Keresés ebben a blogban

2012. május 27., vasárnap

Civilizációk háborúja - az uzsoracivilizáció ellen.

Sokan sokfélét összeírkáltak már a civilizációk háborújáról, többnyire marhaságokat. E téren veri a mezőnyt Samuel Huntigton, a harvardi tojásfejü, aki szerint "A nagyhatalmak versen gését a civilizációk küzdelme váltja fel ... a Nyugatot saját egyetemesítő törekvései mindinkább konfliktusokba sodorják más civilizációkkal, leginkább az iszlámmal és Kínával" Erre a Népszabadság rálapátol imígyen. "És a XXI. század küszöbén megfo galmazott nostradamusi jóslata - látszatra és részben - bevált, mert jött a New York-i ikertornyok és a Pentagon elleni repülőgép-támadás, az aljas madridi vonatrobbantás és a könyörtelen beszlani iskolafoglalás?"  Nem erről, rég nem erről van szó! Olyan tárgy ill. fogalom, mint "A Nyugat" immár nem létezik! Ez nem Görögország miatt van, de a görögországi helyzet kapcsán válik nyilvánvalóvá. A nyugati civilizáció alkonyáról Oswald Spengler elmélke dett talán a legbehatóbban. Szerintem mégis abban tévedett hogy "A Nyugatban" gondolko dott ő is. A civilizációkról alkotott világképe pedig tévesnek bizonyult. A kultúrákról szólván arra a következtetésre jut, hogy "... amikor eléri célját ... hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek - civilizáció lesz belőle ... S e civilizáció, mint valami viharvert faóriás az őserdőben még évszázadokon, vagy évezredeken át meresztheti ily módon korhadt ágait az ég felé; ez a helyzet Kínával, Indiával és az iszlám világgal."  Már látjuk, egyáltalán nem ez a helyzet, pláne az iszlám világgal! De mi van valójában "A Nyugattal"?

Spenglertől származik a "kultúrmorfológia" kifejezés is. Ha jól kapiskálom, azt érti alatta, hogy a társadalmak ugyanúgy megöregednek mint az ember és ebben az állapotukban  korhadoz nak, akár évezredeken át, majd békésen kimulnak. Spengler a jelek szerint nem vonatkoztatta önmagára az emberi kifejezésmódnak azt a tulajdonságát, hogy minden hasonlat sántít és néha nem csupán az egyik lábára. A társadalom szervezetét nem csupán az "öregedés" génjei bonthatják le, ünnepélyes lassúsággal, hanem - mint az egyes ember - megbetegedhet. Megbetegedhet például olymódon hogy "szöveteiben" rosszindulatu gócok, majd áttétek (metasztázisok) keletkeznek. Egy ilyen társadalom is joggal igényt tarthat a beteg státusra, de betegségét voltaképp a benne kifejlődő idegen test, másszóval (nem szövetbarát) idegen kultúra, idegen civilizáció okozza. Az "alkony" ez esetben nem békés elmulást jelent, mint egy "egyébként egészséges" öregembernél, hanem a gazdaszervezet, a gazda-civilizáció élethalálharcát (immunreakció) az idegen civiizációval szemben.


Ez a szövetidegen civilizáció adott esetben a fentebb említett uzsoracivilizáció, amely egyáltalán nem csak "A Nyugat", de az egész világ betegsége, a globális élősködő, valóságos világpolip.

Idáig érve eldönthetjük, elkezdünk e "zsidózni", vagy  homályosra maszatoljuk a mondanivalót. Szerintem beszéljünk inkább világosan...

Az elemzést "A Tőke" tulajdonságaival kell  folytatni, mert kezdeni Marx kezdte... "Úgy vélte, hogy a zsidók “antiszociális természete” társadalmi és gazdasági eredetű. Rengeteget tett azért, hogy olyan új kifejezések, mint a “‘pénz-zsidó”, “pénzhatalom” és “zsidókérdés” gyökeret verjenek a modern, általa egyszerűen “tudományosnak” nevezett gondolkodásban. Később a zsidók e kollektív megbélyegzését terjesztette ki egy egész társadalmi csoportra, a teljes tulajdonos középosztályra (a burzsoáziára). Marx arra jutott idővel, hogy a társa dalomra ártalmas elem, az őt annyira felháborító “pénzhatalom” megtestesítője nem csupán a zsidóság, hanem az egész burzsoázia. Szóval tetszenek érteni ugye? Nincsenek faji adottságok. A zsidóság a társadalom, a körülmények áldozata. Hogy is fejezte ki ezt Madách?"...Mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt." Ám "marxtökén" meg a lírán már túl vagyunk. Nem mi minősítjük őket! A zsidók definiálják önmagukat kiválasztott népnek. Állam-álmodójuk Herzl Tivadar fejtette ki, hogy e nép voltaképp faj, amely még szagától sem képes megszabadulni, nemhogy parazita természetétől. Ő jelentette ki, hogy harcukat hol mint forradalmárok, hol mint a szörnyű pénzhatalom birtokosai vívják. Ezt nagyon jól tudják az iszlám civilizáció harcosai és éppen nem "korhadnak", hanem harcolnak.

