Keresés ebben a blogban

2011. augusztus 21., vasárnap

Elhallgattatott hirekHál' istennek, korai volt az ijedségem! Azt javaslom hát, ne olvassák ezt az írásomat! Csak akkor, a a Hungarian News-t mégis lekapják az Internetről... Sorry!

Tegnap szentistvánnapján még volt egy blog "Elhallgatott-hirek-hungariannews.blogspot.com " címen. Mára szentistvánmásnapján megváltozott a helyzet  már így írjuk a címet:
Elhallgattatott-hirek-hungariannews.blogspot.com, azaz volt blog - nincs blog.
 
A Gestaporól szóló hátborzongató tudósításokból szinte sohasem hiányzik egy jelenet. "Fekete gépkocsi áll a ház elé. Puhakalapos hosszúkabátos férfiak ugrálnak ki belőle. Behatolnak a házba. Becsöngetnek. A bentiek rémült kérdésére: ki az? A válasz: Gestapo! És már viszik is az áldozatot."Nos ez a jelenet hátborzongató. De legalább a hozzátartozók, a szomszédok és a járókelők tudják, mi történt. A gépkocsinak színe, rendszáma van. Utasai hús - vér alakok. Az elhurcoltat többen kevesebben ismerik. Sorsa több mint bizonytalan, de mégis követhető emberi sors. A sorsjegyhez hasonlít annyiban, hogy nyerési - túlélési - esélyt is nyújt.


Nos a Hungariannews sokak által ismert és kedvelt (!) sajtóorgánum volt. Nemcsak az elhallgatott világeseményeket, hanem a soha sehol közzé nem tett képeket is közvetítette. Nézettségi statisztikát ugyan nem tartalmazott, de nyilvánvaló hogy nézőszáma magas volt és egyre növekedett. Nem véletlnül, hisz csak a hülyék nem veszik észre, miként züllik a Kuruc Info és a Barikád a háttérhatalom palotapincsijévé. Ezek a kiherélt médiumok ahogy feladják eszmei tartásukat (ha egyáltalán volt nekik), úgy válnak unalmassá is, hisz szűrt anyagot kapnak és adnak tovább. Gondoljanak csak bele, mit közölt az elmúlt hónapban Izraelről a Kuruc Info és a Barikád és mit a Hungariannews! Egyre inkább a Hungariannews volt az első link, amit reggelente megnyitottam - volt... 


Nos Hungariannews eltüntetése nem Gestapo módszerekkel történt. Itt nem volt gépkocsi, fékcsikorgás, becsengetés, megragadás, elhurcolás, istenveled, stb. A gyilkosok a "szent ünnep" napján, vagy másnapján támadtak, hangatalnul és nyomtalanul. A "nácik" egyes akcióit a "köd és sötétség" (nacht und nebel) fedőnévvel illették. De mi volt az a köd és sötétség ehhez képest?!


A blog helyén megjelenő szöveget lásd a képen. Értjük, hogy útban volt, eltávolították. De mit jelent a "sajnos" ? Ez nem Gestapo módszer. A gestapósok humortalanok voltak. A humor az AVH pribékeket jellemezte inkább, akik azzal vigasztalták áldozatukat: "érted jöttünk, nem ellened." Nos az eset kapcsán senki sem gondol a Gestapora, annál inkább a judeobolsevista ávéhára, ill. annak valamely utódszervezetére.


És mi az, hogy "nem hozhatók létre új blogok"? Arról van szó, hogy a blogot eltüntették, tehát nem olvasható.


További jó vicc az a szöveg, hogy "Itt kell lennie a blogodnak? Lásd: "Blogger - Súgó"!A súgón persze semmit sem látsz, nem találsz! 


És most, kedves néptársaim, gondolkodjunk el egy cseppet, ha már kipihentétek a szentistvánünnep fáradalmait és eloszlott agyatokról az erdőpéteri zsolozsma, meg a tömjénfüst.

A terrorelhárítók mezébe bújt izraeli gyilkosok még nem járnak házról - házra, mint a gestapósok és mint az ávéhások. Ez azonban csak idő kérdése. Ma még "csak" a tájékozódás és a véleményformálás lehetőségétől fosztanak meg benneteket. Azt hiszitek, ez csak egy virtuális operáció? Óh nem, egyáltalán nem. Ezek a "műtétek" arra szolgálnak, hogy pihentessék azokat az agysejtjeiteket, amelyek segítségével létfontosságú információkat szerezhettek, tárolhattok, értékelhettek. Ha ezek a sejtek pihennek, megszűnik a motiváció is arra, hogy szóljatok, írjatok és tegyetek (!) valamit.


Tudjátok e, mik azok a legfontosabb ismérvek, amelyek a gój állatot megkülönböztetik az embertől, azaz a zsidótól? Az eltérő faji stigmák? A szag? Egy fenét! A gondolkodásmód!

A zsidó sokmindenről gondolkodik, egy platform talaján. Ez a platform a Talmud. A Talmud tanulmányozása révén képes a zsidó történelmi távlatokban és összefüggésekben gondol kodni. Ez a gondolkodásmód azonban szigorúan tiltott a gójok számára. A gój gondolkodásnak tehát nem lehet eszmei platformja, nem láthat távlatokat és nem ismerhet meg valós összefüggéseket.


A cári ochrana ügynöke által hamisított pamfelet, amely "A cion bölcseinek jegyzőönyvei" címet viseli, a következő megállapításokat teszi.

"Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. (5. jegyzőkönyv.)

A közvélemény maipulálásának első számú eszköze a sajtó, amely kellő árnyaltsággal alkalmas erre a szerepre. A Jegyzőkönyvek szerint háromféle sajtóorgánumot kell működtetni. Ezek egyike az ellenzéki sajtó, "szélsőséges" attitűdökkel tarkítva.

"A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat."  (12. jegyzőkönyv)

Hungariannews nem "mintha" site volt. El kellett hát tüntetni. Viszont A Kuruc Info és a Barikád mára teljesen megfelel a "mintha legélesebb ellenlábasunk lenne" kritériumnak. Ezek élni és virulni fognak, hála a hályogos szemü olvasóiknak.

Ami a gondolkodás manipulációját illeti...

"A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magasla tára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerün ket." (15. jegyzőkönyv)

Kérdés, hogy mi - jámbor és buta gójok - mennyiben kezdünk megfelelni a velünk szemben támasztott fenti elvárásoknak? Sajnos kezdünk megfelelni! Mi bizonyítja ezt? A gondolkodá sunk? Az sajnos nem detektálható. Annál inkább elárulja azonban gondolkodásunkat a viselkedésünk. Milyen mintákat követ manapság a "magyar viselkedés"?

"Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék, hányadán vannak, ... szórakozásokkal, játékokkal, mulatságokkal, szenvedélyekkel, vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd művészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklődés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekről, amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni." (13. jegyzőkönyv)

A tegnapi ünnepi hacacáré a nagy magyar hülyeség fesztiválja is volt. Mert mivel is szórakozik manapság a "magyar", amikor a többségnek egyre rosszabbul megy a sora?

Ókori, középkori és ujkori maskarákba öltözik, páncélzatot ölt, a tehetősebbje még a ló hátára is felmászik, hogy őseinket parodizálhassa. Nemrég láttam - hallottam egy sörpocakos "magyar huszárt" pofázni. Nem emlékszem, mit mondott. Gondolom semmit, mert akkor emlékeznék rá. Én csak arra gondoltam, mennyibe kerülhet a cifra huszárgúnya, a makett fegyverzet, a ló, a lószerszám? És mennyit ér egy ilyen vitéz? Lószart se! Egy nagy lófasz az egész! És hány ilyen madáríjesztő parádézik ma a föld hátán?

Már hadd ne részletezzem a sör,- pulyka,- gulyás,- ésatöbbi fesztiválokat, a lovagrendeket, a vitézi rendeket, a nádorokat és a kacagányosokat.

El tudjátok képzelni szerelmetes atyámfiai, hogy röhög rajtatok a zsidó? Nem, biztos nem tudjátok. Persze hogy nem, hisz nektek már az sem tűnik fel, hogy (Erdő Péter személyében) már a harmadik (!) zsidó hercegprimás terelget benneteket a mennyország felé. Hát csak bégessetek, baktassatok! Majd meglátjátok, igaz e az a dogma, hogy az együgyüeké a mennyeknek országa.

Azért eszetebe juthatna (de nem jut) mennyivel okosabbak nálatok a moszlimok. Ök is "egykönyvesek", mint a zsidók (Korán). A világot ezen keresztül, mintegy célgömbre ültetve, szemlélik. És mit látnak a célkeresztben? Hát a zsidóságot. És mi jár eszükben? Hát a dzsihád. A dzsihád, amely nem más, mint szent háború önmaguk gyarlósága és a hit ellenségei ellen.

Kedves ezerfelé gondolkodó, százezerfelé húzó magyarok, mikor veszitek észre, hogy a jövő a harcosoké? Nem fogjátok észrevenni.

Mire (alaposan megtizedelve) a karámba kerültök, közületek már senki sem fog emlékezni, ki volt Széchenyi István és mire gondolt, amikor ezeket mondotta ... " Gyáva népnek nincs hazája! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huza mosan megmarad a helyén, akkor bizonyos hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen..."


Ti egész jól megvoltatok nyolc éven keresztül három silány fickóval is (Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai) majd választottatok egy negyediket, aki egymaga rosszabb, mint az előbbi három együttvéve. Ezt sem fogjátok a pokolra küldeni, inkább nyaljátok a talpát. Legyen nektek könnyű a föld!


Sz. Gy.

2011. augusztus 10., szerda

Kibújt a lóláb...Kiegészítő jegyzetek 2011.08.11 és 2011.08.12-én!
2011.08.10
Azt hittem az ördögpata már Gyöngyöspatán láthatóvá válik. De nem! Az, ami ott történt, a gyepes magyar agyaknak nem mond semmit.

Ám jött a 2011-es Magyar Sziget és elhangzottak a szigeti dumák a Betyársereg betyárjainak ajkairól. A két Zsolt szövege csapta ki a biztosítékot. Az egyik Tyirityán Zsolt a Betyársereg vezetője, a másik Dér Zsolt pedig az idoluma (bálványa).


