Keresés ebben a blogban

2010. március 6., szombat

Példaképünk (legyen) Izrael!!!

Hogy miben kövessük a példát?
Rasszizmusban (?), gyűlölködés ben (?) kegyetlenségben (?).

Egy fenét! Nemzeti tudatosság ban és rendszeretetben! Mire is célzok?

Hát' a következőkre.

A zsidók Izrael államot zsidó nemzeti (!) államnak tekintik és "homogenizálni" azaz idegenteleníteni, főleg arabtalanítani szeretnék. Logikus, nemde? (A románok és a szlovákok is "nemzeti" államban élnek békésen, a kutya se' ugatja őket a kisebbségek miatt.)

Ma éppen a következőkről folyt a szó és a kép - a tévében.

Izrael, korlátozott számban ugyan, de letelepedni engedett a zsidók, istentől (és Balfo úrtól) kapott, szent földjén másokat,,, Hogy ne kerteljek, más fajúakat, gójokat. Ezekkel mint vendégmunkásokkal előrelátó és korrekt (!) megállapodásokat kötött. Munkát és (éh)bért kapnak. Alapíthatnak épp családot is, csak éppen nem csinálhat nak gyereket... Hogy miért nem? Főleg azért, hogy a gyerekcsinálás ne csökkentse az egy főre jutó jövedelmet, ezáltal a "család" életszínvonalát. És, csakúgy mellesleg, ne borítsa fel a zsidó állam etnikai arányait. Úgy ám!

Most kiderült, épp a filippínókról van szó, hogy alattomos módon szerződést szegtek. Gyereket csináltak, sokat ahogy náluk ez bevett szokás - otthon. Csakhogy Izraelben nincsenek otthon. Erre a különbségre most kezdik ráébreszteni őket.

Izraelben valamiféle "etnikai rendőrséget" állítottak fel. Ezek most felderítik az illegális gyerekszaporulatot és (egyelőre) csak annyit "kérnek", várnak el a szülőktől, váljanak meg gyermekeiktől és küldjék őket haza - a francba. Most ezek a kis kölkök nem tudják megérteni, hogy "szülőföldjük" miért nem a hazájuk. Ha beiskoláznák őket valamelyik jesivába, esetleg megértenék... Én mindig is hangoztatom, mióta honlapot írok, hogy aki a Talmudot nem ismeri, az nem tud eligazodni a világ dolgaiban, az tényleg egy gój állat, nem több, nem más.

A sok zsidó szentkirály közül Heródes volt megakadva a gyerekekkel, de csak a fiúgyerekekkel.Ő nem akarta még a fattyakat se elszakítani a szüleiktől. Egyszerűen elrendelte megölésüket. Gondoljanak csak bele! Megjelenik a király hóhéra: nyissz, vagy csatt és volt gyerek, nincs gyerek. A gyerek nem sír szülei után. A szülők meg vigasztalást keresnek a lánygyermekben ha van, esetleg csinálnak, ha nincs. Meg aztán a földben fekvő halott emléke hamarabb elhalványodik, mint az elszakított és messzire száműzött élőé.

Hitlernek is volt megoldása. Kegyetlen. Kegyetlenebb csak a mostani izraeli megoldás (endlösung) lesz, ha végrehajtják. Remélem nem. De ha igen, váljon "precedenssé"!

Mit jelent e csúnya szó magyarra fordítva? A következőket.

  • Deklarálnunk kell nemzetállamiságunkat.

  • Új állampolgári törvényt kell alkotnunk arról, ki a magyar, ki a magyar állampolgár.

  • Ki kell mondani, hogy mindazok akik születésüknél fogva, vagy a magyar állam kegyelméből nem lettek (teljes jogú) magyar állampolgárok, azokat elsősorban is pontos lajstromba kell venni és életlehetőségeiket az állampolgársági törvény mellett az idegenrendészeti törvény szerintis kell alakítani (korlátozni).

  • Fel kell állítani - izraeli mintára - az etnikai rendőrséget és elsősorban azok ellen kell bevetni, akik azt elmúlt évtizedekben szivárogtak be az ország területére és itt nem a magyarok számát akarják gyarapítani, hanem uralkodó, kizsákmányoló osztállyá óhajtanak szerveződni, vallásuk és fajiságuk megtartása mellett.

    Nem zsidótörvényeket kell hozni. Ezek nem váltak be anno és pláne nem válnának be most. (Anno azért sem váltak be mert, hellyel közzel, maga a Kormányzó is szabotálta végrehajtásukat.) Most "magyar-törvényeket" kell alkotni olyanokat mint a sűrű szemű háló, hogy lyukain ne lehessen ki vagy bebújni.És azt is ki kell mondani, hogy a törvény maradéktalan betartatásáért, betartásáért a "közjogi méltóságok" a fejükkel felelnek.

Hitler bunkerhalála óta folyton azt verik a fejünkbe, hogy emberi fajok márpedig nincsenek. Nos, örök hála Konrád Györgynek aki, egy derék és okos (sőt szép) zsidó és végre kimondta - leírta - igenis vannak gének (következőképp fajok is). A zsidó génekről megállapította, hogy tulajdonképp egy csodálatos "génkoktélról" van szó, amely garantálja hogy soha sehol ne legyen utcaseprő akinek ereiben ez a zsidó koktél csörgedezik.

Innen világos minden. A "koktél" genetikai kódja nyilván eltér a közönséges (gój) génállomány kódjától. Persze nem kell mindenkit a laborba küldeni, hisz a koktél egy csomó olyan külső és belső tulajdonsággal ruházza fel tulajdonosát, hogy az egyszerű érzékszervi észleléssel felismerhető.

Tehát, jussunk el oda, hogy ki mint veti (mások) ágyát Izraelben, úgy aludhatja (saját) álmát Magyarországon.

Ne feledjük, egy (!) népről van szó, melynek faji szaga is van. Ezt nem én mondom. (Nem is merném, hisz már azért is bíróság elé citáltak, mert egy cionista zsidóról azt mondtam, hogy cionista.) Ezt Theodor Herzl a cionizmus megalapítója mondta, ő meg csak tudta.


Sz. Gy.


1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Üdvözlet!
Gratulálok az íráshoz, mert úgy igaz, ahogy van, az utolsó szóig. Vitatni lehetne, de nem érdemes, mert igazság csak egy van. Márpedig az le vagyon írva a talmudban és cion bölcseinek jegyzőkönyvében, csak még sokan nem értik, vagy nem is akarják érteni és vitatkozni próbálnak olyan dolgokról, amiről fingjuk nincs.
Nos tehát, kedves leendő, vitatkozni vágyó tudatlanka, ezúton üzenem, hogy előbb olvass, majd hass és csak a legvégén alkoss, de a hülyeséget ne gyarapítsd.
Szép napot és jó egészséget kedves Gyula!