Keresés ebben a blogban

2007. augusztus 23., csütörtök

Fletó és a Korona
Ilyen képet vághatott Angela Merkel asszony, amikor az ország kormányfője a kupolateremben a Korona elé vezette és kijelentette, a vendégnek (?!), nem ért egyet azzal, hogy ez az izé' itt van. A Merkel asszony égre emelt tekintetéből gondolatai is leolvashatók. 'Istenem! Ekkora marha nincs is!'

Márpedig van és - botránkozzanak meg - nem is mond totál hülyeséget.

A Szentkorona "jogállamisága" olyasvalami, mint a láthatatlan alkotmány. Az előbbivel valódi és botcsinálta tudósok, jogászok szórakoznak. Az utóbbival az Alkotmánybíróság.

"Az" a korona "ott" szerintem sincs jó helyen, több okból.

1.
A legkomolyabb kétségek támaszthatók aziránt, hogy valóban István koronája lenne. Ő állitólag csak abroncs-koronát kapott, amely a német császár hűbéreseinek dukált. István a császár hűbérese volt. Annak katonáival irtotta ki a magyarság tudathordozó rétegét. Azért nem használok müveltető igealakot, mert maga is belépett a rablólovagok rendjébe, tehát nem királyi esküje kötötte elsősorban [ha egyáltalán tett ilyet], hanem a lovagrend szabályzata. A Korona, mint ereklye, valódi, de mint "jogállamisági" szimbólum - hamis!

2.
Amerikában a Capitoliumban - az előcsarnokban - Lincoln szobra áll [nem a kalapjáé]. A nemzet az egyik (!) államalapitó iránti tiszteletét szimbolizálja 'ott' - 'ez' a szobor. Mi sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nekünk csak egy (!) államalapitónk van: a honfoglaló Árpád. [I. István is alapított, csak épp nem magyar államot, hanem német - római hűbéres államot. Mecsoda különbség]

3.
A Parlament kupolája alatt tehát Árpád szobrát fogja majd elhelyezni a magyarság, ha öntudatra kél és - kardja által - újra kezébe veszi a sorsát. Jellemző ránk, amúgy, hogy az egykori királyi palota [ma nemzeti galéria] előtt - az egyébként derék katona - Savoyai Eugen lovasszobra áll, aki nem hont foglalt, csupán segitett az országot a töröktől visszafoglalni - a Habsburgoknak.

4.
Abban is igazat kell adni Fletónak, hogy Magyarország nem királyság, hanem köztársaság. Ne feledjük, hogy a Debreceni Országgyülés törvénybe iktatta a Habsburg ház örökös trónfosztását és ezzel köztársaságot alapitott, amelynek szimbóluma a korona nélküli magyar címer, az u.n. "Kossuth Címer" volt. Ez lobogott a honvédzászlókon, amelyek alatt a lázadó, azaz "koppányista" (!) magyarok szarráverték a "szentistváni" állam bitorlóit: a Habsburgokat. Untig ismételgetem: Árpád hont foglalt a magyarságnak, majd Pozsonynál megvédte azt három fia és saját élete árán. Ha az ország házának csarnokába lépünk, ott az ő szobrára kell, hogy essen első pillantásunk. Aki pedig a Koronára és históriájára kiváncsi, szegődjön egy idegenvezető nyomába és kövesse őt - egy oldalhelyiségbe.

Így képzelem a Parlament újra-dizájnositását.

5.
A Forradalom után a franciák (is) szekularizálták az államot és nem volt apelláta. Azóta sincs. A francia egyetemeken nincs a falon feszület. Az órákat sem lehet csadorban látogatni és passz! És ami a lényeg: nincs az egyháznak nyujtott állami apanázs! Ettől a francia ne lenne kutúrnép?

A magyar állam egyházpolitikája, mint minden téren folytatott politikája, elvtelen. Bár lehet, hogy éppen elvszerü. A "rendszerváltás" ugyanis az ügynökökkel spékelt klérus lelkes támogatásával zajlott. Ezt szimbolizálja Paskai bíboros részvétele a "rózsadombi paktum" létrehozásánál. A paktum révén a kommunisták megtartották amijük volt és jogot szereztek mindannak megszerzésére, amit ugyanők államositottak, ill. mint "szocializmust" felépittettek a magyar néppel. A Katolikus Egyház pedig visszakapott egyet mást, abból amije volt. A vallásos, vallástalan, vagy másvallású állampolgárokon bevasalt adó tehát részben egyházi adó is. Nem kis summa. [Az iszlám papság szintén "önellátó". Prédikálni attól még tudnak - látjuk, halljuk ...]

------------------------------------------------------------------------

Végezetül. Továbbra is abcúg Fletó, de a bolondok beszédét azért nem árt meghallgatni...

Sz. Gy.

Utóirat.

Két képet próbáltam a szerkesztésnél beilleszteni. Nem tudom mi sül ki belőle. Majd javítok, ha kell.

Sz. Gy.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szeszák Úr, a képek rendben.
A leírtakkal részleteiben lehet vitatkozni, összességében sajnos nehezen.

Egy dolog viszont mindenképpen pontosításra szorul. A pozsonyi csata nem Pozsonynál volt, hanem messze a mai Ausztria területén (gyepű) és Árpád nem esett el, békés öregkort ért meg.

Üdv,
Batka