Nem idézem szavaikat, inkább olvassák el a Kuruc Infon, vagy a Barikádon. Ott simfelik e betyárokat! Zsidóztak a fiúk keményen. Persze nem keményebben, mint a Kuruc Info szokott, máskor... Beszédükből mégsem az a figyelemre méltó, amit a zsidókról, hanem amit önmagukról mondtak. Mit is mondtak? Semmi többet mint amit Petőfi a Nemzeti Dalban leírt:


"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete."


Miről van hát szó? Hát csak arról, hogy az általában vett magyar életet már csak azok tudják megvédeni, akik saját életükkel leszámoltak. Bizarr dolog ez? Csak látszólag. Úgy tűnik nálunk senki se óhajtja beleélni magát egy tálib lelkivilágába, vagy egy hamász harcoséba (aki esetleg terhes nő), amikor robbanótöltetet ölt magára és Allah paradicsomába indul. Észre kellene végre venni, hogy a világ különféle betyárjainak lészáma már sokmilliós nagyságrendü.


Az is evidens, amit ezek az urak a "harcos" és a "puhány" különbözőségéről mondanak. Az előbbi szikár, erőszakos, mohó, szinte fenevad (mint honfoglaló Árpád magyarjai) az utóbbi pedig a fogyasztói társadalom lustasággal, gyávasággal, egoizmussal és hedonizmussal megvert, degenerált nyomorultja. A kábitószerezésre, homoszexu alitásra, perverziókra fogékony egyén, azaz köcsög.


És kik vetődnek rá erre a témára a legbuzgóbban? Tán a liberálisok? A cucilisták? Nem! A mérsékelt és a "szélső" jobboldal és orgánumai a "Magyar" Nemzettől a Kuruc Infon Keresztűl a Barikádig. Mivel a Kuruc Info húzott fel leginkább, velük foglalkozom.


Külön undorító, hogy a nyálazást valami Alex Strausszal végeztetik el. Alex mosléka annak egyetlen csöppjével érzékeltethető. "Kétségtelen: a mai világban könnyen elképzelhető olyan szituáció, amikor önvédelemből kifolyólag valakinek embert kell ölnie. De kérem szépen, ne emeljük ezt közösségi, össznemzeti szintre! Ne legyünk már olyanok, mint a cigányok, akik arra hivatkoznak, hogy a magyar srác rasszista volt, beszólt nekik, ezért kapták le a fejét egy szamurájkarddal."

Nem Alex! Ilyesmi a magadfajtáról egyáltalán nem képzel hető el! A magadfajtát olyankor, amikor a "szituáció" össznemzeti szintre emelkedik (mint most), defetistának, azaz hazaárulónak minősítik és rövid uton likvidálják.


A Jobbik szócsövétől még az is kitelik, hogy Zagyva György Gyula jobbikos parlamenti képviselőt, aki "nem volt hajlandó elhatárolódni Tyirityán kijelentéseitől 'már csak bajtársiasság miatt sem', meg azért mert Tyirityán a barátja" lefikázza. Tudod e te Alex, mit jelent az elhatárolódás? Ez a varázsige, amivel Rákosi és bandája felszalámizták előbb a demok ratikus pártokat, majd a polgári, majd a paraszti osztályt. majd az egész társadalmat. Ezzel a módszerrel szeletel a "rendszerváltás" mocskos hullámán lovagló kommunista - zsidó "elit" is; no meg a Kuruc [vagy inkább labanc (?)] Info. Nem véletlen ez, Alex és meg kell mondjam, csöppet sem csodálkozom rajtuk - rajtad. A kódod meg van fejtve. Te meg olvass bele a Talmudba és a Cion Bölcseinek Jegyzőköny veibe (ha nem jártál a jesivába) és ott minduntalan belebotlasz az elhatárolódásba, mint a keresztény (gój) társadalom felbomlasztásának egyik alapvető módszerébe.


Nem szorosan ide tartozik, de a Kuruc Info szeplői között említendő, hogy van pofája az angliai eseményeket "nigger lázadásnak" titulálni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az angol középosztályt demoralizáló cionista akcióról van szó, amelyben a felülvezérelt "niggerek" ugyanazt a szerepet játsszák mint nálunk a felülvezérelt cigányok. A Kuruc Info teljesen hülyének nézi mindazon olvasóit, akik az interneten szinte élőben láthatják a legmodernebb technikával operáló fehér (!) provokátorokat. Azt hiszitek - kedves kurucok - sen kinek sem tűnik fel, hogy Anglia, ill. a világ zsidajai, akik minden szíre - szóra "aggódni kezdenek", most hallgatnak. Hát persze hogy hallgatnak, hisz az angliai tűzvészek lángjainál a saját pecsenyéjüket sütögetik.


Ami engem illet, eszelős következetességgel izélgetem évek óta, a Jobbikot? Nem! Annak áruló vezetését. Miattuk jelenthető ki, hogy a Jobbik álnemzeti - álradikális párt, a Miép szerepkörének örököse, folytatója. A tisztelt Kuruc Info és a Tisztelt Barikád pedig a pártvezetőség szócsöve.


Magánvéleményem, hogy a "Magyar Sziget" szírtjein erkölcsi hajótörést szenvedtek és el fognak süllyedni. Nem lesz kár értük.

Sz. Gy.

 2011.08.11
Tegnapi blogom máris "elavult"! A lóláb már a földig ér! Perge Ottó a Kuruc Info mai (aug. 11-i) számában a következőket írja. "Azt hiszem ... eljött az ideje annak, hogy a nemzeti radikális (!?) tábor és azon belül a jobbik vezető személyiségei egyértelműen leszögezzék: céljaikat csak és kizárólag békés (!) eszközökkel kívánják elérni." De Ottó! Hát nem vetted észre, hogy a "vezető személyiségek" mást sem tesznek, csak leszögeznek ilyesmiket? A Jobbik tehát "békésen" beletagozódott a népgyilkos kapitalista rendszerbe. Én sem mondtam róla többet, nem mondtam mást! Mindenesetre kösz! Minden világos!

2011.08.12


Ah, nyomorultak! Még ma délelőtt a főhelyen volt olvasható Alex Strauss vitairata amelynek szövegéből ugrani lehetett Perge Ottó válaszírására és az okos Alex eredeti cikkére, amire a blogot írtam. Aztán gyanútlanul bementem dolgozni és mire hazajöttem, megvacsoráztam és neki akartam fogni az olvasásnak, eltünt a vitairat és egy Orbán pimfli van a helyén. (Az a kúrva szerencsém, hogy a linkeket még délelőtt kimentettem a kedvencekbe...) Ez azt jelenti, hogy az index lapról elérhetetlenné tettétek a három "kényes" cikket.

Kapkodtok fíúk? Ne strapáljátok magatokat. Nektek már annyi! Elcsúsztatok. Nem egy banánhéjon, hanem saját taknyotokon. Emlékeztek még a Jobbik.net leleplező cikkére: "Kuruc hívja a labancot!" Nem? Nem baj! Mások igen jól emlékeznek rá(tok). Vona - Morvai - Gaudi - Kuruc, remek négylevelü lóhere vagytok. Örüljetek egymásnak, míg lehet. Már nem sokáig lehet.
2011. július 24., vasárnap

Allah akbar!

Allah malmai lassan és nem egyenletesen őrölnek. A liberálisok memóriája viszont a nyulfaroknál is kurtább. Ez teszi őket hajlamossá a csodálkozásra és a felháborodásra. Nem áll jól nekik. Senkitől se várjanak együttérzést, pláne részvétet. A zsidó pökhendiség viszont a plafonig korbácsolja az indulatokat. A részvét csupán azokat a keresztényeket illeti, akik rosszkor voltak rossz helyen.


Már biztos kitalálták, hogy az oslói sajnálatos eseményekre gondolok.


Jó régen, még 2006.02.03-napján, írtam egy blogot, ugyancsak "Allah akbar!" címen. Akkor arról volt szó, hogy a Dániában kiadott Jyllands Posten című lapban néhány "szellemes" karikatúra jelent meg Mohamedről, Allah prófétájáról.


A kázusról akkor France Soir, persze a címlapon , úgy vélekedett "jogunk van ahhoz, hogy az Istent kifigurázzuk!"


Ugyanazon a napon, amikor a blogom megjelent az Index büszkén közölte ... "A dán kormány nem kér elnézést a Mohamed prófétáról gúnyrajzot közlő liberális és független újság helyett - jelentette ki pénteken Anders Fogh Rasmussen miniszterelnök."


Ugyanilyen büszkén jelentette azt is, hogy a "magyar" lapok is szolidárisak! Szolidaritásból tette közzé a muzulmán világban ellenérzést kiváltó Mohamed-karikatúrákat előző napi számában a Népszabadság és a Magyar Hírlap - nyilatkozta a két orgánum főszerkesztője pénteken az MTI érdeklődésére. Megértik azokat, akik úgy gondolják, hogy ez az ábrázolás szerencsétlen, és sértő a számukra, de megengedhetetlennek tartják azokat a fenyegetőzéseket, amelyek az ügy kapcsán elhangzottak - közölte Vörös T. Károly, a Népszabadság főszerkesztője. A Magyar Hírlap föszerkesztője Szombathy Pál pedig azt hangsúlyozta: a karikatúra lényege, hogy provokál. Mint mondta, ilyen rajzok ezerszámra jelentek meg eddig is a kontinens lapjaiban, "műbalhénak" tartja a rajzok körüli felzúdulást.


[Megnyugtató egy olyan országban élni, ahol ilyen barmok kezében van a sajtó...] Azóta tudjuk hogy 2006-ban egy kis norvég lap is leközölte a Mohamed prófétáról készült dán

karikatúrákat. Jellemző módon ez a zsidó hecclap a Christian Magazinet címet viseli.Tessenek benne gyönyörködni!


