Keresés ebben a blogban

2008. augusztus 21., csütörtök

Post festam. Rémek reggele.

Istenigazából most gurultam dühbe Ormós Mária "forradalom, versus demokrácia, elmélete" miatt. Lásd lentebb.

Eljött, majd elmúlt a nagy nap, a Biblia évében Szent István napja.

A királyi tévé egész álló nap nyomta a képet, zenét, szöveget. Hiába no’ Gyurcsánynak is tetszik a nagy király szellemisége, hisz ez a szellemiség, ezer év óta, minden nemzetnyomorító rezsim „alkotmányos” alapja.

Lezörgött minden szép és jó, ami a magyar szíveket melengeti, szemeket gyönyörködteti. Egy két apró változás azért volt. Fletó a kormány-batárokon Pestre szállíttatta az általa kiválasztott - tojástalan - ünneplőket, costet was costet. Lássuk be, mindez hülyeség, de azért van benne rendszer. Ez a megoldás ugyanis pártsemleges. Lehet hogy Orbánnak is szüksége lesz majd rá, néhány évi eurokompatibilis uralkodás után.

A másik, hogy nem volt „ott” a Korona [másolata]. Ez magas labda Orbánnak, aki második királyságát nyilván azzal kezdi majd, hogy visszaállítja [nem létező] jogaiba az ereklyét és ezzel legalább egy évre kiikszelheti a kevésbé fontos tennivalókat.

Aztán az egyházi ünnep! Erről fórumom egyik írója – olvasója a következő helyszíni tudósítást küldte.

"A körmenet és a szentmise valami orwelli állapotot idézett. Az elkordonozott Bazilikába egy muslica sem juthatott be. A perselyvivők is a beléptető kapun közlekedtek. Az atyák a kordonon keresztül áldoztatták a híveket [rácson át a büntetés-végrehajtási intézetekben sem veszik magukhoz Krisztus testét az őrizetes hívek]. A kordon borzasztóan szomorú kellék egy misén. Már kezdek kételkedni: Regnum Marianum, vagy az ördög országa ez? A szertartás közben bagózó rágógumizó smasszerek mintha a pokol redves bugyraiból vigyorognának kifelé. Érdemben. Ilyen langyos „szentbeszédet” ebben az évezredben még nem hallhattunk. Néhány év múlva tizenöt emberrel sétáltatják meg Szent István szellemét ebben a nyüves országban (?!)"

A nép, az istenadta nép, a Duna partján élvezte a cirkuszt [circenses], feledve hogy egyre kisebb és egyre drágább lesz a kenyér [panem], amely szintén szimbóluma lenne augusztus huszadikának, de már nem emlegetjük, mert kellemetlen asszociációkat gerjeszthet. Nem is beszélve a Népszabadságról, amely kifejtette, a kenyér rangját vesztette, mert legtöbben „fogyóznak”. De ha így van, minek gajdolják a hívek: „test már a kenyér, a bor igaz vér”. Hej’ [zsidó] hercegprímások itt az ideje, hogy átírjátok a zsoltároskönyvet. A pászka elmenne, mert az nincs a fogyózók tilalmi listáján és egyébként is kosher, mint ti magatok.

De hát a fontos és egyben jelképes dolgok egy „echte” demokráciában nem ott történnek, ahol egymillió ember tolong, hanem a „demokrácia szentélyében” a parlamentben. Itt viszont Kulcsár Kálmán, egy volt kommunista kormány volt igazságügyi minisztere, kapott plecsnit. Na, miért? Hát „a demokratikus alkotmány kidolgozásáért” [sic!] És közben kivel parolázott ez az úriszabó? Hát Kun Béla unokájával Mekk Elekkel, aki az Alkotmánybíróság nevű javító műhelyben évekig toldozgatta – foldozgatta az úriszabó fércmúvét: a magyar, demokratikus, sztálini alkotmányt. Így ráz a kéz – kezet, ill. mos a kéz - kezet.

Aztán, ahogy lenni szokott, a nagy ünnepet dolgos hétköznap követi. Igen. Ma [21-én] reggel a tévében folytatódott a nemzeti agykéreg sejtjeinek pusztítása.