Tudós rabbik jelentik ki sorra - rendre, hogy a gój milliárdok csak azért vannak, hogy a kiválasztott milliókat szolgálják. 


Ezek után vegyük szemügyre, hogy létezik e egyáltalán európai civilizáció?  Igen! Létezik, az állandó körforgás: a születés, kiteljesedés, hanyatlás, elmúlás, ujjászületés pillanatnyi állapotá ban. És itt térünk át a görögökre.

Tudjuk, hogy mai civilizációnkat, a római civilizáción keresztül, a görögöktől örököltük. Tőlük ered szinte minden, ami "emberi". Nem véletlen, hogy "a" civilizációk harcát tulajdonképp a görög  civilizációnak a zsidó civilizáció elleni harca testesíti meg, amely mintegy két évezrede ma is tart! Igen! A harc a görög szellemiség megsemmisítéséért folyik, amely magában foglalja a szépséget, a jóságot, az okosságot és a szabadságot, mint örök emberi emberi princípiumokat.

A görögök históriája banális, mint Európa és a világ többi népeié. Túlköltekeztek. Hogy mihez képest? Azokhoz az kamattörlesztésekhez képest, amelyeket a világ uzsorása Shylock követel tőlük. Mire is? Hát arra, hogy a fizetés által növeljék adósságukat és örökre adósrabszolgái maradjanak.

Persze Shylock már nem személyesen sanyargat. Miért is tenné, ha olyan szolgái vannak mint Angela Merkel. Az ő köreiből származnak az alábbi kritikák és ötletek.  "Nemrég a Bild című német lapban üzent Görögországnak a berlini kormánykoalíció két politikusa. Josef Schlar mann, Angela Merkel kancellár CDU-jának egyik vezető tisztségviselője, valamint Frank Schaeffler, a szabad demokraták gazdasági szakértője kifejtette: aki túl sokkal tartozik, annak mindenét (!) el kell adnia, hogy kifizesse hitelezőit, így Görögország is kiárusíthatná vagyonát a válságból való kikecmergés érdekében. Az újság a következő címmel jelent meg: "Adjátok el a szigeteiteket, csődbe ment görögök - és az Akropoliszt is!"  Ez már valóban nem Hitler III. Birodalma, hanem az a "Németország", ahol rasszista zsidóink Konrád György és Kertész Imre jól érzik magukat...

A zsidó pimaszság persze nem éri be ennyivel. Május 26-án maga Christine Lagarde asszony az IMF vezérigazgatója leckéztette Hellász népét, hangsúlyozván "... a görög társadalomnak önmagán kellene segítenie azzal, hogy mikndenki rendszeresen befizeti az adót ... A Valutaalap nem szándékozik enyhíteni a segítségnyujtás feltételeit ... bár megannyi görög nehezen jut hozzá olyan szolgáltatásokhoz mint az ... egészségügyi ellátás ... Példaként említette, hogy egy kis nigériai falu gyermekei ... akik naponta csak két órát tanulhatnak, sokkal nagyobb segít ségre szorulnak mint a görögök..."  Lám, így látják és "kezelik" problé máinkat Brüsszel zsidajai. Dehát mit jelentene, ha a görögök szót fogadnának neki? Hát azt, hogy még kevesebben, még nehezebben jutnának pl. egészségügyi ellátáshoz.

Nos, a jelek szerint ezt nem akarják a görögök. Persze kérdés, kihúzzák e a kést a csizma szárból? Pedig ezt a mozdulatot alighanem meg kell tenni, előbb vagy utóbb. Hogy miért?