Ezért a kis "szellemességért" sokan megfenyegették Norvégiát az interneten. Plusz Szíriában felgyújtották a norvég nagykövetséget, Pakisztánban pedig megtámadták a norvég cégek irodáit. Gondolom, a norvégiai jakhecek egy csőppet sem ijedtek meg, hisz Damaszkusz és Iszlámábád oly messze vannak Oslotól. Pedig pont attól kellett volna megijedniük, hogy milyen messziről jön a az iszlám düh morajló visszhangja. Dehát ők csak a zsidó pénzügyi globalizmust ismerik, az iszlám terrorizmus globalizmusával pedig csak most kezdenek ismerkedni de nem értik. Nem is érthetik, hisz ők a gójokat állatoknak tekintik és el sem tudják képzelni, hogy az állatok között interkontinentális szolidaritás is létezhet. De mivel létezik, Dánia is számíthat rá, hogy előbb - utóbb odasóznak neki is. Legyen ez az ő bajuk. Ők is résztvesznek az Afganisztáni disznóságban, csakúgy mint Norvégia.


És mi, gyászmagyarok, vajon mire számíthatunk? Mi is ott idétlenkedünk Afganisztánban. Szolidárisak vagyunk Mohamed gyalázóival és kiadjuk Salman Rushdie Sátáni versek c. könyvét, akire az Iszlám kimondta a a halálos ítéletet, a fatwát. A könyv nem volt neki elég, még piszkoskodik is. A Sófár zsidó médiaportál (a Hírszerzőtől átvett) november 29-i tudósítása szerint "Két napja volt arra, hogy végighaknizza a magyar médiát, és ezt az időt jól ki is használta: tegnap óta nyilatkozik, dedikál, ott volt a tévékben, ott lesz a rádióban, a lapokban, most pedig itt van online, ha csak pár kérdés erejéig is az iszlámista veszélyről, a Nyugat puhaságáról, stb.  Rushdiet lovaggá üti az angol királynő, ez alkalomból egy brit főiszlámista a következő találó mondattal foglalja össze, mit gyűlöl benne: Indiában született, Nagy-Britanni ában problémákat okozott, és most az Egyesült Államokban él".


És hogy nyaljuk Rushdie seggét mi magyarok?


"A Sátáni versek korunk megkerülhetetlen, nagyszabású mesterműve. Bármelyik oldalnál ha fölütjük, megbízhatóan találunk univerzumokat magukba ölelő mondatokat, melyeknél újra és újra el lehet időzni, ízlelgethetjük, mint az érett, finom bort. Irodalom a szó legnemesebb értelmében. A szólásszabadság jelképeként tartják számon, de ezzel nem érdemes foglalkozni, mert akik mondják, vallási és politikai körülményeket helyeznek előtérbe irodalmi szempontokkal szemben. A szerző üldöztetése is meglehetősen anakronisztikusnak tűnik, mert észrevehetően semmi köze nincs regényszövege megnyilvánulásához, mely szöveg

elbeszélő jévelegyetemben, írójától különálló entitás."


Miondják, ha a zsidó hülye, nagyon hülye. Csak egy ilyen hülye írhatja le, hogy a gyalázodó mű az írójától különálló entitás...Az izraeliek a gázaiakat gyalázzák azzal, hogy élő pajzsul szolgálnak a Hamász terroristáinak. Ez nem igaz. Az viszont igaz hogy a héber provokátorok élő pajzsként használják a gójokat, mint most Oslóban történt. Mi a tennivaló? Kirekeszteni az ilyen elemeket? Nem jó, mert e szónak irtózatos kicsengése van. Inkább ki kell őket finoman filtrálni (szűrni), a legfinomabb szűrőkkel, mielőtt még nagyobb bajokat okoznának.Rushdie kérkedik azzal, hogy nem fél és szellemeskedik hogy majdcsak visszavonják az ellene kiadott fatwát. Ugyan miért vonnák? Csak Izrael előjoga, hogy évekig hajszolja és meggyilkolja ellenségeit szerte az egész világon? Miért?


Van azonban ennek a dolognak egy jellegzetessége, amely mindennél lényegesebb. Gondoljunk csak vissza az 1995. április 19-én Oklahoma City-ben Timothy McVeigh és társa által végrehajtott robbantásra. Az elkövető töknormális fehér ember, Vietnámot megjárt veterán volt. Tettének motívumait kötetszámra elemzték. Egy dolog nem jött ki: Veigh fanatikus volt, de nem vallási (!) fanatikus. A legveszélyesebb (gój) állatfajta: aki valamilyen belső meggyőződés hatására, Allah paradicsomába jutás reménye nélkül, képes letépni a léthez való ragaszkodás szörnyű béklyóit és egy eszméinek megfelelő, méltónak vélt halált választani.


Mit is mondtak róluk? Egy - két fecske nem csinál nyarat. Tényleg úgy látszott. Sok idő telt el.az oklahomai robbantás óta és most itt az oslói incidens... Csakhogy most olyan hírek terjengenek, hogy a Utoya szigeti fehér tömeggyilkos, Anders Behring Breivik, cionista ügynök, korábbi szabadkőmüves volt. Hát, nem tudom... És kik robbantottak Oslóban? Ott is cionista ügynökök? Hát ez pikáns lenne... Az Oslóban felvert pornak és koromnak még ülepednie kell

a tisztánlátáshoz.


Egy azonban máris bizonyosra vehető: az esetleges cionista provokáció nem fedheti el azt a tényt, hogy a cionizmussal szemben lassan felsorakoznak az újkor "keresztesei". Ha Breivik is "keresztes" az nagy baj. Ha zsidó provokátornak bizonyul, még nagyobb baj. Ha netán arról van szó, hogy a "CI(A)ONIZMUS" Északafrika és a Közel Kelet után destabilizálni óhajtja Európát is, ennek következményei beláthatatlanok lesznek; egy következmény kivételelével és ez a kivétel az európai zsidóság sorsa egy olyan Európában, amelyben sokmilliós muzulmán özösségek élnek.


Ki kell térnem még az ügy egy magyarországi vonatkozására is. Az Orbán kormány épp most delegálja Jeszenszky Gézát Norvégiába nagykövetnek... Ez a Mekk Elek még oda sem ért, máris ökörködik. Ilyeneket mekeg. Akik Magyarországon élnek és netán gyűlölködnek, azoknak szembe kell nézniük önnmagukkal, ert ilyen embertelen cselekedeteket nem vállalhatnak. Továbbá reméli, Magyarországon remélhetőleg nem következik be hasonló merénylet és ennek érdekében talán a józan gondolkodás erősítésével lehet fellépni.


Mi sem egyszerübb ennél. Cak fel kell állítani a "józan gondolkodás minisztériumát", vagy legalább egy államtitkárságot és passz, védve vagyunk!


Azért erre a dologra később visszatérek még...


2011.07.24


Sz. Gy.2011. június 11., szombat

Törpék párbeszéde. Beszóltak Orbánnak


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem akarnék bizonyos dolgoknak elébe vágni, de - régi rossz szokásomnak megfelelően - tollat fogok, ha valami felvidít, vagy felbosszant. Most tulajdonképp az előbbiről van szó. Mint tudjuk, Orbán Viktor eleinte hajlott arra, hogy a rendvédelmi szakszervezetek követeléseit a "bohócügyi államtitkárságra" testálja.

Aztán megirígyelte ezt a ktünő heccet és maga állt be a bohócügyi államtitkár helyébe. Jól számított. Felülmúlta (hülyeségben) az egyébként virtuális államtitkárt.


Hajlandóvá lett audienciát rendezni és fenséges színe eleibe bocsátani a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ), a Honvéd Szakszervezet (HOSZ), a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ), a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FBVSZOSZ), a Nemzetbiztonsági Szolgálatok Szakszervezete (NBSZSZ) és a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) képviselőit.

Tette ezt egy Caligula szeszélyével, azaz csak a kicsikkel volt hajlandó szóbaállni a legnagyobbal viszont nem. A kicsik között van kb. nyolcszázas taglétszámú szervezet, a kirekesztett TMRSZ viszont (a napi számláló állása szerint) 8509 rendes taggal, ill. összesen 9200 taggal büszkélkedhet (ez utóbbi létszámban a pártoló tagok is benne foglaltatnak).

Ekkor és emiatt szaladott ki Szima Judit száján az az ominózus mondat, hogy a "törpék párbeszéde" következik. Hát igen, hét meg az egy...

Ám ez így mégse látszott okénak, (alig pislákolnak már a fülkeforradalom lángjai), ezért  Orbán csavart  egyet a dolgon és június hetedikére már hajlandó volt a TMRSZ képviselőjét is beengedni a többivel együtt a Parlamentbe.Tette ezt azzal a megszorítással, hogy az audiencia reggel hétkor kezdődik és egy képviselő legfeljebb tíz percig pofázhat, mert a kormányfő
úrnak nyolcra már fontosabb teendői lesznek. Nos a képviselők szerények voltak. A tanácsko zás szűk egy óra alatt véget is ért.

Lehet a kormányfő úr álláspontjának "enyhűlését" az is motíválta, hogy közben Szima Juditot őrizetbe vették és ha rács mögé dugatni nem is sikerült, annyit elértek, hogy a világ másik végére (Létavértesre) száműzzék.

Én mindenesetre megkérdeztem Szima Judittól, van e olyan okos ember a TMRSZ tagjai között, aki tíz perc alatt képes a szervezet álláspontját kifejteni. A leghatározottabb nemmel válaszolt.

Így hát semmi sem üdődött nyélbe. Most aztán hogyan tovább? Quo vadis domine?

Szerintem a rendvédelmisek már nem folytatják a bohóckodást, a TMRSZ pláne nem, mert rá kellett jönniük, hogy ebben a műfajban a kormányfő urat űberelni lehetetlen.

Vissza kellene fordulniuk. Igenám, de már nincs visszaút! Itt már nem csupán arról van szó, hogy a kormányzat előbb - utóbb aljas bosszút áll mindazokon, akiket kolomposoknak minősít. A "lázadóknak" a saját sorsuk miatti aggódáson túl kell tenniük önmagukat és másokért - mindannyiunkért - felelősséget, ill. kockázatot kell vállalniuk. Képesek lesznek erre? Úgy tűnik, igen.

De hogyan?

Hát forradalmi szellemben, forradalmi eszközökkel. A fülkeforradalom kormánya úgyanúgy csalárd igéretekkel jutott hatalomra, mint elődje a Medgyesi - Gyurcsány - Bajnai kormány. Következésképp mára ugyanúgy elveszítette legalitását mint elődjei. Dehát mekkorát hazudott a szoci-kormány? Akkorát, mint egy hegy. És mekkorát Orbán? Akkorát, mint a Mount Everest!

Erős Orbán? Most annak látszik. Erejét azonban nem a földből meríti, mint Anteusz, hisz a földet előbb - utóbb eladja a talpunk alól. Orbán ereje a tőkés háttérhatalomnak azon feltételezésén alapszik, hogy Orbán az ő érdekeik érvényesítésére képes lesz akkor is, ha közben tönkre sanyargatja az ország népét - mert most pontosan ezt teszi.

Ha a háttérhatalom bizalma megrendül, Orbánt ejteni fogják. Sőt hajlamossá válnak egy új alkura, amely kedvezőbb lehet a jelenleginél (New Deal).

Forradalmi helyzet van a Magyarországon? Igen! Mik e helyzet ismérvei? Hát csak az, hogy a nép már nem hajlandó a régi módon élni, az uralkodó osztály pedig nem képes a rég módon uralkodni.

Az első feltétel nyilvánvalóan adott! Az egész ország lázadozik a "harács-forradalmárok" uralma ellen. Mikor válik tehetetlenné a hatalom? Ha parancs szavára a magyar nem lesz hajlandó ölni a magyart. Volt erre példa? Igen, sok példa volt! Legutóbb '56-ban sem a Néphadsereget, se a Rendőrséget nem lehetett bevetni a forradalmárok ellen. Voltaképp 2006-ban sem... A szadista disznók jobbára zsoldosok voltak. Nos, ha Orbán is ehhez a végső módszerhez folyamodik, nem fogja annyival megúszni, mint Gyurcsány.

Az Orbán által a rendvédelmiseken számonkért "rend" nem alkotmányos rend, hanem a nemzeti vesztőhely működési rendje, házirendje. Ennek a "rendnek" a rendvédelem nem lesz köteles, és úgy lehet nem is fog, engedelmeskedni. Meglátod böllér!

Sz. Gy.

2011. május 5., csütörtök

A gyilkos nigger Amerikája.


Az államra nézve veszélyes elemek diszkrét meggyilkolása ugyanolyan ősi mesterség, mint a kurválkodás. Diszkrét, mondom, mert az uralkodók - lettek légyen bár királyok, kormányzók, köztársasági, vagy másfajta elnökök - mindíg szerettek a jóság és az erényesség pózában tetszelegni. Ehhez pedig jobban illett a glaszékesztyű, mint a henteskötény.


Ezért volt az, hogy vagy úgy tettek, mintha a piszkos munkák elvégzésére hivatott titkosszolgálataik nem is léteznének, vagy ha igen, fogalmuk sincs róla, mit művelnek a hátuk mögött.


Nos Amerika Obamája megtörte ezt a több évezredes mimikrit. Beismerik - mit beismerik, fennen hirdetik - hogy Oszama bin Laden meggyilkolására Obama adott utasítást, sőt videoclipen bemutatták, amint Obama és vezérkara a gyilkosságokat egy kivetítőn végignézik.


Ezzel Amerika megint új lapot nyitott a világtörténelemben, 2001 szeptember 11-e óta, azzal hogy ledobta az álarcát és bemutatkozott igazi gyilkos mivoltában. Ebben is követi ura és parancsolója Izrael példáját, ahol a gyilkosok (Begin, Shamir, Sharon, Olmert) kezdettől nem titkolták, hogy gyilkosok. Minek is tették volna hisz így is, vagy éppen emiatt miniszterelnökök lettek mindahányan, sőt egyikük Béke Nobeldíjat is kapott. Obamának ezt megelőlegezték...


A fekete majom, most gazdáit, a zsidókat majmolja.


Ők ezt ugyan úgy hívják, hogy terror-elhárítás, holott ez vérbosszú, amit talán a Tórában "kodifikáltak" először.


Az Ószövetségben Isten azt rendelte Mózesnek, hogy „Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon. Az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened, az ÚR ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem! Irtsd ki őket mindenestül… ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr”.

Amúgy a bűn és bűnhődés (büntetés) rendezett társadalmakban (jogállamokban) azt jelenti, hogy a sérelem okozóját az állam kutatja fel és vonja felelősségre. A büntetés céljait, módjait törvény határozza meg. Ezek: a bűnnel arányos joghátrány okozása az elkövetővel szemben, az elkövető és annak példáján a társadalom többi tagjának visszatartása további bűncselekmények elkövetésétől és a sértettnek nyujtott erkölcsi, ill. anyagi elégtétel (kárpótlás).Ennek az eljárásnak a lényege, hogy a tett és az elkövető viszonyát szabályos eljárásban bizonyítani kell. A tett, a tettes és a büntetés tehát törvényes eljárásban, "közhitelűen" kapcsolódnak össze. További fontos elem, hogy az állam az átvett (magára ruházott) büntető igényről lemond, ha azt szabályos eljárásban nem tudja érvényesíteni. Ennek példája az "in dubio pro reo" elve, vagyis az, hogy a kétséges tényeket a vélt bűnelkövető javára kell értékelni és az "inkább száz bűnös meneküljön, mintsem hogy egyetlen ártatlan szenvedjen" jogelv alapján a vélt bűnöst futni kell hagyni.


Mint látjuk, ezt a zsidók másként gondolják, és miként ezt pl. a Berlini Olimpián végrehajtott terrortámadás esetében tették, gyilkos kommandókat szerveztek, akik minden jogi előírás mellőzésével, más államok területi szuverenitásának lábbal tiprásával ott mészárolták le a terroristákat, ahol sikerült őket becserkészni. A világ népei és államai pedig eltűrték, eltűrik ezt.


Mondhatnók, Izrael hős gyilkosai az ókori talio, azaz "szemet szemért - fogat fogért" elvét követik. Mondhatnók, de nem mondhatjuk, mert Izrael ezerszeresen áll bosszút vélt vagy valós sérelmeiért [messze túltesz tehát Lúdas Matyin, aki csak háromszor adta vissza Döbrögi uramnak a kapott ütlegeket].


Ebben követi most példaképét Amerika, látszólag. Látszólag, mert a World Trade Center esetén Oszama bin Laden tettesi, vagy felbújtói szerepe egyáltalán nincs bizonyítva [szemben a Berlini Olimpián történtekkel]. Ellenkezőleg az bizonyosodott be, hogy a két tornyot, sőt egy harmadikat is [amelynek közelében sem járt repülőgép], maguk az amerikaiak robbantották fel. Erről szól "Összesküvés gyakorlat" c. írásom. Ebben a sötét históriában arab terroristáknak is szerepelniük kellett. Szerepeltek is, mint statiszták.  A rendező a CIA volt. [A titkosszolgálatok történetében egyáltalán nem ritka eset az sem, amikor valamelyik szolgálat igazi merénylők nyomára bukkan, de nem számolja fel öket, hanem beépűl a soraikba és az eredetileg tervezett akciót a saját céljai irányába terelve futtatja le. Ez így is történhetett Mohamed Atta "csoportjával" is.]


És mit tett az Amerikai Egyesült Államok? Háborút indított két vétlen (!) ország: Irak és Afganisztán ellen. Irakban Szaddam Husszein nemlétező atom, vegyi, ill. biológiai fegyvereit kereste, Afganisztánban pedig Oszama Bin Ladent.

A két háború ártatlan civíl áldozatainak száma jóval meghaladja a milliót. És mire ment vele a vérszomjas rabló? Irakból ki kellett kotródnia. Az olajat az oroszok kaparintották meg. Az Al Kaida egyik legerősebb bázisa pedig, minő fintora a sorsnak, épp Irakban épült ki azóta.Beletörött a bicska Afganisztánba is. Már örülnek, ha fallal kerített táboraikban nem lyukasztják ki a bőrüket, azaz csak a seggükön van lyuk. Afganisztán területének túlnyomó részén a tálibok az urak és nemcsak éjszaka, hanem már fényes nappal is.


Az afganisztáni kaland másik "hozadéka", hogy a harcok átterjedtek Pakisztán területére is. Itt is rendkivűl erős az Al Kaida tevékenysége, amely most újabb ösztönzést kap a vezér meggyilkolása után. A "felszabadított övezet" széle úgyszólván már a pakisztáni főváros Karachi veteményes kertjei szomszédságában van.


Dehát ennek az egésznek nem az a tétje, hogy Amerikát hány helyről pofozzák ki a közelebbi, vagy a távolabbi jövőben. A tét a gonosztevő "felségterületének" intergritása! A bűnöző Bush a WTC felrobbantása után amiatt volt leginkább felháborodva, hogy Amerikát fennállása óta a saját területén addig semmiféle kivülről irányított csapás nem érte. [Persze most sem érte, hisz a támadást nem külföldön tervezték és nem külföldről irányították.]


Most viszont változott, változik a helyzet. Egyrészt Amerika területe is ;a megtorlás, ha úgy tetszik a bosszú, célpontjává válik. Másrészt az amerikai diaszpóra tagjai szerte a világon olyan helyzetbe kerülnek, mint a nyulak körvadászat idején. És senkinek sem lehet kétsége aziránt, hogy támadóik "biblikus" harcmodort fognak alkalmazni. azaz körülbelül annyira kímélik majd az öregeket, betegeket, nőket és a gyermekeket, mint a bibliai Joshua csapatai. 


Így teljesedik be a törvény, amely szerint aki szelet vet, vihart arat. Hogy miért? Mert nem az isten teremtette saját képmására az embert, hanem a népek Káinja alkotta meg beteg agyában azt az istent aki sugallja, megparancsolja, feldicséri gonosztetteit.


Gondoljunk csak bele, hova manőverezték Amerikát azok, akik a gyilkos bohóc zsinórjait rángatják? Amerika, amiként Izrael is, felrugott minden olyan jogszabályt, amelyek az egyének, az emberi csoportok, ill. a népek méltóságát, szabadságát, békéjét lettek volna hívatottak szavatolni. Az általa agyagba tiport Genfi Konvenciókra fog apellálni, ha bántják? Nevetséges lenne, ha a törvény palástja alá akarna visszabújni olyan, aki kivűlreksztette magát minden törvényen. Amerikának egy maradt: az ereje, az ökle. Amerika "joga", mióta csak létezik, az ököljog volt. Egy ideig magára maradt a ring kék sarkában. Abba hülyült bele. De a piros sarok immár nem üres.