Két rémalak beszélgetett, a beszédhibás – orrpolipos Bethlen János és a hitlernyálazó Ormos Mária.

És miről folyik a csevely? Hát a forradalmakról és a demokráciákról. Jóllehet - huszadikán – a koronás címer és a szentistváni „állameszme” kiütéssel győzött a Kossuth címer és a ’48-as forradalom szelleme fölött, a kéregirtó párka tovább irtotta a nemzettudat sejtjeit.

A banya vadonatúj, de az eddigieknél jóval primitívebb, tézissel rukkolt elő.

A lényeg . ’48 idusára már megalkották pozsonyi törvényeket, a forradalomra már nem lett volna szükség (!). A problémákat a parlament „szentélyében” kellett és lehetett volna megvitatni, ill. megoldani. Odacsippentett a Francia Forradalomnak is. Nem kellett volna ezreket és a királyi házaspárt is kivégezni. [Nesze neked Marseillaise.]

Őszintén szólva, fogalmam sincs arról, hogy magukat történelemtudósnak valló egyének mit képzelnek azokról, akik nem történelemtudósok. Mindenesetre az Ormós nyilatkozat arcátlansága minden emberi mértéket messze alulmúl.

A Francia Forradalom és a magyar '48 után következik ugyanis az 1917-es Nagy Okt. Szoc. Forr. és nem sokkal utána a magyar '56.

A '17-es azzal kezdődött, hogy a Cár lemondott (!) és megalakulhatott a polgári (!)Ideiglenes Kormány, Kerenszki vezetésével. Jellemző epizód, hogy a polgári (!) forradalmat ünneplő menetben felvonult a cári testőrség is. [Szegény hülyék, az életükkel lakoltak naivitásukért.] A kormányt azért nevezték "ideiglenesnek", mert egy alkotmányozó nemzegyűlést akartak összehivni. A "végleges" kormány a létrehozandó alkotmány rendelkezései szerint alakult volna meg. Adva volt tehát a "szentély" ahol meg lehetett volna vitatni és oldani - á la ormosmária - a felgyülemlett súlyos problémákat. De ezt a bolsevikok nem várták meg. Fegyveres puccsal megdöntötték Kerenszki kormányát, egyuttal szétzavarták az ideiglenes nemzetgyülést is.

És itt lép a képbe az "antiszemitizmus". Mára történelmileg bizonyított tény, hogy a "forradalmi élcsapat" csupa zsidókból állt, akik a Kelet Newyorki Kehillah "védőszárnyai" alatt szerveződtek gyilkos kommandóvá Trockíj "elvtárs" vezetésével.
A "Forr." célja az orosz polgárság, értelmiség és papság totális megsemmisítése volt. Elvégeztetett. A hagymázos, őrült, nemibeteg, szadista Lenin ebben a játszmában csak stróman [strohmann] volt. Trockijt a zsidó marxista, liberális, stb. értelmiség ma is tiszta, lánglelkű forradalmárként, mártirként siratja - bálványozza [mivel Sztálin bosszúló keze, Ramon Mercader jégcsákánya képében, szétzúzta a koponyáját].

[Ma is őrzöm Lukács (Lhokacs) György bársonyba kötött, Lenint dicsőitő könyvét. Itt és most azonban ezzel már külön nem bosszantom fel magam.]

Tehát, Ormos Mária! Hogy illik bele történelmi tablójába az oroszországi zsidó "forradalom", mint történelmi tény és mint filozófia. Hogy viszonylik mindez "demokrácia elméletéhez"? És hogy áll '56-al? Az is fölösleges volt?
Várjuk további kinyilatkozatásait.

Ti pedig, tűzijátéknézők! Hányan láttátok, hallottátok a ma reggeli csevegést? És ha láttátok, hallottátok, hányótoknak jutott eszébe, hogy valami nem stimmel?

Közmondás, akit az isten el akar veszejteni, annak előbb elveszi az eszét. A ti eszeteket, magyar testvéreim, nem az isten veszi el. Titeket a saját hülyeségetek fog elpusztítani, zsidó sakterek keze által.

Megérdemlitek!
Sz. Gy.


Nincsenek megjegyzések: