Csődközelbe került Spanyolország és Portugália is. De nem ez az érdekes, hanem a ma még lappangó angol csőd, amely nagyságrenddel nagyobb sebet ejt majd Európán, mint a görögök.

A moloch továbbélésében azonban Európa, azaz mi európaiak, egyáltalán nem vagyunk érdekeltek. Tennünk tehát nem Amerikáért, hanem Amerika ellen kell, mégpedig hamarosan és határozottan.

Találó a jelenkort "uzsora-civilizációnak" nevezni. El kell viszont gondolkodni azon, hogyan is működik ez a "civilizáció"? Az ember általában úgy gondolkodik, hogy történelmi analógiákat keres és segítségül hív olyan ismereteket, amelyek kívül esnek ugyan a politikán, de annak megértéséhez nélkülözhetetlenek.

Ami a történelmet illeti, Róma példája kínál analógiákat. Róma is olyan volt (amilyen később Anglia lett), hogy nem voltak barátai, csak érdekei (Churchill "aforizmája"). Ez azt jelentette, hogy magát tekintette a világmindenség közepének és mindenki mást csak vazallusnak, gyarmatnak. Róma, melynek tiszta erkölcsei "megvesztek", kettészakadt. Nyugati fertálya a barbárok, keleti fertálya pedig az Iszlám martaléka lett. Így jár minden világhódító, akit tán' csodálnak, ámde nem szeretnek a többi népek.

(Nemrég olvastam, hogy épp a KGB prognosztizálta Amerika széthasadását. Minő figyelmesség...)

Talán senki se gondolhatta, hogy amikor Anglia egy európai konfliktusban (első világháború) igénybe vette az egykori gyarmat, a tengerentúli Nagy Testvér gazdasági és katonai támogatását, nemcsak saját de Európa sírját is megásta. Az az aljasság, amivel elbántak a legyőzöttekkel (a Központi Hatalmak országaival - népeivel) nem angol, hanem amerikai, pontosabban zsidó aljasság volt. A történelem ezt a legkifogástalanabb módon igazolta.

A trianoni "rendezés" nem békeszerződés volt, hanem hadüzenet. Hadüzenet a népek elemi életösztönének, tűrőképességének. Ezt a rendszert nem Anglia, még csak nem is Clemenceau (a francia tigris) kényszerítette Európára, hanem a diplomata jelmezbe bújtatott wallstreeti zsidók. (Valamennyien azonosíttattak, bűnlajstromuk össze van állítva). Dev talán hagyjuk a történelmet és ugorjunk egyet - a kamatelméletre.

Sokféle kamatot ismer a történelem, ezúttal a zsidó kamatról lesz szó. Ennek az a természete, hogy a tőke összegét a legpontosabb kamatfizetés sem csökkenti - ellenkezőleg, növeli. Viszonylag hamar bekövetkezik az az állapot, amikor az adós már a kamatokat sem tudja törleszteni. Sebaj! Az uzsorás segítségére siet és újabb kölcsönt nyújt, magasabb kamattal, a kamatok törlesztésére. És mit csinál közben a tőke? Hízik!

Az adós természetesen nem képes kitermelni a kamatot, meg annak a kamatát. Ebből sincs nagyobb baj, egyszerűen elzálogosítja amilye van: a földet és az ásványi kincseket a talpa alól, a házat a feje felől, iparát, kereskedelmét, gyerekei unokái jövőjét (sőt magukat a gyermekeket, unokákat is kurvának, szerv-donornak), stb. stb.

Aztán egy szép napon az uzsorás számadást végez. Kiszámítja, hogy mennyit ér a kölcsöntőke, a kamata, meg a kamat - kamata. Ezt egybeveti azzal (az általa megállapított) értékkel, amit az adós zálogvagyona (zu zammen) ér és ennek eredményeképp arra az örvendetes felfedezésre jut, hogy a zálogvagyon kevesebbet ér mint az ő befektetett tőkéje. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a zálogvagyon átment az ő tulajdonába. Ekkor kijelenti: "nu, megvettem Mhogyororszagot, meg Lhengyelurszágot is".