És hamarosan megszólal a gong...


Sz. Gy.2011. április 3., vasárnap

A kínai kapitulációFigyelem! Az írás csak akkor érvényes, ha az MTI nem viccel!Felháborító volt amit az angolok 1840-ben az első ópiumháborúban műveltek. Az is amit a 1856-ban, másodikban, az merikaiakkal, franciákkal, németekkel, oroszokkal együtt megismételtek.Szánalmas volt viszont, hogy - és ahogy - ezt a kínaiak eltűrték.

Amit viszont most csináltak ráadásul még undorító is.


Hogy miről is van szó? Ím lássák, amiről az MTI tudósit! Kína március 31-én csütörtökön a kelet-kínai Nankingban (Nanjing) vendégül látta a hírhedt a G20-akat egy informális pénzügyi vezetői tanácskozáson, ahol velük informális megállapodást kötött.


Tetszenek tudni, arról a bandáról van szó, amelynek tanácskozásai miatt mindíg beverik az ellenük tüntetők fejét a rendőrök. De Nankingban nem történt semmi ilyesmi. Ott mennyei béke uralkodott, (mint a Tianmen téren szokott) miközben az elkárhozott lelkek olyan bűnös egyezségre jutottak, amelynek pusztító hatása nagyságrendekkel múlja felül a csak (?) Japánt sújtó földrengés és szökőár pusztítását. Ott a kedves vendégek úgy bántak a házigazdával, mintha háziszolgájuk lett volna. Vagy azzá is lett? Úgy néz ki. Ha Kína idáig juthatott, valóban kár volt negyven - ötvenmillió embert kiírtani a tőkések ellen vívott nagy proletár kulturális forradalom és egyéb hacacárék keretében.

Lássuk hát, az MTI tükörében, mi is történt Nankingban.


A vendégek kedvesen leszögezték, hogy a kínai nemzeti valuta nagyobb szerepet kaphat a jövőben, de nem helyettesitheti az amerikai dollárt. A dolláralapú világimperializmus tehát marad, immár rajta van a kínai pecsét is.


És mit kaphat Kína ezért a gyalázatért cserébe?


A G20-ak tanulmányozzák annak a lehetőségét, hogy a kínai nemzeti valuta, a Jüan is bekerüljön abba a kosárba (pikszisbe), amelynek alapján meghatározzák a Nemzetközi Valutaalap (IMF) SDR-jének, vagyis a tagállamok kormányai közötti elszámolás "valutájának" értékét. Ha tehát minden jól megy, a másfélmilliárd kínai kuli is benne lesz a kosárban. Lelkesítő perspektíva, nemde?


Pláne úgy ahogy "hazánkfia" Nicholas Sarkozy megfogalmazta, pénzügyminisztere Christine Lagarde pedig előadta a történteket. "Felvetettük kínai 'barátainknak' az ötletet, a jüan feltételekhez kötött 'bevételére' és a megállapodás határidejében is megállapodtunk." Azaz a kosárba csak feltételekhez kötötten lehet bekerülni, azaz 'bevételt' nyerni. Aztán a könnyed francia szellemesség. "Az elhatározás a bővítésre nem csak Kína gazdasági erejének elismerését fejezi ki, de egyes remények szerint szabadabbá teszi az utat a kínai Jüan erősödéséhez is." A kínai gazdaság ereje tehát a csődbement szélhámosok elismerésének függvénye, amelyenk további függvénye a jüan erősödése. Eddig az volt a baj, hogy a Jüan árfolyama a kínai gazdaság teljesítményéhez képest alacsony volt, azaz 'gyenge' Jüan a kínai expanziót, akrom mondani exportot ösztönözte. Az 'erősödés' tehát azt jelenti, hogy Kína fejet hajt a Nyugat fokozódó mértékű zsarolásának, emeli a Jüan árfolyamát ezáltal korlátozza Kína exportképességét a nyugati importot pedig támogatja.


Az ópium kínai importjának kikényszerítéséhez még ágyúk kellettek. Már nem kellenek, Kína anélkül is lefekszik és széttárja öbleit a behatolók előtt. Hol van már a Tajvanra támasztott kínai igény? Sokkal kényelmesebb Tibetet elnyomni. Jut eszembe, már a vendégek sem fintorognak az emberi jogok megsértése miatt, amivel eddig Kínát izélgették lankadatlanul. Sőt mára "barátok" lettek.

Köpedelem!


Mindez még világosan kiderül az amerikai pénzügyminiszter Timothy Geithner nyilatkozatából, amely szerint a kosárba Kína csak az ülhet be ha lenyeli a békát, azaz "rugalmas árfolyam rendszerrel, független központi bankokkal és szabad tőkeáramlás lehetőségével" kell a dollár imperialisták kegyeit kiérdemelnie. Mi volt ehhez képest az a pár ágyúlövés, meg a néhány tonna ópium? Smafu - kedves olvasóim - smafu! Kiváncsi vagyok, ki lesz az új kínai Surányi György és mennyi aranyat - ezüstöt fog papirdollárokért, esetleg üveggyöngyökért, eladni?


De ez még mind semmi. Az igazán meredek kanyar még csak ezután jön. Mit is mondunk mi magyarok (még tán Orbán Viktor is) az IMF-ről? Hát, hogy minél előbb szabadulunk öleléséből annál szabadabban lélegzünk majd. De mit mondtak Nankingban? Hát azt, hogy az IMF reformra szorul. Tisztességre tanítják tán? Egy fenét!A francia pénzügyminiszter kijelenti, hogy "a fejlődő országok élükön Kínával (!) gyakran felvetik - szükség van arra, hogy még sokrétűbb legyen és kiterjedtebb képviseletet vállaljon. Alkalma sabbá kell tenni arra, hogy megfelelően érzékelje a gazdasági, pénzügyi folya matokat, segítse a pénzügyi válságok leküzdését." Ha két pofátlan hazudozó Christine
Lagarde és a "mi" Heller Ágnesünk teljesítményét összemérnék, én a miniszter asszony nevét, vagy kódját küldeném be, SMS formájában...


* * *

Ez a nankingi űlésezés véletlenül egybeesik a Közel keleten és Észak Afrikában kibontakozó, minden eddiginél nagyobb szabású, felelőtlenebb és veszélyesebb amerikai agresszióval, amelyben a hiper-agresszív kis jakhec [Sárközy] "fegyveres erői" kitüntetett szerepet vállaltak, vállalnak. Csakhogy ilyen véletlenek nincsenek!Hogy is kezdődött?


Nyugtalanság támadt egy sor északafrikai, főrészt arab, országban. A derék fellahok hirtelen (!) és egyszerre (!) rájöttek hogy az a nyomor, amely osztályrészük volt úgyszólván évezredeken át, nem elviselhető. Eddig és ne tovább! Tüntetések (utcai balhék) kezdődtek hát (olyan államok ban is, amelyekben emberöltő óta szükségállapot van). A rezsimek a helyi adottságoknak megfelelően kezelték e jelenségeket vagyis a "megélhetési forradalmakat" és mára sikerült mindenütt patthelyzetet létrehozni, anélkül hogy jottányit is változtattak volna a rendszereken, különös tekintettel a szociális rendszerekre. Ezen államok vezetése többnyire gazemberek, normális gazemberek, kezében volt és jobbára maradt is. Egyetlen kivétel akad: Libia, amelynek diktárora Muamar Kadhafi köztudottan őrült.


Az őrült diktátorokban óriási politikai lehetőségek feszülnek. Hadd ne célozzak most senkire...

Dehát mi is történt, történik Líbiában. Ott az utcai hőzöngők, hipp - hopp, fegyverekhez jutottak és hozzáláttak Libia "felszabadításához", amit röpke néhány hét alatt majdnem be is fejeztek. Csakhogy... Csahogy Kadhafiról időközben kiderült, hogy csak őrült de nem gyáva. Ráadásul a legtökéletesebb klánra - fiaira - támaszkodhat, akik nem estek messze a fájuktól és kész hadvezérek. Megindult tehát az ellenoffenzíva a városokban, továbbá földön vízen, levegőben. Naná, hogy civíl áldozatok is voltak, de melyik háborúban és polgárháborúban nincsenek? Viszont a Nyugatban (a drezdás, hirosímás, irakos, abu graibos, gázás Nyugatban) feltámadt a részvét, az önzetlen részvét, az ártatlan civílek iránt. A részvét, amely részvételre sarkalja őket.


Ehhez kifogástalan ürűgy kellett. Meg is lett. Valahol megnyomtak egy gombot és márc. 12-én Kairóban "Líbiai repüléstilalmi zóna kialakítását kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsától az Arab Liga (!), amelynek külügyminiszteri tanácsa zárt ülésen döntött erről Kairóban." [MTI] [Persze az Arab Liga nem lenne igazi Arab Liga, ha utólag nem adna pofonokat a szarnak, amit maga kevert. Mert március 20-án már arról van szó "Ami Líbiában történik, eltér a repülés
tilalmi övezet érvényre juttatásának céljától, amit mi akarunk, az a civilek védelme, nem pedig még több civil bombázása - mondta Amr Músza főtitkár Kairóban újságíróknak." Ez a nóta ismert. Úgy kezdődik, hogy "Anyám én nem ilyen lovat akartam..." Arról persze szó sincsen, hogy a Liga visszavonná felkérését, azaz madátumát. Ellenben majd átekintik az amúgy áttekinthetetlen helyzetet.Ébredezik a rusnya orosz medve is. Rosszkedvűen, mert még durmolt volna egy kicsit. "Oroszország vasárnap felhívással fordult a Líbia elleni katonai akciókban részt vevő államokhoz, hogy szüntessék be "az erőszak válogatás nélküli alkalmazását", a nem katonai célpontokra mért csapásokat. "Nyomatékosan felhívjuk az érdekelt államokat az erő

szak válogatás nélküli alkalmazásának beszüntetésére" - jelentette ki Alekszandr Lukasevics külügyminisztériumi szóvivő. Ez nagyon szép, de - kérdem - ki nem szar le egy olyan nagyhatal mat és főleg a szóvivőjét, amely néma cinkosságot vállalt abban, hogy az események idáig fajulhassanak?


