Keresés ebben a blogban

2010. április 11., vasárnap

Eutanáziák. Megszólal a szívsebész.
No' nem a "homlokszemű" szólalt meg a szívbetegek védelmében. Az most templomokban prédikál (mórikál). Akiről most szó lesz, egyszerű magyar etalon-ember. Ugyanúgy elmenne darukezelőnek, mezőgazdának, igazgatónak, mint ahogy most a szívsebész alakját ölti. Péterffy Árpád életpálya vezetése rendhagyó. A szakmai csúcsot a meredekebb oldalon, Svédországban mászta meg. Aztán hazajött. [Egyébként normális, kiegyensúlyozott ember...] A közelmúltban a várólistás szívbetegek mulandóságáról ejtett néhány szót. Lehet, hogy szavai egy lavinát indítanak el?

Lássuk, mit is mondott?


A debreceni szívsebészeti klinika "ellátási körzetében", 2006 augusztusától 2009 decemberéig, 70 "várólistás" szívbeteg halt meg műtéti ellátás nélkül. Utóbb pontosítva: a betegek átlag életkora 66 év volt. [Alig magasabb a nyugdíjkorhatárnál...] A várakozási idők átlaga 49 nap. A szélső értékek 2 nap - 278 nap (!).


Hogy miről van szó tulajdonképpen? Demonstrációra - corpus delicti gyanánt - a Bajcsy Zsilinszky Kórház szülészeti osztályának Interneten közzétett táblázatát használom fel, amely a következőket tartalmazza.

--------------------------------------------------------
Műtéti fajták.
a.) Sürgős műtét - perceken belül megoldandó invazív beavatkozás
b.) Sürgető műtét - néhány percen belül megfontolandó műtéti feladat
c.) Heteken belül megoldandó műtét
d.)Tervezett (elektiv) műtét, amelynek elhalasztása (aktuálisan) nem jár a beteg tartós, vagy átmeneti további egészségkárosodásának veszélyével

A várólistára felkerülés feltételei

1. Egészségi állapot szerinti felvétel
1.1. Megfelelő általános állapot
1.2. Kivizsgálást követő megfelelő laborérték és belgyógyászati vizsgálat
2. Beteggel nem az egészségi állapota szerint
2.1. Beteg kérésére
2.2. Beteg jelentkezésének időpontja szerint
2.3. Egyéb, a beteggel kapcsolatban nem látható feltételek szerint

A kórházzal kapcsolatos feltételek

- TVK (teljesítmény volumen korlát) - az OEP határozza meg, hogy a kórhá- zaknak az adott időszakban mekkora lehet a teljesítménye
- OEP garancia szabály - nem sürgős elektív műtéteknél figyelembe kell venni, hogy előzetes hospitalizáció, korábbi kezelés, ne rontsa a tervezett műtét finanszírozását
- Finanszírozási keretek (anyagköltségek)
- Műtőkapacitás
- Ágyszám limit
- Egyéb, előre nem látható ... változások
--------------------------------------------------------------

A szövegnek kb. nyolctizede laikus számára nem érthető. A "TVK-t", azaz a "teljesítmény volumen korlátot" azonban dekódolni kell, hogy maga a blog némiképp érthető legyen. A TVK azt jelenti, hogy a műtétről nem az egészségügyi intézmény, nem az orvos, hanem az OEP dönt, költségkalkuláció alapján.

Ez azonban a valóságban - Debrecenben - úgy működött, hogy a pénzcsapot prof. Dr. Édes István kezelte. Az Édesúr persze nyomban reagált Péterffy nyilatkozatára mint akit a darázs csípett meg,

"Nem tudjuk, hogy mi a halálok. Én azt valószínűsítem, hogy az eseteknek a nagyon túlnyomó részében ez olyan halálok, pl. agyvérzés, daganatos betegségek, balesetek, combnyaktörés, befolyásolhatatlan végstádium, szívelégtelenség,- amit nem lehet szívműtéttel megelőzni. Ezt a várólisták statisztikai adatai is alátámasztják. Így az elhunytak többsége 70 év feletti volt és több társbetegségben szenvedett. A fele cukorbeteg volt, 80 %-a magas vérnyomásos, egyharmaduk pedig krónikus vesebeteg volt."

