Keresés ebben a blogban

2010. február 20., szombat

Halálosztó[k]...

Nemrég [2009.12.18] elmélkedtem arról, hogy a magyar jog betűkészletet bocsát a bíró rendelkezésére. hogy ezek segítségével ítéletet alkosson. L.
"Bíró puzzle"
c. blogomat.

Amit írtam kissé erős volt... Morfondíroztam is azon, hogy első felháborodásomban nem galoppoztam e el magam kissé? Hát nem!

Időközben ugyanis megkaptam az ítéletet és már elvégeztem a kicsontozást is... Felülvizsgálati kérelmem elindult Szolnokra, hogy onnan a Legfelsőbb Bíróság színe elé jusson.

Magyar László ügye - esete hirtelen megérlelte rég melengetett tervemet: honlapomon új rovatot nyitok "Jog és Esetek" címmel. A szóban forgó ügy ott kerül majd terítékre mint beköszönő írás. Közzé fogom tenni természetesen a kifogásolt ítéletek és kifogásaim kivonatait.

E blogot azért teszem közzé előre, mert jog-rendszerünk "humanizmusa" külön megér egy kis elmélkedést.

A halálbüntetésről a korábbi blogban emlékeztem meg. Most a szabadságvesztés büntetés méltatása következik.

Liberál - nyálas széplelkek rég harcolnak a halálbüntetés eltörlése ellen. Szektájukat "abolicionistáknak" nevezik.

Egyik apostoluk Szemere Bertalan az ezernyolcszázas években magas közjogi méltóságokat töltött be. Most "A ... Halálbüntetésről" c. könyvét kommentálom kissé, mivel e mű úgyszólván foglalata a témával kapcsolatos eszmefuttatásoknak.

A halálbüntetéssel szembeni legfőbb érv, hogy az esetleges bírói tévedések nem orvosolhatók. Szent igaz. De mi a helyzet nálunk, ahol a bíró előre (!) dönt arról, hogy a delikvens feltételes szabadságra nem bocsátható, azaz börtönben kell meghalnia? Ez tehát kvázi halálos ítélet, csak kegyetlenebb, alattomosabb az "igazinál".

Bogarászgattam a könyvet, hol - hogyan tesz különbséget az azonnali és a késleltetett kivégzés között, mivel veti el az egyiket és tartja fenn a másikat? Hát' nem jártam sikerrel. Szemere, a jelek szerint, nem érzé eszméi között az űrt.

Azaz, mégiscsak kapiskált valamit. Erről a következő sorok árulkodnak.

Miután unalmas részletességgel kifejti, hogy a [határozott idejű] büntetésnek hét (!) célja van, a 7.) passzusnál kegyeskedik megemlíteni [megengedni] a következőket.

"A társaság megtisztítása egy megromlott tagjától ... Nem lehet kimutatni, s még kevésbé megbecsülni azt a hatást és intellektuális kárt sem, amit e teória szerint ember emberre gyakorol, s íme itt még többet, isteni erőt követel magának a [másik] ember szívébe pillantani, s kimondhatni a 'szörnyű' ítéletet: javulhatatlan, mintha ki egyszer vagy többször bűnös volt, az fogna lenni mindenkoron." [54. old.]

Ebből az következik, helyesebben következne, ha egy táblabíró isten helyébe képzeli magát eszébe jut a mondás: "hétszer mérj, míg egyszer vágsz!" Nos ilyen műgondnak az ítéletben nyoma sincs. Hogy mennyire nincs, az elemzés majd kimutatja.

Egyáltalán nem vehetem biztosra, hogy bíránk írásaimat egyáltalán elolvassa és netán magába száll. Ez amúgy is közömbös, mert amit elronthatott - elrontotta.

Nem erre gondolok én se! Birtokomban van Magyar László "börtönnaplója", amely tanulságos részleteket tartalmaz... Most, megírtam neki, hogy kitartok ügye mellett, immár ingyenes ügyvédként is. Válasza már nem naplószerű volt... Szakács beosztásából cellába rakták. Ott dobozokat hajtogat, no' nem látástól - mikulásig, csupán néhány óráig, nehogy belefeledkezzen a dologba. Naplóírást nem folytathat. [Érdekes a kommunista tömeggyilkosok Horthy börtönében írhattak...] De azt velem, mint védőjével, közölheti milyen körülmények közt tartják - mindhalálig. [Sok tanulságos, "regényes" részlete van ennek is...]

Az ügy tehát folytatódik!

Ha az érdekelt mindezekről nem is szerez tudomást róla, azt tán' észre fogja venni, hogy környezete "úgy" néz rá.