Viccelnék? Hát nem Simon Peresz Izrael elnöke (!) tett ilyen kijelentést? Nem ő volt az aki megerősítette (!) ugyanezt, amikor rákérdeztek? De! Ő volt!

És tudják, mi a vicces ebben az egészben. Két dolog.

Az egyik, hogy az európai népek szinte kivétel nélkül ebben a cipőben járnak. Persze túlzás lenne az állítani, hogy pl. Angliát csakis, vagy elsősorban, az amerikai zsidó tőke teszi tönkre. A "működőtőke" részben angol, részben egyéb külföldi tőke.

A másik - ezzel összefüggő - furcsaság, hogy a zsidó tőke működése olyan pofonegyszerű valami, hogy egy vidéki általános iskola (mondjuk) negyedikes tanulói is megértenék. (Sőt ezt megértenék a kisegítő iskolás cigánygyerekek is...)

Ezek után már csak egy izgalmas kérdés vár válaszra. A "demokratikus" államok miért sétáltak, sétálnak bele egymás után ugyanabba, ill. ugyanolyan adósságcsapdákba?

Mindnek van ugyanis köztársasági elnöke, parlamentje, kormánya, nemzeti bankja, számvevőszéke, szakértői testületei, stb. Mindenki süket, vak, illetve hülye lenne? Áh' szó sincs róla. Ezen államok "uralkodó osztályai" korruptak és a nekik lökött koncért eladják országukat, népüket. Sőt! Segítenek népük megnyomorításában a tőkés elnyomóknak. Ezek a tőkéssé vedlett kommunisták, hazaárulók tehát.

Egyetlen kommunista despota szállt szembe a hazaárulásnak ezzel a módjával: Nicolae Ceausescu. Náluk azért nem lehetett békés - antalljóskás - "rendszerváltás" azért kellett legyilkolni - feleségestől - mint a barmot.

De (!) napjainkban egy új különc extravaganciái borzolják a judeoliberális kedélyeket. Hát persze hogy Putyinról, minden oroszok koronázatlan cárjáról van szó! Nála nem ment se a "narancsos" se a "bársonyos". Leszámolt az orosz-zsidó komprádor burzsoáziával és nemzeti (orosz érdekalapú) valamit (etwas) gründol. Tulajdonképp tökmindegy, hogy a közgazdászok, politológusok és történészek mindezt hova skatulyázzák be utólag. Egy biztos, olyan skatulyákba amelyekben az európai "demokráciák" vergődnek, Oroszországot nem tudják belegyömöszölni. Ha pedig kimarad (és túléli), puszta tömegsúlya olyan vonzásközponttá válik, amely képessé válhat leszakítani a nyugati blokk kissebb peremállamai egyikét - másikát.

Erre a sorsra juthat jobb sorsra érdemes kis hazánk is, feltéve hogy az ukránokat sikerül "lebeszélni" a gáz és olajvezetékek megdézsmálásáról és a parlamenti verekedésről. Gondolom, Putyinnak vannak elképzelései... (Nemsoká megint elnök lesz.)

Ha ez bekövetkezik, meglátjuk miként szuperál az itteni kétharmad.

20 megjegyzés:

Arma Gedeon írta...

A görög "ellenállók" nyitott kaput döngetnek, amikor Európa népeit felkelésre buzdítják. A nénet adófizetők, vagy a szlovák euróövezeti adófizetők (kellett úgy rohanni???) hamar fellázadhatnak, amikor a görögök után még egy, nagyobb tagországot kellene szolidárisan megmenteni. A szlovák állam hitelből tervezi testvéri segítségnyújtási kötelezettségét teljesíteni a görögöknek, akiknél az átlagfizetés négyszerese, a nyugdíj ötszöröse a szlováknak...
A karvalytőke, az uzsoracivilizáció züllesztete le a világot, de a proletariátus egyes országokban eléggé megszokta a számára jutó átmeneti kényelmet, és valószínűleg önpusztító módon fog ragaszkodni a fenntarthatatlanhoz, amikor minden összedől. (már dől)

Az oroszokkal kapcsolatban egész hasonlóan láttam és hasonló reményeim voltak, illetve vannak, de az utóbbi időben azért elgondolkoztam pár információn, illetve tényen. E nem változtat geopolitikai fekvésünkön és érdekeinken, csak érdems ezen is jártatni az agyunkat.