Édesúr ebben a kérdésben mint "döntnök" nyilatkozik, légből kapva minden mondatot, minden szót. Ő azonban e kérdésben érdekelt, mint halálesetek egyik felelőse! Nem menti ha majd azzal védekezik, hogy "parancsra tettem".

Előzetesen annyit, hogy a várólistások felvételükkor műtétre alkalmasak voltak. A várakozási kényszer folytán váltak "moribundokká".

Ezeket az embereket, mint "várólistás nemzeti csoport" tagjait, megölték! Eseteiket ennek alapján kell vizsgálni a büntető törvény és a büntető eljárásról szóló törvény szabályai szerint. A cselekmény a Büntető Törvénykönyv 155.§-a szerinti népirtásnak minősül. E bűncselekményt az követi el, aki valamely nemzeti .... csoport teljes, vagy részleges kiirtása céljából ... c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt, vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik.

A büntető törvénykönyv szerint a bűncselekményért az elkövetők tettesek - társtettesek, felbujtók és a bűnsegédek felelnek! A bűncselekményt tevőleges magatartással, ill. szándékos mulasztással is el lehet követni.

Bűnelkövető aki valamely törvény tilalmát, vagy cselekvési parancsát megszegi, vagy kijátssza. Van olyan törvény amelyet a "kedvesurak" megszegtek, megszegnek? Van! a büntető törvénykönyv fenti rendelkezései ugyanis részben az Alkotmányhoz, részben az Egészségügyi Törvényhez kapcsolódnak.

Az Alkotmány szerint 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével ... valósítja meg.

Az Egészségügyi Törvény szerint 1. § A törvény célja a) elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával, d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit, e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel.

A fenti paragrafusok értelmezése és alkalmazása körében egy kérdés vitatható, a törvényben megkívánt "célzat" fennforgása.

Ennek értelmezéséhez némi kitérőt kell tennünk, az "eutanázia" mint fogalom értelmezéséhez. A szó a klasszikus értelmezésben a következőket jelenti. Az eutanázia a görög ευθανασία -'ευ jó, szép, és θανατος halál szavakból áll össze. Az eutanázia mai jelentése: a gyógyíthatatlan beteg halálának – a beteg kívánságára vagy beleegyezésével történő – aktív vagy passzív meggyorsítása, illetve a páciens részéről szükségtelennek tartott orvosi beavatkozásról való tudatos lemondás.

Ezt a fogalmat többen, közöttük a Führer is, kiforgatták eredeti értelmezéséből.

Németországban már 1933-ban elrendelték a genetikai betegségeket hordozók sterilizálását, aztán a veszélyeztetett terhességek megszakítását, a fogyatékos gyermekek kegyes halálát és végül a felnőttek eutanáziáját.

1939. szeptember 1-én kelt az a parancs, melyben Hitler elrendelte a Harmadik Birodalom szellemileg és fizikailag fogyatékos felnőtteinek halálba segítő programját. ... A később "T4" akcióként elhíresült programot 1941 októberében az egyház és a társadalom nyomására ezért színleg megszüntették, a gyakorlatban azonban folytatódott. 1941-ig mintegy 70 ezer ember esett áldozatul a nácik barbarizmusának.

A számok érdekesek... A 70 ezer a kb. nyolcvanmilliós lélekszámhoz viszonyítandó. Az élve születések száma viszont ennek sokszorosára növekedett, más "führer parancsok" eredményeként.

A magyar eutanázia "eredmény-számai" a hetvenezret egész biztosan meghaladják. Pl. a sebészetek "termelési eredményei" gyorsan és könnyen kalkulálhatók és minden számcsoporthoz illeszthető a közvetlen felelős, a területileg illetékes Édesúr. Az összesítést az abszolút szám szerint, továbbá a lakosság lélekszámához viszonyított százalékos arányban is, értékelni kell. Az értékelés eredménye kétségtelenül az lesz, hogy a magyar "népesség gyérítés" a nácikénál alaposabb, eredményesebb.

Elemzést igényelnek természetesen a "humanitárius" szempontok is. A náci eutanázia a természet kegyetlen törvényét utánozta, az életképtelen egyedek kirostálása formájában. Olyanok hullottak ki a rostán, akik (többnyire) önhibájukon kívül, a társadalom számára semmi hasznot nem hajtottak, viszont vegetálásuk anyagi eszközráfordítást igényelt. Olyan egyénekről volt szó, akik jelentős része a neki szánt kegyetlen sorsot felfogni - átélni sem tudta.

A "liberalizmus" áldozatai döntő többségükben nyilván értelmes emberek (voltak). A társadalom (volt) hasznos tagjai, akik egy - egy életet éltek le maguk, családjuk és a társadalom szolgálatában. Sokan nyugdíjas munkát is végezhettek, vagy mint nagyszülők a cseperedő generációk istápolásában hasznositották magukat. Nem terhet jelentettek tehát a közösség számára, hanem...

De miket is beszélek?

Hát hogyne terhelték volna a költségvetést, ha pl. nyugdíjasok voltak! Térjünk csak vissza az átlagéletkorra, amely, mint fentebb láttuk, 66 év volt. Ebből levonható olyan következtetés, hogy az elhaltak "nyugdíjközeliek", nyugdíjjogosultak, "nyugdíj-élvezők", ill. "nyugdíj-túlélvezők" voltak. Ez utóbbi a kategóriába tartozom jómagam is. Engem 62 éves koromban zavart nyugdíjba Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész. Most 77 éves vagyok és évről évre egyre jobban szégyellem magam, hogy még élek és terhelem a költségvetést.

Dehát egyelőre (?) nem rólam van szó, hanem azoknak a nyugdíjáról, akik nem tudták kivárni, amíg az Édesurak kegye folytán a sebészkés alá fekhettek volna. Ezeknek a nyugdíját ugyanis nem kell tovább fizetni. Haláluk költségvetési megtakarítást eredményezett, eredményez. Ennek "volumene" nem egzakt szám, de a valószínűségszámítás módszereivel viszonylagos pontossággal kalkulálható. Sok milliárd forintról van szó.

És most ezt az egészet vonjuk be egy magasabb összefüggésbe.

Az egész világ, az egész világgazdaság történetének legsúlyosabb válságát éli, pontosabban nyögi. Ez a válság nem a rothadó kapitalizmus objektív törvényeiből következik. A válság tervezett és szervezett pénzügyi manipuláció eredménye. A célja az, hogy az amerikai és izraeli imperializmus háborús költekezése nyomán keletkezett óriási deficiteket szétterítsék a földgolyón és a deficit lehető legnagyobb hányadát a dollárövezetben senyvedő országokra, ezen országok népeire hárítsák át. Ennek törvényszerű következménye az érintett országok elszegényedése, társadalmi - biológiai leépülése, a népességszám alakulásának szabályozhatatlansága (népességfogyás - túlnépesedés).

Magyarország halmozottan hátrányos helyzetben van. Számunkra gyorsított ütemű (!) népességfogyás van "előírva", hogy az Izraelből elkívánkozók számára elegendő népesség nélküli föld jusson.

Na mármost! Ha a magyar holokauszt sikerül, a "Kedvesurakról" utcákat fognak elnevezni Judapesten és más zsidó városokban.

De ha nem sikerül, mi lesz akkor?

Nos akkor ítélőszék elé hurcolják a bűnösöket. Remélhetőleg az akkori bétékába ismét beiktatnak egy régi/új büntetési nemet...


Sz. Gy.

1 megjegyzés:

gyuszuSS írta...

Az egészen biztos,hogy minden eü intézményben az idős betegeket el teszik láb alól!
Vagy úgy ahogy itt leírod vagy úgy ,hogy "szabályosan hagyják" meghalni,de lehet segítik is!
Nincs ember aki ezt bizonyíthatná,vagy ha nekiáll akkor ő is meghal!
Bármilyen életkorú!
Az is csak haszon a zsidó élősködőknek!

gyuszuSS