Persze semmi sem zárja ki, hogy időnként tájékoztassam: áldozata épp hogy érzi magát.

Már kérdezték, hogy merek ujjat húzni - a bírák szolidaritásával?

Hát' alig - alig merek, de nincs jogom a témáról leszállni. "Jogi emberhalál" történt, ami valóságos halálba torkollik, ha mindenki fél.

Sz. Gy.


.
2010. február 12., péntek

A ti kutyátok kölyke - Hellász ...

Tízmillió mostohagyermek! Mikor tértek végre észhez? Mi csak Európában vagyunk, de nem tartozunk oda!

Nem veszitek észre, hogy veletek szemben a "művelt nyugat" a cseh és a szlovák népirtóknak, deportálóknak ad igazat [Benes dekrétum], hogy ne kelljen a magyaroknak kártalanítást fizetni? Viszont a zsidók perlik a MÁV-ot, mert a német megszállás idején zsidókat fuvarozott a táborokba.

Most, hogy kipukkant a görög gazdaság az EU "vezető politikusai" úgy futkosnak, mint a mérgezett egerek.
"...
a szűkebb körű találkozó után megkezdődött informális EU-csúcs találkozón véglegesítik" Görögország feltángálásának terveit.

Nyüzsögnek annak ellenére, hogy "... Van Rompuy azt is hangoztatta, hogy Athén hivatalosan továbbra sem kért segítséget uniós társaitól." Hát persze, Görögországnak rangján aluli lenne kérni. Minek is kérne, ha kap kéretlenül is?

Most hirtelen sürgős lett a dolog. "... Kötetlen jellegű – soron kívüli (!) – EU-csúcstalálkozót" hívnak össze, amelynek "fő témája annak az EU-2020 stratégiának az előkészítése, amely Európa felzárkózását, versenyképességének megőrzését tűzi ki célul."

Óh barmok! Hol lesztek ti már 2020-ban?

Miért nem adnak a görögöknek is simán készenléti hitelt, mint nekünk? Ezt persze szarházi miniszterelnökünk sem kérdi tőlük, sőt "... a csúcs előtti nyilatkozatában a magyar miniszterelnök is hangoztatta, hogy Európának szolidaritást kell tanúsítania Görögországgal mostani nehéz pénzügyi helyzetében." Bravó! Egy ilyen gecihuszár egész biztosan nem ült még nálunk miniszterelnöki bársonyszékben. Azazhogy ... hát persze ... Antall! Ő is gavallérosan - az ország - zsebébe nyúlt és fizettetett mint egy katonatiszt.

Hazámfiai, bamba társak! Belőletek az IMF kitapossa a belet, a költségvetési hiány 3 %-ra történő leszorítása végett, hogy - a soha ki nem egyenlíthető - uzsorakamatokat képesek legyetek törleszteni.

Viszont, "az Európai Bizottság elfogadta azt a tervet, amelynek alapján Görögország 2012 végére a bruttó hazai termék [GDP] 3 százaléka alá szorítja államháztartási hiányát a jelenlegi 13 (!) százalékról, ugyanakkor jelezte azt is, hogy további intézkedéseket tart szükségesnek a tervekhez képest".

Megaztán "... elvi megállapodásra jutottak az eurózóna tagjai arról, hogy megsegítik a jelentősre duzzadt államháztartási hiánnyal és államadóssággal küszködő Görögországot." Érdekes, velünk kapcsolatban ez eddig senkinek sem jutott eszébe. Senki se vesse közbe a nekünk nyujtott "készenléti hitelt", mert az más!

Persze a görögöket nem utasítgatja az IMF, hanem: "fizetéscsökkentés a közszférában, szigorúbb adóbehajtás, új adóteher - ezekre a lépésekre 'próbálja' rábírni Görögországot az Európai Unió egy kiszivárgott tervezet szerint. A pénzügyi stabilizációt megnehezítheti az országban uralkodó közhangulat, de a kormány eltökéltnek tűnik, hétfőn is kiállt a megszorító intézkedések mellett."

És ha a görögök nem engednek, hanem törni zúzni kezdenek, velük szemben is felvonultatják a szemkilövőket, a viperaforgatókat, a vízágyúkat, a könnygázvetőket és a nehézlovasságot? Aligha.

Szerencsére ezt a szart is szét lehet kenni a vén európai ringyó ráncos pofáján . Máris spekulálnak.

