Keresés ebben a blogban

2007. szeptember 1., szombat

Karantén? Betelt a mérték!

Az MDF "dohányon vett kapitánya" Dávid Ibolya nem nyugszik. Ötpárti sajtótájékoztatót rendeztetett - a Parlamentben, ahol a Népszabadság tudósitójának 2001.09.01-i beszámolója szerint, a következő kijelentéseket tette.

„Magyarország és a demokratikus világ számára egyértelművé kell tenni, hogy a polgárok békés többsége nemet mond a gárdákra, a rossz emlékű szimbolikát másoló csoportokra.”

De mondott egyebet is.

"Az MDF elnöke kezdeményezte a parlamenti pártok vezetőinek közös kiállását, hogy együtt nyilvánítsák ki: nem vállalnak közösséget egyenruhás, félkatonai szervezetekkel – azokat karanténba kell zárni."

A karanténnál álljunk meg egy polgári szóra. Mindenesetre "felemelő" ha olyan személy tesz ilyen kijelentést, aki a parlamentáris demokrácia mérhetetlen züllöttsége folytán a Kormány igazságügyminisztere lehetett egykoron [azzal a családi beágyazottsággal és személyéhez kapcsolható kérdőjelekkel, amelyek ismertek voltak kinevezésekor].

A - nem komplett - kormányfő természetesen kontrázott neki, ilyesformán.
„A Magyar Gárda a 'komplett' nemzetiszocializmust, a nácizmust képviseli – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, az MSZP elnöke. A miniszterelnök emlékeztetett: az SA is a német nemzetiszocialista munkáspárt torna- és sportrészlegéből született." [Meg kell hagyni, Gyurcsány keveset tud a politikatörténetből, viszont azt a keveset is rosszul tudja. Többnyire nem tudván, mit beszél - voltaképp nem is felelős kijelentéseiért.]
Ám egy jogász, egy "sztárügyvéd", egy volt igazságügyminiszter esetén elvárható, hogy az Országházban, nemzetközi sajtótájkékoztatón, meggondolja miket mond, illetve amit mond, mit jelent, hogyan értelmezhető, milyen következményekkel jár, ill. járhat.
[Nem győzöm ismételni: "a szó öl" formulát a liberálbolsevikok alkották és súlykolják!]
A karantén, másszóval vesztegzár: kényszerintézkedés, amely olyan élőlények erőszakos elkülönitését jelenti, amelyek/akik valamely betegség, vagy annak gyanúja alapján veszélyt jelenthetnek arra az "egészséges" állati vagy emberi populációra, amely magát óvja velük szemben.
A fogalom, mint minden fogalom a nyelvben, ill. gondolkodásban többféle értelmezést, sőt elnevezést nyert az idők folyamán, nem beszélve az alkalmazásról ...
Karantén jellege, ill. szerepe volt azoknak a rezervátumoknak, ahol az amerikaiak az indiánokat elpusztitották.
Oroszországot, a forradalaom miatt, a "cordon sanitaire" [egészségügyi övezet] módszerével próbálták elszigetelni szomszédaitól. Az angol - búr háboruban felállitott koncentrációs táborok mintájára Lenin elvtárs is ilyenek felállitását rendelte el a "káros elemek" elszigetelésére. Az intézmény fényes karriert futott be, "gulag" fedőnév alatt.
Karanténok voltak a német konzentrationslagerek is. A Birodalom szempontjából veszélyes, káros, vagy egyszerüen "haszontalan" elemeket részesitették itt "különleges kezelésben" [sonderbehandlung].
A jelenlegi legnagyobb karantént Izrael tartja fent a palesztin őslakosok számára. Ez a karantén azonban súlyos fejfájásokat okoz fenntartóinak. És ezen megint gondolkodjunk el kissé, az elképzelhető párhuzamosságok miatt.

A szabadságukban, sőt létükben fenyegetett palesztinok nem állitottak fel nemzeti gárdákat, nem jegyeztettek be ilyeneket a bíróságon és nem rendeztek parádét Jeruzsálem főterén. Ők "csak ellenálnak", úgy - ahogy lehet.
Sajnos egyre több tényalapja van annak a következtetésnek, hogy a legközelebbi alija célponja éppen Magyarország lesz. A zsidóság, történelme folyamán, több aliját "bonyolított" már. Ebben meglehetős rutinra tettek szert. A módszerek nem igazodnak semmiféle jogi, vagy humanitárius szabályhoz.
E Honlap rendszeres olvasói nyilván emlékezni fognak arra, hogy a "gárdázást" veszélyes ostobaságnak minősitettem, ["Pál utcai fiúk"] provokációnak, vagy olyan valaminek, ami provokációra ad okot, jobb híjján ürügyet.
Egy hét sem kellett hozzá, hogy Gyurcsány illegitim kormányzata, a sötét szövetséges Dávid Ibolya közreműködésével kibontakoztassa azt a politikai kampányt, amely a középkori boszorkányüldözések legrafináltabb módszereit eleveniti fel.
Persze van közelebbi példa a Rákosi nevével fémjelzett "fasisztázás", annak minden szörnyű következményével.
A blog fenti képe egy mocskos kezet ábrázol, amely megragadja a Nemzet szivét és horogkeresztet formáz belőle, hogy összeroppantsa.
Tegnap hallottam a televizióban - félálomban - olyan fogadkozást, hogy a "gyűlölködést letöröljük a képernyőkről". Jól hangzik ez a talmudisták szájából ...
A "gárdázás" és annak utóélete mindenesetre komoly tanulságokkal szolgál mindenki számára, akinek még nem ment el teljesen az esze. A helyzet sokkal komolyabb annál, hogy egy agresszív némber karanténba [bolondok házába] zárásával napirendre lehetne térni a történtek és a történendők fölött.
Az "alkotmányos" maszkabálok ideje elmult [ha volt ilyen egyáltalán]. Ellenállásra van szükség. Ellenállásra, amely ugyanúgy nem igazodik szabályokhoz, mint az elnyomás.
Az ellenállást másszóval önfeláldozásnak hívják. Erre az "asszociációra" oktatják most a palesztinok az izraeli elnyomókat, valamint az irakiak és az afgánok az amerikai agresszorokat.
Ja, még valamit: ebben a "játszmában" nincs kegyelem, mivel a lét a tét. Palesztinizálódunk?
Sz. Gy.


Nincsenek megjegyzések: