Keresés ebben a blogban

2011. augusztus 21., vasárnap

Elhallgattatott hirekHál' istennek, korai volt az ijedségem! Azt javaslom hát, ne olvassák ezt az írásomat! Csak akkor, a a Hungarian News-t mégis lekapják az Internetről... Sorry!

Tegnap szentistvánnapján még volt egy blog "Elhallgatott-hirek-hungariannews.blogspot.com " címen. Mára szentistvánmásnapján megváltozott a helyzet  már így írjuk a címet:
Elhallgattatott-hirek-hungariannews.blogspot.com, azaz volt blog - nincs blog.
 
A Gestaporól szóló hátborzongató tudósításokból szinte sohasem hiányzik egy jelenet. "Fekete gépkocsi áll a ház elé. Puhakalapos hosszúkabátos férfiak ugrálnak ki belőle. Behatolnak a házba. Becsöngetnek. A bentiek rémült kérdésére: ki az? A válasz: Gestapo! És már viszik is az áldozatot."Nos ez a jelenet hátborzongató. De legalább a hozzátartozók, a szomszédok és a járókelők tudják, mi történt. A gépkocsinak színe, rendszáma van. Utasai hús - vér alakok. Az elhurcoltat többen kevesebben ismerik. Sorsa több mint bizonytalan, de mégis követhető emberi sors. A sorsjegyhez hasonlít annyiban, hogy nyerési - túlélési - esélyt is nyújt.


Nos a Hungariannews sokak által ismert és kedvelt (!) sajtóorgánum volt. Nemcsak az elhallgatott világeseményeket, hanem a soha sehol közzé nem tett képeket is közvetítette. Nézettségi statisztikát ugyan nem tartalmazott, de nyilvánvaló hogy nézőszáma magas volt és egyre növekedett. Nem véletlnül, hisz csak a hülyék nem veszik észre, miként züllik a Kuruc Info és a Barikád a háttérhatalom palotapincsijévé. Ezek a kiherélt médiumok ahogy feladják eszmei tartásukat (ha egyáltalán volt nekik), úgy válnak unalmassá is, hisz szűrt anyagot kapnak és adnak tovább. Gondoljanak csak bele, mit közölt az elmúlt hónapban Izraelről a Kuruc Info és a Barikád és mit a Hungariannews! Egyre inkább a Hungariannews volt az első link, amit reggelente megnyitottam - volt... 


Nos Hungariannews eltüntetése nem Gestapo módszerekkel történt. Itt nem volt gépkocsi, fékcsikorgás, becsengetés, megragadás, elhurcolás, istenveled, stb. A gyilkosok a "szent ünnep" napján, vagy másnapján támadtak, hangatalnul és nyomtalanul. A "nácik" egyes akcióit a "köd és sötétség" (nacht und nebel) fedőnévvel illették. De mi volt az a köd és sötétség ehhez képest?!


A blog helyén megjelenő szöveget lásd a képen. Értjük, hogy útban volt, eltávolították. De mit jelent a "sajnos" ? Ez nem Gestapo módszer. A gestapósok humortalanok voltak. A humor az AVH pribékeket jellemezte inkább, akik azzal vigasztalták áldozatukat: "érted jöttünk, nem ellened." Nos az eset kapcsán senki sem gondol a Gestapora, annál inkább a judeobolsevista ávéhára, ill. annak valamely utódszervezetére.


És mi az, hogy "nem hozhatók létre új blogok"? Arról van szó, hogy a blogot eltüntették, tehát nem olvasható.


További jó vicc az a szöveg, hogy "Itt kell lennie a blogodnak? Lásd: "Blogger - Súgó"!A súgón persze semmit sem látsz, nem találsz! 


És most, kedves néptársaim, gondolkodjunk el egy cseppet, ha már kipihentétek a szentistvánünnep fáradalmait és eloszlott agyatokról az erdőpéteri zsolozsma, meg a tömjénfüst.

A terrorelhárítók mezébe bújt izraeli gyilkosok még nem járnak házról - házra, mint a gestapósok és mint az ávéhások. Ez azonban csak idő kérdése. Ma még "csak" a tájékozódás és a véleményformálás lehetőségétől fosztanak meg benneteket. Azt hiszitek, ez csak egy virtuális operáció? Óh nem, egyáltalán nem. Ezek a "műtétek" arra szolgálnak, hogy pihentessék azokat az agysejtjeiteket, amelyek segítségével létfontosságú információkat szerezhettek, tárolhattok, értékelhettek. Ha ezek a sejtek pihennek, megszűnik a motiváció is arra, hogy szóljatok, írjatok és tegyetek (!) valamit.


Tudjátok e, mik azok a legfontosabb ismérvek, amelyek a gój állatot megkülönböztetik az embertől, azaz a zsidótól? Az eltérő faji stigmák? A szag? Egy fenét! A gondolkodásmód!

A zsidó sokmindenről gondolkodik, egy platform talaján. Ez a platform a Talmud. A Talmud tanulmányozása révén képes a zsidó történelmi távlatokban és összefüggésekben gondol kodni. Ez a gondolkodásmód azonban szigorúan tiltott a gójok számára. A gój gondolkodásnak tehát nem lehet eszmei platformja, nem láthat távlatokat és nem ismerhet meg valós összefüggéseket.


A cári ochrana ügynöke által hamisított pamfelet, amely "A cion bölcseinek jegyzőönyvei" címet viseli, a következő megállapításokat teszi.

"Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. (5. jegyzőkönyv.)

A közvélemény maipulálásának első számú eszköze a sajtó, amely kellő árnyaltsággal alkalmas erre a szerepre. A Jegyzőkönyvek szerint háromféle sajtóorgánumot kell működtetni. Ezek egyike az ellenzéki sajtó, "szélsőséges" attitűdökkel tarkítva.

"A harmadik helyre tesszük majd látszólagos ellenvéleményünket, melynek legalább egy lapja olyan hangot fog megütni, mintha legélesebb ellenlábasunk lenne. Igazi, elvi ellenfeleink a sajátjuknak fogják tartani ezt a színlelt ellenzéket és fel fogják fedni előttünk kártyáikat."  (12. jegyzőkönyv)

Hungariannews nem "mintha" site volt. El kellett hát tüntetni. Viszont A Kuruc Info és a Barikád mára teljesen megfelel a "mintha legélesebb ellenlábasunk lenne" kritériumnak. Ezek élni és virulni fognak, hála a hályogos szemü olvasóiknak.

Ami a gondolkodás manipulációját illeti...

"A gójok teljességgel baromi eszüknél fogva képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelésnek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok állati értelmével szemben. Ha sikerül a gójokat a bárgyú vakságnak ilyen magasla tára vinnünk, nem bizonyíték ez arra - méghozzá megdöbbentően világos bizonyíték -, mennyire fejletlen az ő értelmük a miénkhez képest? Főleg ez az, ami szavatolja sikerün ket." (15. jegyzőkönyv)

Kérdés, hogy mi - jámbor és buta gójok - mennyiben kezdünk megfelelni a velünk szemben támasztott fenti elvárásoknak? Sajnos kezdünk megfelelni! Mi bizonyítja ezt? A gondolkodá sunk? Az sajnos nem detektálható. Annál inkább elárulja azonban gondolkodásunkat a viselkedésünk. Milyen mintákat követ manapság a "magyar viselkedés"?

"Hogy pedig a tömegek észre ne vegyék, hányadán vannak, ... szórakozásokkal, játékokkal, mulatságokkal, szenvedélyekkel, vidámparkokkal is eltereljük majd figyelmüket. A sajtón keresztül hamarosan kezdünk majd művészeti pályázatokat és mindenféle sportversenyeket javasolni: az ezek iránti érdeklődés végképp el fogja vonni az emberek figyelmét az olyan kérdésekről, amelyekben kénytelenek lennénk velük szembehelyezkedni." (13. jegyzőkönyv)

A tegnapi ünnepi hacacáré a nagy magyar hülyeség fesztiválja is volt. Mert mivel is szórakozik manapság a "magyar", amikor a többségnek egyre rosszabbul megy a sora?

Ókori, középkori és ujkori maskarákba öltözik, páncélzatot ölt, a tehetősebbje még a ló hátára is felmászik, hogy őseinket parodizálhassa. Nemrég láttam - hallottam egy sörpocakos "magyar huszárt" pofázni. Nem emlékszem, mit mondott. Gondolom semmit, mert akkor emlékeznék rá. Én csak arra gondoltam, mennyibe kerülhet a cifra huszárgúnya, a makett fegyverzet, a ló, a lószerszám? És mennyit ér egy ilyen vitéz? Lószart se! Egy nagy lófasz az egész! És hány ilyen madáríjesztő parádézik ma a föld hátán?

Már hadd ne részletezzem a sör,- pulyka,- gulyás,- ésatöbbi fesztiválokat, a lovagrendeket, a vitézi rendeket, a nádorokat és a kacagányosokat.

El tudjátok képzelni szerelmetes atyámfiai, hogy röhög rajtatok a zsidó? Nem, biztos nem tudjátok. Persze hogy nem, hisz nektek már az sem tűnik fel, hogy (Erdő Péter személyében) már a harmadik (!) zsidó hercegprimás terelget benneteket a mennyország felé. Hát csak bégessetek, baktassatok! Majd meglátjátok, igaz e az a dogma, hogy az együgyüeké a mennyeknek országa.

Azért eszetebe juthatna (de nem jut) mennyivel okosabbak nálatok a moszlimok. Ök is "egykönyvesek", mint a zsidók (Korán). A világot ezen keresztül, mintegy célgömbre ültetve, szemlélik. És mit látnak a célkeresztben? Hát a zsidóságot. És mi jár eszükben? Hát a dzsihád. A dzsihád, amely nem más, mint szent háború önmaguk gyarlósága és a hit ellenségei ellen.

Kedves ezerfelé gondolkodó, százezerfelé húzó magyarok, mikor veszitek észre, hogy a jövő a harcosoké? Nem fogjátok észrevenni.

Mire (alaposan megtizedelve) a karámba kerültök, közületek már senki sem fog emlékezni, ki volt Széchenyi István és mire gondolt, amikor ezeket mondotta ... " Gyáva népnek nincs hazája! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huza mosan megmarad a helyén, akkor bizonyos hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen..."


Ti egész jól megvoltatok nyolc éven keresztül három silány fickóval is (Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai) majd választottatok egy negyediket, aki egymaga rosszabb, mint az előbbi három együttvéve. Ezt sem fogjátok a pokolra küldeni, inkább nyaljátok a talpát. Legyen nektek könnyű a föld!


Sz. Gy.