És most nézegessük kissé a naptárt!Március 12-én születik a beavatkozást kérő határozat, majd  Az ENSZ Biztonsági Tanácsa március 17-én megszavazza New Yorkban "a Líbia feletti légtérzár megteremtéséről és minden, a támadás által fenyegetett civil lakosság védelmében szükséges intézkedés meghozataláról szóló határozatot. A BT. 1973. számú határozatának főbb pontjai a következők: a határozat azonnali tűzszünetet követel, valamint az erőszak bejezésére és a polgári lakosság elleni mindennemű támadás és a vele szembeni visszaélés azonnali megszüntetésére szólít fel. Követeli, hogy a líbiai hatóságok tegyenek meg minden szükséges intézkedést a polgári lakosság védelme érdekében, biztosítsák a lakosok alapvető szükségleteit, tegyék lehetővé a gyors és akadálymentes humanitárius segítségnyújtást a számukra- a határozat feljogosítja az ENSZ tagállamait, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a polgári lakosság és a Líbiai Arab Dzsamáhiríja támadás által fenyegetett lakott területeinek, közöttük Bengázinak a védelme érdekében, a határozat ugyanakkor kizárja líbiai felségterület külföldi erők által történő megszállásának bármilyen formáját."


Aztán két nap mulva (!) a hírügynökségek világgá ordítják hogy megtörtént az első (!) égicsapás "... a francia légierő egyik gépe tüzet nyit a líbiai hadsereg egyik járművére szombaton 19-én (!) délután (!), a civilek védelmét elrendelő ENSZ határozat alapján - közli a francia hadsereg szóvivője."

 Másnap, 20-án (!) Az Arab Liga és Oroszország elkezdik gyászolni a civil áldozatokat...


Tessenek mondani: itt tényleg mindenki hülye?


De a naptárt még ne tegyük le! Ha arra képzeletben ráhelyezünk egy műveleti tervet - legyen az fegyveres ellenállás kirobbantása, vagy francia légicsapás - a logisztika szabályai szerint, bizonyos időnek kell eltelnie ahhoz hogy az adott akció személyi és dologi feltételeit összehozzák és aktivizálják ["beélesítsék"]. Ezt az időt napokban, de inkább hetekben (!) lehet csak elképzelni. Nyilvánvaló, hogy pl. egy légiegység távoli bevetésének előkészítése nem órák, de nem is napok kérdése. Az előkészitési fázist tehát időben vissza kell tolni. Ha ezt tesszük, máris napnál világosabbá válik, hogy mind a fegyveres lázadást, mind az arra adott válaszcsapás szükségességét, valakik jóval előbb tudták, mielőtt ezek megvalósultak és nyilvánosságra kerültek volna. Összeesküvés elmélet sem kell annak feltételezéséhez, hogy a

szálakat egyetlen központban kezdték fonni, majd egy adott pillanatban összekapcsolni.


Hogy hívják ezt a központot és hol székel? A lökött Kadhafi az Al Kaidára célozgat. Az még elképzelhető lenne, hogy az Al Kaida valahol fegyveres lázadást szervez. A probléma az, hogy ennek semmi nyoma, mint Irakban az atom és a vegyi fegyvereknek. Viszont bizonyos célozgatások jelennek meg itt és ott, hogy a libiai fellkelőket nyugati (!) "tanácsadók"

okosítják. Hál' istennek, nem kell az embernek a fantáziáját erőltetni, hiszen nyivánosságra került, hogy "Barack Obama aláírt egy titkos utasítást, amely engedélyezi, hogy a washingtoni kormány fedett támogatást nyújtson a líbiai felkelőknek. Az utasítást az elnök valamikor az elmúlt két-három hétben írta alá. A legvalószínűbb érintett, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Fehér Ház nem kívánta kommentálni az értesülést."


Árulkodók a fegyveres akció "korlátozott" (!) célkitűzései is. A libiaiak megmentésére, felmentésére szárazföldi akciót nem terveznek. Ez érthető, mert ez nekik nem megy [Irak, Afganisztán, Pakisztán]. De voltaképp nem is akarják a Kadhafi rezsimet megdönteni. Csak mint "humantárius szervezet" jelen akarnak lenni a térségben repülőgéphordozókkal, hadiha jókkal, tengeralattjárókkal.Hogy minek is? Hát aki erre a kérdésre felelni tud, annak kezében a helyzet megértésének kulcsa, a bölcsek köve. Magamról egyáltalán nem állítom, hogy bármire felelni tudnék. Elképzeléseimet azonban felvethetem. Elképzeléseim pedig vannak...


Az újtípusú amerikai agresszió most is, mint már annyiszor, Izrael szolgálatában, érdekeinek védelmében történik! Az elsődleges stratégiai cél Irán körbekerítése, blokkolása és ha kell megsemmisítése! A másodlagos hadműveleti cél a költségek előteremtése egy újabb olajkrízis (olajár robbanás) előidézése révén!


Nem kevesebbről, mint a világot behálózó érdekvonalak teljes átrendezéséről van szó. Ehhez pedig Kína és Oroszország támogatása, de legalábbis passzív cinkossága kell. Nos, ezt elnyerték! Lásd fentebb a "nankingi összeesküvés" részleteit.


Mindezeket szubjektíve belátván, nem lenne más dolgom, mint magamba roskadni, vagy inkább kardomba dőlni, álmaim szertefoszlása miatt. Mert miről is álmodtam, miben reménykedtem? Hát abban, hogy néhány feltörekvő nagyhatalom. Kína, Oroszország,
India, stb. új, emberarcú világrendet hoznak létre, letaszítván a trónjáról az amerikai dollárt. Nos ez, a jelek szerint, nem megy,


Hogy miért nem megy? Azért mert Kína, de főleg Oroszország jobban tart az Iszlámtól, mint az elzsidósodott Nyugattól. Ez azért is érthető mert egyiküknek sincsenek erkölcsi elveik. Politikájukat a rideg pragmatizmus jellemzi mint a nyugatiakét.


Kina és Oroszország tehát nem építenek már "nemzeti - szocializmust", hanem betagozódnak a judeo-kapitalista világrendszerbe.

Az Iszlám, amelynek elvei vannak, magára marad az elvtelenek világfrontjával szemben. Úgy tűnik tehát, hogy a [cári ochrana ügynöke által hamisított] "Cion bölcseinek jegyzőkönyvében" leírt (nem) jelképes kígyó sikerrel futja be kibővített körét és bekeríti Ázsia két óriását: Kínát és Oroszországot is. Trockij a kezeit dörzsöl geti most ahol van, a pokolban vagy a mennyország ban, egyre megy.


A világtörténelem legnagyobb árúlójának Mihail Gorbacsovnak viszont mások szorongatják a kezeit és lapogatják a hátát. "Világsztárokkal ünnepelte 80-dik születésnapját Londonban. A gála két műsorvezetője Kevin Spacey és Sharon Stone volt. Meghívták Arnold Schwarzeneg gert, Goldie Hawnt, Milla Jovovichot és Fabio Capellot, de 'több politikust' is. Volt olyan aki a jótékonysági gálára (átszámítva) 30 millió forintért vett jegyet." A 'több politikus' egyike épp Simon Peresz izraeli elnök, Magyarország tulajdonosa (vásárlója) volt.


Nem tudom, de kíváncsi lennék rá, hogy mások felfedeznek e bizonyos összefüggéseket a fenti eseményekben, amelyek látszólag nem is tartoznak össze.


Nos, mi a rezűmé? Hol a remény halvány szikrája?


Nos, a világtörténelemben. A növekedésnek minden létezőben megvannak a természetes korlátai. A zsidókirály uralma alatt nem lehet a világ népeit egyesíteni, főleg úgy, hogy hatmilliárd szolgáljon tizenötmilliót, ahogy azt Ovadjá izraeli főrabbi deklarálta nem is olyan régen. A fent vázolt fejlemények nem Izrael és Amerika stabilitását, hanem az egész világ instabilitását eredményezik. Ennek révén megnövekedik annak esélye, hogy a kígyó fejét széttapossa - a fenyegetett emberiség.


Sz. Gy.

2011. február 27., vasárnap

Sivatagi vihar - Az arab válságA Németh Sándor lelkész által menedzselt és felülvezérelt Hetek c. folyóirat [2011. 02. 25 - Molnár László] kegyeskedett észrevenni, hogy valami izé ... arab válság van. Jó reggelt tisztelendő úr! Kellemes volt az ébredése?

A lap, még most is, példálózó módon említ néhány olyan országot, ahol 'fesz' van. Közéjük sorolja Iránt is, ahol csupán rendfenntartás történik és Irán nem is arab állam. Rosszul teszi. A téma mélyebb és gondosabb merítést igényelne.

Ami engem illet ábécé sorrendbe állítottam a 'szóbajöhető' államokat és mindenekelőtt azt kérdezem, ill. próbálom megválaszolni: nem túl sok a véletlen mostanában az arab világban?


Azt csak a hülye gondolhatja, hogy a tuniszi fűszerkereskedő utcai randalírozá sa annyira fellelkesítheti a kairói borbélyt, hogy sebtében vesz egymillió embert és ugyancsak randalírozni kezd a Tahrir téren. A világon semmi sem történhetik a logisztika szabályai ellenére. Az ilyen eseményeket az egymással konkuráló titkosszolgálatok jóelőre gondosan tervezik és szervezik. Léteznie kell olyan titkosszolgálat(ok)nak, amelyek a "felforgatásban" utaznak. Melyek ezek? Mit akarnak?


A feltett kérdésre, a dolog természete szerint nem adható adekvát és perrendszerűen igazolható válasz. Erre nincs is szükség, hisz a politika sem ezekkel a módszerekkel, hanem feltevésekkel, játékelméletekkel dolgozik. Ezen a talajon tenyésznek az összeesküvés elméletek is. Jól megvannak egymással.

