Keresés ebben a blogban

2007. július 1., vasárnap

A Pilvax Üzenete

2007.05.18-án az következőket irtam blognaplómba.

A Pilvax mai üzenete.

Sajtótájékoztatón voltam.Talán csak a falai ugyanazok a Privorsky Ferenc kávés által 1838-ban alapított Café Reanaissance-nak az egykori Úri utcában [Herrengasse], amely később Pilvax kávéház néven vált ismertté, a forradalmi érzületű fiatal törzsvendégek révén, akiknek világraszóló tettei nyomán egyideig "Forradalmi Csarnoknak" is nevezték.1848 márciusában Petőfi és társai a Pilvaxban beszélték meg a leendő forradalom követeléseit. Itt került sor a Tizenkét Pont megszövegezésére ... A hagyomány szerint 1848. március 15-én itt szavalta el Petőfi először a Nemzeti dalt. Nemsokkal ezután ugyancsak innen indultak el a forradalmi események.Ma [2007.május 18-án] nem heves ifjak, hanem bölcs vének és néhány unott sajtómunkás üldögélt az asztalok mellett. Nem hangzottak el gyújtó beszédek sem. Az "Összefogás Nemzetünk Egészségéért Párt" tartott sajtótájékoztatót. Mindenki iggadtan, halkan beszélt.Hogy miről is?Amerikában például megbukott a profitalapú egészségügyi biztositás rendszere, mert kiderült, hogy ennek költségei, a betegek rovására természetesen, kétszeresét teszik ki mint kanadainak, ahol az állam nem adta el polgárait a profit-hiénáknak. [Csak zárójelben emlitem az ENRON botrányt. Ez a mammutcég kezelte alkalmazottai pénzét, részvényeit, sőt a nyudíjalapot is. Aztán elsikkasztották az egészet. A károsultak ezrei meztelenül [!] tüntettek a Fehér Ház előtt, hogy helyzetüket szemléltessék.]A nemzeti vagyon értéke 1989-ben a "végkiárusítás" előtt mintegy száznegyvenmilliárd dollár volt. Ezzel szemben tizenhatmilliárd lett volna az állami bevétel, ha a pénz nem a "Magyar" Nemzeti Bankba került volna, amely önállótlan ügynöksége az európai bankoknak. Így azonban, bonyolult értékpapir müveletek "eredményeként", kötvényadósságok keletkeztek, amelyeknek átlag 13 százalékos kamata fejében 2006-ban mintegy nyolcmilliárd Eurot törlesztettünk azért, hogy tartozásunk és a kamatteher évről - évre növekedjen...Ennek a kamatnak kb. egy hétre eső [!] összegét lehet az egészségügyi megszoritások révén megspórolni. Mindezt azon az áron, hogy közvetlen veszélybe kerül a társadalmi, biológiai reprodukció folyamata. A társadalom sejtjei sorvadásnak indulnak, a végelgysngülés állapotábakerülnek. A diagnózis: mesterségesen előidézett hiánybetegség. Ez a kormányzati cél. A spórolás csak ürűgy, a kilábalás lehetősége pedig humbúg!A parlamenti pártok e trendekről - egymással egyetértésben - hallgatnak. A most bejegyzett új párt ezért, politikai és morális szempontból, elhatárolódik tőlük.Rendkivüli állapot van! Immár tényleg a lét a tét! Az új párt programjának és a program megvalósitása érdekében tervezett módszereknek ehhez a fenyegető tényhez kell igazodniuk.Legelőször is: ki kell "söpörni" a határokon átszivárgó, vagy a magyar földből előbújó "életkufárokat": a magánbiztosítókat. Krisztusi példa lebegjen mindannyiunk szeme előtt, aki megutálva a kufárokat "kötélből ostort fonván kihajtá őket a templomból".

A dolognak, mint minden dolognak, folytatása van.

- - - -
A budapesti sajtótájékoztatót vidéki sajtótájékoztatók követték. Debrecenben erre június 29-én pénteken "került sor". A mondat végén a két szó nem véletlenül került idézőjelbe.
Ami az előzményeket illeti, a rendezőség mindent elkövetett annak érdekében, hogy a sajtó és az orvos társadalom tudomást szerezzen a sajtótájékoztató helyéről és időpontjáról.
11:30-ra járt az idő a Cívis Hotel Cívis termében. Ekkorra a párt elnökén és debreceni megbizottján kivül hallgvatóság gyanánt megjelent 1 azaz egy (!) nyugdíjas orvos, továbbá a Népszabadság és a Hajdú Bihari Napló tudósitója. [Az utóbbinál plajbász és jegyzetblokk is volt.]
A tájékoztató előtti szerdán az Orvosi Kamara debreceni szervezete gyűlést tartott, amelyen a 200 tagból 36-an jelentek meg. "Pártjuk" sajtótájékoztatójáról ennyien szereztek tudomást.
Mint emlitve volt, közülük egyen jöttek el...
A Népszabadságos méltatlankodott a kezdés párperces késése miatt, majd elcsörtetett. [Dúlt állapota érthető volt. Őt cibálták meg az árpádsávosok Bolgár György műsora közben.]
Ezután barátságos csevegés alakult ki a jelenlevők között. A tömeg eztán önként feloszlott.
A "sajtótájkékoztatón" elhangzottak citálását és méltatását ezúttal mellőzöm.
Mint érdektelen [jogi] doktor ideírom véleményemet az orvosdoktorokról.
Az még nagyjából érthető, hogy a satuba fogott orvos-társadalom tulnyomórészt gyávákból és közömbösökből áll, akik mocskos kis egyéni kompromisszumok révén igyekeznek egzisztenciájukat átmenteni a kapitalista jégkorszakba.
Ami undorító, az a betegek cserbenhagyása. A főcsapás ugyanis nem sz orvos,- hanem a betegtársadalmat éri. Azt a sok szegény embert, akiknek hálapénzecskéiből az orvosi villák, nyaralók, vitorlások, luxusgépkocsik árát összekuporgatták Hippocratés méltatlan utódai.
A "debreceni példa" híven tükrözi a társadalmi szolidaritás hiányát. A tisztelt dekkoló doktor urak ostobák is. Tudniuk kellene, hogy az egyéni játszmákra a rulett és egyéb szerencsejátékok [pl. tőzsdézés] szabályai vonatkoznak, azaz mindíg a bank nyer.
Kiábrándító volt.
2007.07.01
Sz. Gy.