"A görög járvány kockázatára hivatkozva kedden visszavette Magyarország és Lengyelország súlyozását irányadó térségi portfolióján belül a JP Morgan, amely ugyanakkor továbbra is dicséri a két ország makro teljesítményét ... Lerontotta Magyarországra és Lengyelországra vonatkozó minősítését a JP Morgan amerikai bankcsoport a Görögországban és az eurózóna más periférián lévő országaiban kialakult krízishelyzet kockázataira hivatkozva."

Birka magyar! Megérted végre, hogy akkor is a te gyapjadat nyírják, ha a görögök hiánya a háromszorosa a mienknek?

Ugyanez tökben ... "a korábbi - tavaly november óta érvényben lévő - felülsúlyozással szemben piaci súlyozást ajánlanak a JP. Morgan szakértői magyar és lengyel kötvényekre. A bankcsoport azt javasolja a feltörekvő piaci szereplőknek, hogy csökkentsék a magyar és lengyel papírokban lévő befektetéseiket, mert Görögország megrendült pénzügyi helyzete kedvezőtlenül befolyásolhatja a szóban forgó papírok értékét."

Meddig leszel még a züllött Európa páriája - óh magyar? Mikor jut eszedbe a "költői kérdés": és mi mégis láncot hordunk? Ide veled régi kardunk!

Sz. Gy.
2010. február 10., szerda

KiKapcs...


Szegény Aranybika, már bőgni sem tud. De hogy került dögro vásra ez a szép nagy magyar marha? A mai "papír" Magyar Nemzet a végeredményt közli
[az online változat még azt sem], hogy a Hotel fizetésképtelen, kikapcsolták a villanyt és kikapcsolják a távfűtést is hamarosan.

De mik az előzmények?

Sok éve volt, hogy ügyvédi irodámban megjelent egy ismerősöm, egy apró emberke társaságában, aki Jakob Mermelsteinként mutatkozott be és külföldi, főleg izraeli, befektetők megbízottjának mondta magát. Látogatásuk célja egy szerződés készítése volt. A szerződés lényege, hogy jelentős összegű dollár-befektetés ellenében a befektetők kamatozó [részvény] tulajdont szereznek a Bikában. A részvénykamat [osztalék] fix 15 % volt! A szerződést elkészítettem, Mermelstein alias Jonny [ejtsd Dzsoni], valamint Hupuczi Laci aláírták és beindult a bolt. Dzsoni nem volt szűkmarkú, a Laci rövidesen egy luxusgépkocsi ablakából integetett felém, amikor összetalálkoztunk [én gyalog voltam...]

Aztán jött a Dzsoni, hogy nem jó a szerződés. Miért, kérdeztem én? Mert nincs mellette állami garancia, volt a felelet. Elmész te a picsába, válaszoltam [akkor már pertuban voltunk...]. Erre már ő kérdezte, miért? Hát csak azért, mert magán- befektetésekre nincs állami garancia és egyébként is pofa kell a fix 15 %-on felül még garanciára is ácsingózni. Ebben maradtunk.

Eltelt néhány év és megint ott tartottunk, hogy nem jó a szerződés... A papír a kezében volt. Elkértem tőle. Cseszd meg, ez nem az a szerződés amit én írtam. Lassan emlékezni kezdett, hogy a Lacika kérésére átírták a szerződést, de azt már mással csináltatták. A változás "mindössze" annyi volt, hogy a 15 % mint kifizethető maximum szerepelt benne. [Mecsoda khölönbség...] Megint eltanácsoltam hát' szegény Dzsonit.

Aztán még egyszer és utoljára találkoztunk a bika-presszóban. A találkozásnál jelen volt az izraeli beruházó(k) megbízottja is. Ha jól emlékszem, a cég neve "Haofek" (?) volt. A cégképviselő értetlenkedett, én is... Máig sem tudom tehát, hogy a több százmilliós hiányt hogy gründolták össze. A Magyar Nemzet beszámol arról is, hogy megjelent egy több mint gyanús úriember, egyenest az Urálon túlról, hogy vevő lenne a szegény döglődő Bikára...

És itt álljunk meg egy polgári szóra. A kósza üzletemberek - tisztelet az esetleges kivételeknek - egyforma gazemberek, bármely égtáj felől jönnek. Segítségükkel a "KiKapcs" nem kerülhető el.

* * *

A Magyar Nemzet egy másik hátborzongató cikket is közöl arról, hogy majdnem magánosították a magyar vízkincset.

A rablóprivatizációnak tehát máig nincs vége és ha jól látom Orbán veséjének belsejét, a választások után se' lesz vége.

