Keresés ebben a blogban

2009. március 18., szerda

Az ember, Isten képmása.


Gyurcsánynak.

Fletó! Tudod, mit mond az Írás? Látom, nem tudod, ezért ideírom.

Textus: Móz. 1,26–28; 31. „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket..."

[Ez a textus benne van a Tórában is, hallod e!?]

Ezzel szemben ti mit csináltok fényes nappal a Kossuth téren - március ídusán? Ott túl a rácson Hernádi Zsolt történész tölcsért csinál a kezéből és kiabál. Olyasmit, amivel sokan egyetértünk, márminthogy: takarodj! Erre mi történik? Híveid, néhány nekivadult szuka, nekimegy. Belemarkolásznak az arcába [isten képmásába] és főleg befogják a száját.

Ez eddig rendben is lenne, a komcsi némberek márcsak ilyenek. A kormányod által kezdeményezett szájzár törvényt ők így értelmezik és alkalmazzák. De a közegek? Hát azok mit csinálnak, amikor azt látják, hogy "civilek", nyilvános helyen, verbális magatartást durva tettlegességgel akadályoznak, ill. "torolnak" meg, riadalmat ill. közfelháborodást kiváltó, azaz garázda módon?

Hát' elhurcolják - a kiabálót... Fletókám! Már utaltam rá korábban, hogy - jóvoltodból - a köztereken, ünnepnapokon, az egy főre eső bunkóid száma legalább tiz! Így volt ez most is, olyannyira, hogy egy halszemoptikával se lehetett volna befogni mindannyiukat. Természetes, hogy egyik ökörnek se jutott eszébe komplex módon, azaz a botrányos jelenet minden szereplőjével szemben, intézkedni. Ez a te szempontodból helyes is, hiszen ezekre az agresszív vén picsákra még nagy szükséged lesz máskor is, hacsak közben lapátra nem kerülsz.

Ámde a zsaru-story folytatódik. Zsolt urat beviszik az őrszobára. És ott mi történik? Hát kb. olyasféle, amit "befogadáskor" Guantanamon csinálnak a foglyokkal. Mondd csak Fletó! Kik ezek a testes, gumikesztyűs fogdapecérek? Tán' csak nem szerződtetett "magánvállalkozók"? Vagy csupán a módszertani útmutatókat szereztetted be Amerikából, vagy Izraelből?

[Közbevetve: szólhatnál lelkes hívednek, a fasz' Jancsó Miklósnak például, hogy lenne egy perverz filmtéma... Annyiból (úgy hátromszázmillióból) tán ő is ki tudna hozni egy szoclib horrorfilmet, amennyit Verebes fia kapott, ki tudja mire...]

De maradjunk a tárgynál. A téren történtekkel kapcsolatban "egymásközt" eldicsekedhettek vele, "jól a pofájukra másztunk". Rendben van. De, mondd csak, miért néztek bele a felöltözve kiabáló történész seggébe? Mit reméltek ott találni? Drog-kapszulákat (?), kést (?), reszelőt (?) szamizdat anyagokat (?), árpádsávos zászlót (?) kibontott transzparenst (?). Persze a mai adószedős időkben felmerülhet a gyanú, hogy az előállitott személy az adózás alól elvont pénzeszközöket dugott a seggébe. De egy történész? Hát ennyire hülyék lennének a fogdmegjeid? Ki tudhassa'...

Viszont, ami téged illet, hovatovább személyes büntetőjogi felelősséged is szóba kerül az ilyesféle kis incidensek kapcsán. Jó pofa volt a kis kedves [akit ájultan kaptál ölbe nemrég - no ez derék dolog volt]. Azt mondta a lelkem, máshol rend ben zajlottak az ünnepek... Idilli! A Harmadik Birodalom ban is úgy volt, hogy miközben füstöltek a krematóriumok kéményei, vígan füstöltek a luxus üdülőha jók kéményei is. Fedélzetükről vidám nebulók integettek a parton állók felé. Tudom, ez morbid. Hát te nem vagy az?

Még egy találós kérdés. Tudod mivel játszol? Hát azzal, hogy a Kossuth tér Lövölde térré változik.

Sz. Gy.