Keresés ebben a blogban

2008. szeptember 9., kedd

Szívlövés!

A szívlövés nem a fenevadat, hanem az orosz népet érte. Nem is lövés volt, hanem lopás! Putyin örökre belopta magát minden oroszok szivébe.

Nincs még egy olyan nép a világon, amely annyit szenvedett volna mint az orosz. Szenvedett amikor legyőzték. Szenvedett amikor győzött. Legtöbbet azonban akkor szenvedett, amikor a "tavistock stratégia" módszereivel, a madárszaros-fejű Gorbacsov árulása révén, "bársonyosan" hátba döfték. Persze a Szovjetúnió szétzúzása csak az első húzás volt a játszmában. A cél Oroszország volt! Be akarták fejezni, amit a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal elkezdtek: Oroszországot, a "bűnös" orosz népet a cionizmus igája alá kényszeríteni.

"Bársonyos forradalmak" rőzselángjai vetnek "játékos" árnyékokat az orosz falakra most is.

Mára evidenciává lett, hogy a kommunizmus és a cionizmus az emberiség elleni támadás két hadoszlopa, amelyek egy cél felé törnek, egy vezérkar irányításával. Oroszországban is úgyszólván minden készen állt egy "bársonyos forradalomra"! Arra, hogy az orosz - zsidó pénzügyi, ill. olaj maffia a newyorki tőzsdére pöccintse Oroszország nemzeti vagyonának meghatározó részét: a gáz és az olajvagyont. A hideg szemű kágébés azonban idejében meghúzta a ravaszt. Az ismert Hodorkovszkij a sitten, a kevésbé ismert sameszek pedig a túlvilágon "ébredtek fel".

Emiatt aztán elindult a hajsza. A kapitalizmus által mozgósítható minden hiéna Oroszország körül csahol. Hát persze ez "csak" a lényeg. A látszat egészen más. Most legutóbb [a sztálinista] Grúzia fedezte fel a liberalizmus "szépségeit", a függetlenség édes ízét. És Amerika máris segít. Hadihajókkal szállit tápszert a [nem éhező] grúz gyermekeknek. [Ötszázezer iraki kisgyermeket, a blokáddal, ugyanennek a flottának a segítségével gyilkolt meg a jóságos tápszerfuvaros: Uncle Samu bácsi.]

Oroszországot azonban már nem lehet zsarolni. Az orosz szivek egy ütemre dobbanak. Van már cár atyuskájuk! Ezen mindenki röhöghet akinek jólesik és aki nem ismeri, helyesebben nem akarja megérteni az orosz lelket.

De most voltaképp nem lelkendezni akarok. Csupán arról elmélkedem - néhány mondat erejéig - mit tesz az, ha egy vezető jó lövő.

Hitler a Mein Kampfban valami furcsát írt. Azt írta, hogy eszmerendszere a lövészárkokból (!?) nőtt ki, hogy Németországot mégegyszer ne döfhessék hátba [dolchstoss].

Még pontosan nem tudjuk, de már sejtjük, hogy néz ki az a szellem, amely a látszólag elhagyott, betemetődött, orosz lövészárkok fölött ölt egyre fenyegetőbb alakot. Nincs feledés! A bűnökért a bűnös és minden pereputtya hetedíziglen bünhődik. A szellemkezek Newyork keleti fertálya irányába mutatnak. Az orosz nép holocaustját ott tervezték meg. Az ötven - százmillió halott, úgy látszik, nem elég a héber bosszúvágy csillapítására.

Az emberiség "kultúrtörténete" a kegyetlenebbnél kegyetlenebb háborúskodások története. Naggyá az a nép válhatott, amelynek "nagy" volt a hadserege. Naggyá pedig az a hadsereg lehetett, amelynek nagy hadvezért adományozott az isten - vagy az ördög...

Néhányezer makedón aligha hódíthatta volna az akkor ismert világ nagyrészét, ha nem Nagy Sándor a vezérük. Bizánc szörnyű pusztulása sem szórna dicsfényt napjainkig e volt birodalomra, ha az utolsó császár Konstantin, közkatonaként harcolva, nem temetkezik a romok alá?

Romantikus? Hát persze! És kik az igazi nagy romantikusok? Hát az oroszok! Én nem feledkeznék meg erről az elfogó háló kötözgetése közben.


És ne feledjük, az U.S. Army utolsó "nagy győzelmét" Hirosima és Nagaszaki fölött aratta. Azóta nem igazán jó a lapjárás. Dehát náluk a haderőnek egy dislexiás parancsol. Egy hülyére militarizált, computerizált rablóállam karizmatikus vezető nélkül agyagfejű óriás.

Szóval: aki nem kifedjezetten hülye, csinján bánik a "romantikusokkal".

Sz. Gy.2008. szeptember 6., szombat

Az "igazi" Magyar Charta.

Stop! Helyben vagyunk. Már van kóser "Demokratikus Magyar Chartánk!"

Most hallgatom a rádióban, hogy máris háromszáz jelentkező van. Gondolom a "magyar" értelmiség színe - java. Nem bosszankodom, csak elgondolkodom e hírrel kapcsolatban, "saját" Magyar Chartám sanyarú sorsán. 2004-ben írtam első változatát és ez évben határoztam el "tatarozását". Hát ehhez nem csatlakozott senki sem, egysem!

Csupa hülyeséget írsogáltam volna? Könnyen meglehet. De abban nem tévedtem, hogy valamiféle chartára szükség van. Őszintén szólva eszembe jutott a szépemlékű [esernyővel oltalmazott] "Demokratikus Charta" példája is. Lám most Gyurcsánynak is eszébe jutott. Gyurcsánynak, akinek kifelé áll a szekere rúdja. Bukott ember a szó erkölcsi és politikai értelmében egyaránt. Már azok [SZDSZ] is vesztére esküsznek, akikre hallgatott, akik ezáltal tönkretették.


És mégis, ez erkölcsi hulla teteme fölött nem csupán dögkeselyűlk gyülekeznek, hanem héják és galambok is, hogy vijjogásukkal, szárnyaik verdesésével elhárítsák a vészt és segítsék a továbbélésben, vagy legalább meghosszabbítsák az agóniát, hátha az életbe fordul vissza a tetszhalál.

Meg kell mondanom irígylem a liberális [zsidó] értelmiséget [akiket állandóan szapúlok], sőt bizonyos értelemben bámulom is őket. Eszembe jutnak ugyanis Horthy emlékiratai, aki beszámol arról, hogy amikor - Estorilban - bekopogott ajtójukon a nyomor, egy csekk érkezett... A zsidó Chorin báró küldte és aztán minden hónapban... A megélhetéshez kevés volt, az éhenhaláshoz azonban sok. Az emigráns "magyaroknak" ilyesmi nem jutott eszükbe, holott közülük nem mindenki volt szegény.

De vissza a Chartához. A Fletó-Charta életrehívását - úgymond - az indokolja, hogy az elmúlt 18 évben a demokrácia és intézményei még sohasem voltak olyan súlyos veszélyben, mint manapság. Szó - ami szó, ez a "demokrácia", hál' istennek, tényleg veszélyben van, az utolsókat rugja. csakúgy mint maga a Fletó.

[A "demokrácia" mint gyüjtőfogalom egyébként néhányszáz magyargyűlölő zsidó értelmiségit és kb. ugyanennyi - a zsidónál is rosszabb - "magyar" értelmiségit takar.]

De, kérdezem tisztelettel, az elmúlt 18 évben a magyarság egészét fenyegette e olyan súlyos veszély, mint napjainkban? És ha az én Chartám senkinek se' kell, hol van az aki "merész ajakát hadi dalnak eresztvén a riadó vak mélységet felverné szavával" , vagy Chartájával.

Nincs ilyen. És tudják, miért nem? Tudják, de sunnyognak! A "magyar" olyan fajta, hogy kést vág annak a hátába, aki azzal akar "kitünni", hogy segíteni próbál másokon.


Most mondhatnám Madách Imrével:

E gyáva népet meg nem átkozom,
Az nem hibás, annak természete,
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,
S a szolgaság vérengző eszközévé
Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.
Csak egyedül én voltam a bolond,
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.
Mondom, mondhatnám, de nem mondom, mert nem vagyok olyan marha, hogy ilyesmiket mondjak. Szó sincs ugyanis nyomorról! Az általam olyannyira utált, megvetett "karizmatikus" értelmiségről van szó. Őket - rohadt mentalitásukat - testvéröcsém egykori professzora jellemezte eképpen: "tudja Szeszák, tízezer forint fizetésen felül már minden forint számít."

Hát' nem lövöm tökön magam "saját chartám" miatt. 77-éves vagyok és mi lehet még nekem hátra, tíz - húsz év (?). Miben reménykedjek hát? Hát reménykedem még valamiben, abban hogy megérem - megrohadtok. Ha, nektek is köszönhetően, Magyarország Új Izrael lesz, nem lesz már rátok szükség. Ki fognak benneteket írtani, ahogy a hódító mindíg kiirtja a meghóditott nép tudathordozó rétegét. Ti ugyan semmiféle nemzeti tudatot nem hordoztok, de mégis - biztos ami biztos.

És ezúton üzenek nektek valamit. No nem azt, amit valójában gondolok, csak annyit: rohanjatok a Chartát aláírni!
Sz. Gy.