Ez azért nem vicc, mert a Palesztinába betelepedett zsidóság leghatásosabb fegyvere az őslakosokkal [a "bennszülöttekkel"] szemben épp a "vízfegyver", amelynek kíméletlen bevetésével megdöglesztik az állattenyésztésből élő palesztinok állatait és - ha kell - magukat a palesztinokat is. A módszer, a "KiKapcs", ugyanaz, mint egy fegyver elsütőbillentyűjének meghúzása, csak ez lassan, kínosan öl.

Régóta jósolgatom, hogy "pólusvándorlás" következik és az iránytűnk esetleg kelet felé fordulhat. Ez történt húsz éve is, csak akkor nyugat felé fordultunk. Akkor is azzal kezdődött, hogy megjelentek a dögkeselyűk... Most megint röpködnek, de ezek se különbek a nyugat felől érkezetteknél [MALÉV...]

Egy dologra ügyeljünk, ne tekintsük ezeket a léhűtőket Oroszország, ill. Putyin követeinek! Tudjuk, szegénynek már zsibbad a karja [amely a machetét markolja] a szüntelen csapkodástól, mert mindig új fejek nőnek a levágottak helyébe.

Ami engem illet, a következőkön morfondírozok. Mi lenne, ha Debrecenben sor kerülne egy nyilvános eszmecserére arról, miként vélekedik Magyarország helyzetéről, jövőbeni életlehetőségeiről az oroszországi döntéshozó elit? Ha összejön a dolog, majd szólok... [Szerintem "gondolatébresztő" lesz.]

Sz. Gy,


2010. február 8., hétfő

Bezzeg Ukrajna (?)

Pá - pá Timosenko, Nadjuska -
docska! Lőttek a nyugati orientációnak! Tüntetgetni persze még lehet, de lőni fognak [mint Iránban].

Na most merre?

Az irány adott. Az IMF máris megvonta a "készenléti hitelt" Ukrajnától, azaz lekötötte a transzfúzióról! Hát igen. Ők ezt tudják, ehez értenek. De mi lesz az ukránokkal? Most légy okos Domokos, azaz Putyin!

Oroszország igen fontos stratégiai döntés előtt áll. Ha "bevállalja" a csődtömeget, legalább három lukkal beljebb kell húzni a nadrágszíjat. [A nyugatnémetek is majdnem belegebedtek - a páneurópai piknikbe...]

Viszont, hosszú távon, ez a befektetés nagy - nagy nyereséget ígér. Nagy lépés lesz a "spájz" irányába. A "baráti Ukrajna" révén szinte szomszédok leszünk ismét, mint a bécsi döntések után, azzal a szinte lényegtelen különbséggel, hogy akkor a Kárpátok bércein kanyargott a határ, most meg a Tisza vonalán...

Ha Ukrajnát dominónak képzeljük, mit látunk szorosan mellette? Egy másik dominót, "Orbánföldet".

Most szidják, átkozzák csúfolják Orbánt mert úgy "országértékelt", hogy nem mondott semmit. Hát' ott és akkor tényleg nem. De korábban már bemondta, a betlit. Ha megválasztják azzal kezdi, hogy IMF készenléti hitelt vesz fel, ő is!

Há' mi a lófaszt kellene még mondania? Ebben minden benne van, cakk - pakk!

De hogy lesz tovább négy hosszú éven 'átal'?

Kiállunk a hős grúzok mellett, közben meg testvérkedünk az izraeli Likuddal, viszont hallgatunk Gázáról? Ásni kezdjük a Nabuccót, viszont betemetjük a Déli Áramlatot és sóval hintjük be a nyomvonalát?

Kihúzza, kihúzhatja egyáltalán ez a neoko(h)n ihletésű álpolitikus ciklusa végéig. Aligha, ha... Hacsak... Hacsak nem...

Azazhogy, ne köntörfalazzunk! Üssük fel inkább a történelemkönyvet és okuljunk nagyjaink, a nagy magyar szabadságharcosok példájából, akiket koruk lázadóknak - rebelliseknek nevezett és kivégeztetett, vagy száműzetésre ítélt ha lehetett. Melyikük szerette a törököt, vagy az osztrákot? Egyik se! De mit tehettek, ha csak a német maszlag, vagy a török áfium között lehetett, helyesebben kellett (!) választani?

Választottak, tépelődve sőt fogcsikorgatva.

Nekünk is választanunk kell! Persze nem az urnák előtt, hanem az utcákon, tereken, erdőkben, földeken - mindenütt! Nem golyóstollal...

Hamarosan itt lesz az idő!

Sz. Gy.


.