Keresés ebben a blogban

2007. július 21., szombat

Kirekesztők, avagy Ex Libris Karsai László.1992-ben jelent meg az Aura kiadó gondozásában Karsai László könyve "Kirekesztők - Antiszemita írások 1881 - 1992" - cimmel.
Az író e "művében" megbélyegzi, kirekeszti az ismert, vagy rangos, bel és külföldi írók sorát. Szégyelnistára veszi Erdélyi Józsefet, Németh Lászlót, Darvas Józsefet, Püski Sándort, Csoóri Sándort, Benedek Istvánt, Kannás Alajost, Padányi Viktort, sőt Balczó Andrást is.

Es 1992-óta nem akadt senki, aki az "írót" elvezette volna a határra és megmutatta volna neki, merre van Izrael.

A könyvhöz Mészöly Miklós írt "Halk előszót". megállapitván, hogy a válogatás - többek között - az "irracionális gyűlöletgubancok ... riasztó regesztruma". [Mészöly tán' magyar - gyászmagyar.]

A könyv "csattanója" Vajner Attila [csonkolt] írása, amely 1992 (!) augusztus 25-étől jelent meg [folyatásokban] a Hunnia hasábjain. Címe "A kozmopolita világhomogenizációs utópia".
Néhány szemelvény, a szemelvényből.
"Immár köztudott, hogy a liberalizmus és a kommunizmus azonos kozmopolita gyökérből fakadt, céljuk egy világállam megalapotása. + Céljuk, hogy az emberfajták korlátlanul keveredjenek össze. + A nemzetközi kozmopolita fináncoligarchia elsősorban a Világbank és a Valutaalap segitségével kivánja tönkretenni a nemzetállamokat, hogy azután könnyűszerrel lehessen azokat nagyobb tömbökbe integráln, végül pedig ezeket a tömböket egy nagy világállamba egyesiteni a saját fennhatóságuk alatt. + Napjaink ezért gyakran "emlegetetett" (!) célja az európai integráció. + Az antihungarista belső ellenség egy dúsgazdag törpe kisebbséget képez ... amely a bolsevizmus negyvenéves uralma alatt akkumulálta anyagi erejét a magyarság vérén és verejtékén ... most multimilliárdos magánvállalkozóként akarja továbbélni édes életét ... bérrabszolga bszerepre szánja a magyar etnikumot. Ha pedig sokat okoskodunk felhigítja fajtánkat magyarságidegen bevándorlókkal ... + És mindehhez szolgáltatja a sugallatot ... Hankiss Elemér ... Napnál is világosabb, hogy a szabadkőmüvesek által ... azt a feladatot kapta, hogy lelkileg bénitsa meg és depolitizáslja a magyarságot ... Hosszúra nyúlt kezével naponta vájkál estvéli otthonainkban ..."
Morbid, talán sántítani is fog, a következő hasonlat. Az efféle írások hasonlitanak a "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveire". Képtelen, nevetséges "hülyeségeket" tartalmaznak. Aztán eltelik egy - két évtized, esetleg évszázad és abbamarad a röhögés. Abbamarad, mert a "próféciák" sorra megvalósulnak.
EU tagságunk már befejezett tény. Sorsunkat a Valutaalap és a Világbank szabja meg. -Tervben van a tömeges betelepités.- A fentebb aposztofált dadogó ronda majom megint szinte naponta makog a televizióban. A mindig fölényes, mindíg gúnyos Juszt László pedig szapora nyelvcsapásokkal nyalja a vigyorgó Bankár Fekete János seggét, aki bizonygatja, hogy áldásos tevékenysége következményeként Magyarországon egy virágzó gazdaság izmosodik napról napra.
De csak ezért nem írtam volna blogot a szennyműről. Azért írtam, mert meg vagyok döbbenve és fel vagyok háborodva - azon, hogy a [birka] magyarság mennyire nem hallgat azokra, akik évtizedekkel előre látják, vagy érzik a szomorú jövőt.
Képzeletben megállok a pesti utcán, ahol a "Szent Jobb Körmenet" vége baktat a [metélt] hercegprimás nyomában. Baktat és énekel. "Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk! Nagy insgégben lévén így szólit meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról."
Hát csak baktassatok! Gajdoljatok! A nemzethalál 'békéje' veletek!
Sz. Gy.