Tehát a Putyini "Visszavesszük a hazánkat", "Oroszország az oroszoké" fordulat érthető módon a KGB-ből indult ki. Akik nálunk és máshol ezzel szidják az egészet, hogy "fúj, KGB", azok naívak, vagy a globalistáknak dolgoznak, hiszen logikusan más erőcentrum, amely megmenthette volna Oroszországot a globalista uzsoratőkétől, nem volt, csak a KGB. Eddig rendben van.

Csakhogy ki hozta létre a bolsevik rendszert annak idején? a Háttérhatalmak, illuminátusok, luciferisták, stb. Nagyrészt zsidó körök. A KGB és elődje e háttérhatalmi, globalista-államkapitalista, Új Világrendes rezsim ökleként és idegrendszereként jött létre, szinte teljesen zsidó káderállománnyal. Hogy persze saját kádereiket , közte zsidókat is tömegesen irtotta a terrorgépezet, az a francia forradalom óta nem lehet meglepő. A háttérhatalom nem valami "testvériségi" elven működik, hanem darwinista elven.

Az első kételyem akkor támadt, amikor felmerült bennem, hogy mikor változott meg a KGB káderanyaga, hogy egszer csak egy varázsütésre olyan nagy orosz hazafiak lettek? Semmilyen nagy átalakulás nem volta személyi állományban, folyamatos volt a generációváltás, de belső forradalom nélkül, már amennyire én erről tudhatok (nem néztem utána)...

Aztán jönnek a további gondolatok. Ki is verte szét a Szovjetuniót, ami megnyitotta a globalista karvalyok előtt az utat a volt szovjet vagyon és ásványkincsek előtt? Gorbacsov. Ki nevelte ki Gorbacsovot utódjául? Andropov, a KGB volt vezetője.
Ki jött Gorbacsov után? Jelcin, Gorbacsov jobbkeze egy időben. Ki ajánlotta Putyint utódául? Jelcin... Nincs semmiféle törés, semmiféle forradalom, teljes a folyamatosság, közben kifelé "óriási változások" vannak!!!

Egy összeesküvéselméletekkel foglalkozó szájt szerint Rómában egy nyugdíjas lengyel pap a Római Klub találkozóinak helyet adó villában a 70-es évek elején többször látott egy feltűnő, foltosfejű fickót ki-be járni, akit évekkel később a SZU pártfőtitkáraként ismert fel.
Gorbacsov már nyugdíjasként, a SZU szétbomlasztási küldetését elvégezve a Római Klub egyik nyílt arca, pl. Al Gore-al, vagy Kissingerrel együtt (szép társaság...), de itt a 70-es évek elejéről van szó, amikor Gorbi egy vidéki, járási(vagy megyei) szintű vezető és az ilyen státuszúak zöme akkor a SZU-ban nem álmodhatott arról, hogy rendszeresen Rómába, (meg ki tudja hová Nyugatra) röpködjön! Elvileg tartott a hidegháború, legalábbis a felszíni cirkusz szerint.
A Római Klub köztudottan az Új Világrend erőinek agytrösztje és pokoli, hogy nyugodtan publikálták eredményeit, (már amit...), a lényeg, hogy a 21. század elejére túl sokan leszünk (közben ideértünk!!!), nincs elég erőforrás ennyi embernek, a felesleget valahogy el kéne tüntetni...

Szóval óvatosan az orosz fordulattal is, bár hozzánk mindig közelebb lesznek, mint az emerikaiak. Remélem, Izrael se lesz még közelebb, bár ezt nem elég remélni.

Kedvenc blogom. írta...

A. Gedeon!
Sohase azt nézd, hogy a vándor honnan jön, hanem azt: hová megy.
Kitalálod nyilván, hogy Putyinra célzok.

Evidens az a megállapításod, hogy a társadalmak életét a titkosszolgálatok szabályozzák. Régen egy reformer érkezhetett Názáretből. Manapság már csak valamelyik titkosszolgálat tagja (vagy bábja) lehet "megváltó".

Gy.

Arma Gedeon írta...

Ha blogomat megnézed, láthatod, hogy régóta szorgalmazom az oroszokka való jó kapcsolatot. Inkább épp a túlzásba eséstől próbálok védekezni és óvatosságra intő tények azért vannak.

Valahogy úgy, hogy annak idején helyes volt Mussolini és Hitler segítségével visszacsatolni a magyarlakta területeket, de helyes lett volna időben átállni az oroszokhoz a megőrzésük megkjsérléseként. Ezt a józan, csak a magyar érdeket néző hozzáállást kellene gyorsan megtanulnunk (nem sok jele van...) és akkor nyugodtan lehet közeledni az oroszokhoz.

Do-Mi írta...

T."Kedves blogom"! Ebben a post-ban annyira jól kötötted csokorba a gondolatokat,hogy azt hiszem ezután nekem is ez lesz a "Kedves blogom"... :)

Még a Ceausescu "értékelésével" is egyetértek...pedig igazán nem szerettem!

Ma reggel olvasom :"Miután Putyin leült tárgyalni a hellén miniszterelnökkel..."
(Na erre kíváncsi vagyok !?!?!? )

Kedvenc blogom. írta...

Do - Mi! Ha kíváncsi vagy valamire, nézz utána...

A.G.! Kösz a kiegészítéseket! [A kiegészítés több, mint a hozzászólás...]

Gy.

Kedvenc blogom. írta...

A.G.! Közben megtaláltam a blogodat.

Ezzel is kezdhetted volna...

Majd este elkezdem olvasgatni.

Gy.

Arma Gedeon írta...

Érdekes, vagy inkább szörnyű, de a hazai sajtó ingerküszöbét, ha jól látom, még nem ütötte meg az a hír, hogy Merkel és koalíciós politikustársai kezdeményezik az EU-nál az EUROZÓNÁN BELÜLI JÖVŐBELI ÁLLAMCSŐDÖK rendezett módon történő levezénylése eljárási szabályainak kidolgozását!
Bírálja őket pl. a Financial Times, hogy tartalmilag igazuk van, de nagyon rossz az időzítés, mert a görög mentőcsomag révén épp megnyugvó befektetőket újra pánikba kergetheti, de szerintem tudják, mit csinálnak. Eszerint csakis elkerülhetetlennek láthatják a további állami fizetésképtelenségeket.
Ezenkjvül a kezdeményezés célja, hogy a hitelezők is viseljék a jövőben a csődök terheit, magyarul nincs kedvük még egyszer úgy megmenteni bárkit, hogy a hitelezők az utolsó fillérig megkapják "megérdemelt" uzsora milliárdjaikat.
Aki kockáztat, veszjthessen is, mondják Merkelék kimondatlanul, tehát a magyar adóság uzsorakamatainak örökké tartó fizetése sem indokolható többé azzal, hogy "Európában így szokás"

Remélem, nem ütközik a blog elveibe, hogy saját blogomat "reklámozom":

http://olajcsucs.blogspot.com/2010/05/minden-recseg-ropog.html

HA mégis, akkor az eredeti hír két forrásból:

http://www.businessweek.com/news/2010-05-04/merkel-s-coalition-calls-for-eu-orderly-defaults-update1-.html

http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/05/04/219066/merkels-calls-for-orderly-insolvencies-threaten-more-disorder/

jenő írta...