Honnan fúj tehát a forró afrikai szél? Nem lennék meglepve, ha utóbb az derülne ki, hogy az egészet a CIA szervezi, hogy az újabb olajár robbanás használt ismét lefölözze. Ennek azonban sok együttes feltétele van, mindenekelőtt az, hogy Szaud Arábia és Kuwait olaja fölött továbbra is Amerika rendelkezzen. Aki ezt kontrázni akarja, annak Szaud Arábiát kell destabilizálnia. Aki pedig a valóban fontos eseményeket előre meg akarja jósolni, annak a szaud arábiai helyzet elemzésével kell belterjesen foglalkoznia. Nem baj, ha ez a betűrendet követö helyen történik, csak sokmindent kell aláhúzni. Amerika elpuskázhatja a szaudi olajat, ahogy elpuskázta az iraki olajat is. Korábban kárörvendeztem azon, hogy a nevető harmadik Oroszország lett, amely jóelőre felvásárolta az iraki olajmezőket és amikor az amerikaiak kitakarodtak, egyszerüen "aktualizálták a régi kötéseket.

Azt a megoldást alkalmazom, hogy idézem a cikk Algériára, Bahreinre, Iránra, Irakra, Jemenre, Jordániára és Marokkóra vonatozó megállapításait és hozzáadom, amit Egyiptomra, Kuwaitra, Libanonra, Palesztinára, Szaud Arábiára és Tunéziára vonatkozólag Molnár Lászlónak kellett (illett) volna megírnia. [A Blogot a rövidített internetes kiadás alapján írom. amelyben Algéria csupán nevével szerepel.]

Algéria

"2011 Január 5. és 9. között Algéria nagyobb városainak szinte mindegyikében tüntetések és felkelések robbantak ki. Az olyan alapvető fogyasztási cikkek árai emelkedtek lényegesen, mint amilyen az étolaj, a cukor vagy a liszt. 2005 óta Algéria számos területén robbantak ki helyi zavargások, de ez az első eset, hogy az ország legtöbb tartományában egyszerre (!) induljanak spontán megmozdulások. Január 10-re sikerült ezeket néhány városra korlátozni, de ott még tovább folytatódtak. A 11-ére tervezett megmozdulásokat a rendőrség határozottan elfojtotta.
Olvasható a Wikipédiában. A hangsúly azon van, hogy az ország legtöbb tartományában egyszerre indultak a 'spontán' megmozdulások. Ezek gazdasági természetüek voltak, a kapitalizmus globális válságának epizódjaiként.

Bahrein

"Tízezrek tüntetnek Bahreinben, kezdetben a kormány, majd az erőszakos hatósági fellépést követően az uralkodó, Hamad bin Isa Al Khalifa távozását követelve. A síita tüntetőket a (síita) iszlamista, konzervatív Vefak párt mozgósítja. A síita muzulmánok közel kétharmados többségben vannak, a hatalom mégis a mint-egy 200 éve uralkodó szunnita, Amerika-barát dinasztia kezében van. A hadsereg többször a tömegbe géppuskázott, azonban a felkeléstől tartva a kormányzat mégis 'dialógust kezdeményezett' a tüntetőkkel és szabadon engedett számos politikai foglyot. Bahrein az Egyesült Államok egyik legfontosabb regionális partnere, itt állomásozik az amerikai Ötödik Flotta."


A Perzsa Öbölnek ez a kis szigetországa a világ egyik legforróbb pontja. Innen fenyegeti és tartja sakkban Amerika Európát, a Közel Keletet, Afrikát, stb. Teszi mindezt saját partjaitól mintegy tízezer kilométerre! Ez az ármádia azonban nem terület megtartó erő, amint ez Irakban igazolódott, ill. Afganisztánban és Pakisztán ban igazolódik. A harcigépeket és helikoptereket vezető szadista elmebeteg pilóták, a robotrepü lőgépek és cirkáló rakéták csak gyilkolni tudnak, győzninem.

Egyiptom

Csak idő kérdése, amikor a fellahok utódai rájönnek, csak a diktátort seperték el, gyilkos, kizsákmányoló rendszerét nem. Bajaikra a Muszlim Testvériség ugyanúgy nem jelent gyógyírt, amint nem jelentett nasszerizmus sem. Marad a dzsihád opció. Ennek a kijózanodásnak a jelei máris mutatkoznak. Igen friss [2011.02.27-i] hír, a Hírfalon hogy "hadsereg alkotmány" készül. Ez annyival demokratikusabb az orbáni alkotmánynál, hogy népszavazás dönt a sorsáról. Ott is - itt is bekövetkezik majd az igazság pillanata, amikor kiderül, hogy a kapitalista rendszerek nem képesek jóllakatni az embereket. Ekkor jön ismét a haddeladd, itt is - ott is. 1967-ben Izrael elpusztította a szekuláris arab nacionalizmust. Most egy sokkal könyörtelenebb nacionalizmussal kerül szembe.

Irán

"Miközben Irán az egyiptomi és közel-keleti 'iszlamista fordulatot' és a saját forradalma 32. évfordulóját ünnepelte, a 2009-ben brutálisan elnémított ellenzék is megmozdult: tízezrek vonultak ismét utcára, a hatóságok azonban véresen leszámoltak a tüntetőkkel. Több ember meghalt, egy tüntetőt a milícia egy hídról vetett le. Korábban a Forradalmi Gárda parancsnokai komoly megtorlást helyeztek kilátásba, egy törzstisztekből álló csoport azonban precedens nélküli levelet írt: nem fognak tüzet nyitni a 'legitim célok' mellett tüntető emberekre. A teheráni parlament ben az ellenzék házi őrizetben tartott vezetőinek a kivégzését követelték, a rezsim ellenes erők azonban további tüntetéseket ígértek."


Az iráni csizma nem illik a Hetek asztalára. Iránban fellazítás folyik, amit az iszlám állam és a Gárda eredményesen kezel... Irán egyébként sem arab, hanem perzsa állam.

Irak

"A kezdetben kurd területeken kitört zavargások lassan Bagdadot és más nagyobb iraki városokat is elérték. A kormányzat sikertelenül próbálkozott a miniszteri fizetések kurtításával és az élelmiszerekre kivetett adó emelésének az elhalasztásával eleget tenni a követeléseknek: több ezren vonultak az utcára politikai változást követelve. A tüntetések során iszlamista pokolgépes merényletek és a hatóságokkal való összecsapások miatt eddig már több mint száz ember megsérült, mintegy fél tucat demonstráló pedig életét vesztette."


A Heteknek, a jelek szerint, nem jut eszébe, hogy Irakban az "amerikai demokrácia" helyén keletkezett űrt immár az Al Kaida tölti be. A "dzsihád opció", Arábia és Közel Kelet közös jövője, ill. sorsa, tehát ott már beteljesedett!

Jemen

"A két hete zajló megmozdulásokon a 32 éve hatalmon lévő Ali Abdalláh Száleh elnök ellen és mellette is tüntetnek. A két csoport és a rendőrség közötti összecsapásokban legalább tizenketten meghaltak. A tüntetések mögött a Muzulmán Testvériség jemeni szárnya, az iszlamista al-Iszláh, vagy más néven a Jemeni Reformkongregáció is felsorakozott. A párt egyik fő ideológusa az Egyesült Államok terroristaindexén szereplő muzulmán pap, Abdul Madzsid Al-Zindani, Oszama bin Laden egykori munkatársa. Jemenben a Muzulmán Testvériség, a jelek szerint nem 'alkotmányos' ellenzéki mozgalom, mint Egyiptomban."

Jordánia

"A tüntetések a tunéziai elnök bukásával nagyjából egy időben, január közepén kezdődtek Ammanban és hat másik városban. A tömeg követelései közé már kezdetektől fogva iszlamista hangok is vegyültek. A Muzulmán Testvériség jordániai szárnya, az egyik legerősebb párt, az Iszlamista Akciófront - amely erős pozíciókkal bír a diák-, valamint szakszervezetekben is - már az első perctől fogva egy követ fújt a tüntetőkkel: vezetőjük, Hammam Szaid sejk szerint véget kell vetni az autoriter hatalomnak és annak, hogy korlátozzák a szabadságjogaikat. A hangzatos belpolitikai követelések ellenére az Iszlamista Akciófront szimpatizál a Gázai övezetben diktatúrát bevezető Hamasz terrorszervezettel, és elutasítja a Jordánia és Izrael közötti kétoldalú kapcsolatokat."


Itt még karekterisztikusabb a Muzulmán Testvériség szerepvállalása. Elég régen írtam arról, hogy előbb - utóbb összenő ami összetartozik és hamarosan ugyanazt a nótát, ill. kovet fujják, akiket az izraeli és amerikai imperializmus gyilkol és fosztogat.

Itt azonban az "öntisztulásnak" a libiainál is radikálisabb formája várható. Már régen készülök rá, hogy néhány keresetlen szót szenteljek a "legaljasabb arabnak" Husszein jordán királynak. Őt úgy méltatja épp a Hetek, hogy "Anvar Szadat, Menachem Begin és Jichák Rabin után a közel-keleti békefolyamat újabb nagy alakja távozott el viszonylag fiatalon az élők sorából." Hát' így is lehet mondani. Tény viszont, hogy a legtöbb palesztint nem Izrael gyilkolta le, hanem láncos kutyájuk a "hashemita uralkodó" Husszein. A neves zsidó politológus Noam Chomsky interjújából (is) tudjuk, hogy "1970-ben, volt egy ... ' fordulópont' az ország életében. A Jordán hadsereg (Jordáni szoros szövetségese volt Amerikának) a Jordán diktátor parancsára a palesztin arabokat tömegesen legyilkolta egyetlen hónap, az úgynevezett Fekete Szeptember alatt. Ezt a tömegmészárlást az USA helyeselte." Hát már hogyne helyeselte volna. A gyilkos királyt azóta elvitte az ördög [nem segített az amerikai vajákolás]. Gyilkos rendszere, rendszerének gyilkosai azonban még élnek, de fenik már rájuk a görbe késeket...

Kuwait

Szintén tüntetésre készült az ellenzék (?) februárban. Hát má' mért is ne. De március 8-ára halasztották a felvonulásokat, miután a demonstráció hírére lemondott a számukra elfogadhatatlan belügyminiszter.Ez nagyon kedélyesnek, operettszerűnek tűnik. Majd meglátjuk, ki nevet a végén.