XIV. Lajos a napkirály pénzügyminisztere Colbert szerint „Az adózás lényege, hogy úgy kopasszuk meg a libát, hogy minél több tollhoz jussunk minél kevesebb sziszegés árán.”  Colbert bölcs ember volt. Lagarde, ill. a magafajták nem azok. Számukra a gójok meg kopasztása nem elég. Áldozatuk kínzásában és megalázásában lelik kedvüket. Kérdés, meddig tehetik?

Ami Görögországot illeti: "Leálltak a 130 milliárd eurós nemzetközi hitelprogramhoz kapcsolódó megállapodásban rögzített reformok - írta pénteken a Süddeutsche Zeitung. A német lap szerint az átmeneti kormány csaknem teljesen cselekvésképtelen, a februárban elfogadott hitelprogramhoz kapcsolódó előírásokat pedig egyáltalán nem tudja teljesíteni."Előbb utóbb napirendre kerül a kérdés: az EU vonakodó tagállamaiban be kell e, be lehet e vetni az európai csendőrség "terrorelhárító" terroralakulatait. Ehhez persze valami ürügyet kell fabrikálni Ilyen lehet pl. a tömeg erőszakos fellépése a "szabad és demokratikus görög állam" valamely intézménye ellen, stb. Egy ilyen akció késleltetheti az Európa testében élősködő daganat, az EU, szétesését, de meg nem akadályozhatja.

Sz. Gy.

  
2012. május 19., szombat

Tényleg elhallgattatták...

2011.08.11-én írtam legutóbb blogot az "Elhallgattatott Hírek" sorsán sopánkodva. Aztán azt hittem, elsiettem a dolgot. Mára nyilvánvaló, aggodalmam nem volt alaptalan, csak idő előtt tettem közzé...

A Híreket mostanra tényleg elhallgattatták, beszámolójuk szerint. "Jó két hónapja azt hazudják, hogy az ingyenesen adott tárhelyük 1 GB tárhelye megtelt, de ezt semmivel sem igazolják, csak úgy üzenik. Miközben az elmúlt hetekben  sokszáz MB téma törölve lett, csak azért, hogy fölszabaduljon hely, de ennek ellenére képet több hónapja nem engednek föltölteni, mondván, hogy a tárhely megtelt." Képet nem engednek feltölteni. Ezzel megölik az oldalt, amelynek erőssége a képanyagok közzététele. Az oldal címe lehetne akár "Eltitkolt Képek" is. Én különösen azért szeretem, mert - a remekírók müveit leszámítva - a kép a leghűbben adja vissza a valóságot, az embertelen kapitalista világ szörnyű valóságait.

Az "Elhallgatott Hírek" sorsa intő példa. Azt jelzi, hogy beindult a háttérhatalomnak nem tetsző oldalak levadászása. Ez ellen van védekezés. Bizakodnak látom a szerkesztők is. Csakhogy mivel két hete bénák, nem tudni, hogy önbizalmuk megalapozott e.

Sajnos a lapra beírni, azaz a szerkesztőknek üzenni, sem lehet. Ez a blog egy aféle hirdetménynek van szánva, amelyet remélhetőleg elolvasnak azok, akiket érdekelhet a lap sorsa.

Ismerek néhány olyan honlapgazdát, akiket nem sikerül "leutálni" a Netről. Ha jelentkezik a szerkesztők közül valaki, velük együtt kitalálunk valamit!

Ami engem illet, gondoltam arra is, hogy a Lap idő előtti elsiratásával hülyét csináltam magamból. Most nem azért írok, mert végülis nekem lett "igazam". Azért írok, mert segíteni szeretnék. Továbbá azért írok, hogy bejelentsem: az internetes kényelmeskedésnek részemről vége. Rájöttem, hogy minden regiszteren játszani kell: a Blogon, a Facebook-on, a Twitteren , a fájlmegosztókon, stb. Ezen a téren tizennégy éves unokám jócskán megelőzött. Ez nem szégyen hetvenkilenc éves korban. De ha szükséges és lehetséges még a fejlődés, legalábbis meg kell próbálni. Van Facebook és Twitter oldalam is, csak rest voltam hozzászoktatni magam az új közlésmódokhoz. De vége a lazsálásnak!

Mindenütt ott kell lennünk, ahol azt szeretnék, hogy ne legyünk ott. 

Majd meglátják!

Szeszák Gyula