Keresés ebben a blogban

2007. szeptember 15., szombat

Neonácizmus
A gimnáziumban és a marxista esti egyetemen tanultam, hogy:

"Lenin élt. Lenin él! Lenin élni fog!" Ez a marhaság nem jött be. De mi lenne, ha valaki manapság azt találná mondani: "Hitler élt. Hitler él! Hitler élni fog!" [?]

Mert itt van ugyebár ez a neonácizmus, immár Izraelben is.

Cikis a téma. "Független" sajtónk ennek megfelelően járja körbe [erősen fogva a forró kását kerülgető izraeli sajtómacskák farkát].

Az MTI [2007.09.09] szerint a Tel - Avivban elfogott neonácik "orosz származású, izraeli állampolgárságú fiatalok."

Tehát zsidók, vagy nem zsidók? Ez nem is olyan egyszerű, de a nyomozás vezetője Révital Almog megmagyarázza. "Családjuk egyes tagjai zsidók, de közülük már egyik sem tekinthető vallási szempontból zsidónak" ... ilyen értelemben csak az számít zsidónak, akinek az édesanyja is az."

Hirtelen nem tudom, hogy ez faji vagy vallási törvény lenne. Az előbbire utal a nyilatkozat folytatása.

"Az izraeli törvények szerint bárki állampolgárságért folyamodhat, akinek szülei vagy nagyszülei révén zsidó gyökerei vannak. A hatóságok már korábban felhívták a figyelmet arra, hogy a Szovjetunió felbomlása után ezt a megfogalmazást kihasználva sok olyan akkori szovjet állampolgár is bevándorolt Izraelbe, akinek a zsidósággal való kapcsolata ugyancsak megkérdőjelezhető."

Ismét a kérdés. faji, vallási, vagy erkölcsi alapon. Elég annyi, hogy a tudósítás szerint ezek a neo izék nem tősgyökeresek, azaz nem echte zsidók. Így persze mindjárt kisebbnek látszik a blamázs. Sőt! Miki Rosenfeld sajtószóvivő még azt is hozzáteszi, hogy "Izraelben nincs olyan törvény, amely a fajgyűlöletből elkövetett bűncselekményekről rendelkezne, a korábbi esetekben a holokauszt tagadása címén indult bírósági eljárás a gyanúsí tottak ellen."

Ebből az következne, hogy hogy az izraeli törvényhozás legfelsőbb szerve, a Knesszet, Izrael állam megalakulása, ill. saját magalakulása óta folyamatosan "alkotmányos mulasztást" követne el? Egy fenét! Mulaszutásról, vagy akár véletlenről szó sincs. Ha a "fajgyűlölet" fogalmát a törvény meghatározná és ahhoz büntető rendelkezést kapcsolna, esetleg a felnőtt lakosság háromnegyedét be kellene csukni, és akkor ki lövöldözne a palesztinokra?

A fajgyűlölet apostola Hitler így vélekedett "... A föld egyik népénél sem olyan erős az önfenntartás ösztöne, mint épp. az. u.n. kiválasztott népnél. ... Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamány oly keveset változtatott volna jellegzetessségein, karakterén, mint épp a zsidó ... A zsidó vallás tanítása elsősorban a zsidó vér tisztán tartásának, valamint a zsidók egymás közötti és a külvilággal (a nem zsidókkal) való közeledésének tana ... Valójában a mózesi vallás nem egyéb, mint a zsidó faj fenntartásának tudománya. Éppen ezért magában foglalja mindazokat a szociológiai, politikai és gazdasági területeket, amelyek e tekintetben egyáltalán szóba jöhetnek ..."

Egy tan belső tartalmát úgy lehet legjobban megérteni, ha összevetjük egy másik tannal. Így válnak világosan felismerhetővé a hasonlóságok és a különbözőségek.

Kérdés, hogy a nácizmus és a judaizmus tartalmi külöbözőségei olyan lényegesek e, mint amilyen heves két eszme hívei közötti ádáz gyűlölködés? Hát nem!

