Keresés ebben a blogban

2008. március 19., szerda

Teniszcipő a fékpedálon. Bünpártolás?Amikor az Olajbizottság előtt tanúvallomást tettem az olajügyekről, azt találtam mondani: a legfőbb ügyész [Györgyi Kálmán] olyannyira akadályozott az olajügyek vizsgálatában, hogy az már bűnpártolásnak tekinthető.

Emiatt a jó úr, 'becsülete' védelmében feljelentett rágalmazás miatt és beperelt, kártérítésért. A büntetőbíróság elitélt, a polgári bíróság elmarasztalt. [Nem volt mese, legalábbis részemről... ]

Egy legfőbb ügyész, mint hivatali bünpártoló jöhet szóba - elvileg. Azért elvileg, mert a hatályos törvényszöveg így szól.

225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon
vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egy ébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az "azért" kifejezés "célzatos" bünelkövetést tételez fel. Ezt pedig vért hugyozva se' lehet bizonyitani.

Egy kicsit testhezállóbbnak tűnik az általános tényállás, ahol elkövető bárki lehet, még egy legfőbb ügyész is.

244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetöjével az elkövetés elött megegyezett volna a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elül meneküljön, b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, c) közremüködik a büncselekményböl származó előny biztosításában, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendö.

A "fordulatok" közül főleg az a) esetleg a b) pontban foglaltak jöhetnek szóba. A segítségnyújtás ugyanis elkövethető mulasztással is.

10. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan ... elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. (2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

Ezen az alapon azt a börtönőrt is be lehet csukni, aki pl egy zárat nyitva hagy és ezáltal fogolyszökést segít elő, vagy tesz lehetővé.

Annakidején nem volt türelmem elolvasni az u.n. "olajjelentést" [J/3500. sz.
Jelentés, az olajügyek és a szervezett bûnözés közöttiesetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról. Budapest, 2000. november 30.]

Nemrég akadtam rá böngészés közben. Hát' mit mondjak, magam meg voltam lepve egy cseppet.

Még ideszúrnám, hogy mikor az olajbizottság mandátuma, 2000. novemberében, lejárt feladatának egyharmadát sem végezte el. Orbán és Pintér úgy szétrugták, mint "tyúk a töreket", ahogy ezt nálunk, és valószinűleg felcsúton is, mondják.

A következő passzus azonban belelekerült.

"Az ügyészségek által a cégiratokba történt betekintés után készült jelentések adatait tartalmazza: cégjegyzékszám, cég elnevezése, jogi képviselõ neve, címe, bank neve, számlaszáma (nagyon hiányos), cég székhelye és megjegyzés. Egyéb adatokat ez a CD nem tartalmaz. A CD-n tárolt adatbázisból a tulajdonosok személye, neve, címe hiányzik. Emiatt a tulajdonosi szerkezetre az adatbázis semmiféle információt nem nyújt. A CD-n lévõ adatbázis csupán egy lista, semmiféle adatkeresést, vagy adatcsoportosítást nem tesz lehetõvé.
A Bizottság ekkor kérte a Legfõbb Ügyészt a munka elvégzésére, és az elvégzett munka eredményeinek a Bizottság számára való átadására, melyet az ügyészség elvállalt. A Bizottságban ezért tovább nem foglalkoztak az "olajtérkép " készítésével, várva az ügyészség anyagára. Az ügyészségi munka azonban elhúzódott, s bár a Bizottság minden ülésen sürgette az anyag átadását, az ügyészség mindig csak egy késõbbi, általában egyhetes terminust jelölt meg az átadás idõpontjául. Mintegy két hónapos halogatás után, a Bizottság végsõ felszólításának engedve október 30-án adott át az ügyészség két CD adathordozón tárolt anyagot, mondván, hogy ezzel teljesítette feladatát. Az ügyészség által átadott anyagok azonban nem tartalmazták azokat az adatokat, melyeket a Bizottság kért: egyáltalán nem tartalmazták a tulajdonosi kört, ami a feladat abszolút lényeges eleme volt. A megadott adathalmaz a nyilvános cégnyilvántartás lemásolt anyagait tartalmazta keresésre alkalmatlan formában, úgyhogy a kereskedelemben kapható cégnyilvántartási adatok kereshetõséget is magában foglaló minõségét tekintve lényegesen jobbak az ügyészség anyagánál. Az adattár egy másik része a megyei ügyészségek által összegyûjtött anyagokat tartalmazta, melyben a bejegyzést végzõ jogi képviselõ és a cég bakja ill. néha bankszámlaszáma adott, természetesen a tulajdonosok és ügyvezetõk megadása itt is hiányzik. "


A szövegből semmit sem emeltem ki, mert minden szó, minden betű fontos. Egtyértelmű, hogy a legfőbb ügyész addig szabotálta az olajbizottság munkáját, amíg le nem járt annak mandátuma.

Mivel a kása már megégette a számat, gondolkoztam, írjak ne írjak? Aztán eszembe jutott Móricka formulája: kérdezni szabad.

Hát' tessenek mondani, ez nem bűnpártolás?

Sz. Gy.