Keresés ebben a blogban

2010. március 23., kedd

Jüan és Jang. Kezdődik a világpénz - háború!

Ma reggel - Hír TV:
"Elkezdődött az amerikai dollár és a kínai jüan birkózása!".

Így is ki lehet fejezni, de találóbb azt mondani: elkezdődött a második "Nagy Menetelés" [világháború] az emberiség felszabadításáért.

Emlékezzünk csak, mit hirdetett a Nyugat, mikor sikerült térdre kényszeríteni a Szovjetuniót? Egypólusú lett a világ, véget ért a történelem [Fukuyama].

Hülyék!

A fenti kép a kínai taoista filozófusok által kb. háromezer-kétszáz évvel ezelőtt felfedezett világ-szimbólum, a jin és jang. Értelme, nagyon vázlatosan, a következő.

"... A szimbólum a világmindenség egymással ellentétes tulajdonságait mutatja: A világ jelenségeiben meglévő ellentétek egysége a jin és jang. A világon minden magában hordozza a változás lehetőségét. Így a világ a jin és a jang jellegű erők állandó változásából áll. Normális körülmények között az erők rendezettségre törekednek, kiegyenlítik egymást és egyensúlyban vannak ... A jin és jang egyensúlya a jó, és ezen egyensúly hiánya a rossz." [Wikipédia]

Rohadt korunk meghatározó vonása az egyensúly végletes megbomlása,- a látszólag amerikai, valójában zsidó, szupremácia.

A világ lakóinak kisebbsége tudja, többsége érzi ezt, kivéve épp a zsidóságot...

Furcsa egy jelenség ez. Tapasztaljuk, hogy a világ dolgaiban a zsidó gondolkodás egyidejűleg képes érzékelni és a saját javára fordítani a dolgok ezen kettősségét. Ott találja a maga legnagyobb hasznát, ahol másnak legnagyobb a kára.

Ebbe a rendszerbe azonban a zsidó éppen önmagát nem tudja, vagy nem akarja, beleképzelni. Azt hiszi, kívül - természetesen felül (!) - van azon. Most következik be a világ fejlődésének az a korszaka, amikor e tévedését beláttatják vele.

Írdogáltam, tán' jó félévvel ezelőtt, a dollár melletti, vagy inkább vele szembeni alternatív valuta-tervekről [Sanghaji értekezlet, stb.] de hát ki a jó fenét érdekli az ilyesmi, amikor ádáz vacsora csaták, vagy ezektől alig különböző politikai csaták dúlnak. [Én például már szétrágtam néhány zsebkendőt, a tévé előtt, afölötti izgalmamban, hogy az MDF-nek lesz e mivel kopogtatni, stb.]

Szóval, támad a Jüan!

Miért támad?

Igen hosszú ennek a sorja. Kína mintegy négyezer éves kultúrája befelé forduló volt. Inkább magába olvasztva "győzte le" a hódítókat, mintsem hogy hódítóként jelenjen meg mások földjén. Igaz is, ők nem kötöttek szövetséget más népek rovására a Jóistennel, mint a más vallásúak ... Falat építettek, hogy békében maradhassanak. Az újkorban egyre fájdalmasabb és megalázóbb helyzetekbe hozta őket - a béketűrésük... Én nem tudom, a ferde-szeműeknek mi fáj a legjobban. Helyükben haragudnék persze a japánokra. De a legdühösebb a "perfid Angliára" lennék, az ópiumháborúk miatt. Manapság a "büszke" angol flotta hajói ugyan nem ágyúzzák a tengerparti kínai városokat, mert a császár nem akar tőlük ópiumot venni. Nagyobb vész van ennél. Az angol hajóhadnál ezerszer kártékonyabb dollár! Cirka másfél milliárd ember érzi közvetlenül a saját bőrén a wall streeti spekulációk pusztító hatását. Azt is látják, hogy a válságoknak soha sem lesz vége. Azok meg - megújulása "természetes" folyamat: a moloch zabál, így!