A KGB (ma már FSZB, ez is jelent valamit...) történetéről egy kis információ van a saját weblapján. Oroszul tudók előnyben. De azt azért orosz tudás nélkül is meg lehet állapítani, hogy rengeteg átalakuláson ment át, amit a szervezet névcseréi is tükröznek. Most pedig egy kis érdekesség, hazánk tájáról: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=5590&print=1

Kedvenc blogom. írta...

Arma Gedeon!

Kérdésedre, miszerint ...

"Remélem, nem ütközik a blog elveibe, hogy saját blogomat reklámozom."

... válaszom az, hogy egyáltalán nem ütközik, azért sem, mert a két blog voltaképp kiegészíti egymást a "közös" témákban.

De nemcsak ezért írok. Mint nyilván tudod Franciaország is "letejel" (!) az EU-nak, a görögöknek - valójában az USA-nak.

De mikor tejel Anglia? A végén tényleg kiderül, hogy ők is csődben vannak...

Gy.

Névtelen írta...

De mikor tejel Anglia?
Folyamatosan...
A "válság" okán a brit adófizetők zsebéből a bankszektorba átirányított pénzösszeg már a múlt évben átlepte az 15oo milliárd fontot.
S hogy ez mekkora összeg?
Legyen elég tán csak annyi,hogy ez a "bankmentés" sorozat még a wall streeti hitsorsos kollégák trükkjeinél is többe került: anglia az USA-t is megelőzve kotorászhatott saját államkincstárában,megsegítendő az őt meglopó bankárkasztot.
Ezért van tele a "brit" média a parlamenti képviselők pitiáner költségtérítési botrányaival - ugye ez a 2o éve zajló,figyelemelterelő parlamentáris bohócműsor valahonnét ismerős? :) - és ezért tolong most a BBC-n élő-egyenesben a brit "választás" éjszakáján annyi rosszarcú brit zsidó a kameraállvány mindkét oldalán - politikusként vagy nagypofájú riporterként...
Gordon Brown és az ő k. neje,Sára asszony az eddigi "brit" miniszterelnök házaspár - tisztára mint egy Kohn,Grün viccben...

hablatyHUNter ,Londonból

Névtelen írta...

De mikor tejel Anglia?
Folyamatosan...
A "válság" okán a brit adófizetők zsebéből a bankszektorba átirányított pénzösszeg már a múlt évben átlepte az 15oo milliárd fontot.
S hogy ez mekkora összeg?
Legyen elég tán csak annyi,hogy ez a "bankmentés" sorozat még a wall streeti hitsorsos kollégák trükkjeinél is többe került: anglia az USA-t is megelőzve kotorászhatott saját államkincstárában,megsegítendő az őt meglopó bankárkasztot.
Ezért van tele a "brit" média a parlamenti képviselők pitiáner költségtérítési botrányaival - ugye ez a 2o éve zajló,figyelemelterelő parlamentáris bohócműsor valahonnét ismerős? :) - és ezért tolong most a BBC-n élő-egyenesben a brit "választás" éjszakáján annyi rosszarcú brit zsidó a kameraállvány mindkét oldalán - politikusként vagy nagypofájú riporterként...
Gordon Brown és az ő k. neje,Sára asszony az eddigi "brit" miniszterelnök házaspár - tisztára mint egy Kohn,Grün viccben...

hablatyHUNter ,Londonból

Kedvenc blogom. írta...

Névtelen!
Te arról a zsozsóról beszélsz, amit az angol bankárok az angoloktól elloptak. Én meg azt kérdeztem, mikor tejel Anglia azért "is", amit a görögök eltapsoltak...
A két dolog nem üti, hanem kiegészíti egymást.
Gy.

Névtelen írta...

A youtube-on használt nicknevem mellett úgy tűnik a válaszom sem ment át: a Bank Of England hitsorsos tulajdonosainak eztán sem lesz szüksége a brit lélektől és históriától oly távoli önzetlen adakozásra késztetni a szigetlakókat,főként nem egy Britannia-szerte ellenszenvvel kezelt "euro" nevű idegen pénzeszköz görögországi infúziójához.
Előtte el kell fogadtatniuk a font euróra cserélését.
Persze néhány jól időzített újabb "válság"hullám ebbe is besegíthet...
Addig is: a londoni city köszöni jól van,a pénzügyi vezető szerep New Yorkot is maga mögé utasítva már az övé.

hablatyHUNter,Londonból

Kedvenc blogom. írta...

