Keresés ebben a blogban

2007. október 4., csütörtök

Lovasroham


Ajánlás.
Írásomat Morvai Krisztinának, a magyar Jeanne d'Arc-nak, ajánlom.


Példátlan gyalázat érte a "lovas népünket", és lovainkat!
Népünket azért, mert sorsa összeforrott a lóval. Lovas népként szereztünk hazát a Kárpát medencében. Fürge lovainkon száguldoztuk be Európát és nyilaink ellen a jóistenhez fohászkodtak a népek a Skandináv félszigettől Bizáncig.


Aztán "kegyes" István királyunk jóvoltából jobbára csak hidegvérű lovak tapodták a Hon földjét nyergükben német martalóc lovagokkal, akiknek csicskása lett a "Szentkirály" is. Ám ha lázadni kellett, ill. lehetett, mindíg lóra kapott a magyar.

A "magyar huszár" a katonai erények szimbóluma lett. A bennünket egyáltalán nem kedvelő franciák huszárezredet állitottak fel, magyar mintára. A '48-as Szabadságharc után idegenbe szakadt hazánkfiai közül a hir és dicsőség babérjait aratták a volt honvédhuszárok, akik lovas magasabbegységek parancsnokaiként arannyal vésték be nevüket, többek között, az amerikai történelem lapjaira is.

A ló és lovasa a "háború istenei" voltak évezredeken keresztül. Minket magyarokat aztán leszállitottak a lóról, és nemcsak a "magasról". Már talán egy hintalóra se' ülhetnénk fel
anélkül, hogy zsidajaink ne kezdjenek "aggódni" és ne eresszék ránk a gyurcsány-pribékeket. Közülük most a lovaspribékekről ejtek néhány szót, a nyiregyházi szurkolókergetés kapcsán.
A rohamozók - állitólag - a REBISZ "kiküldöttei" voltak. De mi a francot kerestek Nyiregyhá zán?


Az köztudott, hogy a debreceni szurkolók mindíg balhéznak Nyiregyházán, de "hadilétszámuk" alkalomról - alkalomra alig változik. Harci taktikájuk pedig sematikus. Azaz pontosan kiszámithó, hogy harci kedvük lohasztásához milyen létszám, milyen felszerelés és milyen módszerek szükségeltetnek. Úgy vélem, hogy a Tirpák Főkapitányság ezen alanyi és tárgyi eszközök birtokában van.

A feltett kérdésre a lovasroham videoclipje ad választ. Az első kockákon a kamera felé közeledő csoport látható. Egyáltalán nem biztos, hogy a "kemény maghoz" tartozók. Az is nyilvánvaló, hogy nem égnek harci lázban. A lovasok váratlanul, a hátuk mögött bukkannak fel és orvúl, rögtön támadnak. Szó sem lehet arról, hogy ők, vagy mások, a "tömeget" önkéntes feloszlásra szólitották volna. Egyikük jobbra balra csépelve [csak a fejét, ne sántuljon] furakodott az emberek közé. A kancsukás kozákokra, vagy a Jancsó háborodott agyából filmre vitt, sosemvolt lovas csendőrökre emlékeztetett. [Tényleg, nem lehetne Gyurcsány terror alakulatainál a kancsukát is renszeresiteni? Hatékonyabb mint a kard. A kozákok értették a dörgést ...]

Ami mármost a "biztositást" illeti, a helyzetet a lovastámadás "egyértelmüvé" tette. A tömeg, szembetalálta magát a hirtelen ott termett, gyalog fogdmegekkel. Feléjük közelitett, hisz kergették hátulról. A talpasok ezt "fenyegetőnek" minősithették. A lacafaszázás nélküli tömegoszlatás "jogi feltételei" egyből bekövetkeztek. Undoritó egy birkaterelés volt, mondhatom!

Mondhatnám azt is, rendőri provokáció történt. Mondhatnám, de nem mondom, mert nem erről van szó, hanem a vörösterror egyik epizódjáról! A félelmet az emberi szivekből át kell plántálni a gerincekbe, sőt a zsigerekbe is. Az a, nyilván kitalált, hülyeség hogy "megdobták a lovasokat" egyáltalán nem lehet ok a hátulról intézett lovastámadásra!


Közbevetőleg - a lovakról. A magyarok mindíg szerették, gondozták és a lehetséges mértékig kimélték lovaikat. De most hogy érezheti magát egy okos állat, ha egy olyan hülye állatot ültetnek a hátára, aki hátulról az emberek közé hajszolja? Tudjuk, a ló is tiszteli, kiméli az embert. Híres mutatvány volt, amikor egy huszár a lovasszázad előtt keresztbefeküdt az úton és a lovak óvatosan átlépkedtek rajta, mint a hímes tojáson. A "bevetésen" résztvett lovak biztos szégyenlik magukat. A lovasaik meg biztos nem.


Szóljunk megint róluk.


Montezuma és népe kezdetben isteneknek vélték és egy lénynek gondolták Cortez páncélos lovasait. Aztán - saját kárukon - rájöttek, hogy két lényről van szó és közülük csak a ló - ember. Innen már viszonylag simán ment a dolog. A pányva-vetés mesterei egy pillanat alatt lerántották a lovast. Kinyitották a konzervdobozát és már mehetett is az áldozókőre, hogy kitépett szivével engeszteljék az isteneket, akik azért haragudtak rájuk, mert kezdetben olyan birkák voltak.


A fenti képen az Apokalipszis lovasai vágtatnak. Pofájukról könnyen felismerhetők. Főleg a vezér, Bush. Dehát ők is csak zsoldosok, a nekivadult cion-tőke vezényszavára trappolnak, azaz csak trappolnának, mert már világszerte suhognak feléjük a fékező pányvák. Ennek a hadnak egy kis alegységét képezik Gyurcsány leninfiúi ... De vigyázzatok fiúk! A "tschikosh - gulash - paprikasch" azt is jelenti hogy a pányvetéshez nálunk is értenek az emberek ... Még azt is megérhetitek, hogy egyszercsak a lovagló Walkürökkel találjátok szembe magatokat.


Ami Morvai "nagyasszonyt" illeti kérdezem: "ezt" igértették meg, a paktumkávé mellett, Bencze úrral? És most mire ez a beszédes csend? Amikor a ridiküljét megnézték országos bojkottot hirdetett áruházláncok ellen. A vidék, Debrecen, nem az ön asztala?

Szeszák Gyula.