Nem kell ezt közgazdaságilag elemezni. Pontos definícióját adja szegény beteg költőnk József Attila, eképpen.

"Forgolódnak a tőkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás.
Kis, búvó országokra rálehel
a tátott tőke sárga szája; párás
büdösség-felhő lep bennünket el."

Persze a lépték változott Attila óta. Most sokkal szarabb a helyzet, fokozódik a büdösség.

Hogy ne szaporítsam a szót, úgy vélem, az ázsiai gigász megmozdult, egyelőre rázkódik [nyújtózni később fog...].

Mi jöhet [jön] ezután? Erre nálamnál sokkalta okosabb emberek sem tudnának válaszolni - pontosan... Nagy vonalakban persze más, sokkal könnyebb!

Mit is mond a nyugatról, főleg Amerikáról, a szabadeurópás Drábik? Uzsoracivilizáció! Hát ez az! Ez a lényeg! Hogy mifene ez az uzsoracivilizáció? A "kamatkapitalizmus új világrendje". Parasztosan szólva, a zsidók által feltalált pénz-fialtatás licence alapján működő világpénzrendszer, világ hitelpénz.

A jüannak tehát alternatív világhitelpénzként kell megjelennie a világpiacon. Meg kell találnia a nyakig szarban ücsörgő "kis búvó országokat", így ostoba kis papimádó hazánkat is.

Persze ez nem úgy zajlik majd mint a szabadpiacon, hogy tudniillik megjelenik a konkurens, a másik handlé, és olcsóbban jobb portékát kínál, a [birka] magyar meg választ...

A helyzet az, hogy már [dollár] infúzión vagyunk, amelynek hatása olyan, hogy még éppen élünk, de rövidesen beledöglünk. Vészhelyzet van! A "konkurensnek" tehát úgy kell jönnie mint egy rohammentőnek és ... dollár infúzió gyorsan (!) ki, jüan infúzió gyorsan (!) be! Másképp nem megy, ill. nem éljük túl.

Az életmentő műtét fenti leírása persze elnagyolt és könnyen lehet, téves is. De valahogy ilyesféleképp kell történnie - kicsiben.

De hát arról volt szó, hogy nagy (!) menetelés kezdődik. Úgy is van! Senki se' hiheti, hogy a dolog simán is mehet. A képen látható szimbolikus dögevő tigrist [Sir Kánt] aligha lehet szép szóval meggyőzni, hogy ne akarja felfalni az emberek gyerekét. A kis Mauglik védelmében úgy el kell látni a baját, hogy elmenjen az étvágya. Ezért mondom: háború! Ez alatt nem a "sima" atomháborút értem, hanem valami olyat, ami annál sokkal kegyesebb az emberekkel és sokkal kegyetlenebb azokkal szemben, akik csak egy faji kisebbséget [önmagukat] tekintik embernek és mindenki mást állatnak tartanak és akként is bánnak velük.

Már elmélkedtem a cyberháború "szépségeiről". Most csak annyit, hogy korábban egyesek puha fotelekben ülve gyönyörködtek százezrek halálában. Pl. a disznó Churchill, aki "szórakozásnak" tekintette az égből gyilkolást és légi marsallként parádézott a drezdai holokauszt után.

Most a háborúk haszonélvezőinek kell következniük.

Az új háborút, hitem szerint, a sebészi pontosságnak, azaz gondosságnak kell jellemeznie: nem maradhat élve, aki eddig mások életével kereskedett. Azaz: nemcsak az uzsoracivilizációnak kell pusztulnia, hanem az uzsorásoknak is. Tiszta sor, nemde?

Ezt Oroszországban úgy nevezték: "a kizsákmányoló osztályok felszámolása". Nos, a történelem ismétli önmagát. Ezt tanítja a történelem.

Sz. Gy.