Arma Gedeon!
Névtelen angliai helyzetmegítélése eltér a tiedtől. Abban Névtelennek van igaza, hogy Anglia a Fontot nem hülye Euró-rongyra cserélni. De mi a helyzet Anglia pénzügyi vezető szerepével? Persze Névtelen is megírhatja, mire alapozza Anglia "felértékelését".
Ez most egy olyan polémia lenne, amely hozzásegítene a téma körüljárásához.
Gy.

Arma Gedeon írta...

Ez egy sajtóhír-adalék a válaszhoz:

http://www.independent.co.uk/news/business/news/very-real-threat-that-greek-contagion-could-spread-to-britain-1965610.html

A brit állampapjrok iránt is gyorsan megszűnhet a befektetők érdeklődése.

Mi van most veszélyben, mint a tőzsdeárfolyamok példátlan hullámzása is mutatja? A virtuális, hitelpénzrendszerbe vetett bizalom. Miből él a brit gazdaság? Iparból, szénbányászatból, tengerhajózásból, netán mezőgazdaságból? Ezek már rég a múlté, a brit gazdaság abból él, amire a londoni kolléga is rámutatott, hogy a világ pénzügyi központja. Amint a pénzügyi-spekulatív szektor végzetes csapást kap a bizalom elillanása következtében, kiderül, hogy ez a gazdaság a semmire van alapozva, más meg nincs, amire visszaalapozhatnák. Az egyik legtragikusabb jövő előtt álló európai ország és lakosság...

Kedvenc blogom. írta...

A.G.!

Jut eszembe, hogy több éve valami távol keleten disznólkodó bróker kicsinálta az egyik legpatinásabb angol bankházat...

Ha beugrana valami, felrakhatnád, "törékenység" jeligére.

Gy.

Arma Gedeon írta...

http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank

A legrégebbi angol kereskedelmi bank volt, túlélt világválságokat, de egyetlen sikkasztó brókere tönkretette.
Az egész bankszektor azt csinálja nagyban, amit ez a bróker kicsiben...
Csak most a világgazdaságot omlasztják össze.

Do-Mi írta...

Elnézést ha hosszú,de erre tippeltem elejétől fogva :
"Nos, mint a Kopp-Verlag nevű német tényfeltáró portál kiderítette, korántsem ennyiről van szó. Amint az Udo Ulfkotte riportjából kiderül, sokkal inkább a világkormány felépítését célzó kísérleti telepként kell Görögországra tekintenünk, ahol a közeljövő totális pénzügyi ellenőrzésnek módszereit próbálják ki Szókratész mit sem sejtő utódain.

Lássunk néhány példát, ezek közül először is a jéghegy csúcsának számító kifizetésekről szóló törvény módosítását. Görögországban 2011. január elsejétől bűncselekménynek számít, ha 1500 eurónál nagyobb

összeget készpénzben fizetnek ki. Azaz a banki átutalás és a többi ezzel kapcsolatos szolgáltatások árát vagy így vagy úgy, de a görögök fizetik meg. Ezzel párhuzamosan bevezetésre kerül a "luxusadó", amelyet az aranyra és a különböző egyéb nemesfémekre vetnek ki. Ezeket az intézkedéseket a görög kormány el is fogadta, ám amiről tárgyalnak, mint jövő évi terv, az az igazán érdekes.

A hírek szerint 2011. január elsejétől a készpénzfizetés majdhogynem teljesen megszűnik. A baloldali - mi más lehetne? - kormányfő, Georgiosz Papandreu ez év februárjában jelentette be, hogy jövő évtől kezdődően még szigorúbb és még inkább mélyreható "reformokat" vezetnek be. Az említett készpénz-korlátozáson kívül, ami majdhogynem az említett eszköz teljes megszűnéséhez vezet, a görögöknek meg kell őrizniük az év során végzett vásárlásaikról az adószámmal ellátott számláikat, majd, ha ezek nem érik el az éves jövedelem 30%-kát, akkor az adókulcs 10%-val egyenértékű büntetőadót vetnek ki. Ugyanakkor minden görögnek és minden cégnek bankszámlákat kell nyitnia, minden átutalást az adóbevallásig az adóhivatalok másolatként megőriznek. A háromezer eurót meghaladó számlákat papíron többé nem ismernek el, ha arról nincs elektronikusan tárolt - és minősített - verzió."

Kedvenc blogom. írta...

Domi!

Ez a "kísérleti telep" teória nagyon izgalmas. Javaslom, hiúz szemmel figyeld és ellenőrizd, mennyire helytálló a gyanúd és írj (akár hosszan is) mire jöttél rá.

Gy.

Sound írta...

Kedves Szeszák úr!

Reagálni szeretnék erre:
"Ezek után már csak egy izgalmas kérdés vár válaszra. A "demokratikus" államok miért sétáltak, sétálnak bele egymás után ugyanabba, ill. ugyanolyan adósságcsapdákba?

Mindnek van ugyanis köztársasági elnöke, parlamentje, kormánya, nemzeti bankja, számvevoszéke, szakértoi testületei, stb. Mindenki süket, vak, illetve hülye lenne? Áh' szó sincs róla. Ezen államok "uralkodó osztályai" korruptak és a nekik lökött koncért eladják országukat, népüket. Sot! Segítenek népük megnyomorításában a tokés elnyomóknak. Ezek a tokéssé vedlett kommunisták, hazaárulók tehát."

Azt gondolom, hogy ez részben tévedés. Van ugyanis néhány elképesztően hatalmas erejű fegyver, amiket titokban tart a világot uralni szándékozó pénzéhes réteg.
Ezek a fegyverek a tömegek kontrollálására lettek kifejlesztve.
Az egyik ilyen technika polgári forgalomban is mejelent. A Holosonics nevű cég fejleszti a polgári verziót.
Lásd: http://www.holosonics.com/?g&gclid=CJDpirj0jaICFY0z3wodBHgPlA
Ultra hang audio rendszer. A hangérzet olyan, mintha a fejedben hallanád a hangot. Ha elég okosan van beállítva a tudatküszöb alatt hipnotizálni lehet vele egy egész települést is! Ez nem fikció!
És ma már van egy sokkal durvább eszköz is.
A mikrohullámú audió vegyver.
http://www.navysbirprogram.com/NavySearch/Summary/summary.aspx?pk=F5B07D68-1B19-4235-B140-950CE2E19D08
Kódnevén MEDUSA.
Ez egyenesen az agyat melegíti és a hő lökéshullámait érzékeljük, mint hangot. Mivel a közvetített hang nem megy keresztül a hallórendszeren NEM LEHET ELLENE VÉDEKEZNI!
És ez sem fikció!
Nekem személyes tapasztalatom van ezekről az eszközökről.

Hosszabb dejű alkalmazásuk esetén totális személyiségváltozást tudnak elérni vele úgy, hogy a célszemély nem veszi észre, hogy mi is történik vele.

Hogyan lehetséges az másként, hogy MINDEN ORSZÁG, MINDEN KORMÁNYZATA korrupt és a világuralkodók pénzéhségét szolgálja?
Azt nehéz elhinnem, hogy mindenki korrupt, már csak azért is, mert személyesen ismerek magyar parlamenti képviselőt (most került be) aki nem megvesztegethető!

Hogyan lehetséges, hogy MINDEN KORMÁNY MINDEN MINISZTÉRIUMÁBAN át tudják vinni a mocskos akaratukat?

Csak és kizárólag a CIA tudósai által fejlesztett MKULTRA legutóbbi nevén ARTICHOKE tömegek és az időjárás kontrollálására létrejött eszközök segítségével!
Erre bizonyítékokkal tudok szolgálni!