Libanon

Az 1970-es jordániai fekete szeptember után Arafat és akik megmaradtak Dél Libanonban rendezkedett be, amely most a Hamász fennhatósága alatt áll. Mit tetszenek gondolni, most mit gondolnak és mire készülnek?

Marokkó

"Zavargások törtek ki a marokkói királyságban is, több tízezer tüntető vonult az utcákra mintegy tucatnyi városban. A rendőrség és a 'demokrácia kiszélesítését' követelő csoportok összecsapásában mintegy 128 - többségében rendfenntartó - személy sérült meg. A zavargások során fosztogatások törtek ki, a belügyminisz térium szerint középületeket, bankokat és boltokat támadott meg a tömeg. Az eseményeket árnyalhatja a francia L'Economiste korábbi felmérése, amely szerint a 16 és 49 év közötti marokkóiak csupán 16 százaléka tartja terrorszervezetnek az al-Kaidát. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért lehet az ország legerősebb ellenzéki szervezete a merényletekkel és terrorista kapcsolatokkal gyanúsított Igazság és Fejlődés Pártja. A szervezet egyébként a Muzulmán Testvériség politikai szárnya, és a nyilvánosság előtt mérsékeltnek igyekszik feltüntetni magát, háttérszervezetein, tagjain és sajtóján keresztül azonban radikális, dzsihádista ideológiát propagál." Szép kis vircsaft, mondhatom.


Omán

Sajnos képtelen vagyok önmagamat és pláne az eseményeket utolérni. Már Ománban is áll a bál, az Index híradása szerint.

Palesztina

Izrael írtóháborút folytat azok ellen a palesztinok ellen, akiket eddig nem sierült elüldözni "felségterületéről". Itt "friss hírek" is vannak. "Izraeli harci gépek csapást mértek szombat reggel az Iszlám Dzsihád iszlamista szervezet két gázai övezeti kiképzőközpontjára - közölték palesztin források, de áldozatokról nem tettek említést.Az egyik támadás a déli Hán-Júnisz, a másik a középső Nuszejrát ellen irányult. Az izraeli haderő egyelőre nem fűzött megjegyzést a légicsapások híréhez." olvasható a Metropol 2011. február 26-i tudósításában. Izraelnek előbb - utóbb fizetnie kell a háborús büntettekért. Jól értsék, nem csupán a Knesszet, a kormány tagjainak, a rabbinátusnak, a gyilkos hadsereg parancsnokainak, közkatonáinak, hanem mindenkinek (!) - zu zammen. Így működik a történelem. Ez olvasható a Tórában is, más népekre vonatkoztatva...

Szaud Arábia

Mekka a szent Kába kővel (szentéllyel) a muzulmán világ vallási központja. Mohamed Mekkától északra fekvő Híra-hegy egyik barlangjában elmélkedett, álmodozott, amikor Gábriel arkangyal átadta neki az "írott kendőt". Így született a Korán. Mekkából futott Mohamed Medinába, amely az Iszlám másik vallási központjává vált. Nehezen hihető, hogy Allah híveinek ne lennének olyasféle tervei Mekkával, mint a zsidóknak Jeruzsálemmel. Mekkába vándorolni minden hívő szent kötelessége.


"Mintegy hárommillió muszlim részvételével kezdődött meg vasárnap
2010 november 14-én az éves nagy zarándoklat, a 'háddzs' Szaúd-Arábiában, de egész évben ennél sokkal több, közel 12 millió turista özönlik a királyság szent városaiba, Mekkába és Medinába. A várakozások szerint ez a szám 2025-re az évi 17 milliót is elérheti",
olvashatjuk az [origo] tudósításában. Óriási üzlet ez, állapítja meg a szerző. Nem nehéz elképzelni egy ilyen ország destabilizálását, mégoly éber CIA, ill. MOSZAD őrködés ellenére sem.

A Nyugat most próbálja megsaccolni a rothadt szaudi monarchia túlélési esélyeit - pénzügyi alapon... "A Royal Bank of Scotland (RBS) londoni pénzügyi szolgáltató csoport vezető globális kockázatelemzője, Raza Agha a szaúdi 'járványveszélyről' adott kommentárjában kiemelte: Szaúd-Arábia stabilitásának globális jelentősége nem csupán abból ered, hogy ez az ország bír a világ legnagyobb bizonyított nyersolajtartalékával, hanem abból is, hogy a világ legnagyobb olajexportőre, és a legnagyobb termelési kapacitásfelesleg is az övé. Ennek révén Szaúd Arábia a
világ szénhidrogénpiacának 'egyfajta jegybankjaként' is működik, így nem meglepő, hogy a térség instabillá válása, és a megmozdulások járványos terjedésének kilátása felzaklatta az olajpiacot."


Ezt a 'jegybank' szerepet úgy kell érteni, hogy a pusztító hatású olajspekulációkban (olajár robbanások) Szaud Arábia Amerika első számú cinkosa. Mint ilyen egyik legfőbb akadálya a dollármentes új világpénzrendszer létrehozásának. Már csak ezért is vesznie kell. Ez Kína és Oroszország eminens érdeke is. Persze aki közelről kavargat, nem más mint Irán. Csak az ostobák hihették, hihetik hogy ezt a ziccert Irán ki fogja hagyni.-

"A szerző kiemeli, hogy az olajellátást fenyegető térségi fejlemények mellett belső társadalmi feszültségek is erősítik a Szaúd-Arábiával kapcsolatos félelmeket.

Említette, hogy a szaúdi munkanélküliségi ráta hivatalos kimutatások szerint is 10-12 százalék körül jár, és más arab országokban is, ahol már zavargások vannak, ehhez hasonló az állástalanok aránya.

A szaúdi rendszert azonban ettől függetlenül is fenyegetik olyan szélsőséges vallási erők, amelyek 'megvetően tekintenek' a jelenlegi vezetésre annak nyugatbarát külpolitikája és fényűző életmódja miatt.

Mindemellett Szaúd-Arábia az arab világ egyetlen tényleges abszolút monarchiája; az összes többi térségi állam már meghonosított 'valamiféle' demokratikus képviseletet nemzeti parlamentek formájában. Szaúd-Arábiában a politikai népképviselet minden formájának hiánya is hozzájárult az elégedetlenség szításához, és valószínűleg a vallási szélsőségek terjedéséhez is.

Kiemelte azt is, hogy a társadalmi feszültségeket a magas élelmiszer- és ingatlanár-infláció is erősítette, különös tekintettel a 'makacs' munkanélküliségre és a gazdag Perzsa-öböl menti olajemirátusokéhoz mérve viszonylag alacsony egy főre jutó hazai össztermékre (GDP).

Mivel pedig Szaúd-Arábia 'a síita többségű (perzsa) Irán szunnita (arab) ellensúlya', fenyegetést jelent számára az olajban gazdag keleti tartomány síita kisebbségének Irán által nyújtott anyagi és egyéb támogatás is.

Szaúd-Arábiát a keleti partjai előtt fekvő Bahrein felől is járványveszély fenyegeti, sőt - tekintettel a szintén zavargások sújtotta Jemen északi részének síita többségével fennálló feszültségre - a déli határok is sebezhetők - fejtegette.

A szaúdi biztonsági erők is már bizonyították képességüket az elégedetlenkedés terjedésének megakadályozására, így 'abban a valószínűtlen esetben', ha a tunéziaihoz vagy az egyiptomihoz hasonló mértékű társadalmi megmozdulások kezdődnének, a szaúdi hatósági válasz jó eséllyel 'gyors és határozott' lenne."

Ezzel kapcsolatban bátorkodtam úgy vélekedni egy cikkemben, hogy az izraeliekkel megspékelt belső biztonsági erők gyilkosai muszlim gyilkosokkal fognak szembeke rülni. A különbség, hogy az utóbbiak nem pénzért, hanem hitbéli meggyőződésük alapján élnek, ölnek és halnak. Erre mondaná Kohn bácsi: 'mecsoda khölömbség'...

"Mindezek alapján az RBS londoni szakelemzője hétfői kommentárjában - bár hangsúlyozta, hogy a helyzet 'nagyon képlékeny' - nem valószínűsített olyan mértékű politikai felfordulást Szaúd-Arániában, amely elhúzódó vagy súlyos olajellátási fennakadáshoz, és/vagy a kitermelési infrastruktúra jelentős károsodáshoz vezetne."

Hát erről, csak erről van szó, te elemző ökör? Veszik észre a kedves olvasók, hogy nyugaton már csak a "kitermelési infrastruktúrában" tudnak gondolkodni. Az emberi tényező teljességgel elhanyagolható valami. Dehát az emberi tényező vívja felszabadító harcát Amerika és Izrael uralma ellen.

Tunézia

Ott az emberi fáklyákkal kezdődött...
"Az elmúlt hetekben sorozatosan gyújtották fel magukat az emberek az észak-afrikai arab országokban, hogy az elnyomás ellen tiltakozzanak, miután egy hasonló akció Tunéziában közvetve megdöntötte az elnök diktatórikus hatalmát. A diplomás tunéziai fiatal, Mohamed Bouazizi tavaly december 17-én lobbantotta lángra magát elkeseredettségében, mert a hatóságok nem hagyták, hogy zöldséget áruljon az utcán, és teljesen kilátástalannak találta az életét. A fiú halála és a rezsimről kiszivárgott kínos WikiLeaks-akták sikeres tüntetéseket robbantottak ki, amelyek elűzték a tunéziai diktátort", olvashatjuk az [origo] híradásában.

Ez az égő áldozat azonban nem érdekli sem Izraelt, sem Amerikát.

Mindezek alapján - ismétlem - biztonsággal kijelenthető, nem "arab válságról", hanem a kapitalizmus általános válságának egy epizódjáról van szó. Ez azonban döntően fontos epizód, amely az agónia időtartamát jelentős mértékben befolyásolhatja.

Végezetül: rövid életet kívánok úgy Németh Sándornak, mint a "Hetek"-nek, de legfőképp annak az ügynek, amelyet képviselnek.

A teljes cikk egyébként a Hetek hetilapban olvasható. Vegyék meg. Lehet, én is rászánom magam.

2011.02.27

Sz. Gy.