Korábban olvastam és kommentáltam is Gideon Hausner "Ítélet Jeruzsálemben" c. könyvét, amely az Eichmann ügyet ismerteti, részletesen de nem hézagmentesen.

Így bizonyos kiegészítésekért a [szintén zsidó] Makai Györgyhöz kell fordulnom. A szerző egy, a Spiegelben megjelent, tanulmányból idézi, hogy "...Mivel a cionisták és a nemzeti szocialisták egyaránt a fajt és a nemzetet tekintették minden dolgok fokmérőjének, kettőjük között szükségszerűen ki kellett alakulnia a közös hídnak."

Kis is alakult! Már épülgettek a koncentrációs táborok, amikor működni kezdett az u.n. "Haavara [szállitási] Egyezmény", amelynek létrehozásában egyfelől Levi Eskol [későbbi izraeli külügyminiszter - amúgy "magyar" zsidó] másfelől, nem fogják kitalálni, Adolf Eichmann [!] bábáskodott. Mondhatnák, ez egy rossz vicc. De nem mondhatják, mert nem az! Maga Hannah Arendt, a zsidókérdések neves szakértője, írta : "Eichmann megvetette az asszimilált zsidókat, ingerelték az ortodox zsidók, a cionistákat viszont szerette, mivel azok ugyanolyan 'idealisták' [Sic!] voltak mint ő."

Hát kb. ugyanezek ingerelték az izraeli "illetőségű" neonácikat is plusz a homoszexuálisok és a kábitószerélvezők.

Dehát miért is dobálózok én Hitlerrel, Makaival és Arendttel, mikor frisebb anyagom is van. Régi kedvencen Naftali Kraus a nagy zsidó író. [Ugyancsak írtam már róla.] Ez az úr olyanokat - de olyanokat - ír, hogy ha én ugyanazat irnám, csak a "zsidó" helyébe "magyart" irnék, egyből rámsütnék: neonáci vagyok.

Mert hogy is szól Naftali 2006, augusztus 9-én [!] közzétett hitvallása?

"Töredelmesen bevallom hogy: - A zsidók asszimilációja ellen vagyok!

- Egyértelműen és "szélsőségesen" ellenzem a vegyesházasságot, ami a zsidóság végét jelenti.

- Amellett vagyok, hogy zsidó gyerekek zsidó nevelést kapjanak; szüleik ne tagadják el tőlük, hogy ők zsidók, bárhol is élnek szerte a diaszpórában. Ne meneküljenek a zsidóságtól, hanem ragaszkodjanak hozzá. Ahhoz a zsidósághoz, amely a monoteizmust és a Tízparancsolatot adta a világnak.

- Ebből következik, hogy szeretném ha minden zsidó zsidónak vallaná magát és igyekezne ezt zsidó tartalommal - vallásos, nemzeti, kulturális, de zsidó tartalom mal megtölteni."

Látja kedves Naftalink, ezt és csak ezt, akarjuk mi is és meg is fogjuk valósitani, szépen - vagy csúnyán. De mielőtt elvadulnának a dolgok, szeretnénk élni az ön által felkínált alábbi lehető-séggel.

"Aki ellenzi ezt , de valami köze van a zsidósághoz és amellett vannak ész- vagy érzelmi ellenérvei - álljon ki a porondra és érveljen, de érvek híján, ne próbálja a vitát személyeskedő sikra terelni és municióját a magyar neo-nácizmus mocskából meríteni."

Jöjjön el hozzánk a Kossuth térre. Nem dobáljuk meg tojással. Nem a magyar "neo-nácizmus mocskából", hanem az ön érveiből fogunk meríteni.

Egyetlen kikötésünk van. Ne próbáljon nekünk olyan szellemi bóvlit eladni, amit önök otthon nem fogyasztanak, mert nem kóser [tréfli]. A "másságra" és más hasonlókra gondolok. Nem kell részleteznem, jól tudja maga, miről van szó.


Sz. Gy.