Keresés ebben a blogban

2007. augusztus 21., kedd

Egy úrhatnám polgár háborgásai


Moliére vígjátékában az "Úrhatnám polgár"-ban a főhős Jourdain úr csodálkozva értesül arról, hogy ő voltaképp prózában beszél ...
Korunk úrhatnám polgárainak rossz a közérzete, mert azt tapasztalják, hogy a "csőcselék" növekvő agresszivitása már személyes biztonságukat is veszélyezteti az ő Judapestjük kellős közepén is. Elkezdődött hát' a jajongás, az árulkodás külföldön és a fenyegetőzés,- bel és külföldön egyaránt. E species egyik illusztris alakja Popper Péter, aki jeremiádáit prózába önti, többek között a 168 órában, ahol magvas gondolatait Sándor Zsuzsanna jegyezte le két folytatásban.
A képen látható mosoly ráncai a jelek szerint mostanában egyre ritkábban barázdálják az író ábrázatát. Jósolgat is egyiptomi tiz csapást, sőt annál is rosszabbakat.

"Becsületére" legyen mondva a "csőcseléket" nem sorolja maradéktalanúl a politikai bűnözők kategóriájába, észreveszi a "közönséges" bűnözést is. Ám közben - óh jaj - ingoványra téved egy útibeszámoló keretében.


"A minap egy nemzetközi kriminalisztikai kongresszuson azzal állt fel egy kanadai, hogy a 21. század emberének meg kell tanulnia együtt élni a bűnözéssel. Annyira bedühödtem, hogy fölszólaltam: 'Drága uram, mesélje már el, hogyan kell együtt élni a kriminalitással!' "


A tudós közönséget saját élményeivel is elszórakoztatta kissé, ilyenformán.


"Megosztottam a közönséggel, hogy egy éjszakai műsor után hajnali negyed kettő tájban indultam haza a Magyar Rádióból. A Bródy Sándor utcában parkoltam, beültem a kocsimba, szöszmösz, mire felnéztem, öt-hat fiatalember vett körül, mindegyik kezében féltégla. A góré udvariasan bekopogott, én leengedtem az ablakot, azt mondta: „Elfogyott a szívni- és piálnivalónk, segítsen már ki minket.” „Ezres jó lesz?” „Jó.” Adok egy ezrest, eltűnnek. Pár hónap múlva ugyanott ugyanaz a társaság, megismertük egymást. Mondom: egy ezres? Mondták, infláció van. „Kettő.” Mire hagy választást nekem ez a társadalom? Lehetek áldozat: elveszik a pénzemet, s ha nem adom önként, szétverik a kocsimat, szétvernek engem. A másik lehetőség, hogy beszerzek egy pisztolyt, és ha odajönnek hozzám, puff-puff, lelövöm őket. Tehát én is kriminális leszek."


Szegény jó Popper úr! Ön biztos nem tudja, milyen nagy és büdös szarba lépett "őszinte" felháborodásában.

A téma ugyanis tabu [!!!] A bűnözéssel való kötelező együttélés doktrináját ugyanis Györgyi Kálmán, úr mint a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze, már 1993-ban nyilvánosan meghirdette! Majd mikor emiatt néhányan a tökére próbáltal lépni [köztük szerénységem is], a politikai és jogásztársadalom színe - java állt melléje. Egy olyan "nagyság", mint Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság elnöke [a Népszabadságnak] kijelentette, hogy Györgyinek teljesen igaza van és az állampolgárok jobban tennék, ha a rendőrségre való szaladgálás helyett rácsot szereltetnének az ajtójukra, ablakukra. Ergo - kedves Popper - maga a hibás! Miért bújik ki a rácsai mögül és miért furikázik az utcán!? [Györgyi és Solt urak együtt reprezentáltak később a Medgyessy Péter által létrehozott Országos Etikai (?) Bizottságban.]

A legfőbb ügyész alárendeltségébe tartozó Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet "tudományos űlésen" szállt síkra az együttélési doktrina mellett. Tetszik tudni, az egyik hangadó ott és akkor Gönczöl Katalin úrhölgy volt, a későbbi ombudsman. Majd még később Györgyi Kálmánnal együtt szerkesztették a 2006-évi eseményekkel kapcsolatban azt a jelentést, amely patyolatfehérre mosott mindenkit, aki magyart vert, lőtt, rugott, kötözött, sprézett, térdeltetett, stb. - a pesti utcán ...

Hack Péter jogász, országgyülési képviselő és hitgyülekezeti presbiter is tollat ragadott "A legfőbb ügyész védelmében" cimmel, amelyben védte a doktrinát és a szerzőt. Ők ketten Györtgyi úrral olyan kiváló emberek, hogy most együtt fognak küzdeni a korrupció ellen az erre a célra alakitott legeslegujabb bizottságban.

[Egyet már jóelőre nem értek. A bűnözés integráns része a korrupciós bűnözés is. Ezt a büncselekményi kategóriát kiemelik netán a "györgyi doktrinából"? Milyen jogon? Vagy sutbadobják, helyesebben Györgyi fejéhez vágják, az egész "doktrinát"? De akkor Györgyi, aki legfőbb ügyész korában együttélt a bűnözéssel, mit keres a bizottságban? A bizottságban, amelynek másik illusztris tagja - minő véletlen - épp Hack Péter úr! Ki lehetne más?]

De ne kalandozzunk túl messzire. A Popper urat gyötrő kérdésekből indultunk ki. Itt fejezzük be, egy [alternatív] javaslattal.

Popper úr! Keresse fel Györgyi urat és

a.) mondja a szemébe, "Nagy marha vagy te Kálmán, vagy még annál is rosszabb. Add vissza a diplomádat és menj teniszezni, lehetőleg külföldre!"

b.) kérdezze meg tőle, "Mondssza csak Kálmán, hogy kell együttélni a bűnözéssel? Mit tanultál erről legfőbb ügyész korodban és azóta, hogy az Igazságügyi Minisztériumban gyártod a törvényeket és bizottságról - bizottságra röpködsz a Kormány végtelen bizalma folytán?

Végszó.

Kedves jó Popper úr! Ha a b.) javaslat mellett dönt és Györgyi mond is önnek valamit, nagyon kérem, a hallottakat ossza meg velem. Én önt mint csodatevőt fogom promocionálni, hiszen az együttélés mikéntjére nézve Györgyiből 1993 juliusa óta senkinek se' sikerült kihúznia egy büdös szót sem ...

Tisztelettel:

Szeszák Gyula.